Зміст та мета методуДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.
#5766Зміст та мета методу:Для ціноутворення визначають ставку маржинальних витрат, пов’язаних з переходом від одного рівня депозитних ставок до іншого, та порівнюють її з додатковими доходами, які одержить банк від кредитів, наданих за рахунок знову залучених депозитів. Мета – максимізація прибутку банку.

 • Зміст та мета методу:Для ціноутворення визначають ставку маржинальних витрат, пов’язаних з переходом від одного рівня депозитних ставок до іншого, та порівнюють її з додатковими доходами, які одержить банк від кредитів, наданих за рахунок знову залучених депозитів. Мета – максимізація прибутку банку.

 • Переваги методу:

 • визначення максимально вигідної ставки по депозитам.

 • визначення оптимальних обсягів розширення масштабів своїх операцій.

 • Недоліки методу:

 • даний методє дуже трудомістким;

 • не враховує ринкову кон’юнктуру та конкурентне оточенняЗміст та мета методу: Встановлення завищеної відсоткової ставки по депозитах, яке дасть змогу залучити нових клієнтів, доходи від яких по інших банківських послугах перекриють додаткові витрати по залученню коштів. Мета – залучення якомога більшої кількості споживачів банківських послуг

 • Зміст та мета методу: Встановлення завищеної відсоткової ставки по депозитах, яке дасть змогу залучити нових клієнтів, доходи від яких по інших банківських послугах перекриють додаткові витрати по залученню коштів. Мета – залучення якомога більшої кількості споживачів банківських послуг

 • Переваги методу:

 • швидкий у розрахунку та не є дуже трудомістким;

 • дає змогу нарощувати власну частку ринку банківських послуг

 • Недоліки методу:

 • не враховує витрат пов’язаних із додатковим залученням ресурсів;

 • компенсація високих витрат по депозиту іншими доходами від клієнта носить імовірнісний характер і не гарантує прибутковості такої методу.Зміст та мета методу: Плата за ведення депозитного рахунку (а іноді й інші послуги, що надаються банком даному клієнту) ставиться в залежність від величини балансу по його депозитному рахунку. Мета – мати у розпорядженні якомога більший обсяг ресурсів

 • Зміст та мета методу: Плата за ведення депозитного рахунку (а іноді й інші послуги, що надаються банком даному клієнту) ставиться в залежність від величини балансу по його депозитному рахунку. Мета – мати у розпорядженні якомога більший обсяг ресурсів

 • Переваги методу:

 • утримання значного обсягу депозитних ресурсів;

 • дослідження груп клієнтів банку, та визначення особливостей формування ними прибутку

 • Недоліки методу:

 • потребує додаткових облікових процедур для визначення ціни;Зміст та мета методу: Впровадження пільгових умов для цільових груп клієнтів, та встановлення дискримінаційних цін по відношенню до малоприбуткових клієнтів. Мета – залучення цільових груп клієнтів для підвищення прибутковості операцій банку.

 • Зміст та мета методу: Впровадження пільгових умов для цільових груп клієнтів, та встановлення дискримінаційних цін по відношенню до малоприбуткових клієнтів. Мета – залучення цільових груп клієнтів для підвищення прибутковості операцій банку.

 • Переваги методу:

 • можливість залучення цільових груп клієнтів зі значними потребами в банківських послугах.

 • відсіювання клієнтів робота з якими є нерентабельною.

 • Недоліки методу:

 • ігнорування факторів собівартості надаваних послуг.Зміст та мета методу: Встановлення більш прийнятних цін для клієнтів, які користуються певним набором послуг даного банку, а не однією послугою. Мета – утримання власної частки ринку банківських послуг та спонукання клієнтів обслуговуватися виключно в даному банку.

 • Зміст та мета методу: Встановлення більш прийнятних цін для клієнтів, які користуються певним набором послуг даного банку, а не однією послугою. Мета – утримання власної частки ринку банківських послуг та спонукання клієнтів обслуговуватися виключно в даному банку.

 • Переваги методу:

 • вбереження власних клієнтів від конкурентів;

 • розширення спектру власних послуг серед вже завойованих клієнтів.

 • Недоліки методу:

 • ігнорування витратної складової ціноутворення;

 • частіше за все даний метод веде не до пошуку нових клієнтів, а лише до роботи з уже існуючими.попит і пропозиція коштів на ринку;

 • попит і пропозиція коштів на ринку;

 • рівень ліквідності банку;

 • структура та умови формування вкладу;

 • правила обліку й оподаткування доходів.

 • реальні темпи економічного зростання в країні;

 • очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення коштів;

 • ризик неповернення коштів, що пов’язується з конкретною банківською установою. • FV = PV (1 + i/100)n, де

 • PV – теперішня вартість інвестицій;

 • i – процентна ставка (річна, %);

 • nкількість періодів

 • вкладання коштів (роки). • rni = ri / (1 – NORi), де

 • rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;

 • ri – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;

 • NORi – норматив обов’язкового резервування для ресурсу і-го виду (якщо норми обов’язкових резервних вимог диференційовані).

Зміст та мета методу: Розрахункова ціна кредитних коштів розраховується як сума плати за ризик, витрат по наданню кредиту і прибутку від їх надання. Мета – максимізація прибутку банку.

 • Зміст та мета методу: Розрахункова ціна кредитних коштів розраховується як сума плати за ризик, витрат по наданню кредиту і прибутку від їх надання. Мета – максимізація прибутку банку.

 • Переваги методу:

 • дозволяє розрахувати індивідуальну ціну для кожного окремого кредиту виходячи з його ризикованості і витратності для банку.

 • Недоліки методу:

 • у такому методі ціноутворення враховуються лише інтереси банку, а інтереси клієнтів залишаються поза увагою;

 • є трудомістким у використанні.Зміст та мета методу: Величина базової ставки по кредиту погоджується з поточною прибутковістю по найбільш короткострокових ринкових цінних паперах. Мета – самострахування банку від загальноекономічних ризиків.

 • Зміст та мета методу: Величина базової ставки по кредиту погоджується з поточною прибутковістю по найбільш короткострокових ринкових цінних паперах. Мета – самострахування банку від загальноекономічних ризиків.

 • Переваги методу:

 • є пріоритетним для використання в умовах високої економічної нестабільності й інфляції.

 • Недоліки методу:

 • даний метод ціноутворення, як правило передбачає зростання кредитної ставки, що негативно сприймається клієнтами банку.Зміст та мета методу: Ціну кредитних коштів визначають мінімальна ставка по кредиту і націнка для покриття витрат, ризику і прибутку. Мета – залучення великих клієнтів та укладення з ними короткострокових кредитів.

 • Зміст та мета методу: Ціну кредитних коштів визначають мінімальна ставка по кредиту і націнка для покриття витрат, ризику і прибутку. Мета – залучення великих клієнтів та укладення з ними короткострокових кредитів.

 • Переваги методу:

 • є вигідним для клієнтів які укладають з банком короткострокові кредитні угоди.

 • Недоліки методу:

 • не сприяє отриманню банком великих прибутків.Зміст та мета методу: Розмір кредитних ставок визначається виходячи, зі ставок провідного банку. Мета – недопущення банкрутства банків через надмірне зменшення ставки по кредиту.

 • Зміст та мета методу: Розмір кредитних ставок визначається виходячи, зі ставок провідного банку. Мета – недопущення банкрутства банків через надмірне зменшення ставки по кредиту.

 • Переваги методу:

 • - не потребує суттєвих трудових і майнових витрат;

 • - зручний для використання у дрібних і середніх банках, які самотужки не в силах правильно розрахувати ідеальну ціну на кредитні кошти

 • Недоліки методу:

 • даний метод дозволяє встановити ціну на кредитні ресурси лише на приблизному рівні, без врахування реальних витрат на їх надання та обчислення ризиків які супроводжують таке надання.Зміст та мета методу: Ціна кредитних коштів включає плаваючу ставку по кредиту + вартість страхування клієнта від підвищення плаваючої кредитної ставки понад ліміту обумовленого банком. Мета – страхування кредитів від зростання кредитної ставки.

 • Зміст та мета методу: Ціна кредитних коштів включає плаваючу ставку по кредиту + вартість страхування клієнта від підвищення плаваючої кредитної ставки понад ліміту обумовленого банком. Мета – страхування кредитів від зростання кредитної ставки.

 • Переваги методу:

 • даний метод є вигідним для позичальника, тому що знімає з нього ризик подорожчання кредитних ресурсів понад гранично прийнятний рівень

 • Недоліки методу:

 • вимагає від банку значних фінансових та трудових затрат по прогнозуванню можливих масштабів росту базової ставки в перспективі, або використання якихось способів страхування тих своїх процентних ризиків, які виникають при використанні даної моделі.Каталог: images -> department -> banking -> discip -> marketing
marketing -> Цінова політика
marketing -> Маркетингове середовище – це середовище прямого впливу на суб'єкта підприємницької діяльності та її результати, але це й середовище постійних змін
marketing -> Жираф – это лошадь, выполненная
marketing -> Ринок – сукупність усіх потенційних споживачів, які потребують певних товарів тієї чи іншої галузі виробництва І мають можливість задовольнити свою потребу
marketing -> Термін «маркетинг» походить від злиття двох слів («market getting) оволодіння ринком
marketing -> Сутність та склад клієнтської бази банку
marketing -> Як зв'язок між суб’єктами ринку. Даний підхід конкретизує мк в розрізі тісних зв’язків між контактними аудиторіями за допомогою реклами, pr, стимулювання збуту, пропаганди, особистих продажів, тощо
marketing -> Поняття, зміст та місце продуктової політики в комплексі банківського маркетингу
marketing -> Конкуренція – це об’єктивне явище еволюції кредитно-фінансової системи конкуренція – це об’єктивне явище еволюції кредитно-фінансової системи
marketing -> 1 Суть і значення збутової політики банків


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка