Збутова політика фармацевтичних підприємств фармацевтична сутність понять „збут”, „збутова діяльність”, „збутова політика”Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


ЗБУТОВА ПОЛІТИКА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ


1. Фармацевтична сутність понять „збут”, „збутова діяльність”, „збутова політика”.

 • Збут – це діяльність фармфірм із реалізації ЛЗ і ВМП.

 • Збутова діяльність – сукупність заходів фарм фірми із реалізації ЛЗ і ВМП.

 • Збутова політика — це діяльність фірми, спрямована на планування, реалізацію і контроль руху товару для задоволення попиту споживачів і отримання для себе прибутку. Процес організації раціональної системи збуту складається з кількох етапів.2. Вивчення цілей і розроблення альтернативних варіантів структури каналів збуту лікарських засобів.

 • Цілями збутової політики підприємства є:

 • проникнення на нові сеґменти фармацевтичного ринку,

 • розширення охоплення різних регіонів,

 • збільшення частки ринку, обсягу продаж, прибутку тощо.Розроблення альтернативних варіантів структури каналів збуту.

 • Канали розподілу (збуту) - це сукупність фірм чи окремих осіб, які виконують посередницькі функції щодо фізичного переміщення товарів і перебирають на себе або сприяють переданню права власності на товари на шляху їх просування від виробника до споживача.Необхідність посередництва на фармацевтичному ринку пояснюється також неможливістю прямого співробітництва значної частини аптек і лікувально-профілактичних закладів із виробниками, оскільки:

 • мінімальна сума контракту і партії поставки настільки великі, що через нестачу обігових коштів неможливо закупити необхідний товар;

 • закупівля може спричинити затоварювання медикаментами того або іншого виробника, котрий, як звичайно, має вузький асортимент;

 • витрати на доставку товару за умов самовивезення збільшують суму матеріальних витрат покупця.Усі учасники каналів розподілу виконують принаймні одну з наведених далі функцій:

 • збирання інформації для маркетингових досліджень;

 • розповсюдження позитивної інформації про товар (участь у комунікаційному процесі);

 • встановлення і підтримання зв'язків із потенційними споживачами;

 • пристосування товару до вимог споживача, а саме - сортування, пакування тощо;

 • формування товарного асортименту;

 • проведення ділових переговорів із споживачами стосовно рівня цін та інших умов перед укладанням угод на поставку;

 • організація товарного руху: транспортування і складування товару;

 • часткове чи повне фінансування витрат на функціонування каналу;

 • кредитування;

 • прийняття на себе ризиків (часткове чи повне) від функціонування

 • каналу і збуту товару.4. Довжина і ширина каналів розподілу лікарських засобів.

 • Довжину каналу збуту визначає кількість посередників, через яких товар проходить на шляху від виробника до споживача.

 • Рівень каналу збуту - будь-який посередник, що виконує ту чи іншу роботу щодо просування товару до споживача.

 • Канал нульового рівня, або канал прямого маркетингу, складається з виробника, який продає свій товар безпосередньо споживачам (через відділ збуту, збутові філії, мережу фірмових аптек тощо).

 • В однорівневому каналі діє один посередник. На фармацевтичному ринку таким посередником виступає аптека.

 • Дворівневий канал складається з двох посередників: гуртової фірми й аптеки чи лікувально-профілактичного закладу.

 • Існують канали з більшою кількістю рівнів, наприклад, трирівневий, в якому до вже згаданих посередників додаються ще підприємства дрібного гурту, що купують товари в потужних гуртовиків і перепродають їх аптекам.Ширину каналу розподілу, або метод збуту, визначає кількість незалежних учасників на кожному рівні каналу. Існує три підходи до розв'язання цієї проблеми.

 • При ексклюзивному розподілі фірма різко обмежує кількість посередників у географічному регіоні, використовує один чи два таких посередники в конкретному торговому регіоні, яким надає виняткове право реалізувати свій товар.

 • При інтенсивному розподілі фірма використовує численних посередників, її цілі - охоплення широкого ринку збуту, отримання високих прибутків через масову реалізацію і зручність місця придбання товару для споживача.

 • При селективному розподілі фірма відбирає кращих посередників із тих, які готові надати свої послуги. Вона намагається поєднувати контроль над каналом, престижний образ із достатнім обсягом продажу і прибутком.Маркетингові фармацевтичні системи.

 • Вертикальні маркетингові системи (ВМС).

 • Кожен учасник традиційного каналу являє собою окреме підприємство, яке прагне забезпечити собі максимальний прибуток, навіть якщо при тому знизиться прибутковість інших членів каналу і ефективність системи розподілу загалом.

 • ВМС складаються з виробника, гуртових і роздрібних торговців, котрі співпрацюють як єдина система.

 • Якщо всі ланки розподілу є власністю одного її члена - це корпоративні ВМС. Найчастіше - це виробник.

 • Договірні ВМС складаються з незалежних фірм, що пов'язані договірними відносинами і координують програми своєї діяльності для спільного досягнення кращих комерційних результатів.Горизонтальні маркетингові системи (ГМС).

 • Вони виникають при об'єднанні двох або більше підприємств (тільки виробників або тільки посередників), які спрямовують свої зусилля на ефективне використання маркетингових можливостей.

 • Багатоканальні маркетингові системи (БМС) створюють для повнішого охоплення різних ринків.Вибір оптимального каналу розподілу лікарських засобів.

 • Прямі канали розподілу (канали нульового рівня) найчастіше використовують фірми, які хочуть контролювати всю свою маркетингову програму і мати тісні контакти із споживачами на обмежених цільових ринках.

 • Непрямі капали розподілу, що передбачають участь торговельних посередників, які звичайно, вибирають фірми, котрі прагнуть розширити свої ринки й обсяги збуту. При тому вони згодні відмовитися від багатьох збутових функцій, але, відповідно, і від певної частки контролю над каналами збуту і контактів із споживачами.Ефективність функціонування каналу визначають щонайменше показниками:

 • періодом часу, за який товар проходить шлях від виробника до споживача (швидкістю товарного руху);

 • витратами на реалізацію (у розрахунку на одиницю товару) і наявністю можливостей їх зниження;

 • обсягом реалізації продукції за одиницю часу (швидкістю збуту товару).При виборі каналу розподілу й визначенні його довжини та ширини належить ураховувати такі основні фактори:

 • споживачів (їх кількість, концентрацію, частоту здійснення покупок, розмір середньої покупки);

 • товар (його вартість, новизну, властивості, термін зберігання);

 • конкурентів (їх кількість, асортимент товарів, методи збуту продукції).

 • ринок (місткість, насиченість, перспективи);

 • можливості фірми (фінансове становище, конкурентоспроможність).Критеріями, які варто враховувати при виборі посередників, можуть бути:

 • принципи ринкової поведінки посередника, його репутація;

 • досвід роботи на ринку;

 • сегмент ринку, що його займає посередник;

 • характер спеціалізації (наявність регіональних філій, роздрібної мережі ;

 • кваліфікація персоналу;

 • надійність і добросовісність посередника;

 • стан матеріально-технічної бази;

 • фінансове становище (платоспроможність, джерела фінансування і залежність від кредитних ресурсів).

 • Іноземні фармацевтичні виробники через свої представництва широко використовують аудиторську перевірку якості роботи можливих посередників. Ґрунтуючись на результатах перевірки, приймають рішення про можливість співпраці.Організація контролю за каналом розподілу лікарських засобів.

 • обсяг реалізації товару;

 • витрати фірми на організацію роботи конкретного каналу збуту;

 • вчасність розрахунку посередника за товар;

 • періодичність замовлення посередником нових партій товару;

 • імідж посередника в його регіоні.Мотивація учасників каналу

 • Ефективна робота каналу збуту неможлива без мотивації посередника.

 • Основна мета мотивації - домогтися довгострокового партнерства, яке б приносило прибуток усім учасникам каналу. Для того використовують заходи стимулювання збуту, спрямовані на торговельних посередників.Стратегії розподілу лікарських засобів:

 • Пряма стратегія полягає у тому, що лікарські засоби від виробника відразу потрапляють до кінцевого споживача.

 • Структура прямих каналів збуту охоплює такі підрозділи фармацевтичного виробника: відділ збуту, регіональні філіали, представництва, фірмові аптеки.

 • Відділ збуту, розміщений, як звичайно, на виробничих площах головного підприємства, збуває лікарські засоби безпосередньо організаціям-споживачам (лікувально-профілактичним закладам). • Регіональні філіали (збутові філіали, регіональні відділення) організовують у нас виробники (наприклад, ФФ „Дарниця") за наявності власних чи орендованих товарних складів у регіонах для приближения свого товару до потенційних споживачів. За кордоном їх називають філіалами щодо продаж або „дистриб'юторними центрами".

 • Представництва підприємств фізичних операцій з товаром не проводять і часто навіть не мають лікарських засобів, за винятком зразків для виставок, доклінічних досліджень і клінічних випробувань, поглибленого клінічного вивчення. Основне завдання - встановлення контактів із гуртовими фірмами, лікувально-профілактичними закладами, аптеками, рекламно-інформаційна діяльність, маркетингові дослідження тощо. • Фірмові аптеки підвищують доступність лікарських засобів конкретного виробника до кінцевого споживача, особливо населення, унаслідок нижчих цін на ці ліки порівняно з аптеками інших фірм.Ешелонована стратегія розподілу

 • Ешелонована стратегія розподілу є багаторівневою і представляє використання непрямих каналів розподілу, тобто лікарські засоби від виробника до споживача потрапляють за участю як мінімум одного посередника (гуртового чи роздрібного).

 • Незалежними називають посередників (трейдери), які здійснюють перепродаж товарів за свій рахунок, мають право власності на товар і перебирають на себе ризик подальшої його реалізації. • Дистриб'ютором є посередник, якому надані виняткові або переважальні права на закупку і перепродаж лікарських засобів у межах обумовленої з контрагентом території чи ринку.

 • Наприклад, СП „Гедеон Ріхтер - Укрфарм" (м. Київ) є дистриб'ютором угорського хімічного заводу „Гедеон Ріхтер” • Ділером є посередник, який перепродує товар часто від свого імені і за свій рахунок. Вони є самостійними юридичними особами з різною формою власності, взаємостосунки з ними підтримуються на основі взаємовигідної економічної співпраці.

 • Джобер це посередник, який перепродує лікарські засоби, куплені у фірми-імпортера. • Під агентом розуміють посередника, який іноді виступає постійним представником фірми в певному регіоні, має обмежені права на ведення переговорів і оформлення угод щодо продажу.

 • Його основне завдання пошук можливого покупця. Здійснює свою діяльність за певну винагороду, як сторона контракту не виступає і не закуповує товар за свій рахунок.

 • Брокер - посередник, котрий укладає угоди, як звичайно, за дорученням і за рахунок клієнта, а також має можливість діяти і від свого імені, але за рахунок довіреної особи. Отримує певну винагороду (брокеридж) за погодженням сторін. • Комісіонер - посередник, який продає і купує лікарські засоби від свого імені, але за рахунок і за дорученням клієнта (комітента) за обумовлену винагороду (комісію), діє тільки в межах наданих йому повноважень.

 • Консигнатор - посередник, який за дорученням виробника чи іншого посередника (консигнанта) організовує комісійну торгівлю з власного складу у визначеному консигнантом регіоні і за погодженою з ним ціною. При тому консигнант залишається власником товару до надходження коштів на його оплату. Лікарські засоби, не реалізовані за час дії угоди консигнації, повертають власникові. • Роздрібні посередники здійснюють просування товарів безпосередньо як організаціям-споживачам (закладам охорони здоров'я), так і індивідуальним споживачам (хворим та їх рідним).

 • До роздрібних посередників належать:

 • аптеки та їх структурні підрозділи (аптечні пункти, аптечні кіоски);

 • сільські фельдшерсько-акушерські пункти за наявності дозволу районної держадміністрації та угоди з аптекою про співпрацю.Гнучка стратегія розподілу

 • Гнучка стратегія розподілу передбачає доведення лікарських засобів до споживачів як за участі структурних підрозділів фірм-виробників, так і за участі посередників. Вона являє собою комбінований варіант розподілу товару.Дякую за увагу!Каталог: data -> kafedra -> theacher -> farmdysc -> fd hroshovyy -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2 -> 5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
%D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2 -> Облiк основних засобiв i нематерiальних активiв. Амортизація. Основнi засоби пiдприємства, їх класифiкацiя, оцiнка i завдання облiку
%D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2 -> Лекція на тему загальна характеристика функцій менеджменту під функціями менеджменту розуміють
%D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2 -> 3. Горизонтальний i вертикальний аналiз балансу
%D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2 -> Інформації про фінансовий стан, результат діяльності та рух коштів підприємства. Відповідальність за своєчасність і якість складання звіту несуть зав аптекою і бухгалтер. Метою
%D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2 -> Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей
%D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2 -> Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 -> Роль i значення цiноутворення в фармацевтичному маркетингу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка