Зміст підгрупа з освіти feeДата конвертації02.06.2016
Розмір648 b.


Освіта Професійна кваліфікація Вім Moлeвeлд Голова Підгрупи з освіти Європейської федерації бухгалтерів (“FEE”)


Освіта Професійна кваліфікація

 • ЗМІСТ

 • Підгрупа з освіти FEE

 • Регуляторна структура освіти для отримання професійної кваліфікації

 • Фактори, що впливають на викладання бухгалтерської справи

 • Освіта аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит, в країнах ЄС Директива про обов’язковий аудит та позиція FEE

 • Визнання професійних кваліфікаційних рівнів у Компенсаційних заходах ЄС та ініціативи з підвищення порівнянності освіти та кваліфікаційних рівнів

 • Запровадження національної політики у сфері освіти Практична модель

 • ВисновкиПідгрупа з освіти FEE

 • Компетенція:

  • Розробка пропозицій щодовнесення змін до доповнення ініціатив Європейської Комісії стосовно освіти бухгалтерів
  • Коментування майбутніх проектів для оприлюднення МФБ стосовно стандартів освіти
  • Вироблення стратегії визнання професійних кваліфікаційних рівнів
  • Розв’язання таких питань, як постійна освіта тощо
 • Членство відкрите для всіх організацій-членів FEE

 • Підгрупа освіти звітує перед Робочою групою з питань лібералізації/підвтердження кваліфікаціїСистема регулювання освіти для отримання професійної кваліфікації Резюме

 • Законодавче на інше нормативно-правове забезпечення діяльності національної професійної організації

 • Міжнародний рівень: Міжнародна федерація бухгалтерів (“IFAC”)

  • Положення про обов’язки членів-2
   • Міжнародні стандарти освіти та інші засади діяльності професійних бухгалтерів (REPARIS, презентація Марка Аллісона)
 • Європейський рівень:

  • Директива ЄС про обов’язковий аудит – стосується аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит (REPARIS, презентація Aнне-Франсез Mело)
  • Директива ЄС про визнання професійної кваліфікації – стосується всіх професійних кваліфікаційних рівнів (REPARIS, презентація Анрі Олів’є)


Європейська Комісія: “Щоб забезпечити постійну відповідність вимог до освіти, зміст учбових програм слід оцінювати на предмет врахування відповідних напрацювань у сфері ділової практики та фінансової звітності (напр., система регулювання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку), особливо, міжнародних досліджень і розробок. Ця оцінка повинна базуватися на таких міжнародних настановах з освіти, як Міжнародні стандарти освіти МФБ для професійних бухгалтерів” (Доповідь про посилення обов’язкового аудиту в ЄС, 15 травня 2003 р.) :Фактори, що впливають на викладання бухгалтерської справи

 •       Постійна інтернаціоналізація

 •      Зміни на ринках капіталу

 •       Інформаційно-комунікативні технології

 •      Зростання важливості систем управління

 • Збільшення потреби в корпоративному управлінні

 •      Зміщення акценту у законодавстві

 •     Тенденції у звітностіОсвіта аудиторів, які здійснюють обов’язковий аудит, в країнах ЄС Директива про обов’язковий аудит

 • Охоплює кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб для отримання дозволу для здійснення обов’язкового аудиту: статті 6 – 12

 • Нова вимога стосовно постійної освіти: стаття 13

 • FEE представила доповідь, підготовлену підгрупою освіти FEE, в якій висловлюється офіційнапозиція Федерації . Незважаючи на те, що Європейська Комісія не прийняла чи ще не прийняла більшість пропозицій, що містяться у цій доповіді, доповідь викликає увагу, оскільки вона відображає погляди великої групи організацій-членів.Питання освіти аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит, в Директиві ЄС про обов’язковий аудит Стаття 6 “(…) фізична особа може отримати дозвіл на проведення обов’язкового аудиту лише після здобуття рівня абітурієнта вищого навчального закладу або еквівалентному рівня, проходження курсу теоретичного навчання, проходження практичної підготовки та складання іспиту на професійну кваліфікацію рівня випускного іспиту вищого навчального закладу або еквівалентного рівня, який організовує чи який визнає відповідна країна-член ЄС.”Освіта аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит, в країнах ЄС Позиція FEE (стаття 6)

 • Випускний іспит вищого навчального закладу або еквівалентний рівень: визначається у відповідності до статей Болоньської угоди.

  • Запропонована редакція статті 6 нової Директиви: “Знання та оцінка повинні бути на рівні, щонайменше адекватному першому рівню вищої освіти (3 роки); суттєві елементи знань та оцінки охоплюються другим рівнем, тобто, це рівноцінне більш ніж трирічній вищий освіті.”


Освіта аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит, в країнах ЄС Директива про обов’язковий аудит Стаття 7 Іспит на професійну компетентність, про який йдеться у статті 6, повинен гарантувати необхідний рівень теоретичних знань з предметів, котрі стосуються обов’язкового аудиту, і здатності застосовувати ці знання на практиці. Принаймні частина цього іспиту повинна бути письмовою.Освіта аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит, в країнах ЄС Позиція FEE (стаття 7)

 • FEE вважає, що слово “іспит” слід замінити словом “оцінка”, оскільки організації можуть обрати різні способи оцінювання

 • Слід конкретно розглядати необхідні характеристики кваліфікації

 • Слід додати фахові “уміння”

 • Слово “письмовий” повинно доповнюватися словом “комп’ютерний”Освіта аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит, в країнах ЄС Позиція FEE (стаття 7)

 • Окремі витяги зі статті 7 нової Директиви у запропонованій редакції: …оцінювати здатність особи, яку оцінюють щодо:

  • Планування, виконання та звітування про аудиторську перевірку …
  • Розуміння того, як ведеться облік фінансових операцій та інші подій …
  • Розуміння правового, податкового та комерційного середовища …
  • Розуміння стратегічного управління та управління підприємством, зокрема, управління фінансами та знання інформаційних технологій, застосовуваних в аудиті…
  • Розуміння процесів, систем тамеханізмів контролю на підприємстві на такому рівні, якого вимагає оцінка ризиків, пов’язаних як з діяльністю підприємства, так і з процесом проведення аудиту.


Освіта аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит, в країнах ЄС Директива про обов’язковий аудит Стаття 8 Перевірка теоретичних знань …повинна охоплювати такі конкретні предмети: …далі наводиться перелік предметів… …також вона повинна включати, як мінімум, такі предмети в частині, яка стосується аудиту : …далі наводиться перелік предметів… Комісія може (…) адаптувати список предметів…Комісія врахує останні зміни в сфері аудиту та аудиторській професії …Освіта аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит, в країнах ЄС Позиція FEE (стаття 8)

 • Описання іспиту в статті 8 повинно включати тест, зазначений у статті 10 (див. нижче): оцінка повинна визначити здатність до:

  • Застосування відповідних теоретичних знань на практиці та до інтеграції знань та досвіду
  • Застосування умінь з аналізування, оцінювання, професійного судження та скептицизму
  • Дій в громадських інтересах і у відповідності до прийнятих кодексів професійної етики
 • Перелік предметів переглядається з включенням нових предметівОсвіта аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит, в країнах ЄС Позиція FEE (стаття 8)

 • Запропонований перелік предметів:

  • Aудит
  • Бухгалтерський облік та фінансова звітність
  • Правове, податкове та ділове середовище
  • Детальніше на наступних слайдах


Освіта аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит, в країнах ЄС Позиція FEE (стаття 8)

 • Запропонований перелік предметів, пов’язаних з аудитом:

  • Основні поняття, процеси та дії в рамках аудиторських завдань із забезпечення впевненості (запропонований новий предмет!)
  • Міжнародні стандарти та національне законодавство, положення та стандарти, пов’язані з обов’язковим аудитом бухгалтерських документів та особами, які здійснюють такий аудит
  • Аналіз та критична оцінка фінансової звітності


Освіта аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит, в країнах ЄС Позиція FEE (стаття 8)

 • Запропонований перелік предметів, пов’язаних з бухгалтерським обліком та фінансовою звітністю:

  • Фінансовий облік та звітність
  • Управлінський облік
  • Управлінський контроль
  • Міжнародні стандарти та національні нормативно-правові акти, мають відношення до підготовки звітності поодиноких господарських товариств та консолідованої фінансової звітності, а також методів оцінки статей балансу, обчислення фінансових результатів, складання звітності про рух грошових коштів та про зміни в статутному капіталі


Освіта аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит, в країнах ЄС Позиція FEE (стаття 8)

 • Запропонований перелік предметів стосовно знання правового, полаткового та ділового середовища (підкреслені предмети пропонується розписати більш детально, з врахуванням реальної важливості):

  • Ділове та комерційне право, цивільне право, закони про неплатоспроможність та подібні процедури, тa основи законодавства, що регулює діяльність ринків капіталу та зайнятість
  • Оцінки комерційної діяльності
  • Оподаткування та його вплив на фінансові та управлінські рішення
  • Системи контролю та управління підприємством
  • Організаційні та ділові знання (детальніше на наступному слайді)


Освіта аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит, в країнах ЄС Позиція FEE (стаття 8)

 • Предмет “Організаційні та ділові знання” охоплює:

  • Економічна теорія та економіка фінансів
  • Корпоративне правління
  • Наука про управління (включно з кількісними методами)
  • Організаційна поведінка
  • Управління фінансами
  • Міжнародний бізнес і глобалізація


Освіта аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит, в країнах ЄС Директива про обов’язковий аудит Стаття 10 Практична підготовка Щоб гарантувати здатність застосовувати теоретичні знання на практиці, перевірка яких входить в цей іспит, особа, яка проходить підготовку, повинна пройти щонайменше трирічний період практичної підготовки (...) Коментар “FEE”: див. запропоновані доповнення до тексту статті 8Освіта аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит, в країнах ЄС Директива про обов’язковий аудит Стаття 11 Здобуття кваліфікації шляхом напрацювання тривалого практичного досвіду Примітка: в усіх випадках вимога про складання іспиту на професійну компетентність, зазначена у статті 7, залишається незмінною.Освіта аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит, в країнах ЄС Директива про обов’язковий аудит Стаття 13 Постійна освіта “… аудитори, які здійснюють обов’язковий аудит, зобов’язані проходити відповідні програми постійної освіти …” У документі про позиціюFEE” привітала цю нову статтю. Підгрупа з освіти “FEE” обговорила це питання на останньому засіданні разом із представниками організацій-членів, які відповідають за програми постіної освіти у своїх установах. Представлені організації-члени поінформували, що в основному ця вимога виконується відповідно до Міжнародного стандарту освіти МФБ №7. Підгрупа з освіти “FEE” планує розповсюдити коротку анкету, щоб перевірити наявний стан цього питання в організаціях-членах “FEE” і здійснити інвентаризацію можливих практичних проблем, яким могла б зарадити Федерація.Визнання професійних кваліфікаційних рівнів в країнах-членах ЄС Довідкова інформація

 • Завдання Європейського Союзу, які передбачають вільне пересування фахівців і вільне надання професійних послуг в усіх країнах ЄС, у повному обсязі стосуються бухгалтерських послуг

 • Вільне переміщення ставить питання про еквівалентність кваліфікації мігрантів

 • Нова директива про обов’язковий аудит охоплює аспекти діяльності з обов’язкового аудиту, включно з вільним пересуванням аудиторів на єдиному ринку

 • Нова директива про визнання професійної кваліфікації передбачає вдосконалення існуючих систем визнання професійних кваліфікацій.Визнання професійних кваліфікацій в країнах-членах ЄС Принципи

  • Країна-реципієнт може перевірити кваліфікацію бухгалтерів, котрі реєструються на її території
  • Країна-реципієнт визнає еквівалентність кваліфікаційних рівнів, здобутих в країнах походження працівників (також країнах-членах ЄС), але вона може зобов’язати здійснити компенсаційні заходи, якщо розбіжності істотні


Визнання професійних кваліфікацій в країнах-членах ЄС Компенсаційні заходи

 • Серед компенсаційних заходів можуть бути такі:

  • Перевірка здатності з метою оцінити здатність кандидата працювати в галузі регульованої професійної діяльності у країні-реципієнті (члені ЄС); при цьому слід зважати на той факт, що у своїй країні кандидат є спеціалістом з підтвердженою кваліфікацією
  • Адаптаційний період під контролем кваліфікованого фахівця у країні-реципієнті (члені ЄС). Розрахований на щонайбільше 3 роки, і може супроводжуватися практичною підготовкою та оцінкою


Визнання професійних кваліфікацій в країнах-членах ЄС Варіанти звільнення від проведення компенсаційних заходів на основі спільної платформи

 • Директива про визнання професійних кваліфікаційних рівнів, ст.15:

 • “В цілях цієї статті, “спільна платформа” визначається як набір критеріїв професійних кваліфікацій, котрі є прийнятними для компенсування значних відмінностей, виявлених між вимогами до підготовки у різних країнах-членах ЄС з певної професії”.

 • Мета цього положення полягає у тому, щоб професіонали компенсуватимуть відмінності між умовами підготовки в різних країнах-членах, шляхом забезпечення відповідності критеріям платформи.

 • Прийняття спільних платформ є добровільним.Визнання професійних кваліфікацій в країнах-членах ЄС Кілька ініціатив, спрямованих на підвищення порівнянності освіти та кваліфікацій

 • Болоньський процес:

  • Болоньська декларація – задокументоване зобов’язання 29 країн реформувати структуру систем вищої освіти в цих країнах в напрямку їх взаємозближення. Прийнята система спирається на два основних цикли – бакалаврська освіта та магістерська освіта.
 • Проект ЄС щодо Європейської структури кваліфікації для постійного навчання (“EQF”)

  • Метаструктура, яка дозволить передачу, прозорість і визнання кваліфікаційних рівнів, під якою розуміють результати засвоєння знань, оцінені та сертифіковані компетентним органом на національному чи галузевому рівні.
 • Проект з загального змісту програм підтвердження кваліфікації професійних бухгалтерів

  • Детальніше дивіться у презентації REPARIS Герта Карремана.


Запровадження національної політики у сфері освіти Практична модель

 • Регуляторний орган та/або професійна організація визначають:

  • 1. Політику у сфері освіти
  • 2. Професійні навички та відповідні кваліфікаційні вимоги
  • Теми: система регулювання, сфера застосування та цілі, обов’язки, планування діяльності, організація, загальна політика стосовно змісту навчальної(них) програми(програм) і форма оцінки(оцінок), включно з кількісними аспектами (предмети, години)
 • Навчальні заклади (професійна організація і/чи університети) визначають:

  • 3. Характеристики програми освіти та учбового плану (предмет та обсяг)
  • 4. Описання предметів: результати навчання та основа знань


Висновки

 • Система регулювання освіти професійних бухгалтерів та аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит, має складний характер.

 • Різноманітні чинники впливають на викладання бухгалтерської справи, особливо це стосується інтернаціоналізації економіки.

 • Щоб мати здатність реагувати на майбутні зміни, у концепції постійного навчання (“навчання упродовж всього життя”) слід визначити суть освіти професійних бухгалтерів. Безперервне навчання входить до обов’язків професійних бухгалтерів організацій-членів IFAC, а також аудиторів, які здійснюють обов’язковий аудит, у країнах-членах ЄС.

 • Глобалізація вимагає все більшої свободи пересування фахівців і вільного надання професійних послуг. Це породжує питання еквівалентності кваліфікації. Для вдосконалення визнання фахових кваліфікаційних рівнів ініціюються різні процеси. Принципово важливим є прозорість і порівнянність системи освіти.Запитання до учасників REPARIS

 • Які теми слід розглянути в найближчий час Підгрупі з освіти Європейської федерації бухгалтерів (“FEE”)?

 • Як Підгрупа з освіти Європейської федерації бухгалтерів (“FEE”) – реально – може допомогти саме Вам?Каталог: EXTECAADVPRO -> Resources -> 1934187-1145894493844
1934187-1145894493844 -> План презентації Про мфб гармонізація міжнародних стандартів через освіту
1934187-1145894493844 -> Світовий банк
1934187-1145894493844 -> Відповідаючи потребам малих І середніх підприємств вирішення проблем малих І середніх підприємств (мсп) та інших зацікавлених сторін
1934187-1145894493844 -> Maрія Жепніковська заступник президента
1934187-1145894493844 -> Програма вищого рівня з регулювання бухгалтерського обліку та аудиту
1934187-1145894493844 -> Словенський інститут аудиторів Aдреса: Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana Slovenia
Resources -> Програма rosc: включає 12 фундаментальних стандартів rosc це перший крок в процесі реформ
Resources -> Програма з регулювання бухгалтерського обліку та аудиту Moдуль 23
1934187-1145894493844 -> Законодавство єс про товариства з обмеженою відповідальністю Нелістингові компанії: критерії для мсп
1934187-1145894493844 -> Зближення у сфері бухгалтерської освіти Настанови мфб та єс


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка