Закону України "Про оплату праці"Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗаконВідповідно до Закону України "Про оплату праці" заробітна плата (ЗП) - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану роботу. Заробітна плата є одним з елементів виробничих витрат.

 • Відповідно до Закону України "Про оплату праці" заробітна плата (ЗП) - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану роботу. Заробітна плата є одним з елементів виробничих витрат.

Тарифні ставки (оклади ) для робітників і посадові оклади для службовців

 • Тарифні ставки (оклади ) для робітників і посадові оклади для службовцівНадбавки та доплати до тарифних ставок та окладів;

 • Надбавки та доплати до тарифних ставок та окладів;

 • Премії працівників;

 • Винагороди за вислугу років;

 • Оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства;

 • Оплата праці у святкові та неробочі дні, за понаднормові години;

 • Процентні або комісійні винагороди;

 • Виплати, пов'язані з індексацією заробітної плати;

 • Оплата щорічних та додаткових відпусток;

 • Оплата робочого часу працівників, які залучаються до державних або громадських обов'язків, якщо ці обов'язки виконуються в робочий час.Оплата простоїв не з вини працівників;

 • Оплата простоїв не з вини працівників;

 • Суми, що виплачуються працівникам, які перебувають у відпустці з ініціативи адміністрації;

 • Винагороди за підсумками роботи за рік;

 • Матеріальна допомога (екологічні, оздоровчі та ін.)

 • Премія та винагороди за відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції;

 • Суми наданих підприємством трудових та соціальних пільг працівникам.

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені в колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

 • Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені в колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

 • Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи. За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ним рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок власника або уповноваженого ним органу. • для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої вище для осіб відповідного віку;

 • для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, не більш як 36 годин на тиждень (для провізора, фасувальника, фармацевта, крім зайнятих тільки від пусканням ліків без рецептів лікаря та інших товарів аптечного асортименту, в аптеці, та фармацевта, провізора і фасувальника, зайнятих безпосередньо приготуванням, розфасуванням та контролем за медикаментами, аптечних баз та складів).Напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників, крім працівників із скороченим робочим часом, зменшується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.

 • Напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників, крім працівників із скороченим робочим часом, зменшується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.Отже, для адміністративного персоналу аптек, фармацевта з безрецептурного відпуску, санітарки встановлено 40-годинний робочий тиждень:

 • Отже, для адміністративного персоналу аптек, фармацевта з безрецептурного відпуску, санітарки встановлено 40-годинний робочий тиждень:

 • для 5-денного тижня - 5 днів по 8 год.;

 • для 6-денного тижня: - 5 днів по 7 год. і в передвихідний день - 5 год.

 • Скорочена тривалість робочого часу (36 год.) встановлюється для працівників аптек, зайнятих на роботах з небезпечними умовами праці, а саме з прийомом рецептів та відпуском лікарських засобів, виготовленням та контролем лікарських форм:

 • для 5-денного тижня - 5 днів по 7 год. 12 хв.;

 • для 6-денного тижня - 6 днів по 6 год.При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину Нічним вважається час з 10 год. вечора до 6 год. ранку. Забороняється залучення до роботи в нічний час вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, а також осіб, молодших вісімнадцяти років. Робота інвалідів у нічний час допускається лише з їх згоди і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям

 • При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину Нічним вважається час з 10 год. вечора до 6 год. ранку. Забороняється залучення до роботи в нічний час вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, а також осіб, молодших вісімнадцяти років. Робота інвалідів у нічний час допускається лише з їх згоди і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціямНадурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня. Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи лише у виняткових випадках. До надурочних робіт забороняється залучати вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та осіб, молодших вісімнадцяти років. Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, можуть залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Власник або уповноважений ним орган повинен вести облік надурочних робіт кожного працівника.

 • Надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня. Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи лише у виняткових випадках. До надурочних робіт забороняється залучати вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та осіб, молодших вісімнадцяти років. Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, можуть залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Власник або уповноважений ним орган повинен вести облік надурочних робіт кожного працівника.Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).

 • Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).

 • Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників - залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати. Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) провадиться на основі тарифної ставки пра­цівника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавче встановлений розмір мінімальної заробітної плати, та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).Мінімальна заробітна плата - це законодавче встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

 • Мінімальна заробітна плата - це законодавче встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавче визначеного розміру мінімальної заробітної плати. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника першого тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до і однієї гривні.

 • Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавче визначеного розміру мінімальної заробітної плати. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника першого тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до і однієї гривні.

Працівникам, які залучаються до роботи в нічний час, здійснюється доплата в розмірі 35 % годинної тарифної ставки ( посадового окладу), за кожну годину роботи внічний час. Нічним вважається час з 10 год. вечора до 6 год. ранку.

 • Працівникам, які залучаються до роботи в нічний час, здійснюється доплата в розмірі 35 % годинної тарифної ставки ( посадового окладу), за кожну годину роботи внічний час. Нічним вважається час з 10 год. вечора до 6 год. ранку.

 • Працівникам встановлюється доплата за науковий ступінь доктора наук у граничному розмірі 25 %, кандидата наук у граничному розмірі 15% посадового окладу (ставки заробітної плати).Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Доплата за науковий ступінь проводиться як за основною роботою, так і за сумісництвом залежно від обсягу фактично виконаної роботи.

 • Значне місце в доходах громадян складають соціальні виплати за рахунок коштів пенсійного фонду, фонду соціального страхування, фонду сприяння зайнятості.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше як 24 календарних дні за відпрацьовані шість місяців, які відлічуються з дня укладення трудового договору. Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

 • Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше як 24 календарних дні за відпрацьовані шість місяців, які відлічуються з дня укладення трудового договору. Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

 • Щорічна додаткова відпустка надається працівникам з ненормованим робочим днем. Загальна тривалість основної і додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів.Студентам-заочникам, вечірникам навчальних закладів ІП-ІУ рівня акредитації для виконання лабораторних робіт, складання іспитів надаються додаткові оплачувані відпустки - 20 календарних днів щорічно (табл. 15.6)

 • Студентам-заочникам, вечірникам навчальних закладів ІП-ІУ рівня акредитації для виконання лабораторних робіт, складання іспитів надаються додаткові оплачувані відпустки - 20 календарних днів щорічно (табл. 15.6)

 • Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки ЇЇ загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів.Основні і додаткові відпустки оплачуються за середнім заробітком. В сукупний дохід включаються:

 • Основні і додаткові відпустки оплачуються за середнім заробітком. В сукупний дохід включаються:

 • основна зарплата,

 • доплати (кваліфікаційна категорія, вчений ступінь),

 • доплати за суміщення професій, сумісництво,

 • оплата за роботу в святкові і вихідні дні,

 • понаднормову працю,

 • виплати з тимчасової непрацездатності,

 • премії.Обчислюючи середню заробітну плату для оплати відпусток не враховують:

 • Обчислюючи середню заробітну плату для оплати відпусток не враховують:

 • виплати за виконання окремих доручень;

 • одноразові виплати (компенсацію за невикористану відпустку, матеріальну допомогу, вихідну допомогу),

 • компенсаційні виплати на відрядження;

 • доходи (дивіденди і відсотки), нараховані за акціями трудового колективу.розраховується середньоденна заробітна плата;

 • розраховується середньоденна заробітна плата;

 • встановлюється тривалість відпустки в календарних днях;

 • обчислюється сума відпускних

При обчисленні середньої заробітної плати за останні шість місяців, крім виплат, які не входять до розрахунку середньої заробітної плати, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток (на час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо) та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Премії, що виплачуються за квартал і довший проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за шість календарних місяців включаються до заробітку у частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді

 • При обчисленні середньої заробітної плати за останні шість місяців, крім виплат, які не входять до розрахунку середньої заробітної плати, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток (на час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо) та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Премії, що виплачуються за квартал і довший проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за шість календарних місяців включаються до заробітку у частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періодіДопомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується за перші 5 днів за рахунок коштів (витрат) аптеки, з 6-го дня - за рахунок фонду соціального срахування з | тимчасової втрати працездатності.

 • Допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується за перші 5 днів за рахунок коштів (витрат) аптеки, з 6-го дня - за рахунок фонду соціального срахування з | тимчасової втрати працездатності.

 • Якщо застраховані особи наймані працівники сплачували страхові внески менше 6 місяців протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку, то таким застрахованим особам допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах виплачується виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески, але не вище розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.При обліку заробітної плати важливе місце займає облік утримань, тобто сум, які скеровуються у бюджет (податок з доходів фізичних осіб), у пенсійний фонд та фонд соціального страхування. Вказані суми складають сукупність обов'язкових утримань із доходів найманих працівників. Окрім них, за ініціативою підприємства, можуть бути утримані суми за виконавчими листами, надлишкове виплачені суми, аліменти і за згодою працівника - профспілкові внески

 • При обліку заробітної плати важливе місце займає облік утримань, тобто сум, які скеровуються у бюджет (податок з доходів фізичних осіб), у пенсійний фонд та фонд соціального страхування. Вказані суми складають сукупність обов'язкових утримань із доходів найманих працівників. Окрім них, за ініціативою підприємства, можуть бути утримані суми за виконавчими листами, надлишкове виплачені суми, аліменти і за згодою працівника - профспілкові внескиПрожитковий мінімум є вартісною величиною, достатньою для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження її здоров'я. Передбачає вартість набору продуктів харчування, мінімального набору непродовольчих товарів та послуг, необхідних для задоволення основних соціальних та культурних потреб особи. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на початок року є підставою для встановлення граничного доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга.

 • Прожитковий мінімум є вартісною величиною, достатньою для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження її здоров'я. Передбачає вартість набору продуктів харчування, мінімального набору непродовольчих товарів та послуг, необхідних для задоволення основних соціальних та культурних потреб особи. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на початок року є підставою для встановлення граничного доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга.Податкова соціальна пільга (ПСП)– сума, на яку платник податку на доходи фізичних осіб, має право зменшити свій загальний місячний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати від одного роботодавця.

 • Податкова соціальна пільга (ПСП)– сума, на яку платник податку на доходи фізичних осіб, має право зменшити свій загальний місячний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати від одного роботодавця.

 • На застосування до свого доходу податкової соціальної пільги має право кожен платник ПДФО, якщо розмір його місячної заробітної плати не перевищує суми, що дорівнює місячному прожитковому мінімуму діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.Ця сума називається граничним розміром доходу. Розрахуємо розмір граничного доходу для застосування податкової соціальної пільги на 2012 рік (на всі інші роки ця сума розраховується так само). Розмір прожиткового мінімуму на 1 січня 2012 року дорівнює 1073,00 грн. (його розмір встановлено Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 р. № 4282-VI.). Розмір граничного доходу складає 1073,00 * 1,4 = 1502,2. Округляємо і отримуємо 1 500,00 грн.

 • Ця сума називається граничним розміром доходу. Розрахуємо розмір граничного доходу для застосування податкової соціальної пільги на 2012 рік (на всі інші роки ця сума розраховується так само). Розмір прожиткового мінімуму на 1 січня 2012 року дорівнює 1073,00 грн. (його розмір встановлено Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 р. № 4282-VI.). Розмір граничного доходу складає 1073,00 * 1,4 = 1502,2. Округляємо і отримуємо 1 500,00 грн.

 • Отже, на застосування податкової соціальної пільги має право кожен працівник, який отримує заробітну плату не більше 1 500,00 грн.Для платників податку на доходи фізичних осіб, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років або є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем), опікуном, піклувальником або утримує дитину-інваліда, граничний розмір доходу визначається як добуток суми граничного розміру доходу та відповідної кількості дітей.

 • Для платників податку на доходи фізичних осіб, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років або є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем), опікуном, піклувальником або утримує дитину-інваліда, граничний розмір доходу визначається як добуток суми граничного розміру доходу та відповідної кількості дітей.Розмір податкової соціальної пільги становить 50% суми прожиткового мінімуму, встановленого на 01 січня звітного податкового року. Згідно Прикінцевих положень до Податкового кодексу з 01 січня 2015 року, розмір податкової соціальної пільги буде становити 100% суми прожиткового мінімуму.

 • Розмір податкової соціальної пільги становить 50% суми прожиткового мінімуму, встановленого на 01 січня звітного податкового року. Згідно Прикінцевих положень до Податкового кодексу з 01 січня 2015 року, розмір податкової соціальної пільги буде становити 100% суми прожиткового мінімуму.

 • Шляхом простих арифметичних дій отримуємо розмір податкової соціальної пільги на 2012 рік 1073,00 * 50% = 536,5 грн.

 • Сума 536,5 грн. (на 2012 рік) є податковою соціальною пільгою у розмірі 100%. Окремі категорії платників податку на доходи фізичних осіб мають право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150% та 200%. На них слід зупинитися окремо.Утримуємо єдиний соціальний внесок 1 300,00 – (1 300,00 * 3,6%) = 1 253,2. Зменшуємо базу оподаткування на суму пільги 1 253,2 – 536,5 = 716,7. Утримуємо ПДФО 1 253,2 – (716,7 * 15%) = 1 253,2 – 107,51 = 1145,69. Цю суму працівник отримає на руки.

 • Утримуємо єдиний соціальний внесок 1 300,00 – (1 300,00 * 3,6%) = 1 253,2. Зменшуємо базу оподаткування на суму пільги 1 253,2 – 536,5 = 716,7. Утримуємо ПДФО 1 253,2 – (716,7 * 15%) = 1 253,2 – 107,51 = 1145,69. Цю суму працівник отримає на руки.На 100% податкову соціальну пільгу мають право всі працівники заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу для її отримання. Як зазначалося вище, у 2012 році граничний розмір доходу становить 1500,00 грн.

 • На 100% податкову соціальну пільгу мають право всі працівники заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу для її отримання. Як зазначалося вище, у 2012 році граничний розмір доходу становить 1500,00 грн.

 • Пунктом 169.1.2 Податкового кодексу встановлено, що для платника податків, які утримують двох чи більше дітей до 18 років, розмір податкової соціальної пільги становить 100% у розрахунку на кожну дитину. При цьому граничний розмір доходу визначається також в залежності від кількості дітей. Слід зазначити, що у пункті 169.1.2 йде мова про одного з батьків. Тобто, якщо сім’я утримує двох чи більше дітей до 18 років, то на податкову соціальну пільгу на дітей має тільки один з них.Податкова соціальна пільга у розмірі 150%, відповідно до пункту 169.1.3 Податкового кодексу застосовується до платників податку на доходи фізичних осіб які:

 • Податкова соціальна пільга у розмірі 150%, відповідно до пункту 169.1.3 Податкового кодексу застосовується до платників податку на доходи фізичних осіб які:

 • а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

 • Відповідно до Постанови КМУ №1227 від 29.12.10 «Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги» одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом.

 • б) утримує дитину-інваліда – у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років.

 • в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;

 • г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;

 • ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена підпунктом «б» підпункту 169.1.4 цього пункту;

 • д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

 • е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім осіб, визначених у підпункті «б» підпункту 169.1.4 цього пункту;Податкова соціальна пільга у розмірі 200%, відповідно до пункту 169.1.4 Податкового кодексу застосовується до платників податку на доходи фізичних осіб які є:

 • Податкова соціальна пільга у розмірі 200%, відповідно до пункту 169.1.4 Податкового кодексу застосовується до платників податку на доходи фізичних осіб які є:

 • а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями «За відвагу»;

 • б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

 • в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

 • г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

 • ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.ДЯКУЮ

 • ДЯКУЮ

 • ЗА УВАГУ !!!Каталог: data -> kafedra -> internal -> upr ekon -> presentations
presentations -> Ринок чистої конкуренції
presentations -> Регулювання трудових відносин в організації
presentations -> Основнi засоби це матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою викристання в процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй
presentations -> Стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції
presentations -> Дохід – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства
presentations -> Ефективність лікарського засобу полягає у високих профілактичних і терапевтичних показниках і в задоволенні назрілих потреб медицини. Ефективність
presentations -> Заяву про відкриття рахунка


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка