Закону України "Про оплату праці"Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗакон


Облік праці та заробітної плати в аптечних закладах


Відповідно до Закону України "Про оплату праці" заробітна плата (ЗП) - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану роботу. Заробітна плата є одним з елементів виробничих витрат.

 • Відповідно до Закону України "Про оплату праці" заробітна плата (ЗП) - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану роботу. Заробітна плата є одним з елементів виробничих витрат.

Основна заробітна плата:

 • Тарифні ставки (оклади ) для робітників і посадові оклади для службовцівДодаткова заробітна плата:

 • Надбавки та доплати до тарифних ставок та окладів;

 • Премії працівників;

 • Винагороди за вислугу років;

 • Оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства;

 • Оплата праці у святкові та неробочі дні, за понаднормові години;

 • Процентні або комісійні винагороди;

 • Виплати, пов'язані з індексацією заробітної плати;

 • Оплата щорічних та додаткових відпусток;

 • Оплата робочого часу працівників, які залучаються до державних або громадських обов'язків, якщо ці обов'язки виконуються в робочий час.Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

 • Оплата простоїв не з вини працівників;

 • Суми, що виплачуються працівникам, які перебувають у відпустці з ініціативи адміністрації;

 • Винагороди за підсумками роботи за рік;

 • Матеріальна допомога (екологічні, оздоровчі та ін.)

 • Премія та винагороди за відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції;

 • Суми наданих підприємством трудових та соціальних пільг працівникам.

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені в колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

 • Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені в колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

 • Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи. За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ним рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок власника або уповноваженого ним органу.Скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

 • для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої вище для осіб відповідного віку;

 • для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, не більш як 36 годин на тиждень (для провізора, фасувальника, фармацевта, крім зайнятих тільки від пусканням ліків без рецептів лікаря та інших товарів аптечного асортименту, в аптеці, та фармацевта, провізора і фасувальника, зайнятих безпосередньо приготуванням, розфасуванням та контролем за медикаментами, аптечних баз та складів).Тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при тижневій нормі 36 годин і 4 години при тижневій нормі 24 години.

 • Напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників, крім працівників із скороченим робочим часом, зменшується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.Отже, для адміністративного персоналу аптек, фармацевта з безрецептурного відпуску, санітарки встановлено 40-годинний робочий тиждень:

 • Отже, для адміністративного персоналу аптек, фармацевта з безрецептурного відпуску, санітарки встановлено 40-годинний робочий тиждень:

 • для 5-денного тижня - 5 днів по 8 год.;

 • для 6-денного тижня: - 5 днів по 7 год. і в передвихідний день - 5 год.

 • Скорочена тривалість робочого часу (36 год.) встановлюється для працівників аптек, зайнятих на роботах з небезпечними умовами праці, а саме з прийомом рецептів та відпуском лікарських засобів, виготовленням та контролем лікарських форм:

 • для 5-денного тижня - 5 днів по 7 год. 12 хв.;

 • для 6-денного тижня - 6 днів по 6 год.При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину Нічним вважається час з 10 год. вечора до 6 год. ранку. Забороняється залучення до роботи в нічний час вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, а також осіб, молодших вісімнадцяти років. Робота інвалідів у нічний час допускається лише з їх згоди і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям

 • При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину Нічним вважається час з 10 год. вечора до 6 год. ранку. Забороняється залучення до роботи в нічний час вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, а також осіб, молодших вісімнадцяти років. Робота інвалідів у нічний час допускається лише з їх згоди і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціямНадурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня. Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи лише у виняткових випадках. До надурочних робіт забороняється залучати вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та осіб, молодших вісімнадцяти років. Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, можуть залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Власник або уповноважений ним орган повинен вести облік надурочних робіт кожного працівника.

 • Надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня. Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи лише у виняткових випадках. До надурочних робіт забороняється залучати вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та осіб, молодших вісімнадцяти років. Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, можуть залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Власник або уповноважений ним орган повинен вести облік надурочних робіт кожного працівника.Тарифна система оплати праці у закладах охорони здоров'я

 • Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).

 • Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників - залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати. Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) провадиться на основі тарифної ставки пра­цівника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавче встановлений розмір мінімальної заробітної плати, та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).Мінімальна заробітна плата - це законодавче встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

 • Мінімальна заробітна плата - це законодавче встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавче визначеного розміру мінімальної заробітної плати. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника першого тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до і однієї гривні.

 • Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавче визначеного розміру мінімальної заробітної плати. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника першого тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до і однієї гривні.

Працівникам, які залучаються до роботи в нічний час, здійснюється доплата в розмірі 35 % годинної тарифної ставки ( посадового окладу), за кожну годину роботи внічний час. Нічним вважається час з 10 год. вечора до 6 год. ранку.

 • Працівникам, які залучаються до роботи в нічний час, здійснюється доплата в розмірі 35 % годинної тарифної ставки ( посадового окладу), за кожну годину роботи внічний час. Нічним вважається час з 10 год. вечора до 6 год. ранку.

 • Працівникам встановлюється доплата за науковий ступінь доктора наук у граничному розмірі 25 %, кандидата наук у граничному розмірі 15% посадового окладу (ставки заробітної плати).Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Доплата за науковий ступінь проводиться як за основною роботою, так і за сумісництвом залежно від обсягу фактично виконаної роботи.

 • Значне місце в доходах громадян складають соціальні виплати за рахунок коштів пенсійного фонду, фонду соціального страхування, фонду сприяння зайнятості.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше як 24 календарних дні за відпрацьовані шість місяців, які відлічуються з дня укладення трудового договору. Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

 • Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше як 24 календарних дні за відпрацьовані шість місяців, які відлічуються з дня укладення трудового договору. Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

 • Щорічна додаткова відпустка надається працівникам з ненормованим робочим днем. Загальна тривалість основної і додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів.Студентам-заочникам, вечірникам навчальних закладів ІП-ІУ рівня акредитації для виконання лабораторних робіт, складання іспитів надаються додаткові оплачувані відпустки - 20 календарних днів щорічно (табл. 15.6)

 • Студентам-заочникам, вечірникам навчальних закладів ІП-ІУ рівня акредитації для виконання лабораторних робіт, складання іспитів надаються додаткові оплачувані відпустки - 20 календарних днів щорічно (табл. 15.6)

 • Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки ЇЇ загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів.Основні і додаткові відпустки оплачуються за середнім заробітком. В сукупний дохід включаються:

 • Основні і додаткові відпустки оплачуються за середнім заробітком. В сукупний дохід включаються:

 • основна зарплата,

 • доплати (кваліфікаційна категорія, вчений ступінь),

 • доплати за суміщення професій, сумісництво,

 • оплата за роботу в святкові і вихідні дні,

 • понаднормову працю,

 • виплати з тимчасової непрацездатності,

 • премії.Обчислюючи середню заробітну плату для оплати відпусток не враховують:

 • Обчислюючи середню заробітну плату для оплати відпусток не враховують:

 • виплати за виконання окремих доручень;

 • одноразові виплати (компенсацію за невикористану відпустку, матеріальну допомогу, вихідну допомогу),

 • компенсаційні виплати на відрядження;

 • доходи (дивіденди і відсотки), нараховані за акціями трудового колективу.Обчислення суми відпускних здійснюється в такому порядку:

 • розраховується середньоденна заробітна плата;

 • встановлюється тривалість відпустки в календарних днях;

 • обчислюється сума відпускних

При обчисленні середньої заробітної плати за останні шість місяців, крім виплат, які не входять до розрахунку середньої заробітної плати, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток (на час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо) та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Премії, що виплачуються за квартал і довший проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за шість календарних місяців включаються до заробітку у частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді

 • При обчисленні середньої заробітної плати за останні шість місяців, крім виплат, які не входять до розрахунку середньої заробітної плати, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток (на час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо) та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Премії, що виплачуються за квартал і довший проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за шість календарних місяців включаються до заробітку у частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періодіДопомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується за перші 5 днів за рахунок коштів (витрат) аптеки, з 6-го дня - за рахунок фонду соціального срахування з | тимчасової втрати працездатності.

 • Допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується за перші 5 днів за рахунок коштів (витрат) аптеки, з 6-го дня - за рахунок фонду соціального срахування з | тимчасової втрати працездатності.

 • Якщо застраховані особи наймані працівники сплачували страхові внески менше 6 місяців протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку, то таким застрахованим особам допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах виплачується виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески, але не вище розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.При обліку заробітної плати важливе місце займає облік утримань, тобто сум, які скеровуються у бюджет (податок з доходів фізичних осіб), у пенсійний фонд та фонд соціального страхування. Вказані суми складають сукупність обов'язкових утримань із доходів найманих працівників. Окрім них, за ініціативою підприємства, можуть бути утримані суми за виконавчими листами, надлишкове виплачені суми, аліменти і за згодою працівника - профспілкові внески

 • При обліку заробітної плати важливе місце займає облік утримань, тобто сум, які скеровуються у бюджет (податок з доходів фізичних осіб), у пенсійний фонд та фонд соціального страхування. Вказані суми складають сукупність обов'язкових утримань із доходів найманих працівників. Окрім них, за ініціативою підприємства, можуть бути утримані суми за виконавчими листами, надлишкове виплачені суми, аліменти і за згодою працівника - профспілкові внескиЗагальний розмір усіх відрахувань при кожній виплаті заробітної плати не може перевищувати двадцяти відсотків.

 • Прожитковий мінімум є вартісною величиною, достатньою для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження її здоров'я. Передбачає вартість набору продуктів харчування, мінімального набору непродовольчих товарів та послуг, необхідних для задоволення основних соціальних та культурних потреб особи. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на початок року є підставою для встановлення граничного доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга.Розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2011 року

 • 01.01.2011 – 31.03.2011 року - 941 грн. (погодинно - 5,66 грн.)

 • 01.04.2011 – 30.09.2011 року - 960 грн. (погодинно - 5,77 грн.)

 • 01.10.2011 – 30.11.2011 року - 985 грн. (погодинно - 5,92 грн.)

 • 01.12.2011 – 31.12.2011 року - 1004 грн. (погодинно - 6,04 грн.)

 • Розміри мінімальної заробітної плати на 2011 рік затверджено Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23.12.2010 р. № 2857-VI.Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.

 • Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.Відповідно до п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів одержаних, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат та винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовим договорами; виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.

 • Відповідно до п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів одержаних, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат та винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовим договорами; виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, тобто перевищує 9410 грн., ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою (15%). Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2011рік” мінімальна заробітна плата на 1 січня 2011 року становить 941 грн.

 • У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, тобто перевищує 9410 грн., ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою (15%). Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2011рік” мінімальна заробітна плата на 1 січня 2011 року становить 941 грн.Наприклад, у разі якщо платник податку отримав місячний дохід у вигляді заробітної плати, що дорівнює 10 000 грн., то податковий агент повинен виконати наступний алгоритм оподаткування даного доходу:

 • Наприклад, у разі якщо платник податку отримав місячний дохід у вигляді заробітної плати, що дорівнює 10 000 грн., то податковий агент повинен виконати наступний алгоритм оподаткування даного доходу:

 • База оподаткування до якої застосовується ставка податку 15 % становитиме 9410 грн. за вирахуванням єдиного соціального внеску, тобто 9410 грн. – (9410 грн. х 3,6%) = 9071, 24 грн., де 3,6 % - єдиний соціальний внесок.

 • База оподаткування до якої застосовується ставка податку 17 % відповідно становитиме 590 грн. (10 000 грн. – 9410 грн.) за вирахуванням єдиного соціального внеску, тобто 590 грн. – (590 грн. х 3,6%) = 568,76 грн.Далі визначається сума податку:

 • Далі визначається сума податку:

 • - за ставкою 15% оподатковується дохід 9071,24 грн., з якого податок дорівнює 1360,69 грн.;

 • - за ставкою 17 % оподатковується дохід 568,76 грн., з якого податок дорівнює 96,69 грн.

 • Отже, виходячи з прикладу, загальна сума податку, що підлягає утриманню податковим агентом з місячного доходу платника податку 10000 грн. становить 1457,38 грн. (1360,69 грн. + 96,69 грн.)Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

 • Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

 • Законом України від 23.12.2010р. №2856-VI “Про Державний бюджет на 2011 рік»   затверджено  прожитковий  мінімум  для  працездатної  особи  з  1  січня  -  941 грн.

 • Таким чином, у 2011 році граничний розмір заробітної плати, при якому фізична особа має право на податкову соціальну пільгу, становить 1320 грн.

 •  До 1  січня 2015 року розмір податкової соціальної пільги дорівнюватиме 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на місяць), установленої законом на 1 січня звітного податкового року.

 • До 1  січня 2015 року розмір податкової соціальної пільги дорівнюватиме 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на місяць), установленої законом на 1 січня звітного податкового року.

 • Звичайна податкова соціальна пільга (пп.169.1.1) з 1 січня 2011 року становить 470,50 грн. (941,0 грн. х 50%), яка застосовується до доходу будь-якого платника податку, у якого розмір нарахованої місячної заробітної плати за місяць не перевищує 1320 грн.Каталог: data -> kafedra -> theacher -> farmdysc -> fd hroshovyy -> %D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
fd hroshovyy -> Облiк основних засобiв i нематерiальних активiв. Амортизація. Основнi засоби пiдприємства, їх класифiкацiя, оцiнка i завдання облiку
fd hroshovyy -> Лекція на тему загальна характеристика функцій менеджменту під функціями менеджменту розуміють
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> 3. Горизонтальний i вертикальний аналiз балансу
fd hroshovyy -> Інформації про фінансовий стан, результат діяльності та рух коштів підприємства. Відповідальність за своєчасність і якість складання звіту несуть зав аптекою і бухгалтер. Метою
fd hroshovyy -> Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей
fd hroshovyy -> Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> План Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка