Закріпити знання про теоретико-методологічні засади суспільної географії. Закріпити знання про теоретико-методологічні засади суспільної географіїДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Закріпити знання про теоретико-методологічні засади суспільної географії.

 • Закріпити знання про теоретико-методологічні засади суспільної географії.

 • Оволодіти навичками наукової діяльності з наукового напрямку «Географія рекреації та туризму».

 • Опрацювати основні наукові доробки провідних вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі рекреації та туризмі .

 • Закріпити навички: роботи з джерелами наукової інформації, визначення основних етапів наукової діяльності, розробки алгоритму наукового дослідження.Теоретичні заняття.

 • Теоретичні заняття.

 • Робота в залах бібліотеки та на кафедрі з джерелами наукової інформації під керівництвом аспірантів кафедри.

 • Самостійна робота студентів, в тому числі і в Інтернеті.

 • Підготовка реферату за темою власної магістерської роботи (індивідуальна науково-дослідна робота).

 • Обговорення результатів семінару.

 • Проведення залікової контрольної роботи.

 • Підведення результатів заліку.1 етап визначення протиріччя, наукової проблеми і мети дослідження;

 • 1 етап – визначення протиріччя, наукової проблеми і мети дослідження;

 • 2 етап – визначення стану розв’язання протиріч , їх причин, об’єкта і предмета; формулювання гіпотези (передбачення-припущення).

 • 3 етап - формулювання конкретних завдань відповідно до гіпотези визначення методики дослідження; визначення показників.

 • 4 етап – експериментальні дослідження.

 • 5 етап – підсумковий .У науковій літературі підкреслюється, що правильно поставлена проблема є передумовою успіху її вивчення.

 • У науковій літературі підкреслюється, що правильно поставлена проблема є передумовою успіху її вивчення.

 • Щоб перейти від практичного завдання до наукової проблеми, необхідно виконати два процеси:

 • а) визначити, які наукові знання потрібні, аби вирішити практичне завдання;

 • б) встановити, чи є для цього необхідні наукові знання.Список літератури у науковій роботі свідчить про рівень вивчення стану досліджуваної проблеми і навичок роботи з науковою літературою.

 • Список літератури у науковій роботі свідчить про рівень вивчення стану досліджуваної проблеми і навичок роботи з науковою літературою.Програма семінару спирається на ґрунтовні знання з курсів:

 • Програма семінару спирається на ґрунтовні знання з курсів:

 • Економічної та соціальної географії України

 • Географія внутрішнього туризму

 • Соціальної географії

 • Географії населення

 • Регіональна екскурсійна діяльність

 • Екскурсознавство

 • Рекреаційне країнознавство

 • Управління туристсько-рекреаційною діяльністю

 • Теорії та методології географічної науки

 • Історичної географії

 • Системний аналіз туристсько-рекреаційній діяльності

 • Статистичних методів і обробки геоінформації

 • Суспільно-географічного прогнозування тощо.

зокрема стихійності,

 • зокрема стихійності,

 • неконтрольованості,

 • суттєвої територіальної нерівномірності розвитку,

 • недосконалості нормативно-правової бази,

 • різкої переорієнтації на виїзний туризм,

 • згортання масового внутрішнього туризму тощо. • І. Давиденко досліджувала організаційно-економічні механізми регулювання розвитку рекреаційної системи Одещини. Нею запропонована концепція впровадження кластерного механізму як елемента діяльності регіональної рекреаційної системи. Г. Чернова провела аналіз компонентного, територіального і управлінського аспектів функціональної структури ТРК Вінницької області, визначила основні напрямки його перспективного розвитку

 • Проблемі формування регіональних рекреаційних систем Харківської області присвячено дослідження М. Поколодної. Дослідниця детально розглянула модель територіальних рекреаційних систем (ТРС) як головний об’єкт дослідження рекреаційної географії.

 • Таким чином, дослідження у сфері туризму і рекреації за останні два десятиліття набули активного розвитку. В той же час у більшості досліджень проблем туризму та рекреації акцентується увага на економічній складовій, соціальні та екологічні проблеми, роль туристично-рекреаційної діяльності регіональній соціогеосистемі висвітлюються недостатньо.Суспільно-географічний підхід у дослідженні туристичної та рекреаційної діяльності ґрунтується на концептуальних положеннях, викладених в працях К. Мезенцева, Л. Нємець, К. Нємця, Я. Олійника, М. Паламарчука, М. Пістуна, В. Руденка, А. Степаненка, О. Топчієва, О. Шаблія та інших вчених.

 • Суспільно-географічний підхід у дослідженні туристичної та рекреаційної діяльності ґрунтується на концептуальних положеннях, викладених в працях К. Мезенцева, Л. Нємець, К. Нємця, Я. Олійника, М. Паламарчука, М. Пістуна, В. Руденка, А. Степаненка, О. Топчієва, О. Шаблія та інших вчених.

 • Як зазначає Я. Олійник, «соціальна проблематика у географічних дослідженнях виступає у вигляді підходу, призначення якого – виявити соціальну ефективність, яка визначається системою показників, що розкривають різні сторони соціального розвитку».

 • На думку Я. Олійника, «соціальний підхід – це метод дослідження, який ставить у центр уваги інтереси і потреби людини, суспільства в цілому». В даному дослідженні туристично-рекреаційна діяльність виступає як така, що зближує потреби людини і потреби соціуму та спрямована на їх задоволення.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка