Зно як засіб підвищення якості загальної середньої освітиДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
#1161


ЗНО як засіб підвищення якості загальної середньої освіти

 • Святокум О.Є., начальник науково-методичного відділу Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти


ЗНО - завдання

 • забезпечувати об’єктивне вимірювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів;

 • оптимізувати відбір абітурієнтів до вищих навчальних закладів на основі ефективних, демократичних і прозорих процедур;

 • здійснювати моніторинг якості освіти на національному рівніЗНО - історія

 • З 2002 до 2005 року технологію тестування в Україні розробляв "Центр тестових технологій" Міжнародного фонду "Відродження"

 • З 2006 року незалежне тестування проводить Український центр оцінювання якості освіти. Він є бюджетною установою, заснованою Кабінетом Міністрів України і належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України

 • У 2006 році незалежне зовнішнє оцінювання вперше проводилося за бюджетні кошти. МФВ та Організація "Американські Ради з міжнародної освіти ACTR/ACCELS" продовжують надавати організаційну та фінансову підтримкуЗНО - історія

 • Спочатку тестування проводилося з трьох найбільш поширених при вступі до вищих навчальних закладів предметів: української мови, історії, математики, а з 2007 року було додано хімію, біологію й фізику

 • У 2007 зарахування результатів тестування відбувалося за бажанням абітурієнта

 • З 2008 року ЗНО – єдиний шлях для вступу до ВНЗ.

 • У 2010 абітурієнти матимуть можливість складати до 5 тестувань, обираючи їх із восьми предметів (українська мова та література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, іноземні мови). Обов'язковими для складання будуть два тести - українська мова та література для всіх, історія України або математика – залежно від профілю ВНЗЗНО – перші підсумкиЗНО – перші підсумки

 • У висновках за результатами дослідження фонду «Демократичні ініціативи» підкреслювалось: «Реформування системи вступу до ВНЗ за результатами ЗНО – це єдина успішна реформа, яка дозволила реально добитися зменшення корупції і зробити наше суспільство більш справедливим, більш наближеним до стандартів цивілізованих країн. Проте суспільство це, здається, ще не усвідомило»ЗНО – перші підсумки

 • Минулого року 78,5 % випускників шкіл частково або повністю довіряли тестуванню, у 2009 році цей показник зріс до 82,8 %. Лише 5% цьогорічних випускників не довіряють зовнішньому оцінюванню.

 • Серед батьків абітурієнтів відсоток довіри до зовнішнього оцінювання становить 77,8

 • Дослідження прогностичної валідності тестів ЗНО-2008 засвідчили: кореляція між результатами ЗНО та середнім балом за дві сесії складає 0,503. За визнаною у світі класифікацією – це високий показник. Кореляція із середнім балом атестата склала 0,399ЗНО -2009 у Харківській області (кількість)

 • 26393 учасників тестування з української мови та літератури

 • 17421 – з математики

 • 9152 – з історії України

 • 5545 – з біології

 • 2706 – з англійської мови

 • 1708 – з хімії

 • 1517 – з фізики

 • 1480 – з географії

 • 105 - з німецької мови

 • 52 – з французької мови

 • 6 – з іспанської мови

ЗНО - умови результативності

Підготовка тестів

 • Основні методологічні підходи при укладанні тесту

 • відповідність програмі зовнішнього незалежного оцінювання

 • забезпечення валідності, об’єктивності, надійності тестових завданьПідготовка тестів

 • До розроблення тестів УЦОЯО було залучено досвідчених педагогів загальноосвітніх навчальних закладів (25), наукових співробітників Академії педагогічних наук України, викладачів вищих навчальних закладів (2 доктори наук, 16 кандидатів наук, 6 викладачів ВНЗ)

 • Над кожним предметним тестом працювало три групи розробників

 • Було розроблено 33 варіанти та 495 псевдоваріантів тестівХарактеристики тесту

 • Валідність – показує, що оцінює тест і наскільки добре він це робить

 • Об’єктивність – незалежність оцінювання від того, хто визначає результат

 • Надійність – кожне завдання має сприяти виявленню різниці між слабкими та сильними учнямиХарактеристики тесту

 • Складність (P-value) – успішність учасників тестування у виконанні цього завдання. Визначається як відношення кількості балів, що набрали всі учасники тестування за виконання даного завдання до максимальної кількості балів, яку вони могли б отримати за його виконання, виражену у процентахХарактеристики тесту

 • Дискримінативність – характеризує здатність тестового завдання відділяти учасників тестування з різним рівнем навчальних досягнень. Дискримінативність завдання визначають як різницю складності завдання для сильної і слабкої групХарактеристики тесту

 • Кореляція – узгодженість результату за виконання тестового завдання з результатом виконання тесту в цілому. Значення кореляції належить інтервалові [-1, 1]. Чим більше значення кореляції, тим завдання краще.Рівні засвоєння знань (Когнітивний домен)Таксономія (класифікація) навчальних цілей пізнавальної сфери (за Б.Блумом)

 • Знання – це здатність запам’ятовувати факти, принципи, процеси в різних предметних галузях

 • Розуміння – здатність розуміти матеріал, який вивчається

 • Застосування – здатність використовувати засвоєний матеріал у нових ситуаціях

 • Аналізування – здатність структурувати навчальний матеріал таким чином, що стає зрозумілою загальна організаційна структура

 • Синтезування – здатність поєднати окремі частини знань для отримання цілого, що набуває нової якості

 • Оцінювання – здатність судити про цінність даного навчального матеріалу в межах сформульованої метиФормати тестових завдань

 • 1.Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

 • 2. Завдання на встановлення відповідності.

 • 3. Завдання на встановлення правильної послідовності.

 • 4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

 • 5. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 • До кожного із завдань пропонується 4 або 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну відповідь у бланку відповідей

 • Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо:

 • а) позначена неправильна відповідь;

 • б) позначено дві або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них позначена й правильна відповідь;

 • в) жодна відповідь не позначена взагалі.Завдання на встановлення відповідності

 • У завданнях пропонується співвіднести матеріал двох колонок, позначених літерами та цифрами.

 • Завдання вважається виконаним (частково виконаним), якщо учасник вибрав та позначив правильну цифру (від 1 до 4) у бланку відповідей напроти літери (від А до Д) (від 1 до 4 правильно визначених відповідностей, оцінюється – від 1 до 4 балів).

 • Завдання вважається невиконаним, якщо жодна з позначених учасником відповідностей не є правильною.Завдання на встановлення правильної послідовності

 • Пропонується розташувати події, факти, позначені літерами, у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга - 2, третя - 3, четверта - 4.

 • Частково правильна відповідь оцінюється в 1 бал, повністю правильна – 2 бали

 • Частково правильною відповіддю вважається така, у якій хоча б дві позиції вказані правильно.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

 • У результаті виконання завдання потрібно отримати числовий результат (хімія, фізика, математика), утворити граматичну форму слова (іноземні мови) і записати її в бланк відповіді.Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

 • Завдання передбачає створення власного висловлення

 • на дискусійну тему - у ньому слід аргументовано ствердити або заперечити висловлену в завданні позицію (українська мова та література);

 • відповідно до запропонованої комунікативної ситуації (іноземна мова)Приклади завданьУкраїнська мова та літератураУкраїнська мова та літератураУкраїнська мова та літератураУкраїнська мова та літератураУкраїнська мова та літератураУкраїнська мова та літератураМатематикаМатематикаІсторія УкраїниІсторія УкраїниБіологіяБіологіяЗНО-2009 (підсумки)

 • Значна частина учасників виявилася недостатньо готовою до тестування, насамперед психологічно. Діти не могли правильно розрахувати час, плутались у заповненні бланків, надмірно хвилювалися, виконуючи завдання

 • Подолати ці труднощі можна, поступово й систематично запроваджуючи тести як засіб оцінювання навчальних досягнень учнів

 • Виконуючи на уроках тестові завдання різних типів, зокрема й пов'язані з використанням різних джерел знань у стислих часових межах і за процедурою незалежного тестування, ми зможемо якісніше підготувати наших учнів до завершального етапуОрганізація підготовки

 • Сайт УЦОЯО www.testportal.gov.ua:

 • Програми ЗНО-2010 з усіх предметів тестування

 • Специфікація тестів

 • Демонстраційний тест

 • Тренувальні вправиОрганізація підготовки

 • Специфікація тестуосновний документ, що визначає структуру і зміст контрольно-вимірювальних матеріалів із навчального предмета. Специфікація розподіляє завдання за змістом, формою та рівнем складності, визначає систему оцінювання окремих завдань і тесту в цілому

 • Демонстраційний тест це варіанти тестів, які оприлюднюють до початку тестування, щоб ознайомити учасників із їх структурою та змістом. Завдання демонстраційного тесту не використовують під час пробного та сертифікаційного тестуваньБіологіяХімія

 • 60 завдань, 150 хвилин

 • Завдання закритої форми:

 • 1) 35 завдань з вибором однієї правильної відповіді

 • 2) 5 завдань на встановлення відповідності

 • 3) 10 завдань на встановлення правильної послідовності

 • Завдання відкритої форми:

 • 1) 10 завдань відкритої форми з короткою відповіддюФізика

 • 37 завдань, 180 хвилин

 • Завдання закритої форми

 • 1) 25 завдань з вибором однієї правильної відповіді

 • 2) 2 завдання на встановлення відповідності

 • Завдання відкритої форми

 • 1) 10 завдань відкритої форми з короткою відповіддюГеографія

 • 58 завдань, 120 хвилин

 • Завдання закритої форми:

 • 1) 42 завдання з вибором однієї правильної відповіді

 • 2) 10 завдань на встановлення відповідності

 • 3) 6 завдань на встановлення правильної послідовностіІсторія України

 • 60 завдань, 120 хвилин

 • Завдання закритої форми:

 • 1) 50 завдань з вибором однієї правильної відповіді

 • 2) 6 завдань на встановлення відповідності

 • 3) 4 завдання на встановлення правильної послідовностіМатематика

 • 36 завдань, 150 хвилин

 • Завдання закритої форми

 • 1) 25 завдань з вибором однієї правильної відповіді

 • 2) 3 завдання на встановлення відповідності

 • Завдання відкритої форми

 • 1) 8 завдань відкритої форми з короткою відповіддюІноземна мова (німецька, французька, іспанська, англійська)

 • 51 завдання, 120 хвилин

 • Завдання закритої форми:

 • 1) з вибором однієї правильної відповіді

 • 2) на встановлення відповідності (німецька, іспанська, англійська мова)

 • 3) на заповнення пропусків

 • Завдання відкритої форми

 • 1) на заповнення пропусків

 • 2) розгорнута відповідь (висловлювання з приводу запропонованої комунікативної ситуації)Українська мова та література

 • 61 завдання, 180 хвилин

 • Завдання закритої форми:

 • 1)з вибором однієї правильної відповіді

 • 51 завдання = 31 (мова)+20 (література)

 • 2) на встановлення відповідності

 • 9 завдань = 5 (мова)+4 (література)

 • Завдання відкритої форми

 • 1) розгорнута відповідь (створення власного аргументованого висловлення на дискусійну тему)Пробне тестування

 • Мета – ознайомлення з процедурою тестування

 • Реєстрація через мережу Інтернет з

 • 1 листопада до 15 грудня

 • Вартість – 60 грн

 • Дати проведення:

 • 13 березня

 • І зміна – українська мова та література

 • ІІ зміна – хімія, іноземні мови

 • 20 березня

 • І зміна математика, історія України

 • ІІ зміна біологія, географія, фізикаВисновки

 • ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТУВАННЯ ДАЮТЬ ПІДСТАВУ ПІДКРЕСЛИТИ ВАЖЛИВІСТЬ І ПЕДАГОГІЧНУ ЦІННІСТЬ ЦЬОГО МЕТОДУ

 • ВІН ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ СТАТИСТИЧНО ТОЧНО АНАЛІЗУВАТИ ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ОСВІТИ, ВИКОРІНЮВАТИ НЕДОЛІКИ І БАЧИТИ ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУКонтакти

 • Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти

 • Наша адреса:

 • М. Харків, площа Незалежності, 6

 • Тел. 705-39-10

 • Наш сайт:

 • www.zno-kharkiv.org.uaДякую за увагу!Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка