Заяву про відкриття рахункаДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.

Власник рахунка протягом трьох робочих днів від дня відкриття або закриття рахунка повідомляє номер цього рахунка податковому органу за місцем своєї реєстрації і банкам, у яких уже мав відкриті рахунки в національній чи іноземні валюті. З поточного рахунка здійснюють операції, що забезпечують комерційну та іншу діяльність аптеки (розрахунки за товарно-матеріальні цінності з постачальниками і покупцями продукції; надання та одержання послуг; одержання заробітної плати й сплата обов'язкових платежів до бюджету і державних фондів; операції, пов'язані з забезпеченням власних матеріально-побутових потреб, та інші згідно із статутною діяльністю підприємства).

 • Власник рахунка протягом трьох робочих днів від дня відкриття або закриття рахунка повідомляє номер цього рахунка податковому органу за місцем своєї реєстрації і банкам, у яких уже мав відкриті рахунки в національній чи іноземні валюті. З поточного рахунка здійснюють операції, що забезпечують комерційну та іншу діяльність аптеки (розрахунки за товарно-матеріальні цінності з постачальниками і покупцями продукції; надання та одержання послуг; одержання заробітної плати й сплата обов'язкових платежів до бюджету і державних фондів; операції, пов'язані з забезпеченням власних матеріально-побутових потреб, та інші згідно із статутною діяльністю підприємства).Заяву про відкриття рахунка.

 • Заяву про відкриття рахунка.

 • Копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства у виконавчих органах влади.

 • Копію рішення про створення, реорганізацію підприємства, засвідчену нотаріально або органом, що прийняв таке рішення.

 • Копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально.

 • Установа банку, в якому відкриваються рахунки (субрахунки), робить відмітку про відкриття такого рахунка на примірнику статуту (положення), на якому зроблено відмітку податкової інспекції про реєстрацію підприємства в податкових органах, відтак цей примірник повертають власнику рахункаКопію документа, який підтверджує, що підприємство взято на облік у податкових органах.

 • Копію документа, який підтверджує, що підприємство взято на облік у податкових органах.

 • Картку зі зразками підписів директора та його заступника, головного бухгалтера та його заступника і з відбитком печатки.

 • Копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену нотаріально або органом, який здійснює реєстрацію.

 • Копію документа про реєстрацію в органах Фонду соціального страхування України, засвідчену нотаріально або органом, який здійснює реєстрацію.При відкритті поточного рахунку в банку відкривають особовий рахунок аптеки з присвоєнням номера. Особові рахунки банк веде в двох примірниках: перший – для банку, другий видається аптеці як виписка з рахунка. Виписку банку з поточного рахунка (копія записів на цьому рахунку) з доданням відповідних первинних документів (об'ява на внесок готівки, чек, платіжне доручення, розрахунковий чек тощо) щоденно або в інші узгоджені з аптекою строки (залежно від частоти операцій по розрахунковому рахунку), передають уповноваженому представникові аптеки або особам, які мають право підпису грошових документів.

 • При відкритті поточного рахунку в банку відкривають особовий рахунок аптеки з присвоєнням номера. Особові рахунки банк веде в двох примірниках: перший – для банку, другий видається аптеці як виписка з рахунка. Виписку банку з поточного рахунка (копія записів на цьому рахунку) з доданням відповідних первинних документів (об'ява на внесок готівки, чек, платіжне доручення, розрахунковий чек тощо) щоденно або в інші узгоджені з аптекою строки (залежно від частоти операцій по розрахунковому рахунку), передають уповноваженому представникові аптеки або особам, які мають право підпису грошових документів.Номер поточного рахунка підприємства.

 • Номер поточного рахунка підприємства.

 • Дату попередньої виписки і дату руху коштів.

 • Залишок коштів до руху коштів.

 • Суми операцій.

 • Номери документів.

 • Розрахункові рахунки-кореспонденти (на які або з яких почався рух після виконаних протягом дня розрахунків).

 • При безготівкових взаєморозрахунках використовують такі документи:

За неможливості оплатити витрати через банк або касу здійснюють видачу підзвітних сум. Готівку видають працівникам підприємства на господарські потреби й витрати у відряджені. Підзвітні суми видають на певний строк і з певною метою. Службове відрядженняпоїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк до іншої місцевості для виконання службового доручення не за місцем основної роботи.

 • За неможливості оплатити витрати через банк або касу здійснюють видачу підзвітних сум. Готівку видають працівникам підприємства на господарські потреби й витрати у відряджені. Підзвітні суми видають на певний строк і з певною метою. Службове відрядженняпоїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк до іншої місцевості для виконання службового доручення не за місцем основної роботи.Витрати на відрядження фізичних осіб можуть бути включені до валових витрат платника податку тільки за наявності документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), рахунків готелів або від інших осіб, що надають послуги з розміщення й проживання фізичної особи, страхові поліси тощо.

 • Витрати на відрядження фізичних осіб можуть бути включені до валових витрат платника податку тільки за наявності документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), рахунків готелів або від інших осіб, що надають послуги з розміщення й проживання фізичної особи, страхові поліси тощо.

 • Додатково до витрат включають видатки на харчування й фінансування інших особистих потреб фізичної особи, що не підтверджені документально (добові витрати).

Фактичний час перебування в місцях відрядження визначається за відмітками в посвідчені про відрядження про день прибуття на місце відрядження і день вибуття з місця відрядження. За відрядженим працівником зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток або посадовий оклад з урахуванням доплат і надбавок (у випадках, передбачених чинним законодавством) за час відрядження, в тому числі й за час перебування в дорозі.

 • Фактичний час перебування в місцях відрядження визначається за відмітками в посвідчені про відрядження про день прибуття на місце відрядження і день вибуття з місця відрядження. За відрядженим працівником зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток або посадовий оклад з урахуванням доплат і надбавок (у випадках, передбачених чинним законодавством) за час відрядження, в тому числі й за час перебування в дорозі.

 • Авансові звіти складаються також за підзвітні суми, використані для оплати господарських послуг, купівлю товарно-матеріальних цінностей. Для цих звітів додають відповідні підтверджу вальні документи (чеки, квитанції, акти). Звіти затверджує керівник підприємстваПоточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в процесі нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців від дати балансу.

 • Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в процесі нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців від дати балансу.

 • Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визначається активом одночасно з визначенням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг і оцінюється за первісною вартістю. Таку заборгованість включають до підсумків балансу за чистою реалізаційною вартістю, яку обчислюють як суму поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.Довгострокові кредити видаються банком на придбання основних засобів, на капітальне будівництво та інші цілі.

 • Довгострокові кредити видаються банком на придбання основних засобів, на капітальне будівництво та інші цілі.

 • Облік розрахунків за довгостроковими кредитами банків і коштами, позиченими в інших осіб, які не є поточним зобов'язанням, ведеться на рахунку 50 “довгострокові позики”.

 • На кредиті рахунка 50 відображають суми одержаних довгострокових кредитів, а також переведення короткострокових (відстрочених), на дебеті – погашення заборгованості за ними і переведення в поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями.

Каталог: data -> kafedra -> internal -> upr ekon -> presentations
presentations -> Ринок чистої конкуренції
presentations -> Регулювання трудових відносин в організації
presentations -> Основнi засоби це матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою викристання в процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй
presentations -> Стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції
presentations -> Дохід – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства
presentations -> Закону України "Про оплату праці"
presentations -> Ефективність лікарського засобу полягає у високих профілактичних і терапевтичних показниках і в задоволенні назрілих потреб медицини. Ефективність


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка