Закономірності успадкування ознак на організмовому рівні встановив Г. Мендель (1865)Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗакон

Закономірності успадкування ознак на організмовому рівні встановив Г.Мендель (1865).

 • Закономірності успадкування ознак на організмовому рівні встановив Г.Мендель (1865).

 • У людини відомо понад 2300 ознак (нормальних і патологічних), які успадковуються за законами Менделя. Ці ознаки називаються менделюючими, а успадкування – моногенним.

 • Моногенні хвороби – фенілкетонурія, альбінізм,

 • полідактилія, брахідактилія та ряд

 • інших.

 • Знання закономірностей успадкування моногенних

 • хвороб необхідні лікарю при проведенні медико-

 • генетичного консультування з метою визначення

 • ймовірності народження хворих

 • дітей у родині.Генетика (від грецького: рід, народжую)- наука, яка вивчає особливості спадковості і мінливості, які є головними характеристиками живих істот.

 • Генетика (від грецького: рід, народжую)- наука, яка вивчає особливості спадковості і мінливості, які є головними характеристиками живих істот.

 • Предметом генетики людини є:

 • Вивчення проблем збереження генетичної інформації - матеріального субстрату спадковості.

 • З’ясування закономірностей передачі генетичної інформації в конкретні ознаки.

 • Вивчення явищ спадковості та мінливості в людини на всіх рівнях її організації та існування.Антропогенетика вивчає ознаки людини в нормі.

 • Антропогенетика вивчає ознаки людини в нормі.

 • Медична генетиканаука, яка вивчає:

 • роль спадковості в патології людини

 • закономірності передачі з покоління в покоління спадкових хвороб

 • розробляє методи діагностики та профілактики спадкової патології, включаючи хвороби із спадковою схильністю.генетика крові;

 • генетика крові;

 • імуногенетика;

 • генетика соматичних клітин;

 • генетика нервової діяльності і поведінки

 • радіаційна;

 • фармакологічна;

 • ендокринологічна генетика та ін.Спадковість

 • Спадковість

 • Мінливість

 • Ген

 • Алельні гени

 • Домінантна ознака

 • Рецесивна ознака

 • Гомозиготний

 • організм (АА)

 • Гетерозиготний організм (Аа)

 • Гемізиготний організм

З метою оцінки ролі спадковості в розвитку тієї чи іншої ознаки проводять розрахунки за формулою:

 • З метою оцінки ролі спадковості в розвитку тієї чи іншої ознаки проводять розрахунки за формулою:

 • Н=% подібності МЗ - % подібності ДЗ

 • 100 % - % подібності ДЗ

 • де Н – коефіцієнт спадковості, МЗ – мононозиготи, ДЗ – дизиготи.

 • При цьому

 • розраховують ступінь подібності (конкордантності)

 • і відмінності (дискордантності) ознак у близнюків.експериментально обґрунтував наявність одиниць спадковості (спадкових задатків,

 • експериментально обґрунтував наявність одиниць спадковості (спадкових задатків,

 • спадкових факторів)

 • описав їх важливі властивості -

 • дискретність, стабільність,

 • специфічність алельного стану

 • гібридологічний метод • Горох посівний (Pisum sativum) – самозапильна рослина, тому нащадки кожної рослини є чистими лініями (чистосортні)

r- зелений колір

 • r- зелений колір

 • R-жовтий колір • При схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються за однією парою альтернативних ознак, всі нащадки в першому поколінні однорідні як за фенотипом, так і за генотипом

 • Мендель схрещував рослини з зеленим насінням (аа) з рослинами з жовтим насінням (АА). В результаті всі гібриди першого покоління F1 виявились однорідними за генотипом – (Аа) і з жовтим насінням за фенотипом

 • P (Батьки): ♀ АА x ♂ аа

 • G (Гамети): А а

 • F1 (особи першого покоління): Ааr- зелений колір

 • r- зелений колір

 • R-жовтий колірP: ♀ Aa x ♂ Aa

 • P: ♀ Aa x ♂ Aa

 • G: A, a A, a

 • F2 : AA; Aa; Aa; aa

 • За фенотипом 3/4 особин (75%) мають домінантну ознаку, а 1/4 (25 %) - рецесивну.

 • За генотипом 1/4 особин (25%) - домінантні гомозиготи АА, 2/4 (50%) - гетерозиготи Аа і 1/4 (25%) - рецесивні гомозиготи ааПри схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються двома (і більше) парами альтернативних ознак, у другому поколінні F2 спостерігається незалежне успадкування і комбінування ознак, якщо гени цих ознак розташовані в різних парах гомологічних хромосом

 • При схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються двома (і більше) парами альтернативних ознак, у другому поколінні F2 спостерігається незалежне успадкування і комбінування ознак, якщо гени цих ознак розташовані в різних парах гомологічних хромосом

 • Ген однієї ознаки не впливає на передачу гена для іншої ознакиЩоб зрозуміти сутність явищ, які мають місце в дигібридному схрещуванні, розглянемо його генетичну схему:

 • Щоб зрозуміти сутність явищ, які мають місце в дигібридному схрещуванні, розглянемо його генетичну схему:

 • S – домінантний алель жовтого кольору насіння гороху;

 • s – рецесивний алель зеленого кольору насіння;

 • Y – домінантний алель гладенької форми насіння;

 • y – рецесивний алель зморшкуватої форми насіння.Р: ♀ SSYY х ♂ ssyy

 • Р: ♀ SSYY х ♂ ssyy

 • жовта гладенька зелена зморшкувата

 • G: SY sy

 • F1: SsYy

 • жовті гладенькі

 • Р: ♀ SsYy х ♂ SsYy

 • G: SY, Sy, sY, sy SY, Sy, sY, sy

Алельні гени, перебуваючи у гетерозиготному стані, не зливаються, не змінюють один одного і не втрачаючи своєї індивідуальності, передаються у гамети.

 • Алельні гени, перебуваючи у гетерозиготному стані, не зливаються, не змінюють один одного і не втрачаючи своєї індивідуальності, передаються у гамети.

 • Гамети є “чистими”: вони несуть лише один з двох алелей певного гена.Домінантні

 • Домінантні

 • Карі очі

 • Темне волосся

 • Косий розріз очей

 • Ніс з горбинкою

 • Широка щілина між різцями

 • Зуби великі, виступають вперед

 • Ямочки на щокахP: ♀ АА x ♂ аа

 • P: ♀ АА x ♂ аа

 • G: А а

 • F1 Аа 100%

 • P: ♀ Аа x ♂ аа

 • G: А, а а

 • F1 Аа, аа 50/50%

 • Якщо все потомство однорідне – досліджуваний організм з генотипом АА.

 • Якщо у потомстві є розщеплення 1:1, то досліджуваний організм є гетерозиготним Аа.Відносна стабільність гена, який визначає дану ознаку (відсутність мутацій).

 • Відносна стабільність гена, який визначає дану ознаку (відсутність мутацій).

 • Алельний стан гена (домінантність і рецесивність).

 • Рівномірне утворення в мейозі гамет з алелем А і гамет з алелем а.

 • Однакова ймовірність зустрічі таких гамет при заплідненні.

 • Однакова життєздатність всіх типів зигот і організмів, які з них розвиваються.

 • Однакова участь материнського і батьківського організму в передачі спадкових факторів.Повне домінування

 • Повне домінування

 • Неповне домінування (проміжне успадкування)

 • Наддомінування

 • Кодомінування1. Повне домінування - домінантний алель в гетерозиготному стані фенотипово повністю пригнічує рецесивний.

 • 1. Повне домінування - домінантний алель в гетерозиготному стані фенотипово повністю пригнічує рецесивний.

 • P:♀ AA x ♂ aa

 • G: A a

 • F1: Aa (жовте насіння)

2. Неповне домінування - домінантний алель в гетерозиготному стані неповністю пригнічує рецесивний алель.

 • 2. Неповне домінування - домінантний алель в гетерозиготному стані неповністю пригнічує рецесивний алель.

 • Гетерозиготний стан є проміжним за фенотипом між фенотипами домінантної та рецесивної гомозигот

3. Наддомінування – домінантний алель в гетерозиготному стані має більше виражений прояв, ніж у гомозиготному стані

 • 3. Наддомінування – домінантний алель в гетерозиготному стані має більше виражений прояв, ніж у гомозиготному стані

 • Наприклад: домінантний ген, що визначає брахідактилію (короткі фаланги пальців). Гомозиготні домінантні особини с генотипом AA не виживають, вони помирають на ембріональній стадії онтогенезу.4. Кодомінуванняпрояв у гетерозиготному стані ознак, які визначаються двома алелями

 • 4. Кодомінуванняпрояв у гетерозиготному стані ознак, які визначаються двома алелями

 • У людини ген , що кодує групи крові за системою ABO, має три алелі (множинні алелі): IA, IB та i.

 • Алелі IA та IB є кодомінантні.

 • Алель i є рецесивний.Комплементарність

 • Комплементарність

 • Епістаз

 • Полімерія1. Комплементарність (взаємодоповнення)- взаємодія між алелями двох генів, при якій для формування ознаки необхідна наявність декількох неалельних генів в домінантному стані.

 • 1. Комплементарність (взаємодоповнення)- взаємодія між алелями двох генів, при якій для формування ознаки необхідна наявність декількох неалельних генів в домінантному стані.

 • Нормальний слух зумовлений дією двох неалельних генів D і Е, один з яких визначає розвиток завитка, а інший – слухового нерва.

 • Домінантні гомозиготи (DDEE) і гетерозиготи (DdEd) за обома генами мають нормальний слух, а рецесивні гомозиготи за одним з цих генів – глухі (DDee, Ddee, ddEE, ddEe)

2. Епістаз – взаємодія між алелями двох генів, при якій один ген (епістатичний) пригнічує дію іншого гена (гіпостатичного).

 • 2. Епістаз – взаємодія між алелями двох генів, при якій один ген (епістатичний) пригнічує дію іншого гена (гіпостатичного).

 • При епістатичній взаємодії генів розщеплення за фенотипом в F2 складає 13:3.

 • Забарвлення плодів гарбузів, масть коней теж визначаються цим типом взаємодії.3. Полімерія - різні домінантні неалельні гени діють на одну і ту ж ознаку посилюючи її прояв.

 • 3. Полімерія - різні домінантні неалельні гени діють на одну і ту ж ознаку посилюючи її прояв.

 • Ознаки, які визначені більше, ніж одним геном називаються полігенними.

 • Полімерні гени прийнято позначати однією літерою латинського алфавіту з цифровим індексом А1А1, А2А2, а3а3.

 • Ріст, колір шкіри – полігенні ознаки у людей.- залежність декількох ознак від одного гена

 • - залежність декількох ознак від одного гена

 • Часто індивідуальний алель має більше, ніж один результат впливу на фенотип

 • Плейотропія характерна для генетичних захворюваннь, в яких однаковий білок присутній в різних частинах тіла

 • Наприклад: синдром Марфана, аутосомно-домінантне захворювання

 • ген локалізований у 15q21.1

 • дисплазія сполучної тканини, що утворює кришталик ока, аорту, кістки кінцівок, ребер

 • Ознаки синдрому Марфана включають підвивих кришталика, ураження судин, довгі кінцівки, видовжені пальці (арахнодактилія), довге “пташине” обличчя, сколіоз.Гени, які контролюють ті чи інші ознаки, можуть проявлятися у фенотипі не у всіх носіїв або можуть мати різну ступінь фенотипового прояву.

 • Гени, які контролюють ті чи інші ознаки, можуть проявлятися у фенотипі не у всіх носіїв або можуть мати різну ступінь фенотипового прояву.

 • Кількісний показник прояву гена у фенотипі – пенетрантність – частота фенотипового прояву гена в популяції особин, які є носіями цього гена.ступінь фенотипового прояву гена, або вираженість дії гена серед його носіїв

 • ступінь фенотипового прояву гена, або вираженість дії гена серед його носіїв

 • Один і той же ген у різних умовах може бути виражений сильніше або слабше.

 • Наприклад: полідактилія може проявлятися на одній, на двох руках чи ногах, кількість пальців може бути 6 і більше.Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!Каталог: data -> kafedra -> internal -> u nurse -> presentations -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> Культура України кінця ХIV- першої половини ХVII ст. План Українська культура після татаро-монгольської навали ХІІІ-ХV ст
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> Українське національно-культурне відродження кін. ХVIІІ- поч. ХХ ст. Історичні обставини розвитку української культури
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> Культура України ХХ ст. Суспільно-політичні умови розвитку української культури
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> Предмет і задачі мікробіології. Систематика, номенклатура та класифікація мікроорганізмів. Морфологія та фізіологія мікроорганізмів
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> Пізній палеоліт датується періодом від 35 до 10 тис pp до н е
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> Українська культура як самобутнє духовне утворення Особливості етногенезу українського народу
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> Особливості і проблеми сестринської етики і деонтології Лектор доцент
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> План лекції Опорно-рухова система людини
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> Лекція Україна під владою Литви та Польщі в XIV – XVI ст. Початок Литовсько-польської експансії на Україну у XIV ст
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> Біоорганічна хімія як наука. Класифікація, номенклатура і реакційна здатність біоорганічних сполук


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка