Заняття-тренінг Роль самоаналізуДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
#941


Заняття-тренінг

 • «Роль самоаналізу

 • для підвищення ефективності уроку»


План тренінгу

 • Аналіз уроку – один із основних інструментів ефективності навчання

 • Основні типи аналізу уроку

 • Принципи аналізу уроку

 • Самоаналіз уроку вчителем

Основні типи аналізу урокуПовний аналіз уроку включає:

 • загальну характеристику мети уроку

 • визначення типу і структури уроку, їх характеру

 • аналіз змісту уроку

 • аналіз методів і прийомів навчання

 • аналіз діяльності вчителя і учнів

 • загальні висновки про ефективність урокуЗагальна характеристика мети уроку

 • чи визначає вчитель мету і тему, чи інформує про неї учнів;

 • чи все в класі сприяє тому, щоб учні спочатку уроку сприймали мету і завдання уроку, чи це в системі роботи вчителя;

 • чи акцентується увага на готовності вчителя і учнів до уроку;Визначення типу і структури уроку, їх характеру:

 • доцільність вибору даного типу уроку в досягненні мети;

 • місце цього уроку в системі іншій уроків даної теми;

 • відповідність структури уроку (послідовність розташування елементів уроку, їх наявність), регламентація в часі;Аналіз змісту уроку:

 • чи відповідає даний зміст виховним особливостям дітей, їх індивідуальним якостям;

 • чи відповідає зміст матеріалу найновішим науковим знанням із конкретної теми;

 • чи пов’язаний матеріал із життям, практикою, місцевим матеріалом;

 • чи сприяє матеріал розвитку творчого самостійного мислення;

 • чи сприяє матеріал нагромадженню нових знань, прищепленню вмінь та навичок у порівнянні із засвоєним раніше;

 • проаналізувати виховну спрямованість матеріалу;Аналіз методів і прийомів навчання на уроці:

 • різноманітність прийомів – чим більше різних прийомів, тим активніше учні включаються до роботи;

 • поєднання індивідуальної роботи на уроці з колективними формами роботи;

 • звернути увагу на те, чи сприяють методи і прийоми роботи вихованню основної дидактичної мети;Аналіз діяльності вчителя і учнів на уроці:

 • прийоми в оцінюванні знань учнів для вчителя типові;

 • критерії його оцінок;

 • чи коментуються оцінки;

 • чи оцінюються знання впродовж уроку, чи тільки наприкінці.;

 • Виховне значення оцінки;

 • чи диференціюється домашнє завдання, який обсяг його, елементи роз’яснення в класі, ступінь складності, творчий характер домашнього завдання;

 • активність вчителя, вміння організувати клас на різних етапах, педагогічний такт, вміння поєднати індивідуальні і колективні форми роботи, прийоми педагогічного впливу на клас і окремих учнів з метою ефективної організації уроку;

 • активність і дисципліна класу, ставлення учнів до вчителя, самостійність їх роботи на уроці;Загальні висновки про ефективність уроку:

 • освітнє і виховне значення уроку;

 • позитивні, сильні сторони уроку, його недоліки;

 • поради, як їх уникнутиТакий підхід до аналізу уроку, оцінки ефективності діяльності вчителя й учнів на уроці позбавляє формального підходу і допомагає вдосконаленню сучасного уроку

 • Такий підхід до аналізу уроку, оцінки ефективності діяльності вчителя й учнів на уроці позбавляє формального підходу і допомагає вдосконаленню сучасного урокуПсихологічний аналіз уроку

 • Діяльність вчителя:

 • методи і прийоми, які він застосовує;

 • конструювання уроку, зміст і форми етапів;Ефективність засвоєння навчального матеріалу залежить від:

 • правильності організації діяльності вчителя і учнів на уроці;

 • правильності організації сприймання навчального матеріалу;

 • засобів підтримки вчителем уваги учнів;

 • розумової діяльності учнів, ступенем засвоєння понять;

 • уміння застосувати учнями знання на практиці;

 • свідомого ставлення учнів до навчання;

 • розвитку і стану вольової сфери учнів;

 • мотивації до засвоєння знань з даного уроку;

 • урахування реальних можливостей учнів і диференційованої роботи з ними.Остаточною метою аналізу уроку повинна бути відповідь на питання, що урок дає для загального розвитку особистості школяра, для формування його інтелекту, почуттів, волі, характеру

 • Остаточною метою аналізу уроку повинна бути відповідь на питання, що урок дає для загального розвитку особистості школяра, для формування його інтелекту, почуттів, волі, характеру

Схема аналізу уроку на основі дидактичних принципів

 • Загальні відомості про урок:

 • школа, клас, вчитель, предмет, тема уроку;

 • Мета уроку:

 • Навчальна:

 • Забезпечення науково-теоретичних знань учнів, формування вмінь та навичок, типів пізнавальної діяльності (репродуктивного, продуктивного, пошукового, частково пошукового);

 • Виховна:

 • Розумове, виховне, моральне, естетичне, фізичне; комплексний підхід до виховання.

 • Розвиваюча:

 • Увага, пам’ять, мислення, мовлення, уява, воля, емоції, інтерес.

 • Навчально-практична:

 • З’ясувати, що учні повинні засвоїти, обсяг матеріалу.Результати уроку:

 • Як були здійснені поставлені завдання?Аналіз процесу навчальної діяльності учнів на уроці:

 • Тип уроку, його структура, дидактична доцільність;

 • Методи, форми, засоби навчання. Способи організації діяльності учнів (індивідуальна, групова, фронтальна). Їх поєднання.

 • Засоби навчання:

 • Кабінет, технічні засоби, заохочення.

 • Виховуюче навчання:

 • Реалізація єдності морального, трудового навчання; які методи використовуються для виховання самостійності.

 • Доступність і індивідуальний підхід у навчанні:

 • Наскільки доступний для учнів зміст матеріалу, що вивчається, його обсяг, кількість питань, їх складність. Шляхи індивідуального підходу: безпосередній вплив вчителя, організація колективного впливу на особистість, індивідуалізація самостійної роботи учнів.Зв’язок навчання з життям:

 • Шляхи здійснення зв’язку навчання з життям:

 • показ життєвого значення знань;

 • зв’язок знань з особистим досвідом учнів;

 • зв’язок із сучасністю, з метою формування якостей особистостіПринципи аналізу урокуУрок проводиться для того, щоб впливати на особистість учня, формувати на матеріалі програми певні інтелектуальні, моральні, вольові та інші якості учня

 • Урок проводиться для того, щоб впливати на особистість учня, формувати на матеріалі програми певні інтелектуальні, моральні, вольові та інші якості учняЗміни в структурі особистості відбуваються лише тоді, коли учень діє з внутрішньої потреби. Звідси випливає: не докоряти за лінощі, а стимулювати пізнавальну активність та інтереси, не карати за невиконання вимог, а так організувати діяльність учня, щоб те, чого вимагають, стало внутрішньою потребою самого учня.

 • Зміни в структурі особистості відбуваються лише тоді, коли учень діє з внутрішньої потреби. Звідси випливає: не докоряти за лінощі, а стимулювати пізнавальну активність та інтереси, не карати за невиконання вимог, а так організувати діяльність учня, щоб те, чого вимагають, стало внутрішньою потребою самого учня.Виховне навчання не можна звести до виховних моментів уроку. Координуючи центром усіх виховних засобів, форм і методів уроку має бути конкретна психологічна мета

 • Виховне навчання не можна звести до виховних моментів уроку. Координуючи центром усіх виховних засобів, форм і методів уроку має бути конкретна психологічна метаЦентральний компонент кожного уроку – організація пізнавальної діяльності учнів.

 • Центральний компонент кожного уроку – організація пізнавальної діяльності учнів.

 • Основними процесами пізнання є мислення і уяваУспіх навчання залежить не лише від зовнішніх факторів – змісту уроку, удосконалення методики, майстерності вчителя, але і від внутрішніх умов - індивідуально-психологічних особливостей учнів.

 • Успіх навчання залежить не лише від зовнішніх факторів – змісту уроку, удосконалення методики, майстерності вчителя, але і від внутрішніх умов - індивідуально-психологічних особливостей учнів.Під час аналізу уроку необхідно врахувати і робочий стан вчителя. Рівень розумового розвитку учнів, ставлення до навчання

 • Під час аналізу уроку необхідно врахувати і робочий стан вчителя. Рівень розумового розвитку учнів, ставлення до навчанняСамоаналіз

 • Самоаналіз уроку вчителем дає змогу вирішувати цілий ряд важливих завдань: вчитель краще усвідомлює систему своєї роботи, швидше засвоює на практиці методику виробу і обґрунтування оптимальних варіантів навчання;самоаналіз робить вчителя психологічно більш захищеним; впевненим в собі; самоаналіз покращує планування наступних уроків, стимулює розвиток творчого мислення та діяльність вчителя, економить час і папір планування

 • самоаналіз робить вчителя психологічно більш захищеним; впевненим в собі; самоаналіз покращує планування наступних уроків, стимулює розвиток творчого мислення та діяльність вчителя, економить час і папір плануванняОрієнтовний план самоаналізу

 • Якими принципами навчання, вимогами керувались при підготовці до уроку? Яка тема самоосвіти вчителя знайшла відображення на уроці?

 • Що використовували при підготовці до уроку?

 • Яку роль відводити даному уроку в системі уроків з усієї теми?

 • Як визначити З-єдину мету уроку і конкретну задачу кожної з них. Чим керувалися при цьому?

 • Виходячи з чого вибирали тип уроку?

 • Поясніть вибір методів і прийомів. Які використовувались методи? (Чому той, а не інший?) Чи виправдали себе прийоми?

 • Якою мотивація на різних етапах уроку? Які способи, прийоми, мотивації ви використали?

 • Як передбачали хід уроку, і чи справдились ваші передбачення?

 • Які труднощі виникли у всього класу? Окремих учнів?

 • Як планували діяльність учнів на уроці? Які види діяльності застосували для відпрацювання загальнонавчальних та спеціальних умінь? Обґрунтуйте їх доцільність.

 • Які наочні посібники, ТЗН використовували, їх психологічно - педагогічна цінність. В плані повинна бути показана діяльність учнів

 • Зробіть основний висновок в самоаналізі уроку, оцініть його результати. Оцініть якість знань учнів, чого досягли учні в знаннях?

 • Яку з поставлених задач не вдалося реалізувати і чому? Які шляхи усунення недоліків ви бачите?

 • Оцініть свій урок, будь ласка, оцінку обґрунтуйте.Практична роботаздійснити самоаналіз проведеного уроку (письмово домашнє завдання)

 • здійснити самоаналіз проведеного уроку (письмово домашнє завдання)

 • здійснити аналіз уроку колеги (групова робота)

 • повний;

 • психологічний;

 • на основі дидактичних принципів;

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка