Закріплення частини податку на прибуток підприємств за обласними бюджетамиДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.

стимулювання територіальних громад до об'єднання та формування спроможних громад через перехід бюджетів об’єднаних громад на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом та отримання обсягу видаткових повноважень з відповідним ресурсним забезпеченням на рівні міст обласного значення;

 • стимулювання територіальних громад до об'єднання та формування спроможних громад через перехід бюджетів об’єднаних громад на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом та отримання обсягу видаткових повноважень з відповідним ресурсним забезпеченням на рівні міст обласного значення;

 • уточнено механізм перерахування базової та реверсної дотації до місцевих бюджетів у разі несвоєчасного прийняття Закону про Державний бюджет на відповідний рік;

закріплення частини податку на прибуток підприємств за обласними бюджетами;

 • закріплення частини податку на прибуток підприємств за обласними бюджетами;

 • вирівнювання місцевих бюджетів за закріпленими загальнодержавними податками

 • (податок на прибуток підприємств

 • та податок на доходи фізичних осіб)

 • залежно від розрахункового

 • середнього рівня надходжень

 • на одного жителяспрощено процедуру погодження з Мінфіном обсягу та умов здійснення місцевих зовнішніх запозичень шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій і надання місцевих гарантій, розширено коло суб’єктів, яким надано таке право (усі міста обласного значення, а не лише з населенням понад 300 тисяч);

 • спрощено процедуру погодження з Мінфіном обсягу та умов здійснення місцевих зовнішніх запозичень шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій і надання місцевих гарантій, розширено коло суб’єктів, яким надано таке право (усі міста обласного значення, а не лише з населенням понад 300 тисяч);

 • віднесено до категорії захищених видатки на обслуговування місцевого боргу;запроваджено нові види трансфертів - освітню, медичну та інші субвенції, що сприятиме посиленню відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів (МОН, МОЗ) за формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері, посилить їх взаємодію з органами місцевого самоврядування в частині формування стандартів надання послуг та оптимальної мережі установ і закладів;

 • запроваджено нові види трансфертів - освітню, медичну та інші субвенції, що сприятиме посиленню відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів (МОН, МОЗ) за формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері, посилить їх взаємодію з органами місцевого самоврядування в частині формування стандартів надання послуг та оптимальної мережі установ і закладів;

 • розширено видаткові повноваження органів місцевого самоврядування в частині фінансування муніципальної поліції;надано органам місцевого самоврядування право на самостійний вибір установи (в органах Казначейства чи установах державних банків) з обслуговування коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів та власних надходжень бюджетних установ;

 • надано органам місцевого самоврядування право на самостійний вибір установи (в органах Казначейства чи установах державних банків) з обслуговування коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів та власних надходжень бюджетних установ;

 • запроваджено процедури призначення та звільнення головного бухгалтера бюджетної установи відповідно до законодавства про працю замість погодження з органами Держказначейства;врегульовано проблемні питання стягнення земельного податку за земельні ділянки право власності на які не оформлено в установленому порядку відповідними суб’єктами господарювання;

 • врегульовано проблемні питання стягнення земельного податку за земельні ділянки право власності на які не оформлено в установленому порядку відповідними суб’єктами господарювання;

 • скорочено перелік пільг, що надаються державою по сплаті земельного податку; розширено можливості органів місцевого самоврядування в частині встановлення ставок та пільг по платі за землю;надано органам місцевого самоврядування право самостійно приймати рішення щодо ставки податку на нерухоме майно для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості

 • надано органам місцевого самоврядування право самостійно приймати рішення щодо ставки податку на нерухоме майно для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості

 • (0-2% мінімальної зарплати за 1 кв. м)

 • з урахуванням типів об’єктів та

 • зональності їх розташування,

 • а також права встановлювати

 • пільги зі сплати цього податку;

запроваджено акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за місцем діяльності суб’єктів господарювання і зарахування його до відповідних бюджетів територіальних громад (міст, сіл, селищ);

 • запроваджено акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за місцем діяльності суб’єктів господарювання і зарахування його до відповідних бюджетів територіальних громад (міст, сіл, селищ);

 • розширено механізми місцевого оподаткування за рахунок запровадження транспортного податку;

 • залишено туристичний збір та збір за паркування транспортних засобів;збільшено частку зарахування екологічного податку до місцевих бюджетів;

 • збільшено частку зарахування екологічного податку до місцевих бюджетів;

 • передбачено зарахування плати за надання адміністративних послуг за місцем їх справляння.

податок на доходи фізичних осіб (до обласних бюджетів - 15%, до бюджетів міст обласного значення та районів - 60%)

 • податок на доходи фізичних осіб (до обласних бюджетів - 15%, до бюджетів міст обласного значення та районів - 60%)

 • 10% податку на прибуток підприємств (до обласних бюджетів)

 • 100% державного мита

 • 100% плати за надання адміністративних послуг

 • 80% екологічного податку (до обласних бюджетів - 55%, до бюджетів міст обласного значення та районів - 25% )

 • + 25% плати за надра (окрім нафти і природного газу)

 • збір з роздрібного продажу підакцизних товарів (2-5% вартості)

 • податок на майно (транспортний податок, плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки)

 • єдиний податок

 • місцеві збори

Можливість спрямувати кошти державного фонду регіонального розвитку на державну підтримку реалізації проектів співробітництва територіальних громад та підтримку процесу добровільного об’єднання територіальних громад.

 • Можливість спрямувати кошти державного фонду регіонального розвитку на державну підтримку реалізації проектів співробітництва територіальних громад та підтримку процесу добровільного об’єднання територіальних громад.Закріплення обсягу бюджету розвитку в розмірі не менше 10% від доходів загального фонду відповідного місцевого бюджету для здійснення на належному рівні капітальних видатків.

 • Закріплення обсягу бюджету розвитку в розмірі не менше 10% від доходів загального фонду відповідного місцевого бюджету для здійснення на належному рівні капітальних видатків.Концентрація ресурсів та повноважень на обласному рівні для належного фінансування заходів окремих державних програм відповідно до обсягу коштів, передбачених в Законі про Державний бюджет України на 2015 рік.

 • Концентрація ресурсів та повноважень на обласному рівні для належного фінансування заходів окремих державних програм відповідно до обсягу коштів, передбачених в Законі про Державний бюджет України на 2015 рік.Механізм фінансування делегованих повноважень органів місцевого самоврядування міст районного значення, селищ та сіл на перехідний період до формування дієздатних громад шляхом їх об’єднання.

 • Механізм фінансування делегованих повноважень органів місцевого самоврядування міст районного значення, селищ та сіл на перехідний період до формування дієздатних громад шляхом їх об’єднання.Удосконалення механізмів планування та здійснення з місцевого бюджету оплати поточних видатків навчальних та медичних закладів в частині уникнення примусового відволікання власних ресурсів місцевих бюджетів внаслідок неналежного фінансування профільними міністерствами цих видатків.

 • Удосконалення механізмів планування та здійснення з місцевого бюджету оплати поточних видатків навчальних та медичних закладів в частині уникнення примусового відволікання власних ресурсів місцевих бюджетів внаслідок неналежного фінансування профільними міністерствами цих видатків.Визначення термінів законодавчого врегулювання процедури списання заборгованості місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, що надавались у минулих роках.

 • Визначення термінів законодавчого врегулювання процедури списання заборгованості місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, що надавались у минулих роках.Зарахування коштів від оподаткування пасивних доходів до місцевих бюджетів.

 • Зарахування коштів від оподаткування пасивних доходів до місцевих бюджетів.Удосконалення механізму банківського обслуговування коштів місцевих бюджетів.

 • Удосконалення механізму банківського обслуговування коштів місцевих бюджетів.Належна регламентація діяльності органів Казначейства в частині проведення платіжних доручень місцевих бюджетів та посилення відповідальності за несвоєчасне їх виконання.

 • Належна регламентація діяльності органів Казначейства в частині проведення платіжних доручень місцевих бюджетів та посилення відповідальності за несвоєчасне їх виконання.

“При розподілі коштів на Фонд регіонального розвитку, ми хочемо зробити акцент на інфраструктурні проекти на селі. Ще 500 мільйонів гривень, прийнято рішення спільне, відправити на добудову лікарні Охматдит. Щодо 1 млрд гривень, що залишився: відповідно до норм Бюджетного кодексу розподіл таких коштів, здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з бюджетним комітетом.”

 • “При розподілі коштів на Фонд регіонального розвитку, ми хочемо зробити акцент на інфраструктурні проекти на селі. Ще 500 мільйонів гривень, прийнято рішення спільне, відправити на добудову лікарні Охматдит. Щодо 1 млрд гривень, що залишився: відповідно до норм Бюджетного кодексу розподіл таких коштів, здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з бюджетним комітетом.”Закон України «Про засади державної регіональної політики»

 • Закон України «Про засади державної регіональної політики»

 • Порядок використання коштів державного фонду регіонального розвитку

 • Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвиткуСтаття 24-1. Державний фонд регіонального розвитку

 • Стаття 24-1. Державний фонд регіонального розвитку

 • 2. Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у т. ч. проектів співробітництва та добровільно об’єднаних територіальних громад).Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів

 • Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів

 • Органи місцевого самоврядування формують бюджет розвитку за рахунок надходжень, визначених частиною першою цієї статті, та доходів загального фонду, визначених статтями 64, 66, 69, в обсягах, не менше 10 відсотків таких доходів загального фонду.Забезпечення в повному обсязі надходжень від місцевих податків та зборів до бюджетів місцевого самоврядування

 • Забезпечення в повному обсязі надходжень від місцевих податків та зборів до бюджетів місцевого самоврядування

 • Стаття 64. Склад доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад

 • Стаття 69. Доходи бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетівКонцентрація ресурсів та повноважень на обласному рівні для належного фінансування заходів окремих державних програм відповідно до обсягу коштів, передбачених в Законі про Державний бюджет України на 2015 рік для регіонального розвитку

 • Концентрація ресурсів та повноважень на обласному рівні для належного фінансування заходів окремих державних програм відповідно до обсягу коштів, передбачених в Законі про Державний бюджет України на 2015 рік для регіонального розвитку

 • Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

 • Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетівВирішення проблемних питань фінансування делегованих повноважень органів місцевого самоврядування міст районного значення, селищ та сіл на перехідний період до формування дієздатних громад шляхом їх об’єднання

 • Вирішення проблемних питань фінансування делегованих повноважень органів місцевого самоврядування міст районного значення, селищ та сіл на перехідний період до формування дієздатних громад шляхом їх об’єднання

 • Прикінцеві та перехідні положення20. Установити, що у 2015 році з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення можуть здійснюватися видатки на:

 • 20. Установити, що у 2015 році з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення можуть здійснюватися видатки на:

 • органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення;

 • утримання навчально-виховних комплексів “дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад”, за умови, що загальноосвітній навчальний заклад - I ступеня;

 • утримання сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек.Такі видатки здійснюються за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування. Обсяг міжбюджетних трансфертів визначається за формулою, яка затверджується відповідною місцевою радою (у додатку до рішення про місцевий бюджет).

 • Такі видатки здійснюються за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування. Обсяг міжбюджетних трансфертів визначається за формулою, яка затверджується відповідною місцевою радою (у додатку до рішення про місцевий бюджет).Перерозподіл доходів і витрат між бюджетами до визначення функцій органів місцевого самоврядування.

 • Перерозподіл доходів і витрат між бюджетами до визначення функцій органів місцевого самоврядування.

 • Рішення переважно приймаються місцевими адміністраціями (тобто представниками центрального уряду), а не місцевими радами (представниками громад).

 • Проблема поглибиться через збільшення ресурсів у розпорядженні місцевих адміністрацій.Без відповідних змін до Конституції України, законів «Про місцеве самоврядування» та «Про адміністративно-територіальний устрій», наявні зміни можуть призвести до ще більшої централізації!

 • Без відповідних змін до Конституції України, законів «Про місцеве самоврядування» та «Про адміністративно-територіальний устрій», наявні зміни можуть призвести до ще більшої централізації!Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!Каталог: web docs
web docs -> Світовий досвід територіального управління
web docs -> 1. Поняття корупційного правопорушення
web docs -> Нарада заступників директорів з виховної роботи
web docs -> Закон України "Про співробітництво територіальних громад" Співробітництво громад: визначення, сутність, суб`єкти Співробітництво територіальних громад
web docs -> Рішення щодо скорочення чисельності або штату працівників. Повідомити первинну профспілкову організацію про заплановане звільнення працівників
web docs -> Народилося
web docs -> 2. Юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка