Завідувач кафедри Князевич Василь МихайловичДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b. • завідувач кафедри

 • Князевич Василь Михайлович,

 • доктор медичних наук

Жаліло Любов Іванівна,

 • Жаліло Любов Іванівна,

 • доктор біологічних наук, професор • Корольчук Олена Ласлівна,

 • кандидат наук з державного

 • управління

 • Авраменко Тетяна Петрівна,

 • кандидат наук з державного

 • управління

Основною метою діяльності кафедри є підготовка нової генерації фахівців для органів державного управління, місцевого самоврядування та галузі охорони здоров’я, які б сприяли удосконаленню та впровадженню державної політики і державного управління спрямованих на вирішення проблем, пов’язаних із демографічною кризою, незадовільним станом громадського здоров’я, значною суспільною стратифікацією щодо доступу до послуг з охорони здоров’я та медичного забезпечення, низькою економічною ефективністю діяльності галузі, незадоволенням значної частини громадян станом охорони здоров’я та медичного забезпечення, необхідністю розвитку міжгалузевої співпраці з охорони громадського здоров’я в Україні.

 • Основною метою діяльності кафедри є підготовка нової генерації фахівців для органів державного управління, місцевого самоврядування та галузі охорони здоров’я, які б сприяли удосконаленню та впровадженню державної політики і державного управління спрямованих на вирішення проблем, пов’язаних із демографічною кризою, незадовільним станом громадського здоров’я, значною суспільною стратифікацією щодо доступу до послуг з охорони здоров’я та медичного забезпечення, низькою економічною ефективністю діяльності галузі, незадоволенням значної частини громадян станом охорони здоров’я та медичного забезпечення, необхідністю розвитку міжгалузевої співпраці з охорони громадського здоров’я в Україні.

Підготовка вказаних фахівців здійснюється на основі магістерської програми зі спеціальності “Державне управління у сфері охорони здоров’я” та спеціалізації “Управління охороною здоров’я”. У викладанні навчальних дисциплін спеціалізації використовується досвід зарубіжних університетів (викладачі кафедри проходили стажування у вищих навчальних закладах Канади, Словаччини, США, Франції та Чехії).

 • Підготовка вказаних фахівців здійснюється на основі магістерської програми зі спеціальності “Державне управління у сфері охорони здоров’я” та спеціалізації “Управління охороною здоров’я”. У викладанні навчальних дисциплін спеціалізації використовується досвід зарубіжних університетів (викладачі кафедри проходили стажування у вищих навчальних закладах Канади, Словаччини, США, Франції та Чехії).Менеджмент в охороні здоров’я

 • Менеджмент в охороні здоров’я

 • Управління організаціями у сфері охорони здоров’я

 • Моделювання управлінських рішень у сфері охорони здоров’яФінансовий менеджмент у сфері охороні здоров’я

 • Фінансовий менеджмент у сфері охороні здоров’я

 • Теорія і практика медичного страхування

 • Механізми прийняття управлінських рішень з економіки та фінансування охорони здоров’яСтратегічне управління детермінантами здоров’я

 • Стратегічне управління детермінантами здоров’я

 • Державне регулювання екологічного громадського здоров’я

 • Моніторинг і оцінка ризиків здоров’яобов’язкова:

 • обов’язкова:

 • Управління соціальними ризиками здоров’я

 • на вибір:

 • “Психологія управління у сфері охорони здоров’я”

 • “Лідерство у сфері охорони здоров’я”

 • “Державне регулювання фармацевтичного сектору”Наукові дослідження кафедри спрямовані на удосконалення державної політики та державного управління охороною здоров’я в Україні відповідно до суспільних потреб, потреб перебудови галузі та міжнародних норм і стандартів.

 • Наукові дослідження кафедри спрямовані на удосконалення державної політики та державного управління охороною здоров’я в Україні відповідно до суспільних потреб, потреб перебудови галузі та міжнародних норм і стандартів.

 • Окремими напрямами наукових досліджень є розробка та обґрунтування механізмів державного управління міжгалузевою співпрацею з охорони громадського здоров’я, децентралізації та підвищення ефективності управління на макро- та мікро- рівнях, реформування фінансово-економічних засад галузі тощо.Підготовка фахівців із спеціалізації “Управління охороною здоров’я” здійснюється за заочною формою навчання. За 15 навчальних років підготовлено понад 350 фахівців за цією спеціалізацією.

 • Підготовка фахівців із спеціалізації “Управління охороною здоров’я” здійснюється за заочною формою навчання. За 15 навчальних років підготовлено понад 350 фахівців за цією спеціалізацією.

 • Серед них працівники органів державного управління всіх рівнів, місцевого самоврядування, керівники органів та закладів охорони здоров’я, викладачі вузів, науковці, працівники недержавних організацій.Науковий доробок викладачів кафедри узагальнено у 20 монографіях, одна із яких англійською мовою, 16 навчальних посібниках та понад 300 наукових статтях та матеріалах конференцій, присвячених актуальним питанням державної політики та державного управління охороною здоров’я, її реформуванням відповідно до сучасних суспільних потреб. Перекладено та видано 4 підручники, які використовуються при підготовці фахівців з управління охороною здоров’я в університетах країн Західної Європи, Канади та США, зокрема

 • Науковий доробок викладачів кафедри узагальнено у 20 монографіях, одна із яких англійською мовою, 16 навчальних посібниках та понад 300 наукових статтях та матеріалах конференцій, присвячених актуальним питанням державної політики та державного управління охороною здоров’я, її реформуванням відповідно до сучасних суспільних потреб. Перекладено та видано 4 підручники, які використовуються при підготовці фахівців з управління охороною здоров’я в університетах країн Західної Європи, Канади та США, зокрема

 • “Менеджмент охорони здоров’я”

 • “Економіка охорони здоров’я ”

 • “Основи епідеміології”

 • “Екологічне громадське здоров’я: від теорії до практики”На кафедрі проводиться підготовка фахівців вищої кваліфікації:

 • На кафедрі проводиться підготовка фахівців вищої кваліфікації:

 • підготовлено 11 докторів наук з державного управління (із 25 галузі “Державне управління у сфері охорони здоров’я”) .

 • підготовлено 40 кандидатів наук з державного управління (із 81 галузі “Державне управління у сфері охорони здоров’я”).

 • продовжується робота над 5 докторськими та 14 кандидатськими дисертаціями.

Кафедра є членом ряду міжнародних організацій:

 • Кафедра є членом ряду міжнародних організацій:

 • - Європейської Асоціації з управління охороною здоров’я (з 1996 р.)

 • - Американської Асоціації університетських програм з управління охороною здоров’я (з 1998 р.)

 • - Асоціації Інститутів та Шкіл з державного управління Центральної та Східної Європи ( з 1998 р.).

Викладачі кафедри неодноразово виступали з доповідями за

 • Викладачі кафедри неодноразово виступали з доповідями за

 • кордоном на міжнародних конференціях і семінарах. Зокрема:

 • - щорічна конференція Європейської Асоціації з управління охороною здоров’я (1997, Гаага, Нідерланди; 2002, Варшава);

 • конференція “Медичне страхування в перехідний період” (1998, Дубровник, Хорватія);

 • Перша Американсько-Українська конференція з охорони здоров’я (2000, Вашингтон, США);

 • Школа управління охороною здоров’я (1995-2000, Братислава, Словаччина);

 • Конференція “Реформи в охороні здоров’я і стале фінансування” (2001-2003, Будапешт);

 • Проект ЄС «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні» (2007-2009, Київ, Україна);

 • Конференція “Державне регулювання економіки та підвищення діяльності суб’єктів господарювання (2010, Мінськ, Білорусія).

 • Міжнародна науково-практична конференція "Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соціально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти“ (23-30 жовтня 2014, Греція).

Викладачі кафедри підтримують постійні зв’язки, надають консультації і беруть участь у заходах Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я; Ради з питань функціонування системи охорони здоров’я. За участі працівників кафедри розроблені Проекти Законів України зокрема, щодо загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, реформування фінансово-економічних засад галузі, децентралізації управління та автономізації закладів охорони здоров’я та міжгалузевої співпраці з метою покращення стану суспільного здоров’я.

 • Викладачі кафедри підтримують постійні зв’язки, надають консультації і беруть участь у заходах Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я; Ради з питань функціонування системи охорони здоров’я. За участі працівників кафедри розроблені Проекти Законів України зокрема, щодо загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, реформування фінансово-економічних засад галузі, децентралізації управління та автономізації закладів охорони здоров’я та міжгалузевої співпраці з метою покращення стану суспільного здоров’я.

 • На знак визнання досягнень щодо сприяння реформі системи охорони здоров’я в Україні кафедра нагороджена Почесною відзнакою Канадського товариства з міжнародної охорони здоров’я та Канадського агентства міжнародного розвитку (1997);

 • Почесною грамотою Міністра охорони здоров’я України (2008).

Каталог: health -> pages
health -> Основні розділи Загальна характеристика пакету Microsoft Office
health -> ‘’соціальної фізики’’, а пізніше як ‘’соціології’’
health -> Психічне здоров’я
health -> Високо фіброгенний
health -> Експертиза втрати працездатності. Експертиза втрати працездатності
health -> Елементи які необхідні для рослин у порівняно невеликих кількостях. Входять до складу ферментів
health -> Людина є предметом вивчення всіх суспільних наук: Людина є предметом вивчення всіх суспільних наук
health -> Від дав гр. οἶκος житло, селище, будинок, майно і
health -> Поведінка людини є результатом взаємодії її внутрішньої природи і процесу соціалізації, складовими елементами якого виступають інші індивіди
pages -> Завідувач кафедри Князевич Василь Михайлович


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка