Закономірності навчанняДата конвертації29.06.2016
Розмір445 b.
#10224
ТипЗаконЗакономірності навчання

 • Закономірності навчання

 • стійкі педагогічні явища, які базуються на повторюваності фактів, навчальних дій і є теоретичною основою принципів навчання.

 • 1. Обумовленість навчання суспільними потребами.

 • 2. Залежність навчання від умов, в яких воно відбувається.

 • 3. Взаємозалежність процесів навчання, освіти, виховання, розвитку особистості.

 • 4. Взаємозв'язок навчальних і реальних пізнавальних можливостей учня.

 • 5. Єдність процесів викладання і навчання.

 • 6. Взаємозалежність завдань, змісту, методів і форм навчання в навчальному процесі.Принципи навчання

 • Принцип виховуючого навчання

 • Принцип наочності

 • Принцип науковості

 • принцип систематичності навчання

 • принцип доступності

 • Принцип міцності знань, умінь та навичок

 • принцип свідомості та активності

 • принципі врахування вікових та індивідуальних особливостей2. Нетрадиційні принципи навчання.

 • Принцип демократизації.

 • Принцип виховання здорової дитини.

 • Принцип диференціації навчального процесу

 • Принцип оптимізації навчально-виховного процесу

 • Принцип нетрадиційності системи навчання.3. Основні дидактичні принципи педагогічної технології у ВНЗ.

 • принцип (від лат. рrіпсіріит — початок, основа) — основа, на яку треба спиратися і якою необхідно керуватися.

 • Принципи навчання — вихідні положення, які визначаються цілями та завданнями навчання і, у свою чергу, визначають форми і методи навчання.У різні періоди дослідники дидактики вищої школи висували на перший план принципи:

 • забезпечення єдності в науковій та навчальній діяльності студентів (І. Кобиляцький);

 • професійної спрямованості (А. Барабанщиков);

 • професійної мобільності (Ю. Кисильов, Б. Лисицинтаін.);

 • проблемності (Т. Кудрявцев);

 • емоційності та мажорності всього процесу навчання (Р. Ні-замов, Ф. Науменко);

 • урахування вікових, соціально-етичних та індивідуальних особливостей студентів (І. Кобиляцький, М. Дьяченко, Л. Кандибович).Принципи навчання, що синтезують більшість підходів до їх виокремлення:

 • орієнтованість вищої освіти на розвиток особистості майбутнього спеціаліста;

 • забезпеченість безперервної освіти;

 • інформатизація, технічна та технологічна забезпеченість освітнього процесу;

 • відповідність змісту вищої освіти сучасним та прогнозованим тенденціям розвитку науки (техніки) і виробництва (технологій); • оптимальне співвідношення загальних, групових та індивідуальних форм організації навчального процесу у вищому навчальному закладі;

 • раціональне застосування сучасних методів та засобів навчання на різних етапах підготовки фахівців;

 • відповідність результатів підготовки спеціалістів вимогам, що висуваються конкретною сферою їхньої професійної діяльності, забезпечення їх конкурентоспроможності.4. Класифікація методів навчання.

 • Розповідь — це метод навчання, який передбачає оповідну, описову форму розкриття навчального матеріалу з метою спону­кання студентів до створення в уяві певного образу. Інколи цей метод називають "малювання словом".Пояснення — вербальний метод навчання, за допомогою якого педагог розкриває сутність певного явища, закону, процесу.

 • Пояснення — вербальний метод навчання, за допомогою якого педагог розкриває сутність певного явища, закону, процесу.

 • Бесіда передбачає використання попереднього досвіду студентів з певної галузі знань і на основі цього приведення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже наявних.

 • Лекція це метод, за допомогою якого педагог у словесній формі розкриває сутність наукових понять, явищ, процесів, логічно пов´язаних, об´єднаних загальною темою.

 • Інструктаж передбачає розкриття норм поведінки, особливостей використання методів і навчальних засобів, дотримання правил безпеки під час виконання навчальних операцій.Наочні методи

 • Демонстрація — це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у натурі, динаміці.

 • Ілюстрація — метод навчання, за якого предмети і процеси розкриваються через їх символічне зображення (світлини, малюнки, схеми, графіки та ін.).

 • Спостереження як метод навчання передбачає сприймання певних предметів, явищ, процесів у природному й виробничому середовищі без втручання у ці явища і процеси.Практичні методи

 • Лабораторний метод передбачає організацію навчальної роботи шляхом використання спеціального обладнання та певної технології для набуття нових знань або перевірки наукових гіпотез на рівні досліджень.

 • Практична робота спрямована на використання набутих знань у розв´язанні практичних завдань. Наприклад, виготовлення моделі якогось пристрою.

 • Вправа це метод навчання, сутність якого полягає у цілеспрямованому, багаторазовому повторенні студентами окремих дій чи операцій з метою формування умінь та навичок.Методи навчання за характером логіки пізнання.Аналітичний метод передбачає мисленнєвий або практичний розклад цілого на частини з метою вивчення їх суттєвих ознак.

 • Аналітичний метод передбачає мисленнєвий або практичний розклад цілого на частини з метою вивчення їх суттєвих ознак.

 • Синтез як метод ґрунтується на мисленнєвому або практичному з´єднанні виділених аналізом елементів чи властивостей предмета, явища в одне ціле.

 • Індуктивний метод це шлях вивчення предметів, явищ від одиничного до загального.

 • Дедуктивний метод, навпаки, базується на вивченні навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного

 • Традуктивний метод передбачає висновки від одиничного до одиничного, від часткового до часткового, від загального до загального.Каталог: data -> kafedra -> internal -> magistr -> presentations -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> 1. Левківський М. В. Історія педагогіки. — Житомир, 2001
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> 1. Зміст освіти в національній школі України. Основні цілі та завдання програми «Освіта»
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Ринок медичних послуг ринкова економіка
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Три основні компоненти: три основні компоненти
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Становлення дидактики як науки. Основні категорії та проблеми дидактики
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> 1. Спеціальна педагогіка, її об’єкт, предмет і завдання. Основні категорії спеціальної педагогіки


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка