Законодавча база виборів Президента України. Вибори Президента. Загальні положення



Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗакон





Президент України. Статус, обов'язки та повноваження.

 • Президент України. Статус, обов'язки та повноваження.

 • Законодавча база виборів Президента України.

 • Вибори Президента. Загальні положення.

 • Суб'єкти та етапи виборчого процесу виборів Президента України.

 • Права громадян України (виборців) у президентських виборах.

 • Права та вимоги до кандидатів в Президенти України. Висування та реєстрація.

 • Передвиборна агітація.

 • Виборчі комісії.

 • Голосування. Підрахунок голосів.

 • Встановлення та оголошення результатів виборів.





 • Президент України – глава держави, державний службовець вищої категорії. Його статус та повноваження закріплені у Конституції України.

 • Гарант Конституції України;

 • Гарант державного суверенітету та територіальної цілісності України;

 • Гарант прав та свобод громадян;

 • Глава держави Україна;

 • Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України;

 • недоторканний на час виконання повноважень.



 • Обов'язки та повноваження Президента України:

 • припиняти антиконституційні дії законодавчої, виконавчої та судової влади, які прямо чи опосередковано порушують основний закон України – призупиняти рішення органів влади, застосувати право вето до законів, за які проголосувала Верховна Рада;

 • захист і зміцнення державного суверенітету, збереження цілісності та недоторканності території України у межах існуючих кордонів;

 • захист прав та свобод громадян;



 • проводити внутрішню політику на основі та на виконання Конституції і законів України видавати укази та розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України;

  • призначати та звільняти членів уряду та інших органів виконавчої влади;
  • брати участь у засіданнях уряду;
  • мати своїх представників у Кабінеті Міністрів, Конституційному Суді, Верховній Раді;


керувати всією зовнішньополітичною діяльністю держави;

 • керувати всією зовнішньополітичною діяльністю держави;

 • у разі збройної агресії проти України приймати рішення щодо застосування Збройних Сил України з метою оборони держави від ворога;

 • очолює Раду національної безпеки та оборони України

 • Президент здійснює свої повноваження через вертикаль влади:

     • Адміністрація Президента;
     • Консультативна рада;
     • Рада національної безпеки і оборони;
     • місцеві адміністрації.




 • Конституція України;

 • Закон України «Про вибори Президента України»;

 • Закон України «Про Центральну виборчу комісію»;

 • Закон України «Про Державний реєстр виборців»;

 • інші закони України;

 • постанови Верховної Ради України про призначення виборів Президента України;

 • інші актами законодавства, прийняті відповідно до Закону України «Про вибори Президента України».





 • Вибори Президента України є загальнодержавними.

 • Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

 • Вступає на пост не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.

 • Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.



 • Види виборів Президента України:

  • чергові - закінчення конституційного строку повноважень Президента;
  • позачергові - прийняття відповідної постанови Верховної Ради України;
  • повторні:
   • не зареєстровано жодного кандидата;
   • всі кандидати зняли свої кандидатури;
   • не обрано жодного кандидата на чергових виборах;
   • вибори визнані такими, що не відбулися;
   • обрана особа не набула мандату в строк.




Виборчий процес – здійснення суб’єктами виборчого процесу виборчих процедур, передбачених Законом «Про вибори Президента України».

 • Виборчий процес – здійснення суб’єктами виборчого процесу виборчих процедур, передбачених Законом «Про вибори Президента України».

 • Суб'єкти виборчого процесу:

 • виборець;

 • виборча комісія;

 • кандидат на пост Президента України;

 • партія, яка висунула кандидата;

 • офіційний спостерігач:

    • від партії;
    • від кандидата;
    • від громадської організації.


Етапи виборчого процесу:

 • Етапи виборчого процесу:

 • висування та реєстрація кандидатів на пост Президента України;

 • утворення окружних та дільничних виборчих комісій;

 • проведення передвиборної агітації;

 • утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі;

 • складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;

 • голосування у день виборів Президента України;

 • підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків голосування і результатів виборів Президента України та їх офіційне оголошення;

 • припинення повноважень окружних та дільничних виборчих комісій.



 • Виборчий процес може додатково включати такі етапи:

 • повторне голосування;

 • підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків повторного голосування і результатів виборів Президента України та їх офіційне оголошення.





 • Участь у виборах можуть брати:

 • громадяни України;

 • віком від 18 років;

 • внесені до Державного реєстру виборців;

 • не визнані судом недієздатними;

 • незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови спілкування, місця перебування на момент виборів.



 • Ролі громадян у виборчому процесі:

 • виборець;

 • член виборчої комісії;

 • офіційний спостерігач;

 • агітатор.



Рівне виборче право громадян України:

 • Рівне виборче право громадян України:

 • громадяни беруть участь у виборах на рівних засадах;

 • кожний громадянин на виборах має один голос;

 • виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців.

 • Пряме виборче право громадян України:

 • громадяни України безпосередньо обирають Президента України.

 • Добровільність участі у виборах:

 • участь громадян України у виборах Президента України є добровільною;

 • ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.



Вільні вибори:

 • Вільні вибори:

 • виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні;

 • застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.

 • Особисте голосування:

 • кожний виборець голосує на виборах Президента України особисто;

 • заборонено голосування за інших осіб;

 • заборонено передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняються;

 • допомагати в голосуванні виборцю з особливими потребами може тільки інший виборець.



Таємне голосування:

 • Таємне голосування:

 • голосування здійснюється в кабіні для таємного голосування без свідків;

 • заборонено фотографування, відеофіксація та ін. результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування;

 • заборонена демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування;

 • заборонено членам виборчих комісій та іншим особам вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.



Державний реєстр виборців:

 • Державний реєстр виборців:

 • автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (банк даних);

 • призначена для зберігання, обробки даних, які містять відомості про виборців України, та користування ними;

 • створена Центральною виборчою комісією;

 • забезпечує державний облік громадян України, які мають право голосу (виборців).

 • Перевірте свої дані в Державному реєстрі виборців онлайн через Особистий кабінет виборця!!!

 • https://www.drv.gov.ua/apex/f?p=111:LOGIN



 • Тимчасова зміна місця голосування:

 • голосування виборця не за його виборчою адресою, а за місцем його перебування у день виборів;

 • поширюється лише на одне голосування;

 • виборець особисто повинен подати заяву про тимчасову зміну місця голосування виборця у орган ведення Реєстру виборців.





Президентом України може бути обраний:

 • Президентом України може бути обраний:

 • громадянин України;

 • старше 35 років;

 • має право голосу;

 • володіє державною мовою;

 • проживає в Україні протягом десяти останніх років перед днем виборів.

 • Обмеження:

 • одна особа не може бути Президентом більше, ніж 2 строки підряд.



 • Висування в кандидати на пост Президента

 • від партій або самовисування;

 • грошова застава – 2,5 млн грн;

 • декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру кандидатом на пост Президента України;

 • забезпечення рівних прав.





Передвиборна агітація

 • Передвиборна агітація

 • здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата на пост Президента України;

 • розпочинається наступного дня після дня реєстрації кандидата в президенти Центральною виборчою комісією;

 • закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів;

 • може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.



Форми і засоби передвиборної агітації:

 • Форми і засоби передвиборної агітації:

 • зустрічі з виборцями;

 • мітинги, походи, демонстрації, пікети;

 • концерти, вистави та ін.;

 • публічні дебати, дискусії та ін.;

 • оприлюднення в ЗМІ політичної реклами, виступів, інтерв’ю та ін.;

 • розповсюдження виборчих листівок, плакатів та ін.;

 • агітаційні намети тощо.



Участь у передвиборній агітації забороняється:

 • Участь у передвиборній агітації забороняється:

  • особам, які не є громадянами України;
  • органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам, їх посадовим і службовим особам у робочий час (крім випадків, коли відповідна особа є кандидатом на пост Президента України);
  • членам виборчих комісій під час виконання обов'язків членів виборчих комісій на строк здійснення повноважень;
  • заборонено підкуп виборців - гроші чи безоплатні або на пільгових умовах товари, послуги та ін.


Обмеження ведення передвиборної агітації:

 • Обмеження ведення передвиборної агітації:

 • заборонено розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про кандидата на пост Президента України;

 • заборонено поширення матеріалів, що містять:

  • заклики до ліквідації незалежності України;
  • зміни конституційного ладу насильницьким шляхом;
  • порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки;
  • незаконного захоплення державної влади;
  • пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.




Виборчі комісії здійснюють підготовку та проведення виборів Президента України:

 • Виборчі комісії здійснюють підготовку та проведення виборів Президента України:

 • Центральна виборча комісія – на всій території України;

 • окружні виборчі комісії – на території відповідного територіального виборчого округу;

 • дільничні виборчі комісії – на території відповідної виборчої дільниці.





Голосування на виборчій дільниці:

 • Голосування на виборчій дільниці:

 • спеціально відведені та облаштовані приміщення:

  • кабіни для таємного голосування;
  • місця видачі виборчих бюлетенів;
  • виборчі скриньки;
 • з 8 до 20 години;

 • про час і місце голосування дільнична виборча комісія повідомляє виборців не пізніш як за сім днів до дня його проведення.



Голосування на виборчій дільниці:

 • Голосування на виборчій дільниці:

 • виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для таємного голосування:

  • позначка "плюс" ("+") або інша у квадраті напроти партії чи кандидата за якого голосує;
  • голосування лише за одного кандидата;
  • за 5 хвилин до 20 години оголошується про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 20 годині;
  • виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці, мають право проголосувати.


 • Що робити, якщо виборець помилився при голосуванні?

 • невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень;

 • отримати від члена комісії інший виборчий бюлетень – тільки в обмін на зіпсований;

 • проголосувати.



Голосування виборців за місцем перебування:

 • Голосування виборців за місцем перебування:

 • для виборців, які за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатні пересуватися самостійно;

 • власноручно написана заява – надіслана поштою або передана через інших осіб – до дільничної виборчої комісії;

 • заява разом з довідкою медичної установи про стан здоров’я виборця – не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів.



 • Спостерігачі на виборах Президента України можуть бути:

 • від партії, від якої зареєстровано кандидата в Президенти;

 • від кандидата на пост Президента;

 • від громадської організації (наприклад, Комітет виборців України).



Права спостерігачів:

 • Права спостерігачів:

 • бути присутнім на засіданнях дільничних та окружної виборчих комісій;

 • здійснювати фото- та кінозйомку, аудіо- та відеозапис, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

 • звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду із заявою чи скаргою щодо усунення порушень Закону в разі їх виявлення;

 • складати акт про виявлення порушення закону;

 • вживати необхідних заходів щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців;

 • отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та ін.



 • Офіційним спостерігачам забороняється

 • безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважати членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;

 • заповнювати замість виборця (в тому числі й на його прохання) виборчий бюлетень;

 • бути присутнім під час заповнення виборцем виборчого бюлетеня в кабіні (кімнаті) для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.



Підрахунок голосів:

 • Підрахунок голосів:

 • здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні;

 • у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.

 • Голосування визнається недійсним:

 • виявлення незаконного голосування, що перевищує 5% виборців;

 • вкидання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою;

 • голосування особами, які не мають права голосу.



Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності таких обставин:

 • Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності таких обставин:

 • випадків незаконного голосування у кількості, що перевищує 5 % кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;

 • виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більше ніж на 10 % кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;

 • знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує 5 % кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці.





Результати виборів:

 • Результати виборів:

 • встановлюються Центральною виборчою комісією на своєму засіданні;

 • встановлюються протягом 10-ти днів, але не пізніше ніж на 3-й день з дня отримання всіх протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування;

 • обраним вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні;

 • якщо поміж 2 кандидатів жоден не набрав більше 50% голосів виборців, призначаються повторні вибори;



 • Результати виборів:

 • якщо поміж більше, ніж 2 кандидатів жоден не набрав більше 50% голосів виборців, призначається повторне голосування;

 • повідомлення про результати голосування публікується ЦВК в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше ніж на 3-й день після підписання протоколу про результати голосування.



 • «Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі»



 • Дякую за увагу!

 • Прокопенко І. П.,

 • к.і.н., доцент кафедри правознавства ЖНАЕУ,

 • pravo_kafedra@ukr.net



Каталог: jirbis2 -> images -> phocagallery -> Other
Other -> Вибори як елемент демократичного політичного процесу. Вибори як елемент демократичного політичного процесу
Other -> Рішення дії або бездіяльність порушують норми закону про вибори. Причини порушень виборчого законодавства: незнання законодавства; неналежне виконання обов`язків суб`єктами порушень; зловживання правами
Other -> Закон України «Про вибори Президента України» (1999 р., із змінами і доповненнями); Закон України «Про вибори народних депутатів України» (2012 р., із змінами і доповненнями); Закон України


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка