Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗакон

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;

 • Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N778 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 22.01.2014 N28);

 • Положення про вечірню (змінну) школу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2005 N397 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 21.09.2011 N1093);

 • Рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 №1/9-318);

 • Порядок роботи методичної ради школи;

 • Порядок діяльності методичних об’єднань учителів школи;

 • Порядок роботи методичного кабінету школи.визначити систему заходів, спрямованих на досягнення найкращих результатів (планування);

 • визначити систему заходів, спрямованих на досягнення найкращих результатів (планування);

 • постійно удосконалювати структуру і зміст методичної роботи (організаційна);

 • регулярно вивчати співвідношення між рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами суспільства до якості роботи працівників освіти (діагностична);

 • передбачати знання та уміння, необхідні педагогам у майбутньому (прогностична);

 • упроваджувати передовий досвід (моделююча);

 • відновляти частково забуті або втрачені учителями знання після закінчення навчального закладу (відновлююча);

 • виправляти недоліки у діяльності педагогів (коригуюча);

 • інформувати та агітувати педагогів щодо упровадження досягнень науки, передового досвіду (пропагандистська);

 • підтримувати зворотній зв'язок, оцінювати відповідність наслідків методичної роботи завданням та нормативним вимогам (контрольно-інформаційна).учити вчителів аналізувати свої уроки

 • учити вчителів аналізувати свої уроки

 • давати адекватну оцінку своїй праці (самоаналіз уроку)

 • залучення всіх учасників НВПАналіз роботи за минулий рік

 • Аналіз роботи за минулий рік

 • Визначення проблем, а на їх основі – завдань роботи

 • Методичні теми ШМО, кожного окремого вчителя визначаються темою, над якою працює школа

 • Моніторинг

 підвищення компетентності педагогічних працівників з питань забезпечення якості освіти;

 •  підвищення компетентності педагогічних працівників з питань забезпечення якості освіти;

 •  створення умов для розвитку інноваційної діяльності вчителів, пропаганда інноваційної діяльності;

 •  використання педагогічними працівниками школи компетентнісно-діяльнісного підходу в організації навчання та виховання учнів;

 •  діагностування рівня сформованості розуміння сутності компетентнісного підходу різними категоріями працівників;

 •  проведення моніторингових досліджень якості, ефективності та результативності діяльності педпрацівників школи;

 •  створення методичних рекомендацій для забезпечення науково-методичної підтримки процесу впровадження компетентнісного підходу в навчанні і вихованні.Шляхи реалізації науково-методичної теми «Модернізація навчально-виховного процесу з метою забезпечення якості знань, умінь і навичок учнів»;

 • Шляхи реалізації науково-методичної теми «Модернізація навчально-виховного процесу з метою забезпечення якості знань, умінь і навичок учнів»;

 • організація науково-дослідницької роботи учнів у 2013/2014 навчальному році;

 • моніторинг інформаційної культури та рівня ІКТ учителів; аналіз результативності навчально-виховного процесу;

 • підготовка узагальнених матеріалів на районну та обласну педагогічну виставку-презентацію;

 • підготовка та проведення педагогічної ради школи «Удосконалення уроку з метою підвищення результативності знань, умінь і навичок учнів», семінару «Засоби реалізації міжпредметних зв’язків у процесі навчання та методичні прийоми їх здійснення»;

 • підведення підсумків методичної роботи за 2013/2014 навчальний рік тощо.

Постійно підтримуються зв’язки з:

 • Постійно підтримуються зв’язки з:

 • Харківським гідрометеорологічним технікумом (викладач Годовась В.В.),

 • Харківським училищем культури (викладач Мельничук В.Д.),

 • Харківським приватним ліцеєм „Професіонал” (викладачі Гаєвська Р.С., Сотник Л.І.),

 • Харківською державною академією культури (кандидати філологічних наук Пивоваров В.М. та Білик О.М).

 • з кафедрами історії України, української мови, української літератури, українознавства Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди.

«Колективна творча справа як засіб формування особистості через учнівський колектив»,

 • «Колективна творча справа як засіб формування особистості через учнівський колектив»,

 • «Урок як засіб розвитку особистості вчителя і учня»,

 • «Розвиток здібностей та обдарувань дитини на уроках та через позакласну діяльність. Традиційні і нетрадиційні методи роботи з обдарованими учнями»,

 • «Педагогічна майстерність як складова професійного розвитку вчителя. Роль самоосвіти у підвищенні професійної компетентності педагога»,

 • «Підвищення рівня знань учнів шляхом активного упровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках»,

 • «Шляхи формування здорового психологічного клімату в учнівському колективі»Тема семінару: «Урок як засіб розвитку особистості вчителя і учня».

 • Тема семінару: «Урок як засіб розвитку особистості вчителя і учня».

 • Мета семінару: Активізувати діяльність колективу у використанні потенціалу сучасного уроку для розвитку творчих здібностей учнів, накреслити шляхи підвищення ефективності кожного уроку в контексті інноваційних технологій.

 • Яких же правил повинен дотримуватися вчитель, щоб урок можна було вважати успішним?

 • Загальні правила, що забезпечують успішність уроку:

 • 1. Бути зібраним, чітко і ясно ставити задачі перед учнями, послідовно вести їх до намічених цілей.

 • 2. Виявляти доброзичливе ставлення до учнів. Не перебивати учня, дати можливість йому договорити, тому що нечітка відповідь може бути наслідком нечіткого питання.

 • 3. Завдання для учнів повинні даватися ясно, коротко.

 • 4. Заощаджувати час: вчасно починати і закінчувати урок.

 • 5. Вимога до учнів повинна бути обов'язково реалізована.

 • 6. Темп уроку має бути інтенсивним, але посильним для

 • засвоєння навчального матеріалу більшістю учнів.

 • 7. Підтримувати ініціативу й активність учнів.Рекомендації за результатами проведення семінару:

 • Рекомендації за результатами проведення семінару:

 • 1.Учителям школи урізноманітнювати форми і методи роботи з учнями на уроці, з метою ліквідації прогалин у знаннях учнів та повернення інтересу учнів до навчання активно застосовувати індивідуальний та диференційований підхід, сучасні технології проведення уроків.

 • 2.З метою обміну досвідом з впровадження інтерактивних методів навчання провести спільне засідання творчих груп учителів.

 • 3.В оцінці роботи вчителя враховувати його діяльність щодо інтенсифікації методів навчання, творчого розкриття здібностей особистості учня, пошуку сучасних шляхів виховання, ініціативу та педагогічну творчість.

 • 4.Організацію навчальної діяльності учнів удосконалювати такими формами:

 • - парна (взаємодія учня з учнями чи вчителя з учнями);

 • - групова (вчитель одночасно навчає весь клас);

 • - кооперативна (колективна)(всі учні активні і навчають один одного);

 • - індивідуальна (самостійна) робота учня.

 • 5.Використовувати результати аналізу та самоаналізу уроку вчителем у методичній роботі.

 • 6.Виявляти найпасивніших учнів, повсякчас спонукати їх до участі в бесіді, дискусії, давати індивідуальні поради щодо виконання домашніх завдань та схвалювати кожен, навіть незначний, успіх

 • 7.Раз на рік організовувати виставку кращих творчих здобутків учнів, що дасть учням змогу відчути свій успіх та порадіти успіхам іншим.

 • 8.Хвалити не саму дитину (ставлення до всіх учнів однакове),

 • а певні її позитивні риси і, як наслідок, здобутки.

 • 9.При диференційованому навчанні відзначення робіт проводити в кількох номінаціях:

 • найповніше розкрите стандартне завдання; найоригінальніша творча робота; найкраще

 • оформлена робота; найбільш лаконічна повна відповідь; найцікавіша думка в роботі.Учитель-методист Ковшик Л.М. виступила з інформацією

 • Учитель-методист Ковшик Л.М. виступила з інформацією

 • «Підвищення філологічної компетенції вчителя української мови та літератури у системі післядипломної освіти: формат тестових технологій»Школа молодого вчителя покликана сприяти професійному становленню учителів-початківців. Як правило, їх роботою опікується досвідчений вчитель або керівник школи. Здебільшого зосереджується на питаннях з техніки та методики проведення уроку, позакласного заняття, планування роботи класного керівника, інших аспектах психологічного та професійного самоутвердження молодого педагога

 • Школа молодого вчителя покликана сприяти професійному становленню учителів-початківців. Як правило, їх роботою опікується досвідчений вчитель або керівник школи. Здебільшого зосереджується на питаннях з техніки та методики проведення уроку, позакласного заняття, планування роботи класного керівника, інших аспектах психологічного та професійного самоутвердження молодого педагога

У 2011/2012 н.р. молодим спеціалістами підготовлені роботи на ярмарок- презентацію педагогічних ідей і технологій: «Взаємозв’язок індивідуально-психологічних особливостей з професійними перевагами у старшокласників» (практичний психолог Лещенко Я.В., робота отримала диплом І ступеня на районній виставці, диплом ІІІ ступеня на обласній виставці-презентації), «Класний керівник: завдання, зміст роботи та аналіз досвіду» (учитель географії Глуходєдова Ю.М., диплом І ступеня)

 • У 2011/2012 н.р. молодим спеціалістами підготовлені роботи на ярмарок- презентацію педагогічних ідей і технологій: «Взаємозв’язок індивідуально-психологічних особливостей з професійними перевагами у старшокласників» (практичний психолог Лещенко Я.В., робота отримала диплом І ступеня на районній виставці, диплом ІІІ ступеня на обласній виставці-презентації), «Класний керівник: завдання, зміст роботи та аналіз досвіду» (учитель географії Глуходєдова Ю.М., диплом І ступеня)

 • У 2012/2013 н.р. знову підготовлено роботи на ярмарок-презентацію: «Основні напрями використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності практичних психологів» (практичний психолог Лещенко Я.В., диплом ІІ ступеня на районній виставці), «Використання мультимедійних презентацій на уроках географії» (учитель географії Глуходєдова Ю.М., диплом ІІ ступеня).

 • У 2013/2014 н.р. молодий учитель англійської мови Ісип І.В. отримала диплом І ступеня за роботу на тему: «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови у старшій школі»Досвід роботи педагогічного колективу школи щодо організації навчально-виховного процесу в пенітенціарних установах «Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах пенітенціарної школи при Диканівській виправній колонії №12» узагальнений адміністрацією школи і представлений на обласному ярмарку педагогічних ідей і технологій у 2011 році.

 • Досвід роботи педагогічного колективу школи щодо організації навчально-виховного процесу в пенітенціарних установах «Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах пенітенціарної школи при Диканівській виправній колонії №12» узагальнений адміністрацією школи і представлений на обласному ярмарку педагогічних ідей і технологій у 2011 році.

 • У 2011/2012 н.р. учитель англійської мови Коротких А. В. підготував роботу «Індивідуалізація навчання монологічного мовлення учнів старших класів на уроках англійської мови в навчальних закладах закритого типу» (робота отримала диплом ІІ ступеня на районній і обласній виставці-презентації).

 • У 2013/2014 н.р. робота учителя історії Бондаренка В.В. на тему: «Розвиток правової свідомості на уроках правознавства у 10 класах (з досвіду роботи у класах при ДВК № 12, ХСІЗО, ХВК № 18)» отримала диплом І ступеня на районній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.Огляд-конкурс на кращу організацію загальноосвітнього навчання осіб, які тримаються в установах виконання покарання та слідчих ізоляторах

 • Огляд-конкурс на кращу організацію загальноосвітнього навчання осіб, які тримаються в установах виконання покарання та слідчих ізоляторах

… Учитель, що отримує нові професійні знання тільки репродуктивним шляхом, схожий на свого учня, який часто стає об’єктом інформаційно-пояснювального навчання

 • … Учитель, що отримує нові професійні знання тільки репродуктивним шляхом, схожий на свого учня, який часто стає об’єктом інформаційно-пояснювального навчання

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка