Згідно з Маастріхтським договором, що встановив Єсропейський Союз у 1992 р., освіту формально віднесено до сфери компетенції єсДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b. • Згідно з Маастріхтським договором, що встановив Єсропейський Союз у 1992 р., освіту формально віднесено до сфери компетенції ЄС :

 • "Спільнота підтримуватиме розвиток якісної освіти заохочуючи співробітництво між державами-членами, а також, якщо це необхідно, підтримуючи та посилюючи їхні дії, в той самий час поважаючи право держав-членів встановлювати зміст навчальних програм та організовувати освітні системи, а також культурні та мовні різниці, що існують між ними."

Цілі ЄС

 • Цілі ЄС

 • покращення якості та ефективності освітньої системи;

 • полегшення доступу до освіти на різних рівнях;

 • відкриття освітньої системи ЄС на співпрацю у всесвітньому масштабі.

 • Принципи ЄС

 • маневреність

 • відкритість

 • демократія

 • контроль

 • якість освіти

 • уніфікація

 • активна участьБолонський процес

 • Болонський процес

 • Міжнародна мобільність студентів та наукових працівників.

 • Публічна відповідальність за вищу освіту.

 • Соціальний вимір Болонського процесу.

 • Автономні університети.

 • Участь студентів у системі управління вищою освітою.

 • Першочергову відповідальність за якість освіти повинні нести інституції.

 • Національна система забезпечення якості повинна включати визначення сфер відповідальності усіх установ та організацій, що присутні в системі освіти.

 • Оцінка програм та установ, включно з внутрішнім оцінюванням, зовнішнім наглядом, участю студентів та публікацією результатів.

 • Система акредитації, сертифікації або інших подібних процедур.

 • Дворівнева система професійних ступенів.

 • Повинна бути запроваджена національна система дворівневих ступенів вищої освіти. Доступ до другого рівня повинен буи узалежненим від успішного закінчення навчання першого ступеня, що триває щонайменше 3 роки. Навчання першого ступіеня повинне бути згідним з вимогами ринку праці.

 • Визнання рівнів та періодів навчання. • Європейська система передачі та збору пунктів European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

 • Завдяки ECTS навчання стає більш прозорим. Ця система полегшує визнання освіти (формальне та неформальне). Система використовується у всій Європі для передачі інформації щодо зібраних пунктів (мобільність студентів) та збору пунктів протягом навчання (шляхи до отримання ступеня).

 • Установи, які впроваджують ECTS публікують в інтернеті каталоги своїх курсів: детальний опис навчальних програм, органів, що проводять навчання, регуляцій університету та послуг для студентів. Описи курсів включають результати навчання (які знання та вміння отримають студенти), вимоги для отримання заліку, кількість пунктів, які отримає студент. У більшості випадків річне навантаження становить 1500 – 1800 академічних годин, один пункт відповідає 25 – 30 годинам роботи. Збір та передача пунктів підтримується документами ECTS (каталог курсів, договір про навчання, transcript of records) а також додатками до дипломів. ECTS може бути використана при прийнятті рішень щодо визнання освіти. Проте, ці рішення залишаються в компетенції відповідних органів. Європейська Комісія допомагає університетам правильно використати ECTS надаючи допоміжні матеріали, встановлюючи та підтримуючи мережу Канцлерів ECTS/DS (National Teams of Bologna Experts). • Європейські Рамки Кваліфікацій The European Qualifications Framework (EQF)

 • EQF було встановлено в квітні 2008 р. EQF заохочує країни-учасники співвіднести свої рамки кваліфікацій до спільної системи EQF до 2010 р. Нові рамки кваліфікацій, створені після 2012 р. повинні відноситися до відповідного рівня встановленого EQF. Основою EQF є п’ять рівнів, що описують, які знання та вміння має слухач ('learning outcomes‘). Рівні національних кваліфікацій будуть розміщені на одному з ценральних рівнів: від найнижчого (рівень 1) до найвищого (рівень 8). Таким чином, вони стануть основою для легшого порівняння націонпльних кваліфікацій, а також запевнять, що не виникне необхідність повторювати навчання при переїзді до іншої країни. EQF стосується до всіх типів освіти, тренінгів та курсів, від шкільної до вищої та техічної освіти. Система переносить концентрацію з традиційного підходу, основаного на “освітньому вкладі” (на приклад, тривання навчального процесу та тип навчального закладу). Вона також заохочує до навчання протягом цілого життя та підвищення кваліфікації (формальних та неформальних). • Europass – EU CV

 • Система Europass CV підкреслює вміння даної особи, включаючи вміння отримані поза формальною системою освіти. Знання мов описується в цих документах за допомогою рівнів, запропонованих Радою Європи. Документи можна завантажити у кількох форматах, а пізніше переслати безпосередньо до баз даних роботодавців.

 • Europass Mobility містить дані про навчання за кордоном, на приклад, програми обміну студентами або практика в закордонній компанії – таким чином ця інформація стає більш видимою для роботодавців.

 • Додаток до диплому Europass є дуже корисним для визнання освіти. Розроблений спільно Радою Європи та ЮНЕСКО, він супроводжує дипломи про вищу освіту видані національними ВНЗ.

 • Додаток Europass Certificate представляє компетенції отримані в рамках технічної освіти. Таким чином, роботодавці можуть краще оцінити вміння потенційних працівників. • Європейська система пунктів у сфері технічної освіти та тренінгів The European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET)

 • Держави-члени ЄС та ЄК розробляють систему, яка має полегшити визнання знань, вмінь та компетенцій, отриманих громадянами у різних системах освіти, протягом різних періодів (нп., технічна освіта, тренінги за кордоном).

 • Метою ECVET є краще порівняння та взаємне доповнення національних систем технічної освіти. Система, яка має бути впроваджена до 2012 р., є добровільними рамками, які окреслюють кваліфікації за допомогою “одиниць результатів навчання”. Кожна така одиниця буде прирівняна до певної кількості пунктів ECVET, розроблених на основі спільних європейських стандартів.

 • Розвивається партнерство та мережі на європейському, національному, регіональному, місцевому та секторальному рівнях для забезпечення якості системи ECVET. Комісія розвиває порадник для користувачів ECVET та інструменти, що допоможуть встановити пілотажні групи ECVET. В той самий час країни-члени ЄС мають забезпечити отримання відповідних кваліфікацій та впровадження документів Europass, які містять необхідну інформацію згідно з нормами ECVET.

Стаття 59 Освіта та професійна підготовка

 • Стаття 59 Освіта та професійна підготовка

 • 1. Сторони здійснюють співробітництво з метою підвищення рівня загальної освіти та професійної

 • кваліфікації в Україні, як у громадському, так і в приватному секторах.

 • 2. Співробітництво, зокрема, зосереджується в таких галузях:

 • - удосконалення системи вищої освіти та системи підготовки в Україні згідно з сучасними

 • вимогами, включаючи систему сертифікації вищих учбових закладів і дипломів про вищу освіту;

 • - професійна підготовка керівників підприємств державного та приватного секторів та цивільних

 • службовців в пріоритетних галузях, що мають бути визначені;

 • - співробітництво між учбовими закладами, співробітництво між учбовими закладами і фірмами;

 • - мобільність для вчителів, випускників, адміністраторів, молодих вчених і дослідників та молоді;

 • - сприяння навчанню в галузі європейських досліджень у відповідних закладах;

 • - навчання мовам країн Співтовариства;

 • - підготовка на курсах вдосконалення майстерності перекладачів для роботи на конференціях;

 • - підготовка журналістів;

 • - підготовка викладачів.

 • 3. Можлива участь однієї Сторони у відповідних програмах в галузі освіти та підготовки іншої

 • Сторони може бути розглянута згідно з їхніми відповідними процедурами і тоді, якщо це є

 • доцільним, будуть розроблені установчі рамки і плани співробітництва з урахуванням участі

 • України у програмі ТЕМПУС Співтовариства.Імплементація Плану дій наблизить українське законодавство, норми та стандарти до законодавства ЄС у сфері освіти.

 • Імплементація Плану дій наблизить українське законодавство, норми та стандарти до законодавства ЄС у сфері освіти.

 • План дій сприятиме розробці та реалізації стратегій

 • Створення кафедр

 • Збільшення можливостей обміну

 • Сприйняття розвитку міжкультурного діалогуВплив програми Темпус в Україні

 • Вплив програми Темпус в Україні

 • Оскільки українські університети у всіх регіонах приймали активну участь у програмі, проект Темпус впроваджено практично у всіх областях.

 • Завдяки Темпус повстали нові навчальні курси і програми, які відповідають потребам ринку праці.

 • Наукові працівники університтів підтверджують, що співпраця з колегами з ЄС допомогла їм поглибити знання у певних предметах та впровадити нові навчальні методи і методи оцінювання, які, в свою чергу, призвели до збільшення заангажування студентів у навчальний процес. Факультети, які впроваджують проекти Темпус, часто досвідчують збільшення студентської заангажованості.

 • З точки зору керівних органів університетів, проекти Темпус розширили обсяг міжнародного співробітництва завдяки партнерству, що часто провадило до подальшої кооперації та спільних дослідницьких проектів.

 • Темпус також запровадив важливі інновації завдяки введенню нових наукових ступенів та 2-рівневої системи втупенів.

Громадська активність у сфері освіти

 • Громадська активність у сфері освіти

Європейські лекції

 • Європейські лекції

 • Цикл лекцій про ЄС

 • Організації, школи, вчителі можуть прийняти участь у проведенні циклу лекцій, які дотикають історії, інституцій,Ю політики ЄС. Лекції можуть також проводитись представниками українських ЦЄІ. В Польщі практика проведення європейських лекцій була розповсюджена насамперед перед вступом Польщі до ЄС. Проте, навіть після вступу Польщі в ЄС європейські лекції залишаються привабливими. На приклад: регіональний ЦЄІ в Плоцьку організовує для учнів усіх типів шкіл заняття та лекції, метою яких є поглиблення знань про ЄС. Існує можливість встановлення довільної теми занять.

 • Пізнаємо Європу

 • Європейські лекції можуть бути також присвячені вивченню конкретної країни чи регіону ЄС. ЦЄІ в Плоцьку, діючи в рамках співпраці зі школами, зорганізував для учнів 4 – 6 класів початкової школи лекції про Португалію. Заняття були підготовлені протягом одного року. В той же час студенти Інституту ім. Влодковіча в Плоцьку нав’язали контакти з дипломатичними представництвами Португалії для здобуття матеріалів необхідних для проведення занять. Під час занять учасники мали змогу познайомитись із культурою, традиціями, історією, туристичними регіонами та історією інтеграції ЄС, а також запрезентувати власні знання під час мікроконкурсів.„success stories”

 • „success stories”

 • ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ У МІСТІ ВІННИЦЯ

 • 5 червня 2008 - Пізнання європейських цінностей через діяльність шкільних євроклубів

 • зустріч шкільних європейських клубів м. Вінниці та області під гаслом «Пізнання європейських цінностей через діяльність шкільних євроклубів». Організаторами заходу виступили громадська організація Вінницький регіональний центр інформації «Креатив», громадська організація «Філософія Серця», Центр європейської інформації у м. Вінниця, що діє за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження», ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, громадська організація «Пані Всесвіт» за підтримки Представництва Європейської Комісії в Україні та Білорусі, громадської Ради при Вінницькій обласній раді, громадського об’єднання «Рідне Місто». Шість шкільних євроклубів: визначали в ігровій формі – що таке європейські цінності, толерантність, міжкультурне навчання та шляхи пізнання європейських цінностей через діяльність ШЄКів. Під час тренінгу на гендерну тематику учасники намалювали образ сучасного європейського українця із збереженням характерних національних рис та ознайомилися з фотовиставкою «Молодь і європейська інтеграція України» з міжнародних молодіжних обмінів, EVS-проектів та тренінгів Програми Європейської Комісії «Молодь в дії». В рамках заходу також відбувся Брейн-ринг на європейську тематику, де учасники продемонстрували високий рівень обізнаності з географії, історії ЄС та відносин Україна-ЄС. Всі учасники отримали цінні призи від Представництва Європейської Комісії в Україні та Білорусі та «солодкий стіл» від громадської Ради при Вінницькій обласній раді.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка