Законодавчому рівні Ділова гра "Віднайдіть помилку" Практичне заняття "Дата конвертації13.12.2016
Розмір445 b.
ТипЗакон • Актуальні питання щодо педагогічного оцінювання на законодавчому рівні

 • Ділова гра “Віднайдіть помилку”

 • Практичне заняття “Як створити якісний тест”

 • Компетентнісні тестові завданняСильним, досвідченим стає педагог, котрий уміє аналізувати свою роботу.

 • Сильним, досвідченим стає педагог, котрий уміє аналізувати свою роботу.

 • В. Сухомлинський

 • Якщо не міряти результати, то не можна відрізнити успіх від поразки.

 • Девід Осборн

 • Хто дбає про успіх справи, той не приховує результатів контролю.

 • Л. Ланч, В.Зігерт • Потреба в удосконаленні системи освітніх вимірювань та впровадженні “добрих практик” педагогічного оцінювання.Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років

 • Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років

 • Проблеми системного характеру, зокрема:

 • зниження якості освіти та падіння рівня знань і вмінь учнів, моральне старіння методів і методик навчання;

 • повільне і безсистемне оновлення змісту освіти;

 • брак ефективної системи моніторингу і контролю якості освіти.

 • Потреби

 • у запровадженні дієвої системи вивчення якості освіти у середній школі, базованій на оцінці навчального процесу;

 • у активізації досліджень у галузі тестології, психометрії, педагогічних вимірювань із метою розвитку технологій зовнішнього незалежного оцінювання для забезпечення його стабільно високої якості;

 • у створенні принципово нових моделей підвищення професійної кваліфікації викладачів, які ґрунтуються на поліваріантності схем організації та змісту навчання.ДОРОЖНЯ КАРТА ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ

 • ДОРОЖНЯ КАРТА ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ

 • (2015 – 2025)

 • Виявлення “добрих практик”, їхня підтримка та створення умов для їхнього поширення через горизонтальну взаємодію (взаємне оцінювання, мобільність, стажування тощо) закладів, що надають педагогічну освіту

 • (2017-2020)

 • Виявлення “добрих практик” та налагодження кооперації їхніх носіїв з метою розробляння нових програм з використанням міжнародного досвіду (зокрема й раніше впроваджуваного)

 • (2017-2018)

 • Створити національну систему моніторингу якості освіти на засадах єдиної системи індикаторів, статистики і параметрів вимірювання якості освіти

 • (2016 – 2020)

 • Створити прозору систему відбору експертів для експертизи і діагностування якості стандартів, навчальних програм, підручників та навчально-методичної літератури, іншої курикулярної продукції з метою залучення до цього вчителів-практиків та інших зацікавлених сторін …

 • (2016) • ЗАКОН УКРАЇНИ “Про освіту” (проект)

 • Зовнішнє незалежне оцінювання – оцінювання результатів навчання, здобутих на певному рівні освіти.

 • Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання здійснюється на основі чітких та вимірюваних критеріїв з метою отримання об’єктивних даних для визначення якості освіти та розроблення заходів для підвищення її якості.

  • Стаття 6.8.
  • kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/index


ЗАКОН УКРАЇНИ “Про освіту ” (проект)

 • ЗАКОН УКРАЇНИ “Про освіту ” (проект)

 • Моніторинг якості освіти Мета:

 • виявлення та відстежування тенденцій у розвитку якості освіти в державі або на певних територіях;

 • встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей;

 • участі у порівняльних міжнародних дослідженнях з якості освіти.

 • (Стаття 6.8. 1. kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/index)Це обов’язкова самостійна ланка управлінської діяльності.

 • Це обов’язкова самостійна ланка управлінської діяльності.

 • Щоб бути ефективним, він має стати системою:

 • у якій поєднано всі види контролю і оцінювання,

 • упорядковано об’єкти, процедури й інформацію у часі і просторі,

 • передбачено види, форми, критерії оброблення даних,

 • прогнозовано подальше їх використання з метою впливу на якість освіти на різних рівнях управління.При використанні формату незавершеного твердження, пропуск треба розмістити в кінці фрази, а не на початку або в середині.

  • При використанні формату незавершеного твердження, пропуск треба розмістити в кінці фрази, а не на початку або в середині.


Включайте в умову центральну ідею завдання та максимум інформації. Умова має бути відносно довгою, а відповіді – короткими.

 • Включайте в умову центральну ідею завдання та максимум інформації. Умова має бути відносно довгою, а відповіді – короткими.

 •  Умова може бути досить детальною, але необхідно уникати багатослів’я.

  • Умова може бути досить детальною, але необхідно уникати багатослів’я.


Штучне ускладнення умов слід відрізняти від ситуацій, коли довгі та складні умови є доречними. Такими ситуаціями є: тестування з метою оцінки навичок читання та розуміння тексту; тестові завдання, у яких відповідь базується на описі ситуації. 

 • Штучне ускладнення умов слід відрізняти від ситуацій, коли довгі та складні умови є доречними. Такими ситуаціями є: тестування з метою оцінки навичок читання та розуміння тексту; тестові завдання, у яких відповідь базується на описі ситуації. Формулюйте умови позитивно. Негативні формулювання, варто виділити так: написати прописними літерами чи жирним шрифтом частку НЕ, ключове слово чи словосполучення.

 • Формулюйте умови позитивно. Негативні формулювання, варто виділити так: написати прописними літерами чи жирним шрифтом частку НЕ, ключове слово чи словосполучення.

Не базуйте тестове завдання закритого типу на думці, погляді, суб’єктивній оцінці.

 • Не базуйте тестове завдання закритого типу на думці, погляді, суб’єктивній оцінці.

Написання варіантів відповідей є найскладнішим завданням під час створення тестового завдання.

 • Написання варіантів відповідей є найскладнішим завданням під час створення тестового завдання.

 • Серед відповідей мінімум одна є правильною, або найкращою, решта – дистрактори – є неправильними.

 • Доцільно створювати щонайменше 4–5 варіантів відповідей.

 • Усі дистрактори мають бути правдоподібними і однорідними.Відповіді мають бути однорідними за змістом. Усі відповіді мають належати до однієї навчальної мети. Не слід додавати штучних відповідей.

  • Відповіді мають бути однорідними за змістом. Усі відповіді мають належати до однієї навчальної мети. Не слід додавати штучних відповідей.


Відповіді мають бути короткими та простими за структурою.

  • Відповіді мають бути короткими та простими за структурою.


Відповіді мають бути подібними за зовнішніми ознаками, структурою, стилістикою тощо, зокрема подібною має бути довжина відповідей.

  • Відповіді мають бути подібними за зовнішніми ознаками, структурою, стилістикою тощо, зокрема подібною має бути довжина відповідей.
Уникайте використання фрази “все з вищезазначеного” або її еквівалентів, абсолютних слів “завжди”, “ніколи” та розпливчастих “інколи”, “ймовірно”.

  • Уникайте використання фрази “все з вищезазначеного” або її еквівалентів, абсолютних слів “завжди”, “ніколи” та розпливчастих “інколи”, “ймовірно”.


Уникайте використання фрази “все з вищезазначеного” або її еквівалентів, абсолютних слів “завжди”, “ніколи” та розпливчастих “інколи”, “ймовірно”.

  • Уникайте використання фрази “все з вищезазначеного” або її еквівалентів, абсолютних слів “завжди”, “ніколи” та розпливчастих “інколи”, “ймовірно”.


Змістові слова з умови не повинні повторюватися у відповідях. Це є підказкою.

 • Змістові слова з умови не повинні повторюватися у відповідях. Це є підказкою.Як і умови, варіанти відповідей слід формулювати позитивно.

 • Як і умови, варіанти відповідей слід формулювати позитивно.Компетентнісні ТЗ – це завдання специфічного змісту, які дають змогу перевірити не конкретні предметні компетенції, а ціннісне ставлення до ситуацій, що постають перед особистістю.

 • Компетентнісні ТЗ – це завдання специфічного змісту, які дають змогу перевірити не конкретні предметні компетенції, а ціннісне ставлення до ситуацій, що постають перед особистістю.

 • Тобто вміння учнів використовувати в комплексі знання з різних предметів для вирішення певних життєвих ситуацій.

Прочитайте речення (текст), підкреслені місця яких потребують редагування. Виберіть один із поданих варіантів правки, що максимально покращує речення (текст).

 • Прочитайте речення (текст), підкреслені місця яких потребують редагування. Виберіть один із поданих варіантів правки, що максимально покращує речення (текст).

 • Прекрасний степ весною з огляду на цвітіння червоних маків у білому ковилі.

 • А якщо зацвітають червоні маки у білому ковилі

 • Б у зв’язку із цвітінням червоних маків у білому ковилі

 • В через цвітіння червоних маків у білому ковилі

 • Г у той час, як зацвітають червоні маки у білому ковилі

 • Д коли зацвітають червоні маки у білому ковилі • Усьому, що необхідно знати, навчити не можна, учитель може зробити тільки одне — указати дорогу.

 • Річард ОлдінгтонВихователем і вчителем треба народитися. Поганий учитель підносить істину, хороший - навчає її знаходити.

 • Вихователем і вчителем треба народитися. Поганий учитель підносить істину, хороший - навчає її знаходити.

 • Адольф Дістервег (німецький педагог)Завдання для твору:

 • Завдання для твору:

 • 1. Прочитайте текст.

 • Життєва істина

 • Якось дідусь відкрив своєму онукові одну життєву істину. Він розповів, що у кожній людині відбувається боротьба. Вона дуже схожа на поєдинок двох вовків за владарювання. Один вовк – це зло, яке уособлює жадність, брехню, заздрість, ревнощі, егоїзм. Інший вовк є символом добра: світла, любові, надії, істини, доброти і вірності. Онук був зворушений до глибини душі словами старенького. Хлопчик подумав трохи, а потім із цікавістю запитав: “А який вовк у кінці перемагає?”. Дідусь хитро посміхнувся і відповів: “Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш”.

 • Дідусева відповідь зовсім спантеличила онука. Він ніяковів і пильно вдивлявся в мудрий погляд старенького, аби той нічого було не запідозрив…

 • 2. Дайте аргументовану відповідь на запитання:

 • «А якого ти, юний друже, годуєш вовка?»

 • (105 слів)Завдання до твору:

 • Завдання до твору:

 • 1. Прочитайте текст.

  • я твору
  • Якось чоловік сидів на сходах однієї будівлі з капелюхом біля ніг і табличкою з написом: “Я сліпий, будь ласка, допоможіть”.
  • Перехожий проходив повз і зупинився. Він побачив інваліда, у якого було всього лише кілька монет у капелюсі. Незнайомець поклав пару монет і без дозволу сліпого чоловіка написав нові слова на табличці. Він залишив її і пішов. Повертаючись у кінці дня з роботи, перехожий побачив, що капелюх наповнений монетами. Сліпий упізнав його по кроках і запитав, чи не він бува той чоловік, що переписав табличку. Йому також хотілося довідатися, що саме перехожий написав. Той відповів: “Нічого такого, що було б неправдою. Я просто написав її трохи по-іншому”. Він посміхнувся і пішов.
 • Новий напис на табличці був таким: “Зараз весна, але я ніколи не зможу її побачити”.

 • 2. Дайте аргументовану відповідь на запитання:

 • «Чи можна цю життєву ситуацію назвати доброчинністю?

 • Чому?

 • Який доброчинний вчинок ти (твоя сім’я) здійснив у своєму житті?»Використані джерела

 • Використані джерела

 • Булах І. Є. Створюємо якісний тест: Навч. посіб. І. Є. Булах, М. Р. Мруга. – К.: Майстер-клас, – 2006 – 160 с. 

 • Денисюк О. Ключові предметні компетентності школяра як засіб формування сучасної особистості О. Дениюк, І. Казарян, Лямічев В., Титаренко Н. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/Usr/Downloads/rsh_2013_11_13.pdf

 • Овдій Л. Тест загальної навчальної компетентності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ippo.org.ua/files/новини/ОСТАННІ_НОВИНИ_2012/0212/1.pp...

 • Ураїнська мова. Українська література. 10 – 11 класи. Збірник тестів для контрольних робіт (академічний, профільний рівні) / За заг. ред. О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2015. – 285 с.

 • Українська мова. 5–11 класи. Збірник диктантів для контрольних робіт / За заг. ред. О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2015. – с. 46

 • Що вимірює PISA. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ippo.org.ua/files/новини/ОСТАННІ_НОВИНИ/2009/250109/TI...

 •  http://www.centeroko.ru/public.htm 

Каталог: Download
Download -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
Download -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
Download -> Інтелектуальна готовність
Download -> Українська мова
Download -> Тема. Що таке Батьківщина
Download -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
Download -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка