Завданням часу єДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b."Завданням часу є

 • "Завданням часу є

 • не державна організація науки,

 • а державна допомога науковій творчості нації"

 • ВОЛОДИМИР ВЕРНАДСЬКИЙ

 • Дослідницький університет – це вищий навчальний заклад, що має статус національного, значний науковий, науково-технічний та інноваційний потенціал і є визнаним лідером у галузі вищої освіти

 • Сутність класичного дослідницького університету – інтеграція навчального процесу та фундаментальних наукових досліджень (уперше системно визначена В. Гумбольдтом у ХІХ ст).

 • Девіз:

 • Відданість науці!”.

 • ВІЛЬГЕЛЬМ ФОН ГУМБОЛЬДТ • Для надання університету, підтвердження або позбавлення статусу дослідницького МОН утворює комісію з числа власних працівників, працівників інших центральних органів виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні національні університети, Національної та галузевих академій наук, ВАК, відповідних громадських організацій (за згодою).

 • Надання статусу дослідницького університету та позбавлення університету статусу дослідницького здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням МОН у разі відповідності та невідповідності відповідно університету критеріям діяльності.

 • Університет протягом шести місяців від дня надання йому статусу дослідницького розробляє на підставі затверджених МОН загальних вимог програми розвитку дослідницького університету, які затверджує комісія. Щороку університет подає до МОН звіт про стан виконання цих програм.

 • Строк, на який університету надається статус дослідницького, становить п'ять років. Підтвердження статусу дослідницького університету здійснюється Кабінетом Міністрів України кожні п'ять років за поданням МОН на підставі висновків комісії.

SCOPUS — найбільш відома бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Розробником та власником SCOPUS є видавнича корпорація Elsevier. База даних доступна на умовах передплати через веб-інтерфейс.

 • SCOPUS — найбільш відома бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Розробником та власником SCOPUS є видавнича корпорація Elsevier. База даних доступна на умовах передплати через веб-інтерфейс.

 • Система SCOPUS – більше 26000 назв періодичних видань, з яких

  • українських – 41 (18 активних) – жодного з економічних наук
 • Зареєстровано більше 500 наукових і професійних журналів (тобто мають принаймні номер ISSN) – з них понад 70 економічних видань в т.ч. “Проблеми системного підходу в економіці”, “Проблеми підвищення ефективності інфраструктури” (але наявність номера ISSN не є достатньою умовою)

 • Серед 210 економічних видань, які включені ВАК України до списку фахових видань, лише 13 (на кінець 2010 року) могли вважатися виданнями які входять до міжнародних баз даних (INSPEC, РИНЦ – російські бази даних, які є похідними бази Web of Sciences)

 • Найближче представництво компанії Elsevier знаходиться в Росії

 • Таким чином кількість економічних видань в Україні, в яких можливо презентувати результати наукової роботи надзвичайно обмежена, і ці видання мають низький рівень цитування

 • Тому одним з основних напрямків наукової діяльності ІЕМ з метою підвищення конкурентноздатності української науки повинно стати підвищення статусу власних наукових видань з метою їх включення до міжнародної бази даних SCOPUS (видавництво Elsevier), або подібної до неї Web of Science (інформаційна база GoogleScholar) • Обов'язкові (або рекомендовані) складові журналу для успішного включення до міжнародної бази даних SCOPUS, або Web of Science

 • Наявність ISSN(International standard serial number).

 • Cписки пристатейної бібліографії;

 • Наявність резюме англійською мовою (включаючи назву роботи та авторів, для деяких баз також необхідні назви та адреси інститутів);

 • Веб-сторінка видання, особливо її англійська версія, повинна працювати та вчасно оновлюватися;

 • У складі редакційної ради мають активно працювати закордонні вчені;

 • Оформлення переліку цитованої літератури відповідно до загальноприйнятих міжнародних стандартів;

 • Строге дотримання строків виходу видань;

 • Високий науковий рівень видання (авторитетність, репутація, доступність).

Відповідно до розпорядження проректора з наукової роботи від 03.04.2009 р.

 • Відповідно до розпорядження проректора з наукової роботи від 03.04.2009 р.

 • № 01/роз.ст та від 13.04.2009р. № 02/роз.ст, розробленого на основі рішення Департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної служби:

 •  

 • 1.1. Термін подачі обов’язкових документів, необхідних для вступу до аспірантури – до 1 серпня.

 • 1.2.  Встановлено термін проведення вступних іспитів до аспірантури один раз на рік: з 1 вересня по 30 вересня.

 • 1.3. Термін подачі обов’язкових документів, необхідних для вступу до докторантури - до 1 жовтня.

 •  

 • 1.4. Зарахування до аспірантури та докторантури – 1 листопада.

 • 1.5. Встановлено термін проведення кандидатських іспитів два рази на рік:

 • - з 15 березня по 31 березня;

 • - з 15 жовтня по 31 жовтня.

 •  

 • 1.6. Термін подачі обов’язкових документів для складання кандидатських іспитів:

 • - до 15 лютого;

 • - до 15 вересня.

 •  2. Відповідно до розпорядження про атестацію аспірантів та докторантів від 05.10.2007 р. № 55/роз:

 • 2. Відповідно до розпорядження про атестацію аспірантів та докторантів від 05.10.2007 р. № 55/роз:

 •  

 • 2.1. Проведення атестації аспірантів та докторантів здійснюється відповідно до поданих дирекції інститутів графіків атестації.

 •  

 • 2.2. Звіти про атестацію аспірантів і докторантів, проведену на кафедрах, затверджувати на засіданні вченої ради інститутів:

 • атестація проводиться два рази на рік:

 • 1проміжний звіт за півріччя;

 • 2заключний за рік навчання, відповідно до дати зарахування в аспірантуру чи докторантуру.

 •  

 • 3. Атестація аспірантів та докторантів вважається успішною при наявності наступних документів:

 • позитивного розгляду результатів навчання на засіданні кафедри;

 • розглянутої атестації на вченій раді інституту на підставі представлених даних кафедрами за якими закріплені аспіранти (витяги з протоколу кафедр та звіти аспірантів);

 • заповненої картки аспіранта чи докторанта, з усіма підписами та посиланням на номер витягу з протоколу вченої ради інституту;

 • для докторантів – при наявності відповідно оформленої атестаційної картки, списку наукових праць та з опрацьованим матеріалом роботи – особисто з’являться за підписом до проректора з наукової роботи університету;

 • секретар вченої ради інституту подає витяг з протоколу про атестацію аспірантів і докторантів до відділу докторантури та аспірантури в установлені терміни – до 20 травня та до 20 листопада кожного року.

 •  

 •  4. Для здачі кандидатських іспитів у тому числі додаткових необхідно:

 • 4. Для здачі кандидатських іспитів у тому числі додаткових необхідно:

 • Необхідно готуватися до іспиту відповідно до програми Підготовки аспірантів і здобувачів до складання кандидатських іспитів (згідно програми спеціальності за якою здається іспит).

 • 2. Підготувати належним чином додаткову програму, для цього:

 • розробити її з науковим керівником відповідно до напряму наукового дослідження дисертаційної роботи;

 • оформити згідно постійно діючого зразка;

 • розглянути та затвердити додаткову програму на засіданні кафедри де працює науковий керівник;

 • витяг протоколу засідання кафедри та додаткову програму (усе у 2-х примірниках, з підписами) не пізніше ніж за місяць до кандидатського іспиту надати до секретаря вченої ради Інституту;

 • секретар вченої ради представляє на розгляд до вченої ради додаткові програми та затверджує їх відповідно у голови вченої ради Інституту;

 • додаткові програми секретар вченої ради безпосередньо передає їх до кандидатського іспиту особі відповідальній за проведення іспитів за спеціальностями, які закріплені за Інститутом економіки та менеджменту.

 • УВАГА! Кандидатські іспити, які проводяться іншими структурними підрозділами Національного авіаційного університету чи іншими Вищими навчальними закладами – додаткові програми затверджуються безпосередньо вченою радою структурного підрозділу, де складається іспит.

 • 3. Підготувати реферат, оформлюється у вільній формі (приблизно 30-35 сторінок машинописного тексту). На титульній сторінці повинна бути оцінка наукового керівника.

Конкурс стипендіальної програми «Завтра.UA»

 • Конкурс стипендіальної програми «Завтра.UA»

Кількість студентів, які приймали участь у І-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (2007-2010 рр.)

 • Кількість студентів, які приймали участь у І-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (2007-2010 рр.)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка