Запропонований матеріал дасть можливість заступникам директорів шкіл творчо використати рекомендації при визначенні змісту та виборі дієвих форм методичної роботи з вчителями-початківцямиДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.Процес адаптації молодих учителів до навчальної діяльності значною мірою залежить від того, хто буде поруч із молодим учителем, стане його наставником, підтримає його, допоможе знайти правильне рішення в складних ситуаціях, повірити у власні сили.

 • Процес адаптації молодих учителів до навчальної діяльності значною мірою залежить від того, хто буде поруч із молодим учителем, стане його наставником, підтримає його, допоможе знайти правильне рішення в складних ситуаціях, повірити у власні сили.

 • Запропонований матеріал дасть можливість заступникам директорів шкіл творчо використати рекомендації при визначенні змісту та виборі дієвих форм методичної роботи з вчителями-початківцями.Особливу увагу слід приділити питанням організації стажування. Адже процес адаптації молодих учителів до навчальної діяльності значною мірою залежить від того, хто буде поруч із молодим учителем, стане його наставником, підтримає його, допоможе знайти правильне рішення в складних ситуаціях, повірити у власні сили. Педагогічне наставництво дає можливість управляти процесом професійного становлення молодого педагога, допомагає досвідченому вчителю працювати з молодим спеціалістом у тісному контакті, за якого передача останнім знань, умінь і навичок, їхніх професійних здібностей, набуття педагогічної майстерності є найбільш ефективними

 • Особливу увагу слід приділити питанням організації стажування. Адже процес адаптації молодих учителів до навчальної діяльності значною мірою залежить від того, хто буде поруч із молодим учителем, стане його наставником, підтримає його, допоможе знайти правильне рішення в складних ситуаціях, повірити у власні сили. Педагогічне наставництво дає можливість управляти процесом професійного становлення молодого педагога, допомагає досвідченому вчителю працювати з молодим спеціалістом у тісному контакті, за якого передача останнім знань, умінь і навичок, їхніх професійних здібностей, набуття педагогічної майстерності є найбільш ефективнимиВідповідну роботу з питань добору та навчання тих, кому доручається керівництво стажуванням молодих учителів здійснює адміністрація школи. Дирекція школи проводить з ними співбесіди, в ході яких ознайолює зі змістом діагностичної анкети, анкетними даними особової справи молодого спеціаліста, організувати семінар-практикум.

 • Відповідну роботу з питань добору та навчання тих, кому доручається керівництво стажуванням молодих учителів здійснює адміністрація школи. Дирекція школи проводить з ними співбесіди, в ході яких ознайолює зі змістом діагностичної анкети, анкетними даними особової справи молодого спеціаліста, організувати семінар-практикум.

• складання індивідуального плану роботи молодого вчителя з урахуванням його потреб і можливостей;

 • • складання індивідуального плану роботи молодого вчителя з урахуванням його потреб і можливостей;

 • • взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з їх подальшим обговоренням;

 • • спільні відвідування уроків досвідчених колег і ретельний їх аналіз;

 • • спільне складання календарно-тематичних планів, конспектів уроків;v

 • • допомога молодому вчителю у розробці уроків, позакласних заходів;

 • • надання молодому вчителю рекомендацій щодо самоосвіти;Наставники ведуть спостереження і систематично аналізують ріст педагогічної майстерності своїх підлеглих, вносять необхідні корективи у свою роботу.

 • Наставники ведуть спостереження і систематично аналізують ріст педагогічної майстерності своїх підлеглих, вносять необхідні корективи у свою роботу.

 • Особлива роль у навчанні фахівця приділяється відкритим урокам та позакласним заходи наставника.

 • Обговорення відвіданих уроків і позакласних заходів – серйозна школа професійного зростання молодого педагога.Досить ефективною є така форма керівництва роботою молодих педагогів, як участь їх у роботі майстер-класу.

 • Досить ефективною є така форма керівництва роботою молодих педагогів, як участь їх у роботі майстер-класу.

 • Навчання в майстер-класі ґрунтується на передачі вчителем особистого досвіду. Учитель, який веде заняття в майстер-класі, повинен вміти не тільки узагальнювати особистий педагогічний досвід, а й володіти методикою передачі його іншим. Учитель розробляє тематику занять, використовуючи такі форми організації навчання, як відкриті уроки, лекції, семінари, практичні заняття з проектуванням педагогічної діяльності, індивідуальні та групові консультації, уроки-панорами, моделювання тощо.

 • Майстер-класи успішно проводять вчителі –наставники Бойченко Л.Ф., Калінічук Т.В.· ознайомити молодого спеціаліста з історією розвитку освіти в області, районі, школі;

 • · ознайомити молодого спеціаліста з історією розвитку освіти в області, районі, школі;

 • · привернути увагу слухачів до вивчення науково-педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського;

 • · надати допомогу у формуванні вмінь застосовувати теоретичні знання, отримані під час навчання у ВНЗ, у конкретній практичній діяльності;

 • · сприяти набуттю молодими вчителями практичних навичок, необхідних для практичної роботи;

 • · ознайомити із сучасними засобами навчання, сприяти засвоєнню методики їх використання;

 • · ознайомити із сучасними нетрадиційними методами і прийомами навчання, формами організації навчальної діяльності дітей на уроці, новими педагогічними технологіями;

 • · ознайомити молодих учителів з перспективним педагогічним досвідом;

 • · надати можливість обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших учителів;

 • · організувати творчу зустріч із досвідченими вчителями – носіями перспективного досвіду;

 • · поступово залучати молодих педагогів до науково-дослідницької, експериментальної та пошукової діяльності з питань педагогіки, психології, окремих методик викладання;

 • · озброїти молодих спеціалістів навичками самомоніторингу своєї навчально-виховної діяльності, моніторингу та аналізу рівня навчальних досягнень учнів, їхнього загального розвитку та вихованості.1. Разом зі стажистом глибоко проаналізуйте навчальні програми та пояснювальні записки до них.

 • 1. Разом зі стажистом глибоко проаналізуйте навчальні програми та пояснювальні записки до них.

 • 2. Надайте допомогу стажисту у складанні календарно-тематичного плану, звернувши особливу увагу на підбір матеріалу для систематичного повторення, практичних і лабораторних робіт, екскурсій.

 • 3. Надавайте допомогу у підготовці до уроків (особливо перших), першої зустрічі з учнями. Найбільш складні теми розробляйте разом зі стажистом. У своєму класі намагайтеся вивчати складний матеріал з випередженням на 2 – 3 уроки, щоб дати стажисту можливість навчитися методики розкриття найбільш складних тем.

 • 4. Озбройте стажиста методикою здійснення тематичного обліку знань, проведення залікових уроків.

 • 5. Разом підбирайте і готуйте дидактичний матеріал, наочні посібники, тексти задач, вправ, контрольних, самостійних, залікових робіт.

 • 6. Відвідуйте уроки стажиста з наступним детальним аналізом, запрошуйте його на свої уроки, разом їх обговорюйте.

 • 7. Надавайте допомогу у підборі методичної літератури та організації самоосвітньої роботи.

 • 8. Діліться досвідом, доброзичливо показуючи зразки роботи.

 • 9. Надавайте допомогу своєчасно, з терпінням, наполегливо. Ніколи не забувайте відмічати досягнення в роботі стажиста.

 • 10. Вчіть не копіювати, не сподіватись на готові розробки, а виявляти особистий педагогічний почерк.

 • 11. Намагайтеся залучати стажиста до методичної роботи, поступово підводьте його до інноваційної діяльності.

 • 12. Намагайтеся створити атмосферу творчої співпраці.1. Складання індивідуального плану роботи стажиста з урахуванням його потреб і можлвостей.

 • 1. Складання індивідуального плану роботи стажиста з урахуванням його потреб і можлвостей.

 • 2. Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з їх подальшим обговоренням.

 • 3. Спільні відвідування уроків досвідчених колег і ретельний їх аналіз.

 • 4. Випереджувальне відвідування стажистом уроків, що проводяться наставником (якщо є така можливість).

 • 5. Спільне зі стажистом складання календарно-тематичних планів, конспектів уроків.

 • 6. Допомога стажисту в розробці уроків, позакласних заходів.

 • 7. Надання стажисту рекомендацій щодо самоосвітньої роботи.

 • 8. Ознайомлення стажиста з науково-методичною літературою.

 • 9. Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших учителів.

 • 10. Допомога у роботі з “важкими” дітьми та їх сім’ями.

 • 11. Залучення стажиста до методичної, громадської роботи.План роботи ШМВ.

 • План роботи ШМВ.

 • Вересень

 • Тема: «Психологічний ком­форт молодого вчителя в школі».

 • Форма проведення: педагогічні роздуми, індивідуальні консультації, бесіди, захист мо­делей сучасного уроку.

 • 1.Співбесіда на тему «Як випочуваєтесь у школі?»

 • 2.Ознайомлення молодих учителів із системою навчально-виховної роботи в школі:

 • традиції школи;

 • план роботи школи;

 • робоче місце в навчальному кабінеті;

 • • молоді вчителі: права та обов'язки.

 • Анкетування молодих спеціалістів з питання: «Якої допомоги ви потребуєте?»

 • Практична робота: опанування навичок ведення шкільної документації.

 • Рекомендації для самоосвіти:

 • Опрацювання методичної літератури.

 • Як працювати з методичними рекомендаціями, наявними в методичному кабінеті.

 • Опрацювання питань самоаналізу уроку, вимог до сучасного уроку тощо.

 • 4. Вивчення досвіду роботи вчителів-наставників.

 • 5. Опрацювання статей із фахових журналів, газет стосовно сучасного уроку.Тема: «Як зробити урок ефективним?».«Психологія спілкування учитель—учень».

 • Тема: «Як зробити урок ефективним?».«Психологія спілкування учитель—учень».

 • Форма проведення: моделювання уроку, ділова гра, практикум.

 • Методичні поради: «Молодий учителю, вироби свій стиль».

 • Розгляд питання вибору раціональних методів подання нового матеріалу.

 • Відвідування та обговорення уроків, які проводять учителі-наставники.

 • Ділова гра «Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу».

 • 5. Практична робота: «Методика і технологія системного аналізу уроку».

 • Рекомендації для самоосвіти:

 • Опрацювання фахової періодики.

 • Відвідування уроків у вчителів-наставників.

 • 3.Як зробити самоаналіз уроків.

 • 4. Підготовка реферату на тему: «Способи активізації пізнавальної діяльності школярів».Тема: «Активізація пізнавальної діяльності учнів».

 • Тема: «Активізація пізнавальної діяльності учнів».

 • Форма проведення: взаємовідвідування уроків, педагогічний ринг, інтелектуальна гра, зустріч із педагогами-майстрами.

 • Доповідь на тему: «Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності школярів».

 • Заслуховування рефератів та їх обговорення.

 • Відвідування та аналіз уроків.

 • Інтелектуальна гра «Щасливий випадок».

 • Поради психолога щодо активізації пізнавальної діяльності учнів.

 • Практична робота: «Критерії оцінювання навчальних досягнень, умінь та навичок учнів».

Каталог: Inform -> Metod rob -> Prezentacija
Prezentacija -> Причому особистості, здатної до
Prezentacija -> Практикуму директорів загальноосвітніх навчальних закладів у бродецькому навчально-виховному комплексі ! Тема семінару: Тема семінару
Prezentacija -> Щиро вітаємо
Prezentacija -> Внутрішньошкільний контроль
Prezentacija -> Положення про кредитно-модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників Черкаської області кмс це
Prezentacija -> Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009р. №1121.) Основні завдання групи продовженого дня
Prezentacija -> Навчально-практичний семінар психологів, соціальних педагогів
Prezentacija -> Гуманна педагогіка – шлях до душі дитини Зігріті учительською любов’ю
Prezentacija -> Контрольно – аналітична діяльність знвр з питань профільного навчання та профорієнтації
Prezentacija -> Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі початкової школи


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка