“Засвоєння учнями понять про фізичні, хімічні й технологічні властивості матеріалів що вивчаються деревини, металів, тканини та ін”Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.
#3133 • Новий зміст і структура трудового навчання в 5-9 класах вимагає певного переосмислення методики. Це в першу чергу стосується процесу організації та методики проведення занять відповідно до проектно-технологічного підходу та застосування інтерактивних методик в процесі трудового навчання. • Плануючи мету уроку потрібно передбачувати кінцевий результат:

 • 1. Розкрити учням поняття...;

 • 2. Ознайомити учнів із об’єктами технологічної діяльності;

 • 3. Розповісти учням про сутність ...;

 • 4. Навчити учнів ...;

 • 5. Перевірити знання учнів з теми ... . • Мета уроку, на якому основна увага буде приділятися вивченню теоретичних питань, має формулюватися так: “Засвоєння учнями понять про фізичні, хімічні й технологічні властивості матеріалів що вивчаються (деревини, металів, тканини та ін” .

 • Це означатиме, що під час уроку учні повинні глибоко осмислити дані поняття, вміти пояснити властивості матеріалів, навести приклади їх застосування. • Мета уроку конкретизується на основі визначених його завдань і найчастіше формулюється наступним чином:

 • а. встановити ...,

 • б. визначити...,

 • в. розробити ...,

 • г. розкрити ...

 • д. тощо. • Розвивальні цілі уроків також мають визначатися відповідно до можливостей дітей і конкретного навчального матеріалу. Однак вони мають бути спрямовані на цілісний розвиток особистості учня. • Залежно від мети уроку встановлюється тип уроку, його структура, а відповідно від цього залежать методи його проведення.

 • Найбільш поширеним варіантом типу уроку є:

 • а. урок засвоєння нових знань;

 • б. урок формування умінь та навичок;

 • в. урок комплексного застосування знань, умінь та навичок;

 • г. урок узагальнення і систематизації знань;

 • д. урок перевірки, оцінювання й корекції знань, умінь та навичок;

 • е. комбінований урок. • Тип уроку «Застосування знань, умінь і навичок «доцільно застосовувати під час розробки творчих проектів та під час виконання різних лабораторно-практичних робіт. • Урок «Узагальнення й систематизації « має основну мету — приведення засвоєних учнями понять у струнку систему, що передбачає розкриття й засвоєння зв'язків і відносин між її елементами.До комбінованих відносимо такі уроки, на яких ставляться і реалізуються дві чи кілька рівноцінних дидактичних цілей; наприклад, засвоєння знань і застосування їх учнями, засвоєння знань і формування умінь і навичок застосування їх у нестандартних умовах.

 • До комбінованих відносимо такі уроки, на яких ставляться і реалізуються дві чи кілька рівноцінних дидактичних цілей; наприклад, засвоєння знань і застосування їх учнями, засвоєння знань і формування умінь і навичок застосування їх у нестандартних умовах.Останнім часом вчителі використовують для побудови уроків також нові форми організації навчання, застосовуючи так звані нестандартні уроки, а саме:

 • Останнім часом вчителі використовують для побудови уроків також нові форми організації навчання, застосовуючи так звані нестандартні уроки, а саме:

 • урок-вікторину,

 • урок-змагання,

 • урок-конкурс,

 • урок-громадський захист проектів,

 • інтегрований урок, тощо. • Три ознаки цілісного поняття

 • «Структура уроку» :

 • а. зміст (із яких елементів чи етапів складається урок),

 • б. послідовність (у якій послідовності ці елементи включаються в заняття)

 • в. зв'язок (як вони взаємозалежні).

 • Комбінований урок нерідко будується за такою схемою:

 • 1) актуалізація опорних знань і досвіду учнів;

 • 2) повідомлення теми, мети і завдань уроку, мотивація навчально-трудової діяльності учнів;

 • 3) вивчення нового матеріалу;

 • 4) первинне закріплення;

 • 5) практична робота;

 • 6) підбиття підсумків.

 • Чи завжди доцільна така побудова уроку? В одних випадках вона буде оптимальною, а в інших повна послідовність усіх етапів буде недоречною. • Урок засвоєння нових знань має таку структуру:

 • 1) актуалізація опорних знань і досвіду учнів;

 • 2) повідомлення теми, мети і завдань уроку, мотивація навчально-трудової діяльності учнів;

 • 3) вивчення нового матеріалу;

 • 4) первинне закріплення,

 • 5) підбиття підсумків.Урок формування практичних умінь і навичок передбачає наступну послідовність його проведення:

 • Урок формування практичних умінь і навичок передбачає наступну послідовність його проведення:

 • повідомлення теми, мети і завдань уроку, мотивація навчально-трудової діяльності учнів;

 • актуалізація опорних знань і досвіду учнів;

 • практична робота;

 • підбиття підсумків. • Мотивація навчально-трудової діяльності учнів має бути чітко пов’язаною з темою уроку і за своїм змістом давати відповідь на два основних запитання: що будемо робити на уроці і для чого? • Підсумок уроку або рефлексія –

 • це усвідомлення учнями отриманих результатів на уроці. Ключовим моментом буде обговорення не про кількість сторінок тексту, який запам’ятав учень, а що саме він усвідомив на даному уроці, і як він це розуміє.

 • Тема уроку

 • Мета уроку

 • Обладнання, матеріали, інструменти

 • Тип уроку (визначається відповідно до головної дидактичної мети)

 • План уроку

 • 1.Організаційна частина.

 • 2.Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів (або повторення раніше вивченого матеріалу.)

 • 3.Повідомлення теми, мети та завдань уроку (очікуваних результатів).

 • 4.Мотивація навчально-трудової діяльності учнів.

 • 5.Вивчення нового матеріалу.

 • 6.Закріплення вивченого матеріалу.

 • 7.Практична робота.

 • 8.Заключна частина. • Хід уроку

 • 1.Організаційна частина

 • - перевірка присутності учнів на занятті

 • - призначення чергових

 • - перевірка наявності спецодягу

 • 2.Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

 • 3.Мотивація навчально-трудової діяльності учнів

 • - коротко обґрунтовуються тема і завдання уроку

 • 4.Повідомлення теми, мети та завдань уроку

 • - оголошується і записується тема уроку, формулюється дидактична мета і конкретизуються завдання навчально-трудової діяльності

 • 5.Вивчення нового матеріалу

 • - стислий конспект6.Практична робота

 • 6.Практична робота

 • 6.1. Зміст завдання (або проблеми, згідно якої діти розробляють проект)

 • 6.2 Вступний інструктаж

 • - звернути увагу на...(технологічність і послідовність, дотримання спроектованої технології у виготовленні виробу тощо)

 • - вказати на найбільш поширені помилки

 • - нагадати про дотримання правил ТБ

 • 6.3. Поточний інструктаж

 • - контроль якості виконуваних робіт

 • - вказати на недоліки в роботі і шляхи усунення

 • 6.4Заключний інструктаж

 • - короткий аналіз виконаної роботи

 • - акцентувати увагу на важливість наукової організації робочого місця (своєчасне його прибирання, догляд за інструментом після роботи тощо)

 • Для удосконалення уроків трудового навчання надзвичайно важливим аспектом є вироблення в учителів здатності до здійснення самоаналізу своє педагогічної діяльності. • Схему самоаналізу уроку

 • Характеристика навчальних можливостей класного колективу (групи учнів) за результатами педагогічного аналізу (на основі діагностування учнів, з урахуванням даних педагогічного консиліуму). Які особливості учнів були враховані при плануванні даного уроку?

 • Який тип уроку обраний, як він пов’язаний з попереднім, який матеріал даного уроку необхідно використати в подальшому (які опорні знання, уміння та навички формував учитель)?

 • Які головні завдання уроку, як вони враховувалися в процесі реалізації освітньої, розвиваючої і виховної мети?

 • Чи раціонально використовувався час, чи виявилася раціональною структура уроку для вирішення головних завдань досягнення мети?

 • Як вчитель попереджував і долав розумове і фізичне перевантаження учнів?

 • Чи зацікавив урок учнів (чи розвивалася пізнавальна й трудова активність дитини)?

 • Як був організований контроль і самоконтроль за якістю знань, оцінювання об’єктів і процесу технологічної діяльності учнів?

 • Чи була забезпечена цілеспрямованість, виходячи з індивідуальних особливостей дітей, оптимальна розумова діяльність учня?

 • Як вчитель попереджував і долав розумове і фізичне перевантаження учнів?

 • Чи зацікавив урок учнів (чи розвивалася пізнавальна й трудова активність дитини)? • Як створювався емоційний настрій учнів, проблемні та проблемно-пошукові ситуації для глибини засвоєння матеріалу?

 • Чи використовувалися правила педагогічної етики, норми взаємовідносин вчителя й учня?

 • Як елементи, етапи, форми, методи були найбільш вдалими? Що з прогнозованого не вдалося, чому?

 • Як працювати над подоланням відмічених недоліків? Яка потрібна допомога з боку колег, адміністрації, методичних служб?

 • Варто зазначити, що в умовах використання інтерактивних методик в процесі трудового навчання, назви і послідовність деяких етапів уроку можуть змінюватися.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка