Законодавство про реєстраціюДата конвертації29.12.2016
Розмір445 b.
ТипЗаконТЕРМІНИ

 • Реєстрація/перереєстрація ГЛЗ - процедура, яка включає ряд етапів експертиз ЛЗ і відповідної НТД, які проводяться компетентними органами (організаціями) та визначеними для цього державними регуляторними органами для отримання реєстраційного посвідчення на ЛЗ та внесення цього ЛЗ в Державний реєстр країни, на ринку якої працює виробник.

 • Заявник (власник реєстраційного свідоцтва) - юридична або фізична особа, яка несе відповідальність за ефективність, якість та безпеку лікарського засобу в порядку, встановленому законодавством.Законодавство про реєстрацію

 • 1. Закон України “Про лікарські засоби“ (7 травня 1996 року, від 14 лютого 1997 року N 70/97-ВР, із змінами і доповненнями, внесеними Законами України  від 30 червня 1999 року N 783-XIV,  від 19 січня 2006 року N 3370-IV,  від 16 листопада 2006 року N 362-V,  від 17 травня 2007 року N 1034-V,  від 20 травня 2009 року N 1364-VI, від 11 травня 2010 року N 2165-VI. 2. Постанова Кабміну України № 902 від 14.09.2005 р. “Про затвердження Порядку проведення державного контролю якості лікарських засобів, які ввозяться в Україну" 3. Постанова Кабміну України №376 від 26.05.2005 р. “Про затвердження порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів зборів за державну реєстрацію (перереєстрацію)" Законодавство про реєстрацію

 • 4. Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України від 26.08.2005 р. № 426 “Про затвердження Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, які подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін в реєстраційні матеріали на протязі дії реєстраційного свідоцтва"  5. Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України № 898 від 27.12.2006 “Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених для медичного застосування"  6. Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України №722 від 25.08.2010 “Про затвердження маркування лікарських засобів шрифтом Брайля". РЕЄСТРАЦІЙНЕ ДОСЬЄ

 • РЕЄСТРАЦІЙНЕ досьє – комплект документів, які стосуються матеріалів доклінічного вивчення, клінічних випробувань лікарського засобу та їх експертиз; фармакопейної статті або матеріалів, які стосуються методів контролю якості лікарського засобу, проекту технологічного регламенту або даних про технологію виробництва; зразків лікарського засобу і його упаковки; інших матеріалів, які характеризують ефективність, безпечність і якість лікарського засобу.

 • (Наказ МОЗ України від 26.08.2005 № 426)

 • Власник ліцензії на виробництво зобов'язаний виробляти лікарські засоби так, щоб забезпечити їхню відповідність своєму призначенню, вимогам реєстраційного досьє.

 • (Керівництво 42-01-2001, Належна виробнича практика)Бізнес-процеси СВРО3 рівні експертизи РД

 • Внутрішня експертиза менеджером проекту ДЦ/СР

 • Внутрішня експертиза ВР/СВРО

 • Зовнішня (державна) експертиза в РОВнутрішня експертиза РД (1)

 • Експертна функція ВР (критична оцінка даних досьє на відповідність останнім фармакопейним та ін. регуляторним вимогам)*.

 • *СРП «Експертиза та формування реєстраційного досьє» (AR.RD.RA. Req. Exp.01. SOP).

 • Мета - підвищити якість РД, що означає:

 • Скоротити час реєстрації ЛЗ;

 • Скоротити грошові витрати підприємства;

 • Зменшити кількість змін після реєстрації.Внутрішня експертиза РД (2)

 • Передача документів з ДЦ у ВР

 • При реєстрації: Модуль 2 (розділ 2.3) і Модуль 3.

 • При перереєстрації: Комплект документів у відповідності з вимогами Наказу МОЗ України № 426 от 26.08.2005 (доп.15).

 • Передача документів з СР у ВР

 • При реєстрації: Модуль 2 (розділи 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) і Модуль 4 та 5.

 • При перереєстрації: проект інструкції по медичному застосуванню, зведені дані виробника про стан безпеки медичного застосування ЛЗ.

 • Спеціаліст по реєстрації складає Акт передачі/приймання документів з СР/ДЦ у ВР/СВРО (обов'язково: дати і підписи).Технічні вимоги до реєстраційного досьє

 • Переплетення не повинно закривати інформацію.

 • Текст і таблиці повинні бути з полями.

 • Рекомендується використовувати шрифт з розміром кеглю 12.

 • Акроніми і скорочення необхідно вказувати в місці їх першого згадування в тексті кожного модуля.

 • Рекомендується використання окремої нумерації томів в кожному модулі.Акт передачі/прийомки документівТерміни внутрішньої експертизи РД

 • Тривалість експертизи у ВР:

 • - при реєстрації - 5 днів,

 • - при перереєстрації - 3 дні,

 • - при внесенні змін в РД - 2 дні.

 • Після закінчення експертизи спеціаліст по реєстрації ВР складає Звіт про результати внутрішньої експертизи.

 • У випадку наявності зауважень ВР передає досьє на доробку спеціалістам ДЦ і СР. Термін виправлення зауважень 5 днів.Звіт про результати внутрішньої експертизиФормування РД

 • Порядок формування реєстраційного досьє у ВР.

 • Матеріали, передані з ДЦ і СР, доповнюються :

 • - При реєстрації: Модуль 1 і 2 (Розділи 2.1 і 2.2.).

 • - При перереєстрації і внесенні змін: Заявки і супровідні документи.

 • Сформоване РД передається для візування начальнику СВРО і директору ДіР на затвердження.

 • Затверджене досьє передається менеджеру по реєстрації СВРО для подання в РО.ТЕРМІНИ ЕКСПЕРТИЗИ РД в регуляторних органах

 • ТЕРМІНИ ЕКСПЕРТИЗИ (згідно Наказу №426)

 • При реєстрації не більше 210 днів

 • При перереєстрації не більше 90 днів

 • При внесенні змін не більше 60 днів

 • (за виключенням часу знаходження матеріалів на доробці у заявника)Порядок експертизи ГЛЗ в ДФЦМета і терміни експертизи РД в регуляторних органах (1)

 • Первинна експертиза заявки на предмет винесення мотивованого заключення про можливість реєстрації (перереєстрації) ЛЗ.

 • За її результатами складається угода про проведення експертизи, вартість якої визначається у встановленому порядку, в залежності від типу заявки.

 • Попередня експертиза, метою якої є перевірка відповідності наданих реєстраційних матеріалів, встановленим вимогам з точки зору повноти обєму і правильності оформлення. Термін проведення 15 днів.

 • При наявності зауважень заявник може допрацювати РД у відповідності з зауваженнями ДЕЦ МОЗ України протягом 90 календарних днів у випадку реєстрації і 15 календарних днів у випадку перереєстрації.

 • Спеціалізована оцінка реєстраційних матеріалів та результатів додаткових експертиз (досліджень) ЛЗ з метою складання мотивованих висновків відносно безпеки і якості ЛЗ і рекомендації або не рекомендації його до державної перереєстраціїМета і терміни експертизи РД в регуляторних органах (1)

 • Спеціалізована експертиза

 • РО мають право :

 • прийняти рішення про проведення додаткової експертизи даних, наведених у реєстраційних матеріалах, на їх відтворюваність;

 • Вимагати надання додаткових матеріалів відносно ефективності, безпеки і якості лікарського засобу (інструкцію для медичного застосування, PSUR, МКЯ і т.д.)

 • При отриманні від РО зауважень до реєстраційних матеріалів спеціаліст ВР протягом 1 дня робить запит у відповідні підрозділи, проводить експертизу внесених зауважень і протягом 10 днів надає відповідь у РО (СРП AR.RD.RA.Req.01.SOP).

 • При непредставленні протягом 90 днів в ДЕЦ допрацьованих матеріалів або листа з обґрунтуванням термінів, необхідних для їх доопрацювання, ЛЗ знімається з розгляду.

 • При відсутності зауважень ЛЗ отримує рекомендації, відносно реєстрації/перереєстрації і вноситься в проект Наказу МОЗ (термін підписання 1 міс.) .Реєстраційне свідоцтво - документ, який видається заявнику і є підставою для медичного застосування лікарського засобу в Україні.

 • Реєстраційне свідоцтво - документ, який видається заявнику і є підставою для медичного застосування лікарського засобу в Україні.Порядок введення реєстраційної документаціїСклад реєстраційного досьє у форматі CTD (Модуль 3 Якість/Фармацевтична розробка)

Thomas J. DiFeo. Drug Product Development. A Technical Review of Chemistry, Manufacturing, and Control Information (…). Johnson&Johnson. Drug Development and Industrial Pharmacy. Vol. 29, № 9, pp. 939-958, 2003.

 • Thomas J. DiFeo. Drug Product Development. A Technical Review of Chemistry, Manufacturing, and Control Information (…). Johnson&Johnson. Drug Development and Industrial Pharmacy. Vol. 29, № 9, pp. 939-958, 2003.

 • В.Т. Чумак, О.П. Баула, Гос. Фармакологический центр МЗ Украины. Фармацевтическая разработка – залог качества генерических лекарственных препаратов. «Фармацевтическая промышленность», Москва, 2/2007, с. 30-34

 • А.П. Мешковский. Фармацевтическая разработка – связь с валидацией. Фармация, Москва, 1/2008, с.Мета:

 • Мета:

 • 1) Розглянути методологічний підхід до фармрозробки (ICH Q8) лікарських засобів у взаємозв'язку з структурними елементами реєстраційного досьє (CTD);

 • 2) зрозуміти принципово які зміни у підходах до фармрозробки відбулись останнім часом і в чому полягають відмінності традиційної і «нової» регуляторних культур.Складові сучасної фармацевтичної розробки

 • Розробка лікарських препаратів повинна базуватись на декількох складових:

 • на загальному методологічному підході до фармацевтичної розробки (ICH Q8);

 • на вимогах до якості ЛЗ;

 • на медично-біологічних вимогах до ЛЗ;

 • на принципах і правилах забезпечення якості, зокрема - GMP;

 • на сучасному науковому рівні знань, який може включати результати власних фундаментальних досліджень і дані літератури;

 • на вичерпній інформації про діючі речовини, викладеній у Drug Master File (DMF);

 • на широкому асортименті допоміжних речовин і науковому підході до їх застосування.Головні структурні елементи Керівництва ICH Q8 «Pharmaceutical Development»

 • 1. Компоненти лікарського препарату

 • 1.1. Лікарська речовина

 • 1.2. Допоміжні речовини

 • 2. Лікарський препарат

 • 2.1. Розробка складу

 • 2.2. Надлишки

 • 2.3. Фізико-хімічні і біологічні властивості

 • 3. Розробка виробничого процесу

 • 4. Система контейнер/пакувальний елемент

 • 5. Мікробіологічні властивості

 • 6. Сумісність

 • По суті, це структура розділу 3.2.Р.2 «Фармацевтична розробка» модуля 3 реєстраційного досьє в форматі CTD, що частково дає відповідь на питання: «Навіщо потрібна фармацевтична розробка?»

 • Ні в одній цивілізованій країні лікарський препарат неможливо зареєструвати без звіту про фармацевтичну розробку, оскільки вона є структурним елементом реєстраційного досьє.ЗТД-МОДУЛЬ 3. Якість* СTD-Module 3. QualityCTD 3.2.Р.2 Фармацевтична розробка (1) Pharmaceutical Development

 • Розділ досьє «Фармацевтичня розробка»

 • повинен містити інформацію, яка б переконливо продемонструвала, що вибрана лікарська форма, запропонований склад і технологія виробництва препарату, задовольняють мету і цілі, вказані в заявці.

 • CTD 3.2.Р2.1 Компоненти лікарського засобу

 • Діючі речовини (CTD 3.2.Р.2.1.1)

 • - обгрунтування вибору;

 • - дані про сумісність діючої речовини з допоміжними речовинами;

 • - фізико-хімічні характеристики (розчинність, проникність, поліморфізм, розмір частинок, хіральність і т.д.)

 • Допоміжні речовини (CTD 3.2.Р.2.1.2)

 • - обгрунтування вибору;

 • - обгрунтування функцій;

 • - дані про сумісність допоміжних речовинCTD 3.2.Р.2.2 Лікарська форма

 • CTD 3.2.Р.2.2 Лікарська форма

 • Розробка складу (CTD 3.2.Р.2.2.1)

 • - резюме по розробці складу і вибору лікарської форми;

 • - відмінності між кожним складом

 • Надлишки (CTD 3.2.Р.2.2.2)

 • Фізико-хімічні параметри і біологічні властивості (CTD 3.2.Р.2.2.3)

 • Технологічний процес (CTD 3.2.Р.2.3)

 • Обґрунтування вибору і оптимізація технологічного процесу;

 • Визначення критичних стадій і критеріїв прийнятності процесу виробництва;

 • Встановлення вимог до валідації;

 • Інформація про контроль в процесі виробництва;

 • Обґрунтування показників якості в специфікації готового лікарського засобуМета фармацевтичної розробки

 • Мета фармацевтичної розробки – розробити продукт відповідної якості + такий процес його виробництва, щоб постійно випускати продукцію із заданими функціональними характеристиками.

 • Якість (відповідність ЛЗ своєму призначенню) не може бути перевірена в ГЛЗ, якість повинна бути закладена при розробці.

 • «Якість цілеспрямовано «вбудовується» в препарат, а не тестується» (ICH Steering Committee, 18 November 2004. Pharmaceutical Development Q8)

 • Інформація і знання, отримані в ході фармрозробки - основа для встановлення простору проектних параметрів (Design Space), специфікацій і виробничого контролю, а також для управління ризиками.Важливі поняття*

 • Простір проектних параметрів (design space) – це багатофакторна комбінація і взаємодія вхідних змінних, а також параметрів процесу, при яких доведено забезпечення якості.

 • Процесно-аналітична технологія (process analytical technology – PAT) – це система планування, аналізу і контролю виробництва шляхом періодичних вимірювань критичних показників якості і функціональних характеристик сировини, оброблюваних матеріалів і процесів з метою забезпечення якості ГЛЗ.

 • Стійкість процесу (process robustness) – здатність процесу допускати мінливість у матеріалах, а також зміни процесу та обладнання без негативного впливу на якість.

Гнучкість сучасних регуляторних підходів

 • Вдосконалення виробничого процесу в межах схваленого простору дизайну, описаного в досьє, без подальшого розгляду ;

 • Скорочення заявок на зміни заявлених реєстраційних умов;

 • • Перевірка якості в реальному часі веде до скорочення випробувань при випуску кінцевого продукту.Порядок вдосконалення процесів/якості

 • Фармацевтична система якості потребує неперервного вдосконалення процесів і якості продукції:

 • Для покращення процесів застосовується цикл PDCA:

 • Плануй (Plan) → Роби (Do) →

 • → Перевіряй (Check) → Впливай (Act)

 • Післе того, як цикл PDCA пройдемо декілька разів, варіабельність процесів знижується і їхні результати обов’язково покращуються.Порівняльна характеристика традиційної і нової регуляторних культур

«Стійкий ріст компанії досягається за рахунок здатності враховувати зміни і проводити необхідні інновації, які базуються на знаннях…» ISO 9004

 • Дякую за увагу!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка