Закону України Відповідно до ст. 22, 23 Закону України "Про дошкільну освіту"Дата конвертації14.06.2016
Розмір445 b.
#6943
ТипЗакон • Передбачено обов’язкову освіту для дітей старшого дошкільного віку

 • від 06.07.2010 № 2442-VIВідповідно до ст.22, 23 Закону України

 • Відповідно до ст.22, 23 Закону України

 • “Про дошкільну освіту”

 • - є державним освітнім стандартом,

 • - визначає вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей перед вступом до школи – мінімальне освітнє ядро,

 • - має оновлюватися 1 раз на 10 років.- Підготовлена оновленим складом робочої групи.

 • - Підготовлена оновленим складом робочої групи.

 • - Пройшла громадське обговорення через веб-сайт МОН

 • - Доопрацьована відповідно до зауважень і пропозицій науковців НАПН України, фахівців Міністерства, ІІТЗО,викладачів і методистів ІППО, ВНЗ, працівників ДНЗ.

 • - Схвалена комісією з дошкільної педагогіки і психології НМР з питань освіти МОН

 • - Розглянута і затверджена колегією Міністерства- передбачає зміни і доповнення з урахуванням сучасних вимог до змісту дошкільної освіти,

 • - передбачає зміни і доповнення з урахуванням сучасних вимог до змісту дошкільної освіти,

 • - забезпечує більш тісну наступність змісту дошкільної і початкової освіти,

 • - концентрує увагу на збалансованості фондів “хочу”, “можу”, “буду”,

 • - окреслює рівень дошкільної зрілості дитини 6/7-річного вікуІнваріантна складова

 • Інваріантна складова

 • - формується на державному рівні,

 • - є обов’язковою для реалізації через різні форми здобуття дошкільної освіти.

 • Варіативна складова

 • реалізується додатково з урахуванням

 • - специфіки діяльності навчального закладу,

 • - особливостей регіону,

 • - інтересів, потреб дитини та побажань батьків.Нова редакція

 • Нова редакціяОсвітні лінії

 • Освітні лінії

 • - “Комп’ютерна грамота”

 • - “Іноземна мова”

 • - “Хореографія”

 • - “Шахи”Навчальний предмет “Українська мова”

 • Навчальний предмет “Українська мова”

 • Змістові лінії: мовленнєва,

 • мовна,

 • соціокультурна,

 • діяльнісна

 • Аспекти роботи за ними:

 • навчання грамоти,

 • мовленнєва діяльність,

 • знання про мову, мовні уміння

 • правопис,

 • графічні навички письма,

 • техніка письма, культура

 • оформлення письмових робіт,

 • уміння вчитисяНавчальний предмет “Природознавство”

 • Навчальний предмет “Природознавство”

 • Змістові лінії:

 • - об’єкти природи,

 • - взаємозв’язки у природі,

 • - Земля- планета Сонячної с-ми,

 • - Україна на планеті Земля,

 • - рідний край,

 • - охорона і збереження природи,

 • - методи пізнання природи.

 • Теми для роботи за ними:

 • світ, у якому ти живеш,

 • світ неживої природи,

 • світ живої природи,

 • рідний край,

 • моя країна - УкраїнаНавчальний предмет “Математика”

 • Навчальний предмет “Математика”

 • Змістові лінії:

 • - числа, дії з числами - в межах 100,

 • - величина - довжина , маса, місткість, вартість, час,

 • - математичні вирази, рівності, нерівності,

 • - сюжетні задачі - поняття, структура, розв’язання

 • - просторові відношення, геометричні фігури,

 • - робота з даними

 • Компетентність:

 • предметна математичнаВимоги БКДО як освітнього стандарту реалізуються

 • Вимоги БКДО як освітнього стандарту реалізуються

 • - упродовж усього дошкільного віку

 • - через різні форми здобуття дошкільної освіти

 • - шляхом організації і змістового наповнення освітньої роботи за чинними програмамиРегламентується низкою

 • Регламентується низкою

 • ЗАКОНОДАВЧИХ, НОРМАТИВНИХ,

 • ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИХ АКТІВ

 • - Закони України

 • - Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв МОН України

 • наказ МОН від 17.06.2008 № 537

 • - Лист МОН України “Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів”

 • від 27.05.2010 № 1/9-369

 • - Рекомендації ІІТЗО щодо розроблення програм для дошкільної освіти та їх використання в освітній роботі з дошкільниками

 • Долинна О.П., Низковська О.В. “Програми для дошкілля

 • в освітньому просторі України” журнал “Дошкільне виховання”, №9, 2011За особливостями спрямування і змістового наповнення:

 • За особливостями спрямування і змістового наповнення:

 • - Комплексні (комплекс розвивальних, виховних, навчальних функцій і змістових напрямів освітньої роботи)

 • - Парціальні (одна чи декілька освітніх функцій, один чи кілька близьких змістових напрямів освітньої роботи)За призначенням:

 • За призначенням:

 • - Загальні (для ДНЗ/груп загального розвитку)

 • - Спеціальні (для ДНЗ/груп компенсуючого типу та інклюзивної освіти)

 • Розробляються за всіма нозологіями,

 • зараз – на розгляді фаховими комісіями

 • у МОН

 • - Профільні (забезпечують профіль освітньої діяльності закладів/груп)

 • - Експериментальні (в умовах ДНЗ)За рівнем упровадження:

 • За рівнем упровадження:

 • - Загальноукраїнські (для всієї України)

 • - Регіональні (для певного регіону). Регіональний компонент – не менше 15% обсягу програмового матеріалу.

 • - Локальні (обмежені використанням в окремих ДНЗ певними чинниками)За концептуальними засадами:

 • За концептуальними засадами:

 • - Традиційні (на усталених, перевірених часом, загальновизнаних підходах до організації, змісту освітнього процесу)

 • - Альтернативні (на інших, порівняно із загальноприйнятими, філософсько-концептуальних засадах організації, змістового наповнення, створення умов розвитку, виховання, навчання).

 • - Інноваційні (на прогресивних концептуальних засадах, нових поглядах на місце, роль дорослого і дитини в освітньому процесі, форми організації дитячого буття)Мають гриф Міністерства

 • Мають гриф Міністерства

 • “Затверджено Міністерством освіти і науки України”

 • або

 • “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”“ Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014-2015н.р.”

 • “ Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014-2015н.р.”

 • від 27.06.2014 №1\9-341- забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

 • - забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

 • - патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;

 • - трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей;

 • - забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я У СВІТІ”

 • Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я У СВІТІ”

 • Затверджена МОН України

 • (лист від 25.04.2008р. №1/11-1522)

 • Видана державним коштом

 • на замовлення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Мета даної програми  - розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні  особливості Західного регіону.

 • Мета даної програми  - розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні  особливості Західного регіону.

Науковий керівник –

 • Науковий керівник –

 • Крутій К.Л.

 • Лист про надання

 • грифа МОН

 • від 08.12.2010 №1/11-11178 • наук. керівники – Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В.

 • Лист про надання грифа

 • від 08.12.2010 № 1/11-11177Керівник проекту –

 • Керівник проекту –

 • Жебровський Б.М.

 • Надано гриф

 • Рекомендовано Міністерством освіти і науки” наказом МОН

 • від 23.11.2010 № 1111

 • Затверджено колегією МОНмолодьспорт

 • від 01.03.2012Вступ

 • Вступ

 • Основна частина: - “Фізичний розвиток”.

 • - “Пізнавальний розвиток”,

 • - “Мовленнєвий розвиток”,

 • - “Художньо-естетичний розвиток”,

 • - “Ігрова діяльність”,

 • - “Трудова діяльність”

 • Додатки: - “Організація життєдіяльності дітей”,

 • - “Орієнтовні форми, методи, засоби

 • освітньої роботи з дітьми”,

 • - “Схема загартування дітей у ДНЗ і вдома”,

 • - “Поради щодо організації дослідів у природному

 • довкіллі” та ін.

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.);

 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.);

 • «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.);

 • «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. 3., Линник Т. А.);

 • «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.);

 • «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. Лохвицька Л. В.);

 • «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт.: Гунько С., Гусак Л., Лещенко 3.).мають відмітку

 • мають відмітку

 • “Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах”

 • Є загальноукраїнськими.

 • Використовуються для реалізації інваріантної та варіативної складових змісту дошкільної освіти у різних формах організації дитячої життєдіяльності,

 • у роботі гуртків, студій, секцій.СТВОРЕННЯ:

 • СТВОРЕННЯ:

 • Предметно-розвивального простору;

 • Основна форма навчально-пізнавальної діяльності – індивідуальні, індивідуально – підгрупові (2-3 дитини), підгрупові(8-10дітей), ігри-заняття;

 • ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТЬ: з дітьми віком до 1,5 року не повинна перевищувати 8–10 хв., від 1,5 до 2 років — 10 хв.,

 • від 2 до 3 років — до15 хв.,

 • від 3 до 4 років — 15 - 20хв.,

 • від 4 до 5 років — 20 - 25 хв.,

 • від 5 до 6 (7)років — 25-30 хв.

 • Перерва між заняттями 10-15 хв.

Наша адреса:

 • Наша адреса:

 • Навчально-методичний центр освіти

 • м. Львова

 • пл. Данила Галицького, 4

 • Контактний телефон: 297-53-28

 • E-mail: nmco@ukr.net

 • Блог: nmcolviv.blogspot.comКаталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка