Законодавчі : передбачають колегіальні рішення, що приймаютьсяДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗакон

Законодавчі: передбачають колегіальні рішення, що приймаються відкритим голосуванням і обов’язкові до виконання кожним працівником;

 • Законодавчі: передбачають колегіальні рішення, що приймаються відкритим голосуванням і обов’язкові до виконання кожним працівником;

 • Узагальнено-діагностичні: проведення дослідно-експерементаної роботи, соціальних,психологічних і методичних обстежень;

 • Планово-прогностичні: обговорення місії школи, перспектив розвитку, планування діяльності колективу, вибір навчальних планів і програм;Експертно-контрольні: звіти, висновки, про діяльність педагогічних працівників, про виконання педпрацівниками та учнями статуту школи, єдиних вимог до учнів, про роботу з батьками;

 • Експертно-контрольні: звіти, висновки, про діяльність педагогічних працівників, про виконання педпрацівниками та учнями статуту школи, єдиних вимог до учнів, про роботу з батьками;

 • Корекційні: внесення змін та доповнень у плани роботи ЗНЗ у зв’язку зі зміною державної політики, соціальної обстановки, соціального замовлення.Інформаційний напрям: повідомлення про стан навчально-виховного процесу та шляхи вдосконалення, про інноваційні процеси;

 • Інформаційний напрям: повідомлення про стан навчально-виховного процесу та шляхи вдосконалення, про інноваційні процеси;

 • Узагальнено-аналітичний напрям: аналіз стану навчально-виховного процесу,рівня викладання, якості знань та вихованості учнів;

 • Розвивальний напрям: розвиток педагогічної майстерності,оволодіння інтерактивними формами, методами і прийомами навчання, використання досвіду педагогів-новаторів.Колективно-формувальна: передбачає обговорення питань, прийняття та виконання рішень усіма членами педагогічного колективу, виховання внутрішньої дисципліни педагогів, організованості, відповідальності;

 • Колективно-формувальна: передбачає обговорення питань, прийняття та виконання рішень усіма членами педагогічного колективу, виховання внутрішньої дисципліни педагогів, організованості, відповідальності;

 • Мотиваційно-цільова: вироблення системи загальних поглядів на розвиток навчання і виховання, вироблення єдиних вимог щодо дій колег;

 • Організаційно-виховна.Комунікації: зв’язок педколективу з батьками, учнями, педколективами інших шкіл;

 • Комунікації: зв’язок педколективу з батьками, учнями, педколективами інших шкіл;

 • Координації та інтеграції зусиль усіх учасників педагогічної взаємодії: школи, сім’ї, громадських організацій, спонсорів;

 • Захисті дитячих і вчительських колективів, дотриманні правових норм щодо учасників педагогічних взаємин(здорових умов праці та навчання, харчування, соцзабезпечення, прийому і звільнення).1.Актуальність.

 • 1.Актуальність.

 • 2.Науковість.

 • 3.Перспективність.

 • 4.Концептуальність.

 • 5.Системність.Тактична.

 • Тактична.

 • Стратегічна.

 • Стартова

 • Поточна.

 • Підсумкова.-визначає і вирішує поточні завдання школи, аналізує її діяльність, розглядає актуальні питання шкільного життя, аналізує якість знань, стан викладання окремих предметів, моральне виховання,рівень культури, знайомить із досягненнями психолого-педагогічної науки.

 • -визначає і вирішує поточні завдання школи, аналізує її діяльність, розглядає актуальні питання шкільного життя, аналізує якість знань, стан викладання окремих предметів, моральне виховання,рівень культури, знайомить із досягненнями психолого-педагогічної науки.Проводить для вироблення лінії поводження колективу, системи загальних поглядів на діяльність школи. Результат роботи-перспективна програма дій, що розрахована на кілька років.

 • Проводить для вироблення лінії поводження колективу, системи загальних поглядів на діяльність школи. Результат роботи-перспективна програма дій, що розрахована на кілька років.Покликана самостійно виробити власні позиції колективу, орієнтири й напрямки, визначити призначення школи, дати старт серії навчально-виховних заходів, виконанню програми розвитку.

 • Покликана самостійно виробити власні позиції колективу, орієнтири й напрямки, визначити призначення школи, дати старт серії навчально-виховних заходів, виконанню програми розвитку.Педрада дає аналіз стану виховного процесу, рівня викладання на якому-небудь відрізку навчального року.

 • Педрада дає аналіз стану виховного процесу, рівня викладання на якому-небудь відрізку навчального року.Ставить мету виявити й позначити поточні й перспективні проблеми;

 • Ставить мету виявити й позначити поточні й перспективні проблеми;

 • Вчасно виявити й ретельно проаналізувати проблеми, щоб просунутися вперед і доcягти успіху.1.Планування тематики засідань педагогічної ради на рік.

 • 1.Планування тематики засідань педагогічної ради на рік.

 • 2.Видача наказу про підготовку до педагогічної ради, яким затверджується склад творчої групи, конкретизуються завдання, строки їх проведення, відповідальні.

 • 3. Засідання творчої групи з питання підготовки до педради.4. Формування груп з підготовки окремих питань роботи педагогічної ради.

 • 4. Формування груп з підготовки окремих питань роботи педагогічної ради.

 • 5.Складання плану підготовки і проведення педагогічної ради.

 • 6.Складання списку рекомендованої літератури.

 • 7.Визначення об’єктів вивчення.

 • 8.Оформлення стенду “ Готуємося до педагогічної ради ”9.Збір, обробка,аналіз та узагальнення необхідної інформації про об’єкти вивчення.

 • 9.Збір, обробка,аналіз та узагальнення необхідної інформації про об’єкти вивчення.

 • 10.Визначення питань, винесених на педраду.

 • 11.Робота з учителями та запрошеними, що мають виступити на педагогічній раді.

 • 12.Підготовка методичної виставки ілюстративного матеріалу.

 • 13.Розробка проекту рішення.Демократизувати систему управління школою.

 • Демократизувати систему управління школою.

 • Удосконалювати й аналізувати результати діяльності педагогічного колективу за певними напрямами.

 • Виокремлювати невирішені проблеми та затверджувати програму дій для їхньої реалізації.

 • Брати участь у розробках загального підходу до створення й реалізації програми розвитку школи, взаємодії всіх структур школи.Головне в роботі педагогічної ради – надання методичної допомоги вчителям, вихователям, класним керівникам.

 • Головне в роботі педагогічної ради – надання методичної допомоги вчителям, вихователям, класним керівникам.

 • Керує діяльністю педагогічної ради – директор школи, але велику організаційну роботу з підготовки до контролю за виконанням рішень веде заступник директора з навчально-виховної роботи.1. Організаційно-педагогічний: затвердження плану роботи школи; розгляд підсумків роботи школи за певний період; випуск і переведення учнів; аналіз педагогічного процесу в школі.

 • 1. Організаційно-педагогічний: затвердження плану роботи школи; розгляд підсумків роботи школи за певний період; випуск і переведення учнів; аналіз педагогічного процесу в школі.

 • 2. Науково-педагогічний:науково-педагогічна проблема школи й шляхи її реалізації, обговорення підсумків наукових досліджень, апробацій передового досвіду.- починати засідання у визначений час;

 • - починати засідання у визначений час;

 • - повідомити про кількість присутніх та відсутніх членів ради, причини відсутності;

 • - представити не членів педради, запрошених на засідання;

 • - затвердити порядок денний,оголосити регламент роботи відкритим голосуванням;

 • - надавати слово доповідачу, співдоповідачу, виступаючим;- слідкувати за реакцією членів ради,їхньою увагою, дисципліною;

 • - слідкувати за реакцією членів ради,їхньою увагою, дисципліною;

 • - під час засідання вставити ділову репліку, направити на обговорення теми педради, якщо хтось відійшов від неї у своєму виступі;

 • - не допускати неконкретних зауважень, не обривати критичні виступи, сприяти плюралізму думок членів ради;

 • - підвести підсумки після обговорення доповіді, накреслити конкретні шляхи поліпшення справ в школі;- зачитати проект рішення педради і після внесення доповнень, уточнень,затвердити його відкритим голосуванням;

 • - зачитати проект рішення педради і після внесення доповнень, уточнень,затвердити його відкритим голосуванням;

 • - надати можливість членам педагогічної ради школи зробити зауваження,оголошення, дати довідки.Порядок денний – це письмовий документ, який заздалегідь роздають учасникам педради. Він містить тему, мету педради, пункти, які розглядатимуть, відведений на них час, дату та місце педради, прізвища доповідачів.

 • Порядок денний – це письмовий документ, який заздалегідь роздають учасникам педради. Він містить тему, мету педради, пункти, які розглядатимуть, відведений на них час, дату та місце педради, прізвища доповідачів.

 • Порядок денний є надійним орієнтиром, його необхідно чітко дотримувати і виконувати.Мета: визначити основні показники креативності особистості; зробити діагностування готовності педагогічного колективу до вирішення завдань щодо виховання креативної особистості; ознайомлення з інноваційними педагогічними технологіями розвитку творчого потенціалу учнів; розвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу.

 • Мета: визначити основні показники креативності особистості; зробити діагностування готовності педагогічного колективу до вирішення завдань щодо виховання креативної особистості; ознайомлення з інноваційними педагогічними технологіями розвитку творчого потенціалу учнів; розвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу.

- розробити теоретичні засади функціонування креативної освіти;

 • - розробити теоретичні засади функціонування креативної освіти;

 • - здійснити відбір пакету методик діагностики творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу;

 • - створити банк інформації даних щодо обдарованих учнів школи;

 • - розробити рекомендації, спрямовані на самоосвіту , створити можливості для особистісного та професійного зростання педагогічних працівниківРоздавальний матеріал щодо теми педради;

 • Роздавальний матеріал щодо теми педради;

 • методична виставка “ Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості”.

 • Обладнання: мультимедійний проектор, презентації до виступів.

 • Форма проведення: круглий стіл з елементами тренінгу.

Психологи радять: оптимальна тривалість педради без перерви - не більше години . Якщо педагогічна рада триватиме більше, слід передбачити 10-хвилинну перерву.

 • Психологи радять: оптимальна тривалість педради без перерви - не більше години . Якщо педагогічна рада триватиме більше, слід передбачити 10-хвилинну перерву.

 • Педрада повинна відбуватися в атмосфері щирості й відвертості, взаємоповаги, принциповості: головна мета - шукати і знаходити позитивні рішенняЕфективну педагогічну раду нині неможливо організовувати без необхідних допоміжних засобів.

 • Ефективну педагогічну раду нині неможливо організовувати без необхідних допоміжних засобів.

 • Рекомендуємо якомога ширше використовувати наочну ілюстрацію свого виступу: у вигляді слайдів, мультимедійних презентацій. Будь-яку візуальну інформацію легше засвоїти, аніж словесну . Вона викликає більше зацікавлення, сприяє концентрації уваги учасників педради..

 • .Рішення педагогічної ради з науково-педагогічних питань фіксують у протоколі засідань і доводять до відома всіх членів колективу.

 • Рішення педагогічної ради з науково-педагогічних питань фіксують у протоколі засідань і доводять до відома всіх членів колективу.

 • Ухвалене на педагогічній раді рішення містить пункт з моніторингу щодо виконання: рішення педагогічної ради і відмітка про виконання , форма звітності.

 • Результати контролю обговорюють у робочому порядку й заслуховують на наступних засіданнях.1.Розробити методичні збірки з питань розвитку креативних здібностей учнів за напрямами.

 • 1.Розробити методичні збірки з питань розвитку креативних здібностей учнів за напрямами.

 • Строк виконання: січень 2015 р.Виконавці:керівники предметних методичних комісій.

 • 2. Провести практичний семінар на тему: ”Використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі”.

 • Строк виконання: березень 2015 . Виконавці: заступник директора з навчально-виховної роботи, практичний психолог.3. Провести тематичні класні батьківські збори “Роль сім’ї в процесі формування креативних здібностей дітей”.

 • 3. Провести тематичні класні батьківські збори “Роль сім’ї в процесі формування креативних здібностей дітей”.

 • Строки виконання: березень 2015 р.

 • Виконавці: класні керівники.

 • 4.Провести фестиваль методичних ідей учителів, які атестуються з проблеми “Методи активізації творчої діяльності учнів”.

 • Строки виконання: квітень 2015 р.

 • Виконавці: вчителі , які атестуються, заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники предметних методичних комісій.5.Провести діагностику творчого потенціалу особистості учнів школи. Створити банк даних обдарованих дітей.

 • 5.Провести діагностику творчого потенціалу особистості учнів школи. Створити банк даних обдарованих дітей.

 • Строки виконання: лютий 2015 р.

 • Виконавці: класні керівники , практичний психолог

 • 6.Рекомендувати вчителям використовувати під час навчального процесу різні творчі вправи, технології розвитку креативності мислення учнів, створення умов для творчої особистості. Виконавці: педагоги школи.1.Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках.

 • 1.Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках.

 • 2.Комп’ютерне тестування-інноваційний метод контролю знань, навчальних досягнень учнів.

 • 3.Розвиток інтелектуальної складової особистості учня.

 • 4.Успіх як життєвий пріоритет особистості.5. Розвиток педагогічної майстерності через розвиток спілкування.

 • 5. Розвиток педагогічної майстерності через розвиток спілкування.

 • 6.Пошуково-дослідницька робота як складова розвитку творчо обдарованої особистості.

 • 7.Організація самопідготовки в школі повного дня - різноманітність, доцільність та ефективність педагогічних технологій

 • 8.Психолого-педагогічний супровід формування в учнів мотивації до навчання.9.Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної професійної діяльності.

 • 9.Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної професійної діяльності.

 • 10.Інноваційні технології упровадження ефективного педагогічного досвіду.

 • 11. Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання(засідання педагогічної ради у формі диспуту).12.Створення позитивного іміджу навчального закладу – необхідна умова функціонування сучасної школи.

 • 12.Створення позитивного іміджу навчального закладу – необхідна умова функціонування сучасної школи.

 • 13.Про адаптацію учнів 5-го класу до навчання в основній школі.

 • 14.Робота педагогічного колективу з формування навичок усного і писемного мовлення як важливої основи розумового виховання та загальної культури особистості.15.Підвищення ролі домашніх завдань в учнів інтересу до навчання.

 • 15.Підвищення ролі домашніх завдань в учнів інтересу до навчання.

 • 16. Реалізація психолого-педагогічних вимог до перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів.

 • 17.Упровадження нових технологій навчання.

 • 18. Про роботу методичних об’єднань і творчих груп з впровадження передового педагогічного досвіду.19. Аналіз роботи школи за навчальний рік та завдання педколективу на новий навчальний рік.

 • 19. Аналіз роботи школи за навчальний рік та завдання педколективу на новий навчальний рік.

 • 20. Затвердження річного плану роботи школи.

 • 21. Про підготовку вчителів до нового навчального року.

 • 22. Система внутрішкільного контролю.

 • 23.Роль педколективу в розвитку учнівського самоврядування.

 • 24.Про роботу педколективу з виховання свідомої дисципліни в учнів.

 • 25. Підвищення рівня позакласної роботи як важливий засіб розвитку в учнів інтересу до знань.Мета: з’ясувати основні позиції ставлення вчителів школи до визначення поняття обдарованість, творча особистість; з’ясувати наявні проблеми обдарованих дітей та шляхи психолого - педагогічної співпраці з даного питання.

 • Мета: з’ясувати основні позиції ставлення вчителів школи до визначення поняття обдарованість, творча особистість; з’ясувати наявні проблеми обдарованих дітей та шляхи психолого - педагогічної співпраці з даного питання.

 • Форма проведення: диспут.

 • Форма роботи :групова.1. Класним керівникам 1-11-х класів підготувати анкети для інформаційного банку даних творчо обдарованих дітей

 • 1. Класним керівникам 1-11-х класів підготувати анкети для інформаційного банку даних творчо обдарованих дітей

 • 2. Розробити анкети для учнів та провести анкетування.

 • 3. Підготувати питання дискусійного характеру до засідання педради.

 • 4. Розробити рекомендації , поради для вчителів і батьків з питань заохочення та підтримки творчо обдарованих учнів.

 • 5. Підготувати проект рішення педагогічної ради.1. Виступ заступника директора з навчально-виховної роботи (“Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання”).

 • 1. Виступ заступника директора з навчально-виховної роботи (“Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання”).

 • 2.Робота в творчих групах (учителі об’єднуються в три групи).

 • Дослідження:

 • І група вивчає інтелектуальну обдарованість дитини;

 • ІІ група досліджує феномен творчої особистості;

 • ІІІ група досліджує проблеми обдарованої дитини.І група-творчо обдарованого учня;

 • І група-творчо обдарованого учня;

 • ІІ група –порад для вчителів і батьків з питань заохочення та підтримки здібних учнів;

 • ІІІ група- нестандартний вчитель: який він?

 • 3. Тест “Нестандартний учитель”.

 • 4.Дискусія:

 • 1.Що таке інтелектуальна обдарованість?

 • 2. За якими ознаками можна рано визначити творчу обдарованість?

 • 3.Розкрийте розвиток творчих здібностей в умовах загальноосвітньої школи.4.Охарактеризуйте проблему “дорослого дитинства” та адаптації в суспільство.

 • 4.Охарактеризуйте проблему “дорослого дитинства” та адаптації в суспільство.

 • 5.Дайте характеристику методів і прийомів розвитку творчої обдарованості в нашій школі!

 • 6. Обгрунтуйте, яка повинна бути підтримка і збереження таланту, обдарованості.

 • 7.З’ясуйте наявні проблеми обдарованих дітей у нашій школі.Дякую за увагу!!!

 • Дякую за увагу!!!

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка