Засоби та напрямки долання депресивності українських регіонів в контексті наближення до єсДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.


Засоби та напрямки долання депресивності українських регіонів в контексті наближення до ЄС


Ключові питання:

 • Чи потрібно доповнювати класифікацію регіонів за ознакою слаборозвинених територій чи якоюсь інакшою характеристикою?

 • Чи задовільними є показники моніторингу для присвоєння територіям статусу депресивних? Якщо ні, то які саме незадовільні і чому?

 • Яким чином уникнути негативної конкуренції за “гірші показники”?

 • Чи повинна бути тільки одна депресивна територія у кожній категорії?Ключові правові акти:

 • 2001 Концепція державної регіональної політики(Ук.През.)

 • 2003 Постанова ВРУ „Щодо стану та перспективи депресивних регіонів, міст та селищ України”

 • 2003 Постанова КМУ „Про схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки”

 • 2005-2006 Закон України „Про стимулювання розвитку регіонів”

 • 2006 Постанова КМУ „Про затвердження Порядку здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення для визнання територій депресивними”

 • 2006 Державна стратегія регіонального розвиткуПроблеми розвитку депресивних/ слаборозвинених територій:

 • Національного рівня:

 • Законодавчий ракурс:

 • Недосконалість принципу програмності та методології оцінки цільових інвестицій

 • Прогалини в інституційно - організаційній системі

 • Регіонального/ місцевого рівня:

 • Очікування “програми зверху”, відсутність власних обґрунтованих програм розвитку

 • Відсутність достатнього досвіду розвитку

 • Відсутність лідерства

 • Недостатність навиків партнерства

 • Відсутність зв'язків з університетами та дослідними установамиПроблеми класифікації територій:

 • Особливість:

 • законодавство визначає критерії віднесення території до депресивної за маргінальним принципом – найвищі чи найнижчі показникиПоказники депресивності територій:

 • Промислові райони (за останні 3 роки)

  • показники рівня безробіття (найвищі),
  • частка зайнятості у промисловості (найвища),
  • обсяг промислового виробництва (реалізованої промислової продукції з 2005 р.) на одну особу наявного населення (найнижчий)
  • Середньомісячна ЗП (найнижча)
 • Сільські райони (за останні 3 роки)

  • щільність сільського населення (найнижча)
  • природний приріст населення (найнижчий)
  • частка зайнятих у сільському господарстві за останні 3 роки (найвища)
  • обсяг виробленої с/г продукції (реалізованої с/г продукції з 2005 р.) на одну особу наявного населення (найнижчий)
  • Середньомісячна ЗП (найнижча)


Недосконалість законодавчої бази

  • !!! У цілому, система показників може стимулювати боротьбу між слабкими територіями не за кращі позиції, а за гірші. Тому фінансування повинно здійснюватися для всіх територій на конкурсній основі, але з різними умовами та вимогами.
Варіації класифікацій територій: Інституції ЄС

 • Проблемні території:

   • Виділяються два критерії – ВВП на душу населення та рівень безробіття
 • у т.ч. слаборозвинені

 • та структурно слабкі території

 • Особливості:

 • Якщо виділені проблемні райони не відповідають встановленим критеріям, то їх кордони переглядаються Комісією ЄС і ареал-реципієнт допомоги звужується

 • Прийняття рішень про підтримку базується не тільки на вертикальному виборі (вибір управляючого органу ЄС), але обов'язково залучає ініціативу проблемного регіону (подання ним плану регіонального розвитку з описом ситуації, стратегією досягнення поставлених цілей, часткою вкладу до проекту з боку регіону і країни)Принципи регіональної політики ЄС:

 • Взаємодоповнюваність (обов'язковість фінансової участі регіону-реципієнта допомоги ЄС);

 • Партнерство (виражена зацікавленість усіх зацікавлених сторін);

 • Програмність (не просто фінансування, а саме підтримка конкретної програми);

 • Спостереження (створення Комітету спостереження, визначення умов надання фінансової допомоги, можливе внесення змін у початковий план фінансування);

 • Регулярна оцінка, контроль використання за використанням засобів, звітність держави-реципієнта перед Комісією ЄС).Державне стимулювання розвитку депресивних територій

 • Договірні засади

 • На основі розроблених програм подолання депресивного стану

 • Надання цільової державної підтримки для розвитку виробничої та соціальної інфраструктури; формування

 • інфраструктури підприємництва,

 • Фінансування програм перекваліфікації працівників, розвиток соціально-культурної сфери та охорони довкілляДержавне стимулювання розвитку депресивних територій

 • 0,2 відсотка дохідної частини державного бюджету за відповідний період

 • цільове спрямування державних капітальних вкладень у розвиток виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури

 • сприяння формуванню об'єктів інфраструктури розвитку підприємництва, таких як бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні та консалтингові центри, венчурні фонди тощо

 • спрямування міжнародної технічної допомоги на розв'язання актуальних соціально-економічних та екологічних проблем

 • удосконалення соціальної сфери, зокрема житлового будівництва, охорони здоров'я та охорони довкілляІнші проблеми:

 • Недосконалість методології оцінки цільових інвестицій, особливо в інфраструктурній сфері:

  • Відсутність аналізу впливу заходів на довгостроковий розвиток депресивного регіону


Інституційно - організаційна система

 • Фінансова складова:

  • Державне фінансування
  • Державно-приватне партнерство (наприклад, фінансові гарантії кредиту – муніципалітетам та бізнесу)
  • Банківські та кредитні приватні інституції (наприклад, фінансові гарантії кредиту, гарантійна “кругова порука”)
 • Організаційна складова

  • Муніципалітети
  • Організації розвитку
  • Приватний бізнес
  • Спільні партнерські програми


Висновки

 • У Європі існуючий в 60-70-х роках ХХ століття компенсуючий характер регіональної політики, спрямований на зменшення регіональних суперечностей, був на початку 80-х змінений на стимулюючий. Заклики збільшувати державну допомогу слаборозвинутим регіонам змінились розробкою планів на основі розкриття потенціалу регіонального розвитку (А.М.Новікова)

 • Європейський досвід показав, що регіональна політика, яка базується на податкових пільгах і державних субсидіях, виявилась недостатньо ефективною. Більш доцільним вважається спрямування коштів на реструктуризацію галузей і підприємств.

 • Що є кращим в умовах України? Роль СЕЗ. Розвиток МБ.Висновки

 • Крім державної підтримки є ще багато способів для регіону підняти свій потенціал власними силами. Про це свідчать непоодинокі приклади місцевого розвитку цілої низки міст та сіл України – смт. Гриців Хмельницької області, Макарівський район Київської області, с. Барабой Одеської області.

 • Виявляється, що організована і цілеспрямована громада, яка вірить у власні сили, може зробити те, що не вдавалося урядовим програмам протягом останніх 12 років.

 • Звичайно, не можна недооцінювати підтримку ззовні, однак визначальним чинником для покращення добробуту села, міста чи регіону залишається все-таки ініціатива знизу, підкріплена підтримкою державних та муніципальних органів на місцях.

 • Вітчизняний досвід “передових громад” підтверджує відому тезу про те, що проблема браку грошей не є первинною.

 • Як правило, першопричиною є відсутність ідей або команди однодумців для її реалізації, народження та обговорення ідеї. А шляхів залучення капіталу для її втілення є немало.Каталог: public -> oipopp -> repository -> dcr
dcr -> Прийменник як службова частина мови Кифорук Оксана Вікторівна
dcr -> Знаходити прислівники в текстах і пояснювати правильність думки; знаходити прислівники в текстах і пояснювати правильність думки
dcr -> Завдання : розкрити роль прислівників у художніх, науково-популярних і ділових текстах
dcr -> Читання “Дощиком”
dcr -> «Квітни мово, наша рідна. Дмитро Білоус. Віра поета в неминуче відродження рідного слова у поезіях \"Вічно жива\" та \"Хліб і слово\"»
dcr -> Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів Мета
dcr -> Ходи більше …бігай. Ходи більше …бігай


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка