Зі змінами, внесеними наказом мон україни від 29. 05. 2014 №664Дата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.

наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 128 », зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.09.2012 р. за N 1482/21794;

 • наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 128 », зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.09.2012 р. за N 1482/21794;

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 «Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 N 572»;

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 701 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.04.2014 N 504 »,

 • лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року».Наказ МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664;

 • Наказ МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664;

 • Наказ м МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;

 • Наказ МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66»,

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 № 895 «Про зміни до навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів».Увага!!!

 • Увага!!!

 • для 1-3-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572;

 • для 4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682;для 5-6-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664;

 • для 5-6-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664;

 • для 7-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;

 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;

 • для спеціалізованих шкіл (класів), з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій, ліцеїв, колегіумів:

 • 5-6 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664 (додаток 8);

 • 7-9 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

 • 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;Таблиці розподілу навчального часу розробляються

 • Таблиці розподілу навчального часу розробляються

 • на окремих аркушах для

 • початкової, основної та старшої школи

 • 1-3-х і 5-6-х класівРобочі навчальні плани повинні містити усі навчальні предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом Типових навчальних планів.

 • Робочі навчальні плани повинні містити усі навчальні предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом Типових навчальних планів.

 • Розподіл навчального часу між навчальними предметами здійснюється для кожного класу окремо.

 • За потребою, спеціалізовані навчальні заклади (класи) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназії, ліцеї, колегіуми, можуть перерозподіляти у 7-11 класах кількість годин між навчальними предметами у межах 15 відсотків. При цьому вилучення з навчального процесу предметів інваріантної складової не допускається. Години на їх вивчення можуть перерозподілятися (у бік зменшення) не більше ніж удвічі порівняно з показниками Типових навчальних планів.1) збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;

 • 1) збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;

 • У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми передбаченої навчальною програмою здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, що погоджується керівником навчального закладу чи його заступником. Вчитель записує проведені уроки на сторінках класного журналу, відведених для цього предмета;2) запровадження факультативів, курсів за вибором , що розширюють обрану навчальним закладом спеціалізацію, чи світоглядного спрямування (етика, історія релігій та культур, риторика, логіка, рідний край, хореографія, креслення, основи споживчих знань, світ професій тощо);

 • 2) запровадження факультативів, курсів за вибором , що розширюють обрану навчальним закладом спеціалізацію, чи світоглядного спрямування (етика, історія релігій та культур, риторика, логіка, рідний край, хореографія, креслення, основи споживчих знань, світ професій тощо);

 • 3) індивідуальні заняття.Якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, то в робочих навчальних планах у колонці «Інваріантна складова» напроти відповідного предмета ставиться напис X+Y,

 • Якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, то в робочих навчальних планах у колонці «Інваріантна складова» напроти відповідного предмета ставиться напис X+Y,

 • X – кількість годин, що передбачена типовими планами на вивчення предмета,

 • Y – кількість годин варіативної складової, додатково відведених на вивчення цього предмета.

 • Зазначені години заносяться до класного журналу на сторінку відповідного предмета інваріантної складової.Якщо години варіативної складової відводяться на курси за вибором, то у колонці «Варіативна складова» зазначаються ці курси та вказується кількість годин на їх вивчення. Курси можуть бути розраховані на 9, 18, 35 чи 70 академічних годин.

 • Якщо години варіативної складової відводяться на курси за вибором, то у колонці «Варіативна складова» зазначаються ці курси та вказується кількість годин на їх вивчення. Курси можуть бути розраховані на 9, 18, 35 чи 70 академічних годин.

 • За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається навчальним закладом.Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів.

 • Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів.

 • При цьому зазначається з яких навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться. У класному журналі (у випадку відсутності вільних сторінок – в окремому журналі) зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів, та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради.

 • При розподілі варіативної складової навчального плану слід враховувати, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури при визначенні цього показника не враховуються.У спеціалізованих школах (класах), ліцеях, гімназіях, колегіумах з поглибленим вивченням окремих предметів мовою навчання може бути мова національної меншини, чи така мова може вивчатися. У такому випадку, при розробленні робочих навчальних планів потрібно використовувати два варіанти Типових планів: для спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів та для загальноосвітніх навчальних закладів з вивченням (навчанням) мови (-ою) національної меншини (в частині вивчення (навчання) мови(-ою) національної меншини та «Літератури»).

 • У спеціалізованих школах (класах), ліцеях, гімназіях, колегіумах з поглибленим вивченням окремих предметів мовою навчання може бути мова національної меншини, чи така мова може вивчатися. У такому випадку, при розробленні робочих навчальних планів потрібно використовувати два варіанти Типових планів: для спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів та для загальноосвітніх навчальних закладів з вивченням (навчанням) мови (-ою) національної меншини (в частині вивчення (навчання) мови(-ою) національної меншини та «Літератури»).За рішенням навчального закладу

 • За рішенням навчального закладу

 • облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на окремих сторінках класного журналу або у окремому журналі;

 • оцінювання навчальних досягнень учнів.факультативи:

 • факультативи:

 • - оцінювання навчальних досягнень учнів не здійснюється;

 • індивідуальні заняття - зазначити з яких навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться.

УВАГА!

 • УВАГА!

 • Не допускати перевищення гранично допустимого навчального навантаження школярів, яке передбачено чинними державними санітарними правилами і нормами.

 • Забезпечити викладання спецкурсів, курсів за вибором, факультативів за відповідними програмами.

 • Не допускати використання у навчальному

 • процесі програм, які не мають грифа

 • Міністерства освіти і науки України, авторських програм.Спецкурси визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу та обов’язково оцінюються.

 • Спецкурси визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу та обов’язково оцінюються.

 • Факультативи, індивідуальні заняття плануються за рахунок годин варіативної складової, не входять у межі гранично допустимого навчального навантаження та не оцінюються.

 • УВАГА!

 • Не допускати внесення до основного розкладу факультативів, індивідуальних, групових

 • занять та консультацій.Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з місцевими органами управління освітою.

 • Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з місцевими органами управління освітою.

 • І семестр - з 1 вересня до 26 (27 для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем) грудня,

 • ІІ семестр – з 12 січня до 29 (30) травня.

 • Канікули: осінні з 27 жовтня до 2 листопада, зимові з 29 грудня до 11 січня, весняні з 23 до 29 березня.

 • Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової (12 – 21 травня), основної (1 – 8 червня) і старшої (22 – 28 травня) школи. • Початок занять не раніше 8.00 години,

 • тривалість уроків відповідно до віку дітей,

 • перерв не менше 10 хвилин, великої – 30 хвилин (або 2 перерви по 20 хвилин)

 • Надати до відділу освіти копію затвердженого

 • навчального розкладу (окремо уроків та

 • факультативів) до 1 вересня поточного року

ЗАТВЕРДЖУЮ

 • ЗАТВЕРДЖУЮ

 • Начальник відділу освіти, молоді та спорту

 • Перечинської районної

 • державної адміністрації

 • _______________/________________/

 • “______”_______________2014 року

 • РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 • _________ загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 • Перечинського району Закарпатської області

 • на 2014/2015 навчальний рік

 • ПОГОДЖЕНО на засіданні ради школи від .2014 протокол № ___

 • Голова ради школи

 • _______/ /

 • ПОГОДЖЕНО

 • на засіданні педагогічної ради школи

 • від 2014 протокол № ___

 • Голова педагогічної ради __________/ /

 • М.ППояснювальна записка

 • Пояснювальна записка

 • до робочого навчального плану ______ загальноосвітньої школи _________ ступенів Перечинського району

 • Закарпатської області

 • на 2013/2014 навчальний рік

 • І. Загальні засади

 • 1. Вказати основні нормативні документи, відповідно до яких здійснюється планування (Закони України, Постанови Верховної ради України, Концепції, накази та листи Міністерства освіти і науки України, накази Департаменту науки і освіти облдержадміністрації та відділу освіти).

 • 2. Зазначити тип навчального закладу та його структуру відповідно до статуту.

 • 3. Визначити, за якими Типовими навчальними планами здійснюється діяльність (із зазначенням наказу Міністерства, яким вони затверджені, включаючи номери додатків):

 • у початкових класах (1-3, 4) – наказ … (додаток 1);

 • у 5-9-х класах (5-6, 7-9)– наказ….( додаток 2);

 • у 10-11-х класах – наказ….( додаток 3).

 • І.т.д.

3. Зазначити, в яких класах здійснюється допрофільне та профільне навчання (конкретно клас – профіль), підстави (наказ, рішення педради тощо).

 • 3. Зазначити, в яких класах здійснюється допрофільне та профільне навчання (конкретно клас – профіль), підстави (наказ, рішення педради тощо).

 • 4. Указати мову навчання.

 • ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

 • 1. Виконання Державного стандарту освіти (забезпечення викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами).

 • 2. Аргументувати розподіл годин варіативної складової.

 • Визначити спрямування та кількість цих годин по кожному класі.

 • 3. Визначити варіативні модулі з трудового навчання, технологій, фізичної культури.

 • 4. Зазначити, як викладатимуться години інваріантної та варіативної складових, що мають повної кількості годин (0,5; 1,5; 2,5; 3,5…) за семестрами.

 • 4. Дотримання вимог наказів Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 (вказати клас – предмет)- поділ на групи при вивченні окремих предметів.

Розподіл годин у 1 класі на навчання грамоти (читання й письма) протягом навчального року здійснюватиметься не за семестрами, а за тижнями: на одному тижні планувати 4 години на читання і 3 години на письмо, а на наступному тижні — 3 години на читання і 4 години на письмо.  

 • Розподіл годин у 1 класі на навчання грамоти (читання й письма) протягом навчального року здійснюватиметься не за семестрами, а за тижнями: на одному тижні планувати 4 години на читання і 3 години на письмо, а на наступному тижні — 3 години на читання і 4 години на письмо.  

 • 5 клас

 • українська мова (3,5 год.) – І семестр -4 год, ІІ семестр – 3 год.;1. Початок і закінчення навчального року (лист МОНУ).

 • 1. Початок і закінчення навчального року (лист МОНУ).

 • 2. Поділ на семестри (лист МОНУ).

 • 3. Орієнтовні канікули (лист МОНУ). Дописати речення “З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відділом освіти Харківської районної державної адміністрації можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул”.

 • УВАГА!!! На даний час про ДОДАТКОВІ канікули для учнів 1-х класів ніде не вказано.

 • 4. Проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х, 12-х вечірніх (заочних) класів (нормативні документи).

 • 5. Режим роботи навчального закладу (навчальний тиждень, зміннність).

 • На останній сторінці пояснювальної записки, сторінках-додатках проставляється підпис керівника навчального закладу та печатка.Доцільність її проведення визначається на підставі рішення навчального закладу.

 • Доцільність її проведення визначається на підставі рішення навчального закладу.

 • УВАГА!!!

 • Є екскурсії, які входять до навчальної програми (трудове навчання, географія тощо)8 нових додатків Типових навчальних планів (з них 4 для вечірніх (змінних) шкіл, вечірніх (заочних класів);

 • 8 нових додатків Типових навчальних планів (з них 4 для вечірніх (змінних) шкіл, вечірніх (заочних класів);

 • вивчення другої іноземної мови необов’язкове

 • (за

 • бажанням учнів,

 • рішенням батьківських зборів кожного окремого класу,

 • рішенням ради навчального закладу);

 • - Додаток 13

 • до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409

 • Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням етики чи курсів духовно-морального спрямування

 • ТІЛЬКИ ЗА НАЯВНОСТІ 100 %

 • наявності заяв батьків на викладання

 • курсів духовно-морального спрямуваннязбільшено кількість годин на курс «Захист Вітчизни» в інваріантній складовій до 1,5 години (крім 11 класу фізико-математичного, фізико-хімічного профілів навчання)

 • збільшено кількість годин на курс «Захист Вітчизни» в інваріантній складовій до 1,5 години (крім 11 класу фізико-математичного, фізико-хімічного профілів навчання)якщо спецкурс, то НЕОБХІДНО, щоб були заяви батьків усіх учнів класу,

 • якщо спецкурс, то НЕОБХІДНО, щоб були заяви батьків усіх учнів класу,

 • якщо заяви не всі, то це – факультатив.

Перелік навчальних програм інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану є обов'язковим для всіх його примірників.

 • Перелік навчальних програм інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану є обов'язковим для всіх його примірників.

 • Він є складовою робочого навчального плану, прошито, пронумеровано та скріплено печаткою у цьому ж плані.«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»;

 • «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»;

 • «Схвалено для використання у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах»

 • +

 • номер протоколу і дата рішення колегії або номер і дата листа МіністерстваЛист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.03.2013 № 2/4-14-737 «Про запровадження факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ»

 • Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.03.2013 № 2/4-14-737 «Про запровадження факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ»для учнів 9-11(12)-х класів - «Захисти себе від ВІЛ» (для класів, де в 2013/2014 н.р. предмет не викладався);

 • для учнів 9-11(12)-х класів - «Захисти себе від ВІЛ» (для класів, де в 2013/2014 н.р. предмет не викладався);

 • для учнів 7-11(12)-х класів - «Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»;

 • для учнів 5-6-х класів - «Я – моє здоров'я – моє життя»;

 • для учнів 8-9-х класів – «Рідний край».

 • Увага!

 • Включати до варіативної складової за наявності проходження відповідних курсів.Забезпечити безумовне виконання

 • Забезпечити безумовне виконання

 • п.2.10 розділу 2 «Організація індивідуального навчання»,

 • п.4.2. розділу 4 «Фінансування закладів освіти»

 • Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

 • (1-4-ті класи - 5 годин на тиждень на кожного учня;

 • 5-9-ті класи - 8 годин на тиждень на кожного учня;

 • 10-12-ті класи - 12 годин на тиждень).

Навчальний план обсягом ______ (___________) сторінок прошнуровано, пронумеровано, скріплено печаткою

 • Навчальний план обсягом ______ (___________) сторінок прошнуровано, пронумеровано, скріплено печаткою

 • «___»________ 2014 р.

 • Директор ___________

 • ЗНЗ

 • ________/____/Каталог: uploads -> editor -> 4916 -> 401901
401901 -> Торгівлі людьми
401901 -> У 2013/14 навчальному році в районі функціонували
401901 -> Завдання психологічної реабілітації дітей та підлітків, які пережили важку психічну травму, принципово різні безпосередньо після неї і кілька місяців потому
401901 -> Повідомлення про наслідки впровадження досвіду того чи іншого вчителя; безпосереднє ознайомлення з досвідом, що пропагується шляхом відвідування навчальних занять під час проведення проблемних, творчих семінарів тощо


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка