Завдання сучасної школи формування успішної особистості, в основі якого лежать ключові компетентностіДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.

Завдання сучасної школи - формування успішної особистості, в основі якого лежать ключові компетентності:

 • Завдання сучасної школи - формування успішної особистості, в основі якого лежать ключові компетентності:

 • бути необхідним як для кожної окремої особистості, так і для суспільства в цілому;

 • надавати можливість індивідууму інтегруватися у суспільство (у знайомих і незнайомих ситуаціях), при цьому зберігаючи незалежність,індивідуальність;

 • сприяти постійному удосконаленню знань і навичок особистості, розвиток творчих здібностей відповідно до потреб часу.Ш.Амонашвілі, Л. Виготський. С.Рубінштейн вивчали загальні психофізіологічні дитини як основу індивідуального підходу;

 • Ш.Амонашвілі, Л. Виготський. С.Рубінштейн вивчали загальні психофізіологічні дитини як основу індивідуального підходу;

 • Б.Ананьєв розглядає розвиток людини в поступовому становленні властивостей у тріаді «індивід – особистість – індивідуальність», доводить, що людина має різні рівні розвитку;Л.Венгер, Г.Лаврентьєва, О.Проскура , Н.Головань розробляли діагностичні методи для виявлення індивідуальних особливостей дітей;

 • Л.Венгер, Г.Лаврентьєва, О.Проскура , Н.Головань розробляли діагностичні методи для виявлення індивідуальних особливостей дітей;

 • О.Савченко,Я.Ковальчук, С.Логачевська, Т.Кондратенко обґрунтовували необхідність і можливість оптимізації навчання на основі індивідуально-диференційованого підходу.на тому, що будь-який освітній вплив здійснюється через призму індивідуальних особливостей кожної дитини;

 • на тому, що будь-який освітній вплив здійснюється через призму індивідуальних особливостей кожної дитини;

 • на знанні індивідуальних особливостей.Отже, індивідуалізація і диференціація

 • Отже, індивідуалізація і диференціація

 • навчально-виховного процесу - не мета,

 • а засіб розвитку індивідуальності кожного школяра.враховує розумовий розвиток, віковий період, індивідуальність особистості, упевненість, ініціативність;

 • враховує розумовий розвиток, віковий період, індивідуальність особистості, упевненість, ініціативність;

 • формує культуру праці, культуру пошуку, захопленість, самостійність, дослідницький стиль, творчість.

врахування рівня розумового розвитку дітей;

 • врахування рівня розумового розвитку дітей;

 • їх знань і вмінь;

 • пізнавальної та практичної самостійності;

 • інтересів;

 • вольового розвитку;

 • працездатності.уважно вивчити кожного учня;

 • уважно вивчити кожного учня;

 • знати їх індивідуальні інтереси;

 • схильності;

 • розвиток;

 • домашні умови.сформувати позитивне ставлення до навчання;

 • сформувати позитивне ставлення до навчання;

 • підвищити рівень мотивації;

 • покращити показник

 • якості знаньсвоєрідність

 • своєрідність

 • сприймання;

 • мислення;

 • пам'яті;

 • уяви;

 • інтересів;

 • нахилів;

 • здібностей.cкладання - вивчення індивідуальних карт учня;

 • cкладання - вивчення індивідуальних карт учня;

 • виділення учнів, які потребують індивідуального підходу в першу чергу;

 • складання запиту психологу по розробці індивідуальних рекомендацій;

 • обговорення і прийняття індивідуальних рекомендацій;

 • реалізація індивідуалізації в навчально - виховному процесі.зміст однаковий для всього класу, а для сильних учнів - зменшення часу на роботу, ускладнення способу виконання;

 • зміст однаковий для всього класу, а для сильних учнів - зменшення часу на роботу, ускладнення способу виконання;спільне завдання для всього класу, а для слабких дітей - допоміжний матеріал, що полегшує його виконання (зразок,таблиця,

 • спільне завдання для всього класу, а для слабких дітей - допоміжний матеріал, що полегшує його виконання (зразок,таблиця,

 • відповідь, схема) або додаткова допомога вчителя;використання на одному етапі уроку завдань різного змісту і складності для сильних і слабких учнів;

 • використання на одному етапі уроку завдань різного змісту і складності для сильних і слабких учнів;самостійний вибір учнями завдання з кількох,запропонованих учителем на етапі закріплення матеріалу;

 • самостійний вибір учнями завдання з кількох,запропонованих учителем на етапі закріплення матеріалу;Формуюча індивідуалізація сприяє формуванню в учнів індивідуального стилю оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю з урахуванням і в опорі на індивідуальні особливості нервової системи учня та стиль діяльності, який уже склався.

 • Формуюча індивідуалізація сприяє формуванню в учнів індивідуального стилю оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю з урахуванням і в опорі на індивідуальні особливості нервової системи учня та стиль діяльності, який уже склався.Основними засобами реалізації мотивуючої індивідуалізації є тексти для аудіювання, тексти й книжки для читання, комплекси вправ для навчання усного та писемного мовлення, як ті, що відповідають індивідуальним інтересам запитам учнів, так і ті, що сприяють формуванню у них ціннісних орієнтацій на оволодіння іншомовним мовленням.

 • Основними засобами реалізації мотивуючої індивідуалізації є тексти для аудіювання, тексти й книжки для читання, комплекси вправ для навчання усного та писемного мовлення, як ті, що відповідають індивідуальним інтересам запитам учнів, так і ті, що сприяють формуванню у них ціннісних орієнтацій на оволодіння іншомовним мовленням.Найбільш ефективним засобом розвиваючої індивідуалізації на уроці є адаптуючі роздавальні картки з різноманітними опорами, які забезпечують найповніше сприйняття іншомовної інформації зі слуху окремими категоріями учнів; на позакласних заняттях - спеціальні комплекси вправ, спрямовані на розвиток особистості учня на матеріалі іноземної мови

 • Найбільш ефективним засобом розвиваючої індивідуалізації на уроці є адаптуючі роздавальні картки з різноманітними опорами, які забезпечують найповніше сприйняття іншомовної інформації зі слуху окремими категоріями учнів; на позакласних заняттях - спеціальні комплекси вправ, спрямовані на розвиток особистості учня на матеріалі іноземної мовиОсновні прийоми регулюючої індивідуалізації: зміна цілей, обсягу, ступеня складності та режимів виконання рекомендованих завдань і вправ з урахуванням загального рівня володіння ними іншомовною мовленнєвою діяльністю і рівня підготовки до конкретного уроку, визначення оптимальної міри допомоги учням з боку вчителя.

 • Основні прийоми регулюючої індивідуалізації: зміна цілей, обсягу, ступеня складності та режимів виконання рекомендованих завдань і вправ з урахуванням загального рівня володіння ними іншомовною мовленнєвою діяльністю і рівня підготовки до конкретного уроку, визначення оптимальної міри допомоги учням з боку вчителя.Індивідуальні – окремим учням класу для перевірки рівня знань конкретного учня на картках або з використанням зошитів з друкованою основою. Їх мета - корекція наявних знань з конкретної теми, заповнення певних прогалин.

 • Індивідуальні – окремим учням класу для перевірки рівня знань конкретного учня на картках або з використанням зошитів з друкованою основою. Їх мета - корекція наявних знань з конкретної теми, заповнення певних прогалин.

 • Групові – група учнів виконує завдання, що є частиною загального класного завдання і оголошується заздалегідь.

 • Завдання на вибір.Перший рівень - обов’язковий мінімум; завдання має бути зрозумілим і посильним для всіх учнів.

 • Перший рівень - обов’язковий мінімум; завдання має бути зрозумілим і посильним для всіх учнів.

 • Другий рівень – тренувальний, його виконують учні, які бажають добре знати матеріал і без особливих труднощів опановують програму. При цьому вони можуть бути звільнені від завдання першого рівня.

 • Третій рівень – творче завдання - використовується залежно від теми уроку,підготовленості учнів. Його виконують учні, як правило, добровільно, а стимулом для виконання є висока оцінка й похвала.

 • Це написання власної казки,завдання з теми «питання автору»,повідомлення в ролі вчителя, кросворди,складання загадок, тестів.виявлення сфери обдарованості дитини, створення банку даних;

 • виявлення сфери обдарованості дитини, створення банку даних;

 • участь в проектній діяльності в навчально-виховному процесі;підготовка та участь в олімпіадах конкурсах різних рівнів;

 • підготовка та участь в олімпіадах конкурсах різних рівнів;З метою засвоєння ключової інформації, вчителі, використовуючи логіку й позитивні емоції:

 • З метою засвоєння ключової інформації, вчителі, використовуючи логіку й позитивні емоції:

 • ілюструють матеріал як символами, так і образами;озвучують матеріал як словами, так і звуками (музикою)

 • озвучують матеріал як словами, так і звуками (музикою)

задіюють м’язи: дають можливість рухатися, наприклад, за допомогою командних ігор.

 • задіюють м’язи: дають можливість рухатися, наприклад, за допомогою командних ігор.Ретельне ознайомлення з навчальними можливостями майбутніх першокласників, виявлення учнів, у яких виникають труднощі у різних видах діяльності і проведення в необхідних випадках спеціальних коригувальних занять (вчитель – батьки).

 • Ретельне ознайомлення з навчальними можливостями майбутніх першокласників, виявлення учнів, у яких виникають труднощі у різних видах діяльності і проведення в необхідних випадках спеціальних коригувальних занять (вчитель – батьки).

 • Допомога в плануванні навчальної діяльності (планування повторення та виконання мінімуму вправ для ліквідації прогалин, алгоритмізація навчальної діяльності щодо аналізу та виправлення типових помилок).

 • Додаткове інструктування під час навчальної діяльності.

 • Стимулювання навчальної діяльності (заохочення, створення ситуацій успіху, спонукання до активної роботи).

 • Контроль за навчальною діяльністю (часте опитування учнів, перевірка всіх домашніх завдань, активізація самоконтролю).

 • Різні форми взаємодопомоги (вчитель – учні – батьки).

 • Додаткові заняття вчителя з учнем.Комп'ютерна підтримка в навчально-виховному процесі має унікальні можливості:

 • Комп'ютерна підтримка в навчально-виховному процесі має унікальні можливості:

 • дає більше варіантів подачі навчальної інформації (презентації, демонстрації, показ процесів, застосування програмних посібників, використання Інтернету);

 • більше можливостей зацікавити учнів (робота в комп'ютерному класі, робота з мультимедійним обладнанням);

 • створює умови для продуктивної праці з урахуванням індивідуальних особливостей учнів (перевага – учень сам визначає темп роботи з програмами).Використання у школі комп'ютерних навчальних програм, інформаційних технологій, Інтернету є визначальною передумовою підготовки учнів, які зможуть ефективно працювати в майбутньому інформаційному суспільстві

 • Використання у школі комп'ютерних навчальних програм, інформаційних технологій, Інтернету є визначальною передумовою підготовки учнів, які зможуть ефективно працювати в майбутньому інформаційному суспільствіСьогодні ми перебуваємо на етапі оновлення всієї системи освіти, впровадження в навчально-виховний процес нових інформаційних технологій, орієнтації на творчу діяльність учня, визнання неповторності його особистості, забезпечення диференціації та індивідуалізації навчання.

 • Сьогодні ми перебуваємо на етапі оновлення всієї системи освіти, впровадження в навчально-виховний процес нових інформаційних технологій, орієнтації на творчу діяльність учня, визнання неповторності його особистості, забезпечення диференціації та індивідуалізації навчання.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка