Злоякісні новоутворення виникають в результаті розростання патологічних клітин, які характеризуються функціональним, метаболічним та структурним атипізмами і схильністю до безконтрольного размноженняДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Злоякісні новоутворення виникають в результаті розростання патологічних клітин, які характеризуються функціональним, метаболічним та структурним атипізмами і схильністю до безконтрольного размноження (автономність, некерованість, втрата функції контактного гальмування, неупорядочене розташування, схильність до пенетрації, метастазування, примітивний метаболізм, морфологічна та генетична атипії).

 • Злоякісні новоутворення виникають в результаті розростання патологічних клітин, які характеризуються функціональним, метаболічним та структурним атипізмами і схильністю до безконтрольного размноження (автономність, некерованість, втрата функції контактного гальмування, неупорядочене розташування, схильність до пенетрації, метастазування, примітивний метаболізм, морфологічна та генетична атипії).В єгипетських папірусах за 3000 років до н.е. згадується про пухлинні захворюван-ня груді.

 • В єгипетських папірусах за 3000 років до н.е. згадується про пухлинні захворюван-ня груді.

В випадках прихованого рака краще не проводити ніякого лікуваня, тому що проліковані хворі швидко помирають, а без лікуваня можуть прожити довше.

 • В випадках прихованого рака краще не проводити ніякого лікуваня, тому що проліковані хворі швидко помирають, а без лікуваня можуть прожити довше.

 • Трактат «Про карциноз», афоризм 38 (250 років до н.е.)Описуючи рак молочної залози у Атосси – дружини царя Дарія, Геродот докоряв її в легковажному відношені до захворювання. З її сторони це було зрозуміло– в ті часи загальноприйнятим методом лікування пухлин було «випалювання» пухлини розпеченим залізом…

 • Описуючи рак молочної залози у Атосси – дружини царя Дарія, Геродот докоряв її в легковажному відношені до захворювання. З її сторони це було зрозуміло– в ті часи загальноприйнятим методом лікування пухлин було «випалювання» пухлини розпеченим залізом…

 • (230 років до н.е.)В 1882 році Cohnheum сформулював свою теорію, яка зводиться до дизембріогенезу, тобто вродженому зміщенню ембріональних зародків тих чи інших тканин.

 • В 1882 році Cohnheum сформулював свою теорію, яка зводиться до дизембріогенезу, тобто вродженому зміщенню ембріональних зародків тих чи інших тканин.

 • Існує велика кількість прикладів дизонтогенетичного походження доброякісних пухлин.

 • На основі вадів розвитку (внутрішньоутробного чи постнатального) виникає переважна більшість доброякісних пухлин (ангіоми, ліпоми, фіброми, аденоми).Цю теорію запропонував Р. Вірхов. У виникнені раку провідну роль він надавав хронічним біологічним, фізіологічним та хімічним подразненням.

 • Цю теорію запропонував Р. Вірхов. У виникнені раку провідну роль він надавав хронічним біологічним, фізіологічним та хімічним подразненням.

 • Спочатку виникало хронічне запалення і далі з’являлась пухлина.Має тільки теоретичний характер. Народження інфекційно-паразитарної теорії було пов’язано з виявленням в протоплазмі ракових клітин кокоподібних новоутворень, мікроорганізмів типу коків, бацил, спірил.

 • Має тільки теоретичний характер. Народження інфекційно-паразитарної теорії було пов’язано з виявленням в протоплазмі ракових клітин кокоподібних новоутворень, мікроорганізмів типу коків, бацил, спірил.

 • Клітинна будова та загальна структура рака не має нічого спільного з інфекційними та вірусними захворюваннями.Канцерогени –фактори, які своїми діями на організм викликають злоякісну пухлину.

 • Канцерогени –фактори, які своїми діями на організм викликають злоякісну пухлину.

 • За походженням: екзогенні та ендогенні фактори за структурою бувають: - хімічними, - фізичними та біологічними.

 • Група хімічних канцерогенів є найбільш чисельною. В ній нараховується більше 2000 хімічних речовин.

За хімічною структурою бувають:

 • За хімічною структурою бувають:

 • органічні та неорганічні речовини

 • За походженням вони :

 • ● неорганічні ● органічні ● біологічні

 • До органічних канцерогенів відтносяться: -

 • Поліциклічні та ароматичні вуглеводиАроматичні азоз’єднання: в азобарвниках для тканин, поліграфії, парфумах, в багатьох галузях промисловості, в бензидинових барвниках для лікарських препаратів, інсектицидах.

 • Ароматичні азоз’єднання: в азобарвниках для тканин, поліграфії, парфумах, в багатьох галузях промисловості, в бензидинових барвниках для лікарських препаратів, інсектицидах.

 • Нітрозоз’єднання та нітрати використову-

 • ються в промисловості, при синтезі харчових барвників, ліків, полімерних матеріалів, пестицидів, розчинників типографських фарб, антикорозійних розчинів, для синтезу гербіцидів та попадають до людини з харчовими продуктами, водою, повітрям, на виробництві.

  • Всі пртипухлинні хіміопрепарати - канцерогени.


Метали та металоїди: при збогачені нікеля, хрома, мишьяка, кадмія, берилія, кобальта, свинцю, цинка та заліза. Солі арсена викли- кають рак легенів, аденокарциному шлунку.

 • Метали та металоїди: при збогачені нікеля, хрома, мишьяка, кадмія, берилія, кобальта, свинцю, цинка та заліза. Солі арсена викли- кають рак легенів, аденокарциному шлунку.

 • Азбест - рак легенів та плеври, шлунково-кишкового тракта.

 • Природні біологічні з’єднання: алкалоїди рослинного похоження, продукти життєдіяльності бактерій, плісневих грибків, афлотоксини – індол, скатол.

 • Велике значення в хімічному канцерогенезі мають дози канцерогена.

 • Інтенсивність дії канцерогенів залежить від механічних бар’єрів, товщини та інтенсивності зроговіння епітелію.● ультрафіолетова радіація

 • ● ультрафіолетова радіація

 • ● іонізуюче випромінення

 • ● механічна травма

 • ● фізичне тепло

 • Іонізуюче випромінення

 • ● електромагнітне (фотонне) та

 • корпускулярне.

 • Випромінення електромагнітне:

 • ● рентгенівське та гамма-випромінення.

 • Корпускулярне випромінення - це

 • елементарні часточки: електрони,

 • протони, нейтрони, альфа – часточки.Опромінення може бути екзогенним та ендогенним.

 • Опромінення може бути екзогенним та ендогенним.

 • Радіонукліди бувають тропними та можуть депонуватися: в окремих органах - кістках, щито-подібній залозі, печінці, кровотворній тканині та інших.

 • Частота виникнення злоякісних пухлин корелює з величиною поглинутої дози опромінення.

 • Канцерогенна дія ультрафіолетових променів довжиною хвилі 280-340 н/м.

 • Серед травм: значення мають важкі вогнепальні рани.

 • Рани, які тривало не заживають, сприяють розвитку пухлини.Шкідливість паління сприяє виникненю рака легенів, гортані та інших.

 • Шкідливість паління сприяє виникненю рака легенів, гортані та інших.

 • В секті адвентистів рак легенів велика рідкость (вони не палять).

 • В числі канцерогенних факторів – соняшне світло, в основному це ультрафіолетові промені. В південних державах рак шкіри часто буває на відкритих частина тіла – рука, лице, спина.

 • Географічні та расові фактори: у людей з білою шкірою рак шкіри зустрічається в 8 разів частіше, ніж у чорношкірих.

 • Простий жар сприяє розвитку рака.

 • Професійний фактор грає певну роль в розвитку промислового рака.

 • Роль травми-● механічна, ● термічна, ● хімічна.Органічні з’єднання близькі до канцерогенів: вітамін “Д”, жовчні кислоти, статеві гормони, індол, холестерін.

 • Органічні з’єднання близькі до канцерогенів: вітамін “Д”, жовчні кислоти, статеві гормони, індол, холестерін.

 • Стероїдні з’єднання та гормони: типу естрадіола, прогестерона, тестостерона.

 • Ендогенні канцерогени - дія їх обумовлена порушенням генетичної, гормональної, обмінної діяльностей.

 • Триптофан та тирозин - можуть викликати рак сигмоподібної кишки, легенів, печінки, матки, яєчників, лейкози.

 • Більшість канцерогенів мають ендогенне походження.Онкогенна активність виявлена більше ніж у 150 вірусів РНК та ДНК. Автором вірусної теорії є Л. А. Зільбер (1946 г.).

 • Онкогенна активність виявлена більше ніж у 150 вірусів РНК та ДНК. Автором вірусної теорії є Л. А. Зільбер (1946 г.).

 • Він довів, що необхідною умовою малігнізації клітини під дією онковірусів є фізична інтеграція генетичних часточок віруса та клітини.

 • Вірус не становиться онкогенним поки він не включений в клітинний геном.

 • Після входження в клітинний геном вірусогенетична інформація транскрибується. Експресія вірусних геномів перетворює нормальну клітину в злоякісну. • В 1946 р. Л.О.Зільбер розробив вірусну, а пізніше вірусо-генетичну теорію рака. Зміст її посідає в тому, що інтеграція онкогенного віруса в геном клітини приз-водить її до пухлин-ної трансформації.В процесі малігнізації клітини відбуваються зміни:

 • В процесі малігнізації клітини відбуваються зміни:

 • ● з’являється здатність клітин формувати пухлину,

 • ● втрачається контактна інгібіція,

 • ● підвищується здатність аглютинування лактинами,

 • ● настає втрата поверхнево-клітинних глюкопротеїнів,

 • ● з’являються нові (пухлинні) та ембріональні антигени, ● змінюється морфологія клітини та реакція на

 • фактори росту,

 • ● клітини не піддаються механізмам, регулюючим

 • клітинний поділ та рух,

 • ● з’являється інвазивний ріст та здатність до

 • метастазуванняПричетність вірусів до виникнення пухлин:

 • Причетність вірусів до виникнення пухлин:

 • ретровірус HTLV – 1 збудник Т-клітинного лімфолейкоза.

 • Цитомегаловірус, із роду віруса герпеса, викликає Африканську лімфому Беркіта (вірус Епнштейна-Барра ).

 • Вірус грипу часто ініціює рак шийки матки.

 • Аденовірус сприяє виникненню раку ротоглотки.

 • Вірус гепатиту НВV відіграє роль в виникненні раку печінки.Спадкові фактори відіграють значну роль у розвитку раку, значення спадковості ще не розкрито.

 • Спадкові фактори відіграють значну роль у розвитку раку, значення спадковості ще не розкрито.

 • Спадковість стосується обмеженної кількості форм:

 • ● нейробластома сітківки ока,

 • ● вроджений сімейний поліпоз кишки починає

 • розвиватись до 20 року життя, а через 10-20 років

 • малігнізується,

 • ● пігментна ксеродерма.

 • Діти людей, захворівших на рак, теж мають ризик захворювання в 4 рази більший, ніж в контрольній групі

 • Рак серед подружжя зустрічається однаково часто, як і серед інших людей, серед братів та сестер рак зустрічається в 2 рази частіше.

 • Найбільш доведеними є спостереження спадковості у хворих на рак молочної залози, шлунка, внутрішніх органів.Рак є наслідком генетичної хвороби клітини, пов’язаної з мутацією в ДНК.

 • Рак є наслідком генетичної хвороби клітини, пов’язаної з мутацією в ДНК.

 • 1. Успадковується ген, який викликає певну форму злоякісних пухлин (ретинобластома, пухлина Вільмса).

 • 2. Успадковується ген, підвищує ризик розвитку раку певної локалізації (рак молочної залози, пігментна ксеродерма).

 • 3. Полігенне успадкування – пухлина може виникнути при поєднанні у хворого декількох успадкованих факторів, пов’язаних з порушенням імунітету.● Ретинобластома виникає у дітей раннього віку з нервових клітин- саркома сітківки ока. Захворювання передається за аутосомно-домінантною ознакою і пов’язане з делецією довгого плеча 13-ої хромосоми.

 • ● Ретинобластома виникає у дітей раннього віку з нервових клітин- саркома сітківки ока. Захворювання передається за аутосомно-домінантною ознакою і пов’язане з делецією довгого плеча 13-ої хромосоми.

 • ● Пухлина Вільмса складає біля 20% всіх пухлин у дітей, частіше виникає у віці 3-х років. При пухлині Вільмса існує 2 форми спадковості: аутосомно-домінантна та аутосомно-рецесивна форми.

 • ● Хвороба Дауна (трисомія 21-ої пари хромосом). При ній мієлолейкоз зустрічається в 20-30 разів частіше ніж у решти популяції. Це теж свідчить про роль, генетичного фактора в розвитку злоякісних новоутворень. • Причин виникнення злоякісних пухлин є найбільш вірною і найбільш популярною. Її запропонував наш видатний онколог М. М. Петров.Фази злоякісної трансформації

 • Фази злоякісної трансформації

 • Вперше гіпотезу про багатоста дійність канцерогенезу сформулював Foulds в 1976 р.

 • Згідно з концепцією розрізняють 3 фази канцерогенезу:

 • ● ініціацію,

 • ● промоцію,

 • ● прогресію.

Ініціація - початкова стадія канцерогенезу.

 • Ініціація - початкова стадія канцерогенезу.

 • Відбувається: - трансформація клітин з спадково закріпленими властивостями іммортальності, - відбувається блокування термінальної диференціровки, - з’являється здатність до промоції.

 • Бластомоген діє на генетичний апарат клітини, який відповідає за розмноження, диференціацію та спадковість.

 • Кожна клітина в ядрі має білки, які зупиняють неконтрольований ріст клітини – супресорні гени (р-53). Блокується продукція цих генів

 • У випадку мутації гена супресії втрачається здатність продукувати відповідні білки гальмування, клітини починають безконтрольний поділ.В генетичному апараті відбуваються ушкодження та зміни (мутації), які не ліквідуються спеціальними відновлювальними клітинними механізмами .

 • В генетичному апараті відбуваються ушкодження та зміни (мутації), які не ліквідуються спеціальними відновлювальними клітинними механізмами .

 • Частина змутованих клітин гине, деякі клітини відновлюються до норми, частина клітин малігнізується, але загальна кількість змутованих клітин збільшується.У змутованих клітин з’являються нові якості, які їм не властиві:

 • У змутованих клітин з’являються нові якості, які їм не властиві:

 • ● відбувається втрата контактного гальмування,

 • ● спостерігається спрощення структури цитоскелету,

 • ● настає втрата контролю за розмноженням клітин,

 • ● підвищується секреція протеолітичних ферментів,

 • ● наступають зміни білкового, фосфоліпідного та гліколіпо-протеїдного спекторів клітинних структур.Зініційована клітина в такому стані ділиться декілька разів, цим закріплює генотип і передає його подальшим дочірним клітинам.

 • Зініційована клітина в такому стані ділиться декілька разів, цим закріплює генотип і передає його подальшим дочірним клітинам.

 • Вважають, якщо на таку клітину перестає діяти канцероген, тоді розвиток та поділ її ще може припинитися і клітина може вернутись до нормального існування. Процес ініціації триває 8-12 років.Промоція. В цій фазі закріплюються зміни в клітині набуті в фазі ініціації, вона проходить ще кілька поділів і набуває властивостей іммортальності-безсмертя.

 • Промоція. В цій фазі закріплюються зміни в клітині набуті в фазі ініціації, вона проходить ще кілька поділів і набуває властивостей іммортальності-безсмертя.

 • Ще може відбутись зворотній процес канцерогенезу. Для розвитку фази промоції дія промоторів повинна бути тривалою.

 • Основна властивість, що набувається в цій фазі – іммортальність.

 • В 1961 р. англійці L. Hayflik et P. S. Moorheat зробили надзвичайно важливе відкриття – “біологічний годинник”.

 • Даний феномен назвали лімітом Хейфліка.

 • Ракові клітини діляться частіше, а живуть безкінечно. Триває процес промоції 10-15 років.1

 • 1Прогресія є заключною фазою канцерогенеза та утворення злоякісної пухлини. Прогресія завершує гетерогенність популяції пухлинних клітин та їх генетичну нестабільність.

 • Прогресія є заключною фазою канцерогенеза та утворення злоякісної пухлини. Прогресія завершує гетерогенність популяції пухлинних клітин та їх генетичну нестабільність.

 • Відбуваються додаткові мутації, клітини гублять здатність до диференціровки та виконання нормальної функції, губиться органотипова та гістотипова будова.

 • Підвищується нестабільність пухлинних клітин та наростають хромосомні аномалії, все це супроводжується зниженням диференціровки клітин.

 • З подальшим наростанням анаплазії пухлина стає недиференційованною , тому визначити ії гістогенез часто стає неможливим.Папіломовірус

 • ПапіломовірусПаління тютюну - 30%

 • Паління тютюну - 30%

 • Особливості харчування - 35%

 • Інфекція - 10%

 • Професійні фактори - 4-5%

 • Іонизуюче випромінення - 4-5%

 • Зловживання алкоголем - 2-3%

 • Ультрафіолетове випромінення - 2-3%

 • Забруднення атмосферного повітря - 1-2%

 • Репродуктивні фактори - 4-5%

 • Низька фізична активність - 4-5%

 • Причиною 75% злоякісних пухлин являються фактори, дію яких можно попередити!Особливості клітин злоякісного новоутворення:

 • Особливості клітин злоякісного новоутворення:

 • Злоякісні пухлини походять з нормальних клітин людини.

 • Развиваються клітини автономно.

 • Для них характерений безпорядочний ріст та функціонування.

 • Відбувається метастазування та інфільтративний ріст.

 • Клітини злоякісного новоутворення безсмертні.Особливості злоякісного новоутврення:

 • Особливості злоякісного новоутврення:

 • 1. Структурний атипізм

 • (морфологічний).

 • 2. Клітинний атипізм.

 • 3. Біохімічний атипізм.

 • 4. Функційний атипізм.

 • 5. Інфільтративний ріст.

 • 6. Метастазування.Метастазуваня –утвореня вториних пухлинних вогнищ завдяки набуванню пухлинними клітинами здатності до інвазії в навколишні тканини, проникненю в кровоносні та лімфатичні судини, виживаню та розмноженю в невластивому мікрооточені.

 • Метастазуваня –утвореня вториних пухлинних вогнищ завдяки набуванню пухлинними клітинами здатності до інвазії в навколишні тканини, проникненю в кровоносні та лімфатичні судини, виживаню та розмноженю в невластивому мікрооточені.

 • Лімфогенні метастази – метастази пухлини в регіонарних лимфатичних вузлах.

 • Гематогенні метастази – вторинні пухлинні вогнища в інших органах, внаслідок гематогенного розповсюдження пухлинних клітин (емболів).

 • Імплантаційні метастази виникають внаслідок розповсюдження пухлинних клітин по поверхням(по-протягу).Факультативний передрак – захворювання з низькою частотою можливої малігнізації (фіброаденома молочної залози, гамартома легенів, хронічний гастрит та інші).

 • Факультативний передрак – захворювання з низькою частотою можливої малігнізації (фіброаденома молочної залози, гамартома легенів, хронічний гастрит та інші).

 • Облігатний передрак – захворювання з всокою частотою малігнізації (поліпоз шлунково-кишкового тракту, кальозна виразка шлунка, анацидний гастрит та інші).Знаня передракових захворювань.

 • Знаня передракових захворювань.

 • Знаня симптомів ранніх стадій злоякісних пухлин.

 • Ретельне обстеження кожного хворого лікарем будь-якої спеціальності для виявленя можливого захворювання злоякісною пухлиною.

 • В діагностично важких випадках необхідно виходити із можливості атипового або ускладненого перебігу онкозахворювань.

 • Швидке направленя хворого з підозрою на рак в онкологічний заклад, знання принципів наданя онкодопоги.Ранній рак (доклінічеий) – початкова пухлина, що розвивається в межах слизової оболонки і, як правило, не здатна до метастазування. Радикальне хірургічне лікування багатьох пухлин в стадії «раннього раку» призво-дить до повного одуження.

 • Ранній рак (доклінічеий) – початкова пухлина, що розвивається в межах слизової оболонки і, як правило, не здатна до метастазування. Радикальне хірургічне лікування багатьох пухлин в стадії «раннього раку» призво-дить до повного одуження.

 • До цього часу не існує специфічних маркерів або методів лабораторної діагностики раннього раку.

 • Діагноз «ранній рак» може бути визначений тільки на основі морфологічного дослідження.Клінічний період – розвитку захворювання триває 2-4 роки. Починається з часу виникнення перших симптомів до смерті хворого (за час від 30-го до 40-го періодів подвоєння маса пухлини досягає 1-1,5 кг.).

 • Клінічний період – розвитку захворювання триває 2-4 роки. Починається з часу виникнення перших симптомів до смерті хворого (за час від 30-го до 40-го періодів подвоєння маса пухлини досягає 1-1,5 кг.).

 • Клінічний період супроводжується розвитком симптомів спочатку обумовлених власною пухлиною, потім симптомами зв’язаними з порушеням функції органа та появою віддалених метастазів.ТХ – оцінка розповсюдженості первиної пухолини неможлива.

 • ТХ – оцінка розповсюдженості первиної пухолини неможлива.

 • Т0 – первина пухлина не визначається.

 • Tis –преінвазивна карцинома (carcinoma in situ).

 • Т1,Т2, Т3, Т4 – оцінка розповсюдженості первиної пухлини (за розмірами, глибиною розповсюдженя в стінці порожнинного органа та інших).NX – недостатньо даних для оцінки стану регіонарних лімфатичних вузлів.

 • NX – недостатньо даних для оцінки стану регіонарних лімфатичних вузлів.

 • N0 – метастази в регіонарних лимфатичних вузлах відсутні.

 • N1,N2,N3 – метастатичне ураження лімфатичних вузлів різних етапів метастазування або їх кількісна оцінка.

 • Пряме розповсюдження пухлини на лімфатичні вузли класифікується як метастази; ураження нерегіонарних лімфатичних вузлів розцінюється як віддалені метастази.МХ – недостатньо даних для оцінки наявності віддалених метастазів.

 • МХ – недостатньо даних для оцінки наявності віддалених метастазів.

 • М0 – немає віддалених метастазів.

 • М1 – є віддалені метастази:

 • PUL – легені, OSS – кістки, HEP –

 • печінка,BRA – головной мозок, LYM –

 • лімфовузли, MAR – кістковий мозок, PLE –

 • плевра, PER – очеревина, SKI – шкіра,

 • OTH – інші.GX – ступінь диференціровки не може бути встановлений.

 • GX – ступінь диференціровки не може бути встановлений.

 • G1 – високий ступінь диференціровки.

 • G2 – средній ступінь диференціровки.

 • G3 – низький степінь диференціровки

 • G4 – недиференційована пухлина.Класифікації підлягають тільки морфологічно верифіковані пухлини.

 • Класифікації підлягають тільки морфологічно верифіковані пухлини.

 • Для кожної локалізаціії описуються клінічна (TNM) і посляопераційна (pTNM) стадії захворювання.

 • Встановлена розповсюдженість пухлини по TNM (рTNM) і стадіях в подальшому не змінється.

 • При сумнівах в ступені розповсюдженності пухлини встановлюється менша із можливих стадій захворюваня.

 • При декількох синхроних пухлинах в одному органі стадія оцінюється по найбільшому Т; при синхроних пухлинах в парних органах вони класифікуються окремо; при деяких пухлинах більшість осередків являється критерієм Т.

 • Класифікація TNM

  • T(tumor) – первинна пухлина.
  • N(nodes) – регіонарні лімфовузли.
  • M(metastasis) – віддалені метастази.
  • G(gradus) – ступінь дифференцировки.
  • P(penetration) – пенетрація, глибина проростання стінки органа.


В класифікації є всі параметри злоякісного новоутворення (розмір первинної пухлини, наявність регіонарних і віддалених метастазів, проростання в сусідні органи) оцінюється в поєднанні.

 • В класифікації є всі параметри злоякісного новоутворення (розмір первинної пухлини, наявність регіонарних і віддалених метастазів, проростання в сусідні органи) оцінюється в поєднанні.

 • Виділяють 4 стадіі онкозахворювання:

 • 1 стадія: невелика пухлина, уражає обмежену ділянку, не проростає стінку органа, метастазів не має.

 • 2 стадія: пухлина великих размірів, не розповсюджується за межі органу, можливі поодинокі метастази в регіонарні лімфовузли.

 • 3 стадія: пухлина великих размірів, з розпадом, проростає всю товщу стінки органу або пухлина менших розмірів з багаточисельними метастазами в регіонарні лімфатичні вузли.

 • 4 стадія: проростання пухлини в ближні тканини, в тому числі невидаляємі (аорта, нижня порожниста вена і інші.), або будь-яка пухлина з віддаленими метастазами.Вишкріб с поверхні пухлини, мазок– відбиток.

 • Вишкріб с поверхні пухлини, мазок– відбиток.

 • Пункція пухлини (під рентген-, УЗД- або КТ- контролем).

 • Лапароскопія або торакоскопія.

 • Ендоскопічне дослідження з біопсією.

 • Трепанбіопсія пухлини(молочної залози, м’яких тканин, кісток).

 • Відкрита біопсія пухлини(інцизійна, ексцинзійна).

 • Інтраопераційне(термінове) морфологичне дослідження.Пухлини, які часто зустрічаються

 • Пухлини, які часто зустрічаються

 • Єпітеліальні (раки)

 • Пухлини із сполучної тканини (саркоми)

 • Пухлини із нервової тканини

 • Пухлини, які рідко зустрічаються

 • Пухлини із ендотелію і мезотелію (кровоносних та лімфатичних судин)

 • Пухлини із гемопоетичної тканини (гемобластози)

 • Пухлини із клітин APUD-системи (апудоми)

 • Пухлини із ембріональних зачатків

 • Трофобластичні пухлини

 • Змішані пухлини

 • ГамартомиЗахворюваність – кількість хворих на рак на 100 000 населеня в рік. По цій формулі розраховується захворюваність чоловіків, жінок, в окремих вікових групах. Для обєктивної оцінки використвуються стандартизованні показники з обліком віково – статевого складу населення.

 • Захворюваність – кількість хворих на рак на 100 000 населеня в рік. По цій формулі розраховується захворюваність чоловіків, жінок, в окремих вікових групах. Для обєктивної оцінки використвуються стандартизованні показники з обліком віково – статевого складу населення.

 • В 2009 р. в Україні смертність від ЗП дорівнювала 178,6%оооВ теперішній час в розвинених країнах кожен 4-й житель протягом життя хворіє на рак.

 • В теперішній час в розвинених країнах кожен 4-й житель протягом життя хворіє на рак.

 • Щорічно в світі хворіють на рак більше 10 млн. людей і біля 8 млн. вмирають від нього.Виявлено в 2010 році:

 • Виявлено в 2010 році:

 • в Україні – 156364 дорослих, у дітей - 1053

 • на Вінниччині – 5580 людей, дітей - 50

 • Захворюваність:

 • в Україні - дорослих 341,8 %ооо,

 • дітей - 11,1 %ооо

 • на Вінниччині - 339.5 %ооо,

 • дітей - 14,2 %оооУ чоловіків частіше:

 • У чоловіків частіше:

 • 1) Рак легень - 71,6 %ооо

 • 2) Рак шкіри- 37,6 %ооо

 • 3) Рак шлунка - 35,0 %ооо

 • 4) Рак простати - 25,8 %ооо, (36,9) %оооСевастопіль - 467 %ооо Рівненськая обл. - 253 %ооо

 • Севастопіль - 467 %ооо Рівненськая обл. - 253 %ооо

 • Кіровоградська обл.- 430 %ооо Закарпатська обл. - 237 %ооо

 • Одеська обл. - 380 %ооо Волинська обл. - 257 %ооопо Україні по Вінниччині

 • по Україні по Вінниччині

 • I-II стадії 50,3 % 55,5 %

 • III стадія 19,5 % 16,1 %

 • IVстадія 15,3 % 14,3 %

 • Охоплено спеціальним лікуванням 63,8 % 61,7 %

 • Рак нижньої губи 83,8 % 93,4 %

 • Рак шкіри 84,5 % 90,5 %

 • Рак шлунка 42,5% 30,9 %

 • Рак підшлункової залози 25,3 % 5,8 %

 • Рак легені 37,7 % 26,0 %Україна Вінниця

 • Україна Вінниця

 • В 2008 році виявлено - 1053 дітей 50 дітей

 • Захворюванність - 11,1 %ооо 14,2 %ооо

 • Найбільш часті локализації:

 • Гемобластози - 5,5 %ооо

 • Головного мозку - 1,9 %ооо

 • Сполучної тканини - 1,1 %ооо

Специфическое действие канцерогенов: печень, легкие, кости, почки, мочевой пузырь, поджелу- дочная железа, лимфоузлы

 • Специфическое действие канцерогенов: печень, легкие, кости, почки, мочевой пузырь, поджелу- дочная железа, лимфоузлы

 • Механизм дэйствия:

 • ● канцерогены входят в зернистость клеток

 • ● влияют на синтез клеточных белков

 • ● нарушают митотический цикл

 • ● блокируют Н-группы, которые играют важную роль в проведени нормальной регенерации, а так же при виявленнии разних нервнорегуляторных реакций

 • Существует также общее действие канцеро- генов на организм в виде:

 • ● угнетания метаболизма, ● торможения процессов роста и розвития, ● раннего старения

 • Двухстадийный механизм действия канцероге- нов: специфический и неспецифич. компонентКанцерогенез – многоступенчатый процесс накопления мутаций и других генетических изменений клетки, нарушения регуляции размножения и миграции клеток, понижения чувствительности клеток к внешним регулирующим сигналам, блокирования механизмов дифференцировки и апоптоза, развития и нарастания процессов опухолевой прогрессии.

 • Канцерогенез – многоступенчатый процесс накопления мутаций и других генетических изменений клетки, нарушения регуляции размножения и миграции клеток, понижения чувствительности клеток к внешним регулирующим сигналам, блокирования механизмов дифференцировки и апоптоза, развития и нарастания процессов опухолевой прогрессии.

 • Стадии канцерогенеза

 • 1. Трансформации. Наблюдается превращение протоонкогенов в результате включения промотора (амплификации, транслокации, инсерции, трансдукции, точечной мутации) в активные клеточные онкогены. На раней стадии возникает иммортализация- клеточное бессмертие. Происходит экспрессия активных клеточных онкогенов, синтез онкобелков, которые являются ростовыми факторами или рецепторами факторов роста. Это приводит к непрерывному процессу пролиферации и трансформированная клетка становится источником опухоли. На заключительной стадии возникает способность клеток к трансплантации.

 • 2. Пролиферация (активации, промоции) или размножения. Геном клетки изменен в направлении бесконтрольной гиперплазии, что приводит к формированию первичного опухолевого узла, затем образованию опухоли.

 • 3. Прогрессия опухоли. Нарастание признаков злокачественности опухоли выражено в большей степени, чем ее количественный рост. К этому приводит нестабильность генома раковой клетки и формирование более злокачественных клонов в результате экзо- воздействий и эндореакций.Процесс возникновения опухоли продолжается несколько лет (в зависимости от вида опухоли) и включает три основных этапа:

 • Процесс возникновения опухоли продолжается несколько лет (в зависимости от вида опухоли) и включает три основных этапа:

 • фаза инициации - появление, под влиянием канцерогенов, латентной опухолевой клетки (клеток) имеющей генетически закрепленные структурные и функциональные нарушения, но не способной к делению;

 • фаза промоции - под влиянием повторных воздействий канцерогенов или промоторов канцерогенеза клетка(клетки) приобретает основ-ные черты злокачественной опухоли и способность к безудержному делению - начало опухолевого роста;

 • опухолевая прогрессия - дальнейшее упрощение структуры и утрата функции опухолевых клеток, приобретение способности к инвазии окружающих тканей и метастазированию.Онкогени – клітинні (внутрішні) або вірусні(зовнішні) гени, експресія яких збільшує ймовірність виникнення або прогресування злоякісної пухлини.

 • Онкогени – клітинні (внутрішні) або вірусні(зовнішні) гени, експресія яких збільшує ймовірність виникнення або прогресування злоякісної пухлини.

 • Протоонкогени – нормальні клітинні гени, посиленя або змінення функції яких перетворює їх в онкогени.

 • Пухлинні супресори – клітинні гени, які пригнічують пухлинний ріст (їх інактивація веде до прогресії пухлини).

 • Мутаторні гени – гени, здатні збільшувати інтенсивність мутацій або інших генетичних змін, що призводять до малігнізації.Каталог: downloads -> oncology
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"
oncology -> Паліативне лікування хворих зі злоякісними пухлинами


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка