Знання переростають у переконання тільки тоді, коли вихованцям хочеться бути схожими на вихователя, коли слово в його устах є привабливою і надихаючою силою. ВДата конвертації29.05.2016
Розмір445 b.Знання переростають у переконання тільки тоді , коли вихованцям хочеться бути схожими на вихователя , коли слово в його устах є привабливою і надихаючою силою. В.Сухомлинський

 • Знання переростають у переконання тільки тоді , коли вихованцям хочеться бути схожими на вихователя , коли слово в його устах є привабливою і надихаючою силою. В.СухомлинськийВоля , процвітання і розвиток суспільства і особистості належать до основних цінностей людства. Але вони можливі лише за умови, коли добре інформовані громадяни можуть здійснювати свої демократичні права і грати активну роль в суспільстві.

 • Воля , процвітання і розвиток суспільства і особистості належать до основних цінностей людства. Але вони можливі лише за умови, коли добре інформовані громадяни можуть здійснювати свої демократичні права і грати активну роль в суспільстві.Нові інформаційні технології впевнено і міцно закріплюються в нашому повсякденному житті. Сучасна людина – від учня до науковця – не мислить себе без використання в своїй роботі та житті різноманітних джерел інформації. Чи то традиційні, чи новітні – вони збагачують людину, дають їй можливість стати більш освіченою і досвідченою, брати участь в суспільному, політичному житті, навчають самостійно приймати рішення і сприяти культурному розвитку.

 • Нові інформаційні технології впевнено і міцно закріплюються в нашому повсякденному житті. Сучасна людина – від учня до науковця – не мислить себе без використання в своїй роботі та житті різноманітних джерел інформації. Чи то традиційні, чи новітні – вони збагачують людину, дають їй можливість стати більш освіченою і досвідченою, брати участь в суспільному, політичному житті, навчають самостійно приймати рішення і сприяти культурному розвитку.Одним із провідників інформації з давніх-давен була і залишається бібліотека. Це місце де збираються , пропагуються і розповсюджуються інформаційні потоки. Бібліотеки – це ”вікно в світ знань“.

 • Одним із провідників інформації з давніх-давен була і залишається бібліотека. Це місце де збираються , пропагуються і розповсюджуються інформаційні потоки. Бібліотеки – це ”вікно в світ знань“.Маніфест ЮНЕСКО про публічні бібліотеки 1994 року наголошує, що фонди й послуги бібліотек повинні містити, разом з традиційними видами документів, різноманітні носії інформації і сучасні технології. ”Фонди бібліотек повинні не тільки зберігати пам’ять про людські дерзання та творчий дух, але й відображати поточні тенденції і еволюцію суспільства”

 • Маніфест ЮНЕСКО про публічні бібліотеки 1994 року наголошує, що фонди й послуги бібліотек повинні містити, разом з традиційними видами документів, різноманітні носії інформації і сучасні технології. ”Фонди бібліотек повинні не тільки зберігати пам’ять про людські дерзання та творчий дух, але й відображати поточні тенденції і еволюцію суспільства”Той же маніфест наголошує, що роботу бібліотеки повинні будувати на основі її основних функцій, які відносяться до інформації, грамотності, освіченості і культурі. Отже , будь-яка бібліотека в світі повинна служити основним функціям і стати справжнім освітнім та культурним центром для тієї категорії населення , яку вона обслуговує. Шкільна бібліотека повинна бути осередком освіти і культури у школі.

 • Той же маніфест наголошує, що роботу бібліотеки повинні будувати на основі її основних функцій, які відносяться до інформації, грамотності, освіченості і культурі. Отже , будь-яка бібліотека в світі повинна служити основним функціям і стати справжнім освітнім та культурним центром для тієї категорії населення , яку вона обслуговує. Шкільна бібліотека повинна бути осередком освіти і культури у школі.Соціальні зміни останніх десятиріч дали змогу виявити тенденції розвитку й визначити якісні характеристики постіндустріального інформаційного суспільства. Зростання виробництва й використання інформації, провідна роль інформаційного виробництва

 • Соціальні зміни останніх десятиріч дали змогу виявити тенденції розвитку й визначити якісні характеристики постіндустріального інформаційного суспільства. Зростання виробництва й використання інформації, провідна роль інформаційного виробництва

 • стало основою

 • суспільного

 • прогресу.Виробництво комп'ютерних технологій і засобів комунікацій перетворилося на найбільш динамічний сектор економіки. Активізація можливостей інформаційного суспільства залежить від розкриття людського інтелектуального потенціалу, тому наука і освіта набули значення найважливіших

 • Виробництво комп'ютерних технологій і засобів комунікацій перетворилося на найбільш динамічний сектор економіки. Активізація можливостей інформаційного суспільства залежить від розкриття людського інтелектуального потенціалу, тому наука і освіта набули значення найважливіших

 • підсистем

 • суспільстваШироке проникнення інформації і знання в життя і культуру суспільства є важливим фактором підвищення якості життя. Світова культура набуває при цьому додаткових цінностей, пропагуючи які, бібліотеки залишаються актуальними соціально-комунікаційними установами.

 • Широке проникнення інформації і знання в життя і культуру суспільства є важливим фактором підвищення якості життя. Світова культура набуває при цьому додаткових цінностей, пропагуючи які, бібліотеки залишаються актуальними соціально-комунікаційними установами.Традиційні структури забезпечення комунікаційної взаємодії в суспільстві стають учасниками соціально-інформаційних процесів

 • Традиційні структури забезпечення комунікаційної взаємодії в суспільстві стають учасниками соціально-інформаційних процесів

 • й утворення єдиного

 • інформаційного

 • простору соціуму.Бібліотечна сфера є найбільш яскравою сферою соціальної діяльності, де здійснюються глибокі трансформації, пов'язані з інформатизацією. Бібліотеки перетворилися на центри концентрації комунікативної культури сучасного суспільства

 • Бібліотечна сфера є найбільш яскравою сферою соціальної діяльності, де здійснюються глибокі трансформації, пов'язані з інформатизацією. Бібліотеки перетворилися на центри концентрації комунікативної культури сучасного суспільстваУ цих умовах бібліотеки покликані формувати середовище комунікаційних зв'язків і обігу документалізованої, структурованої електронної інформації і формалізованих

 • У цих умовах бібліотеки покликані формувати середовище комунікаційних зв'язків і обігу документалізованої, структурованої електронної інформації і формалізованих

 • знань.. Бібліотеки сьогодні є унікальними соціальними установами, які організують обмін інформацією і знаннями в суспільстві, осередками збереження культурного розмаїття, особливих потреб народів та етносів, що безпосередньо впливають на процеси формування свідомості людей, поширення грамотності та ідей суспільного розвитку, формують духовно- інтелектуальний потенціал суспільства

 • . Бібліотеки сьогодні є унікальними соціальними установами, які організують обмін інформацією і знаннями в суспільстві, осередками збереження культурного розмаїття, особливих потреб народів та етносів, що безпосередньо впливають на процеси формування свідомості людей, поширення грамотності та ідей суспільного розвитку, формують духовно- інтелектуальний потенціал суспільстваФормування нової культурної парадигми, породженої процесом глобалізації, у поєднанні з технологічною революцією в галузі комунікацій призводять до трансформації процесів бібліотечного розвитку, постає питання про «межі» бібліотечного простору та роль бібліотечних установ як соціального інституту в контексті розбудови відкритого суспільства знань.

 • Формування нової культурної парадигми, породженої процесом глобалізації, у поєднанні з технологічною революцією в галузі комунікацій призводять до трансформації процесів бібліотечного розвитку, постає питання про «межі» бібліотечного простору та роль бібліотечних установ як соціального інституту в контексті розбудови відкритого суспільства знань.Згідно із сучасним поглядом на бібліотечні установи, бібліотека сьогодні залишається соціокультурним інститутом відтворювання знань й в умовах суспільства знань перетворюється на провідний структурний елемент сучасної соціокультурної інфраструктури.

 • Згідно із сучасним поглядом на бібліотечні установи, бібліотека сьогодні залишається соціокультурним інститутом відтворювання знань й в умовах суспільства знань перетворюється на провідний структурний елемент сучасної соціокультурної інфраструктури.Сучасна бібліотека стає адаптованою багатофункціональною культурно-цивілізаційною інституцією, яка призначена сприяти обігу й розвитку накопиченого людством знання шляхом забезпечення вільного доступу до нього, а також збереження документованого знання як суспільного надбання.

 • Сучасна бібліотека стає адаптованою багатофункціональною культурно-цивілізаційною інституцією, яка призначена сприяти обігу й розвитку накопиченого людством знання шляхом забезпечення вільного доступу до нього, а також збереження документованого знання як суспільного надбання.Бібліотека з повним правом може бути визначена як інтегративний соціальний інститут, який поєднує інформаційні й культурні складові. Її місія визначена зростанням значення інформації і знань як каталізаторів суспільного розвитку.

 • Бібліотека з повним правом може бути визначена як інтегративний соціальний інститут, який поєднує інформаційні й культурні складові. Її місія визначена зростанням значення інформації і знань як каталізаторів суспільного розвитку.Зростання доступності інформації підвищує роль бібліотек у забезпеченні соціальної безпеки, соціальної стійкості суспільного розвитку шляхом вирівнювання можливостей виробництва й споживання інформації

 • Зростання доступності інформації підвищує роль бібліотек у забезпеченні соціальної безпеки, соціальної стійкості суспільного розвитку шляхом вирівнювання можливостей виробництва й споживання інформаціїВажливим завданням сучасної школи є формування інтелектуального потенціалу держави.У зв”зку з цим зростає і роль шкільної бібліотеки як найважливішої інституції у справах реалізації цілей і завдань щодо інформатизації та рівного доступу до якісної освіти школярів.

 • Важливим завданням сучасної школи є формування інтелектуального потенціалу держави.У зв”зку з цим зростає і роль шкільної бібліотеки як найважливішої інституції у справах реалізації цілей і завдань щодо інформатизації та рівного доступу до якісної освіти школярів.У цих умовах педагогу , вихователю, бібліотекарю необхідно орієнтуватися в широкому спектрі сучасних інноваційних технологій , ідей , шкіл , напрямів , не витрачати час на відкриття уже відомого .

 • У цих умовах педагогу , вихователю, бібліотекарю необхідно орієнтуватися в широкому спектрі сучасних інноваційних технологій , ідей , шкіл , напрямів , не витрачати час на відкриття уже відомого .Оскільки шкільна бібліотека є обовязковим структурним підрозділом загальноосвітнього навчального закладу ,то всі стратегічні освітньо - виховні завдання , які належить розвязувати національній школі , трансформуються в завдання та діяльність шкільної бібліотеки.

 • Оскільки шкільна бібліотека є обовязковим структурним підрозділом загальноосвітнього навчального закладу ,то всі стратегічні освітньо - виховні завдання , які належить розвязувати національній школі , трансформуються в завдання та діяльність шкільної бібліотеки.Наука, технології та інновації, як засвідчує історичний досвід, завжди були вирішальним чинником розвитку суспільства. Ми є свідками того, що інновацій потребують усі області нашого життя, що інновації покликані докорінно поліпшити справи у всіх сферах виробництва, науки, культури, освіти. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, повинно йти „пліч о пліч” з новими інформаційними технологіями, учитися грамотно їх застосовувати.

 • Наука, технології та інновації, як засвідчує історичний досвід, завжди були вирішальним чинником розвитку суспільства. Ми є свідками того, що інновацій потребують усі області нашого життя, що інновації покликані докорінно поліпшити справи у всіх сферах виробництва, науки, культури, освіти. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, повинно йти „пліч о пліч” з новими інформаційними технологіями, учитися грамотно їх застосовувати. 

 •  

 • Перед бібліотекарями ХХІ ст. постають дедалі нові виклики. Необхідно модернізувати принципи організації роботи; також спеціалісти мають оволодіти новими навичками. Бібліотекар сьогодні – це медіа-гід завтра. Він має допомагати людям орієнтуватись у розмаїтті інформації, а також розповідати про нові технології, що з’являються на ринку, та про те, як ними користуватись.Упровадження комп’ютерних технологій, доступу до електронних носіїв та

 • Упровадження комп’ютерних технологій, доступу до електронних носіїв та

 • програмного забезпечення суттєво змінює зміст ряду традиційних видів

 • праці бібліотекаря (каталогізація, обробка літератури, пропаганда

 • бібліографічних знань, довідкове та бібліографічне обслуговування тощо).

Комп’ютеризація суспільства, розвиток ефективних інформаційних технологій, стрімке зростання ролі та значення інформації в сучасному світі спричинили зміни інформаційної складової розвитку науки, соціального життя, сфер виробництва.

 • Комп’ютеризація суспільства, розвиток ефективних інформаційних технологій, стрімке зростання ролі та значення інформації в сучасному світі спричинили зміни інформаційної складової розвитку науки, соціального життя, сфер виробництва.Сучасний темп розвитку суспільства надзвичайно високий. Щоб встигати за змінами, людина повинна переробляти величезну кількість інформації, яка надходить з усіх точок земної кулі. Тому інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності й визначають розвиток суспільства завтрашнього дня.

 • Сучасний темп розвитку суспільства надзвичайно високий. Щоб встигати за змінами, людина повинна переробляти величезну кількість інформації, яка надходить з усіх точок земної кулі. Тому інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності й визначають розвиток суспільства завтрашнього дня.У галузі освіти ці технології знаходять застосування в багатьох напрямках діяльності, зокрема, оновлюється зміст освіти, започатковується дистанційне навчання, впроваджуються нові форми спілкування: електронна пошта, відеоконференції, участь у роботі Інтернет - форумів та ін. А це все потребує вищого рівня і якості підготовки учнів у школі.

 • У галузі освіти ці технології знаходять застосування в багатьох напрямках діяльності, зокрема, оновлюється зміст освіти, започатковується дистанційне навчання, впроваджуються нові форми спілкування: електронна пошта, відеоконференції, участь у роботі Інтернет - форумів та ін. А це все потребує вищого рівня і якості підготовки учнів у школі.Беззаперечно, що комп’ютерні технології сприяють активізації навчальної діяльності учнів. Саме завдяки мультимедійним технологіям відкриваються нові можливості для творчості та розвитку . Комп’ютери дозволяють індивідуалізувати навчання не тільки за темпом вивчення матеріалу, але й за логікою та типом його сприйняття

 • Беззаперечно, що комп’ютерні технології сприяють активізації навчальної діяльності учнів. Саме завдяки мультимедійним технологіям відкриваються нові можливості для творчості та розвитку . Комп’ютери дозволяють індивідуалізувати навчання не тільки за темпом вивчення матеріалу, але й за логікою та типом його сприйняттяВони багатократно підвищують швидкість та точність збору й обробки інформації, дозволяють вести корекцію, є потужним інструментом. За комп’ютерами - майбутнє у пошуку необхідної інформації. Можливості комп’ютерних і мережевих технологій активізують уяву. Тому впровадження цих засобів у сучасний навчальний процес є абсолютно природним явищем

 • Вони багатократно підвищують швидкість та точність збору й обробки інформації, дозволяють вести корекцію, є потужним інструментом. За комп’ютерами - майбутнє у пошуку необхідної інформації. Можливості комп’ютерних і мережевих технологій активізують уяву. Тому впровадження цих засобів у сучасний навчальний процес є абсолютно природним явищемБібліотека у школі — одна з найважливіших ділянок роботи. Вона допомагає реалізувати єдину для школи державну програму національної освіти і виховання ді­тей, вирішує це завдання своїми методами і засобами у загальному плані навчально-виховного процесу школи і разом з педагогічним колективом .

 • Бібліотека у школі — одна з найважливіших ділянок роботи. Вона допомагає реалізувати єдину для школи державну програму національної освіти і виховання ді­тей, вирішує це завдання своїми методами і засобами у загальному плані навчально-виховного процесу школи і разом з педагогічним колективом .З появою новітніх технологій книга і бібліотека втрачають свої лідерські позиції в галузі освіти й науки. Але безперечний конкурент бібліотекиможе стати найкращим помічником. Мова, звісно ж, про Інтернет – глобальну мережу, яка містить незліченну кількість інформації різного типу. Як же може послужити Інтернет у роботі сучасного бібліотекаря?

 • З появою новітніх технологій книга і бібліотека втрачають свої лідерські позиції в галузі освіти й науки. Але безперечний конкурент бібліотекиможе стати найкращим помічником. Мова, звісно ж, про Інтернет – глобальну мережу, яка містить незліченну кількість інформації різного типу. Як же може послужити Інтернет у роботі сучасного бібліотекаря?Насамперед, це автоматизація основних процесів роботи бібліотеки. Це створенням бази внутрішньо шкільної документації бібліотеки і електронного каталогу книг, періодичних видань, методичної літератури, бази даних бібліотечного фонду, обдарованих дітей та дітей, що потребують педагогічної корекції тощо

 • Насамперед, це автоматизація основних процесів роботи бібліотеки. Це створенням бази внутрішньо шкільної документації бібліотеки і електронного каталогу книг, періодичних видань, методичної літератури, бази даних бібліотечного фонду, обдарованих дітей та дітей, що потребують педагогічної корекції тощоЦікавими для дітей, ефективними для у навчально – виховній діяльності, незамінними помічниками для бібліотекаря є мультимедійні технології, які можна використовувати як супровід до бібліотечних уроків , доповнення до календаря знаменних і пам’ятних дат, інформаційних повідомлень, інтегрованих бібліотечних уроків, бесідчарівне царство книжок.pptx

 • Цікавими для дітей, ефективними для у навчально – виховній діяльності, незамінними помічниками для бібліотекаря є мультимедійні технології, які можна використовувати як супровід до бібліотечних уроків , доповнення до календаря знаменних і пам’ятних дат, інформаційних повідомлень, інтегрованих бібліотечних уроків, бесідчарівне царство книжок.pptxНа відміну від традиційної, бесіда з використанням мультимедійної дошки має великі можливості використання ілюстративних матеріалів, що сприяє формуванню в дітей образних уявлень, а на їх основі – і загальних понять. Тому використання презентації PowerPoint потрібно розглядати як новий інструмент у роботі бібліотекаря, що дозволяє створювати наочні і більш інформаційні уроки, бесіди, заходи тощо

 • На відміну від традиційної, бесіда з використанням мультимедійної дошки має великі можливості використання ілюстративних матеріалів, що сприяє формуванню в дітей образних уявлень, а на їх основі – і загальних понять. Тому використання презентації PowerPoint потрібно розглядати як новий інструмент у роботі бібліотекаря, що дозволяє створювати наочні і більш інформаційні уроки, бесіди, заходи тощо

 • книги.pptxВелику допомогу у роботі бібліотекаря програма Publisher: це настільна видавнича система, з допомогою якої можна легко і просто, не маючи спеціальних знань, створювати брошури, таблиці, буклети, поштові листівки, бюлетені, оголошення, візитні картки, прості веб-сайти або повідомлення електронної пошти з багатим форматуванням. Дуже зручна для виготовлення стінгазет, виставок, буклетів тощо.

 • Велику допомогу у роботі бібліотекаря програма Publisher: це настільна видавнича система, з допомогою якої можна легко і просто, не маючи спеціальних знань, створювати брошури, таблиці, буклети, поштові листівки, бюлетені, оголошення, візитні картки, прості веб-сайти або повідомлення електронної пошти з багатим форматуванням. Дуже зручна для виготовлення стінгазет, виставок, буклетів тощо.Незамінним у сучасному суспільстві, і , зокрема, в освіті стає Інтернет як інформаційний простір. Проте він став конкурентом бібліотек усіх типів, у тому числі і шкільних. Тому ми , бібліотекарі, повинні залучити у своїй діяльності всі можливості використання Інтернету

 • Незамінним у сучасному суспільстві, і , зокрема, в освіті стає Інтернет як інформаційний простір. Проте він став конкурентом бібліотек усіх типів, у тому числі і шкільних. Тому ми , бібліотекарі, повинні залучити у своїй діяльності всі можливості використання ІнтернетуПерші кроки до вдосконалення нашої діяльності – створення сторінки шкільної бібліотеки на сайті школи і заповнення її корисною для читачів інформацією, мультимедійними презентаціями різного характеру, тощо. Користувачі сайту і читачі матимуть змогу залишити свої враження від прочитаних книг у віртуальній «Книзі відгуків», тим самим привертатимуть увагу до книг та інших друкованих видань, сприятимуть їхній прочитуваності

 • Перші кроки до вдосконалення нашої діяльності – створення сторінки шкільної бібліотеки на сайті школи і заповнення її корисною для читачів інформацією, мультимедійними презентаціями різного характеру, тощо. Користувачі сайту і читачі матимуть змогу залишити свої враження від прочитаних книг у віртуальній «Книзі відгуків», тим самим привертатимуть увагу до книг та інших друкованих видань, сприятимуть їхній прочитуваностіВчителі ж зможуть ознайомитись із новинками методичної літератури та користуватимуться цікавими посиланнями на освітні сайти і електронні бібліотеки. Також за допомогою Інтернету молоді бібліотекарі можуть здобувати корисний досвід у старших колег, обмінюватись методичними надбаннями, знаннями і вміннями грамотно організувати навчально – виховний процес

 • Вчителі ж зможуть ознайомитись із новинками методичної літератури та користуватимуться цікавими посиланнями на освітні сайти і електронні бібліотеки. Також за допомогою Інтернету молоді бібліотекарі можуть здобувати корисний досвід у старших колег, обмінюватись методичними надбаннями, знаннями і вміннями грамотно організувати навчально – виховний процесУчасть у роботі сайту дає змогу ознайомити користувачів та гостей із Всеукраїнською акцією “Живи, книго!” та з її перебігом в навчальному закладі (накази, акції, переможці тощо);привертає увагу до проблем збереження підручників, сприяє навчанню учнів культури поводження з книгою і культури читання.

 • Участь у роботі сайту дає змогу ознайомити користувачів та гостей із Всеукраїнською акцією “Живи, книго!” та з її перебігом в навчальному закладі (накази, акції, переможці тощо);привертає увагу до проблем збереження підручників, сприяє навчанню учнів культури поводження з книгою і культури читання.Всього в світі 2 млрд користувачів мережі Інтернет. Це 30% населення світу, тобто кожен третій. За дослідженням компанії Inmind на замовлення Інтернет асоціації України, станом на початок 2-го півріччя 2012 року 17,6 мільйона жителів України віком від 15 років (45% дорослого населення) регулярно користуються інтернетом (виходять в мережу не рідше 1 разу на місяць). На жаль, статистики в процентному співвідношенні студентів та школярів щодо загального кола користувачів Інтернет по Україні немає. Проте, тут можна стверджувати, що цей відсоток складає не менше 70. Одним з найбільш відвідуваних ресурсів є PressDisplay , де зібрано електронні версії більш ніж 2200 газет з 97 країн 54 мовами, серед яких такі відомі як The Daily, The Washington Post, USA Today, the Observer, Daily Express, the Guardian, the Daily Telegraph, Sunday Mirror, La Stampa, Der Tagesspiegel, Die Welt, La Tribune та багато інших. Час від часу PressDisplay відкриває вільний доступ . Ось цей ресурс

 • Всього в світі 2 млрд користувачів мережі Інтернет. Це 30% населення світу, тобто кожен третій. За дослідженням компанії Inmind на замовлення Інтернет асоціації України, станом на початок 2-го півріччя 2012 року 17,6 мільйона жителів України віком від 15 років (45% дорослого населення) регулярно користуються інтернетом (виходять в мережу не рідше 1 разу на місяць). На жаль, статистики в процентному співвідношенні студентів та школярів щодо загального кола користувачів Інтернет по Україні немає. Проте, тут можна стверджувати, що цей відсоток складає не менше 70. Одним з найбільш відвідуваних ресурсів є PressDisplay , де зібрано електронні версії більш ніж 2200 газет з 97 країн 54 мовами, серед яких такі відомі як The Daily, The Washington Post, USA Today, the Observer, Daily Express, the Guardian, the Daily Telegraph, Sunday Mirror, La Stampa, Der Tagesspiegel, Die Welt, La Tribune та багато інших. Час від часу PressDisplay відкриває вільний доступ . Ось цей ресурсЩе один позитивний момент комп’ютеризації роботи бібліотекаря – можливість забезпечити всі читацькі запити, адже часто буває, що запитуваної книги немає в бібліотеці, але завдяки комп’ютерним технологіям, бібліотекар зможе запропонувати читачеві її на електронних носіях. Варто також зазначити, що практичними є й аудіокниги.

 • Ще один позитивний момент комп’ютеризації роботи бібліотекаря – можливість забезпечити всі читацькі запити, адже часто буває, що запитуваної книги немає в бібліотеці, але завдяки комп’ютерним технологіям, бібліотекар зможе запропонувати читачеві її на електронних носіях. Варто також зазначити, що практичними є й аудіокниги.Якщо ж потрібної книги немає в електронному варіанті, то і для цієї проблеми є вирішення за допомогою ІКТ: на допомогу бібліотекарю прийдуть електронні бібліотеки.

 • Якщо ж потрібної книги немає в електронному варіанті, то і для цієї проблеми є вирішення за допомогою ІКТ: на допомогу бібліотекарю прийдуть електронні бібліотеки.Електро́нна бібліоте́ка (англ. Digital library) — розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.) завдяки глобальним мережам передачі даних в зручному для кінцевого користувача вигляді.

 • Електро́нна бібліоте́ка (англ. Digital library) — розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.) завдяки глобальним мережам передачі даних в зручному для кінцевого користувача вигляді.Якщо стара книгозбірня була джерелом, до якого йшли всі спраглі знань, то нова — це водогін, що розносить живильну вологу по домівках

 • Якщо стара книгозбірня була джерелом, до якого йшли всі спраглі знань, то нова — це водогін, що розносить живильну вологу по домівках

 • Мелвіл Д'юїЩоб продемонструвати ефективність роботи з електронними бібліотеками , наведемо приклад учень звернувся у бібліотеку, щоб знайти інформацію, якої там немає чи захотів прочитати найновішу книгуhttp://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?

 • Щоб продемонструвати ефективність роботи з електронними бібліотеками , наведемо приклад учень звернувся у бібліотеку, щоб знайти інформацію, якої там немає чи захотів прочитати найновішу книгуhttp://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?Тоді бібліотекар може звернутись до найбільших електронних книгозбірень України і світу, відшукати найновіші матеріали чи копії найстаріших праць чи книг, що вже давно стали книжковим антикваріатом.Національна бібліотека імВ.І.Вернадського. Національна бібліотека ім.В.Стефаника

 • Тоді бібліотекар може звернутись до найбільших електронних книгозбірень України і світу, відшукати найновіші матеріали чи копії найстаріших праць чи книг, що вже давно стали книжковим антикваріатом.Національна бібліотека імВ.І.Вернадського. Національна бібліотека ім.В.СтефаникаЩоб зрозуміти масштабність обсягу електроних інформаційх ресурсів , досить поглянути на їх різноманіття і різногалузевість

 • Щоб зрозуміти масштабність обсягу електроних інформаційх ресурсів , досить поглянути на їх різноманіття і різногалузевість

 •       Українські народні казки      Значний фонд

 •       Українські народні пісні      

 •       Бібліотека української літератури      

 •       Електронний фонд      

 •       ПОЕТИКА      Значний фонд

 •       Українське життя в Севастополі      

 •       Електронний фонд     Значний фонд

 •       Українськи реферати      Значний фонд

 •       Електронна бібліотека України      Значний фонд

 •       Електронна народна бібліотека України      Значний фонд

 •       Українська бібліотека — «Джерело»      Значний фонд

 •       Бібліотека проекту VAKh Online      Незначний фонд

 •       PSYLIB - Психологічна бібліотека      Значний фонд

 •       ІЗБОРНІК      Значний фонд

 •       Електронна бібліотека системи МЕТА      Значний фонд

 •       Київська Міська Бібліотека            Вікіпедія      Значний фонд

 •       Вікіпедія      Значний фонд

 •       Бібліотека рідкісної книги Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка      Значний фондФормат файлів djvu

 •             Електронна бібліотека Верховної Ради України      Значний фонд

 •        Електронна бібліотека україномовної літератури ЧТИВО      Значний фонд

 •       AeLib: Бібліотека світової літератури. Оригінали та переклади      Значний фонд

 •       ЧИТАНКА електронна бібліотека дитячої літератури      Значний фонд

 •       Бібліотека biblos      Значний фонд

 •       До українців. Бібліотека віршів      Значний фонд

 •       Електронна бібліотечка "Просвіти" Херсонщин      Обмежений фонд

 •       Наша дума наша пісня      Незначний фонд

 •       Читальня слоника Дзвоника      Значний фонд

 •       Ukrhistory      Значний фонд

 •       Українська Електронна Бібліотека      Значний фонд

 •       Українське козацтво      Значний фонд

 •       Аргонавти всесвіту. Бібліотека україномовної фантастики.      Значний фонд

 •       Весела абетка      Значний фонд

 •       Країна ангелят      Значний фонд

 •       Гуманітарний архів АНТРОПОС      Значний фонд

 •       Казки народів світу      Значний фонд

 •       Електронна бібліотека газети "День"      Значний фонд

 •       Електронна бібліотека сайту Дімона      Значний фонд

 •       Українські народні казки      Значний фонд

 •       Українська Книга      Значний фондНе в кожного є можливість здійснювати незабутні мандрівки, але за допомого Інтернету ми можемо побувати у найбільших() найкрасивіших() та найоригінальніших, найнезвичайніших бібліотеках світу()

 • Не в кожного є можливість здійснювати незабутні мандрівки, але за допомого Інтернету ми можемо побувати у найбільших() найкрасивіших() та найоригінальніших, найнезвичайніших бібліотеках світу()З усього побаченого й почутого можемо зробити висновок: людина вступила на новий рівень розвитку – у інформаційне суспільство. Але від античних часів і до сьогодні ситуація не змінилася : освіта, наука, культура патребують такого соціального інституту як бібліотека. І якщо бібліотекар зможе осучаснити шкільну бібліотеку, то його роль у вихованні нових членів суспільства зросте і утвердить ще міцніше, ніж раніше.

 • З усього побаченого й почутого можемо зробити висновок: людина вступила на новий рівень розвитку – у інформаційне суспільство. Але від античних часів і до сьогодні ситуація не змінилася : освіта, наука, культура патребують такого соціального інституту як бібліотека. І якщо бібліотекар зможе осучаснити шкільну бібліотеку, то його роль у вихованні нових членів суспільства зросте і утвердить ще міцніше, ніж раніше.Отже, можемо підсумувати : впровадження комп’ютерних технологій у діяльність шкільної бібліотеки сприяє ефективності роботи бібліотекаря, розширює сфери впливу його діяльності, розкриває нові можливості для учнів і вчителів – читачів бібліотеки та залучає їх до процесу модернізації освіти.

 • Отже, можемо підсумувати : впровадження комп’ютерних технологій у діяльність шкільної бібліотеки сприяє ефективності роботи бібліотекаря, розширює сфери впливу його діяльності, розкриває нові можливості для учнів і вчителів – читачів бібліотеки та залучає їх до процесу модернізації освіти.Каталог: 2013


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка