Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури проводилося 5 і 6 червня 2014 рДата конвертації27.06.2016
Розмір445 b. • Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури проводилося 5 і 6 червня 2014 р.

 • У ньому взяла участь 224 481 особа: перша сесія – 112 089 (92,6% від загальної

 • кількості зареєстрованих), друга сесія – 112 392 (93,1% від загальної кількості зареєстрованих).

 • Розподіл завдань тесту відповідно до розділів програми подано в таблицях 3.1.1.1.1 і 3.1.1.1.2Максимальний бал, який можна було набрати за правильне виконання всіх

 • Максимальний бал, який можна було набрати за правильне виконання всіх

 • завдань тесту, – 107.

 • Потім за спеціальною таблицею (для кожної сесії окремо) його переводили у

 • 200-бальну шкалу.Українська мова і література – 2 157 заяв (2013 р. – 1 482 заяви)

 • Українська мова і література – 2 157 заяв (2013 р. – 1 482 заяви)

 • (0,89 % від загальної кількості тестувань із цього предмета)

 • Загалом було подано 5 152 заяви, із них 4 175 залишили без змін, 959 абітурієнтам (18,6%) результати підвищили.Загальні висновки

 • Загальні висновки

 • щодо результатів тестування

 • за доменом змістуЗавдання з фонетики та графіки (визначення співвідношення між звуками й

 • Завдання з фонетики та графіки (визначення співвідношення між звуками й

 • буквами або вимова звуків) мають оптимальними та дещо складнішими завданнями для учасників (успішно виконали 42,24 % та 30,04%)

 • учасників першої та другої сесії відповідно).По-різному учасники тестування виконували завдання з

 • По-різному учасники тестування виконували завдання з

 • лексикології. Приміром, дібрати антонімічну чи синонімічну пару змогли 69,44 (І) та 67,89% (ІІ) учасників, проте завдання на визначення помилок у слововживанні виявилися дещо складнішими – 22,40 (І) 23,60 % (ІІ)

Будову слова та словотвір було представлено в тесті завданнями на пошук

 • Будову слова та словотвір було представлено в тесті завданнями на пошук

 • спільнокореневого слова (має легкий рівень складності, успішно виконали 73,12%

 • учасників), на визначення однакового значення суфікса під час творення нових слів

 • (виявилося оптимальним, успішно виконали 47,39% учасників) та на визначення

 • правильного варіанта змін приголосних під час творення слів (оптимальне, успішно

 • виконали 56,66% учасників).Завдання із загальної морфології потребували від учасників визначення частиномовної

 • Завдання із загальної морфології потребували від учасників визначення частиномовної

 • приналежності слів (успішно виконали 47,74 та 54,84% учасників І та ІІ сесії відповідно).Завдання в розділі «Синтаксис» також не викликали особливих труднощів – усі вони виявилися оптимальними. Цьогоріч це були завдання на визначення виду речення, розпізнавання членів речення, конструювання речення з відокремленою обставиною чи складносурядного, класифікацію односкладних або складнопідрядних речень.

 • Завдання в розділі «Синтаксис» також не викликали особливих труднощів – усі вони виявилися оптимальними. Цьогоріч це були завдання на визначення виду речення, розпізнавання членів речення, конструювання речення з відокремленою обставиною чи складносурядного, класифікацію односкладних або складнопідрядних речень.

У випускників досить успішно сформовані уміння визначати стильову приналежність тексту. Ці завдання правильно виконала переважна більшість учасників як першої, так і другої сесії тестування.

 • У випускників досить успішно сформовані уміння визначати стильову приналежність тексту. Ці завдання правильно виконала переважна більшість учасників як першої, так і другої сесії тестування.

 • Продемонструвати знання акцентологічних норм успішно вдалося 48,23 та

 • 52,6% учасникам тестування.

 • У тесті міститься також значна кількість завдань з орфографії. Вони мають

 • такий рівень складності:

 • легкі – на правопис апострофа, м’якого знака, літери е, префікса з-,;

 • оптимальні – на написання слів іншомовного походження;

 • складні – на подвоєння приголосних.Завдання 34 І сесії і 35 ІІ сесії ЗНО, зорієнтовані на перевірку

 • Завдання 34 І сесії і 35 ІІ сесії ЗНО, зорієнтовані на перевірку

 • контекстуального значення слова чи визначення ідеї тексту, виявилися

 • досить складними для багатьох учасниківВиконання відкритого завдання з розгорнутою відповіддю (власне висловлення)

 • Виконання відкритого завдання з розгорнутою відповіддю (власне висловлення)

 • продемонструвало невисокий рівень комунікативних умінь учасників ЗНО.

 • Чимала кількість із них (12 та 13%) дістала 0 балів з 20 можливих за виконання цього

 • завдання. Середній бал, який екзаменатори виставляли за виконання завдання на бланку

 • Б, – 9, а найвищу кількість балів (20) має лише 0,07 та 0,12% учасників першої та другої

 • сесії тестування відповідно.Понад 9 тис. учасників не виконали цього завдання. Більшість за цей вид завдань набрала – 8-9 б.

 • Понад 9 тис. учасників не виконали цього завдання. Більшість за цей вид завдань набрала – 8-9 б.Створюючи власне висловлення, треба було сформулювати тезу, що

 • Створюючи власне висловлення, треба було сформулювати тезу, що

 • презентувала б власну позицію з приводу запропонованої проблеми. Частково – на

 • 1 бал – це вдалося зробити 51,44 та 62,8% тестованих, тоді як на 2 бали лише

 • 31,63 та 18,46%.

 • Тезу власного висловлення потрібно підтвердити принаймні двома доречними

 • аргументами. Більшість учасників наводила лише один доречний аргумент або

 • два аргументи, що дублювали одне одного. Тому 51,49% (перша сесія) та 64,49%

 • (друга сесія) учасників отримали за цей критерій 1 бал із двох можливих.

 • Наведення прикладів із літератури й інших видів мистецтва та прикладів,

 • що є історичними фактами або випадками з життя, виявилося найважчим

 • завданням для цьогорічних учасників тестування. У 51,92 та 58,87% випадків

 • екзаменатори оцінили ці приклади в 0 балів із двох можливих. Це свідчить про те,

 • що у власних висловленнях прикладів немає чи вони не доречні.Логічність і послідовність викладу було оцінено переважно в 1 бал із двох

 • Логічність і послідовність викладу було оцінено переважно в 1 бал із двох

 • можливих (58,82 та 66,93% учасників). У роботах траплялися порушення

 • логічності, цілісності й несуперечливості розвитку думки.

 • Невисокими балами переважно оцінено й висновок у власних висловленнях.

 • Половина учасників (50,52 та 57,36% першої та другої сесії відповідно) має за цей

 • критерій 1 бал із двох можливих. Це свідчить, що висновок лише частково

 • відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами.

 • Дуже низьким виявився рівень орфографічної й пунктуаційної грамотності

 • учасників. Так, 26% (26,61%) робіт за цим критерієм оцінено в 0 балів із

 • чотирьох можливих, тобто в них зафіксовано 17 і більше орфографічних і

 • пунктуаційних помилок.

 • За критерієм лексичної, граматичної й синтаксичної вправності учасники

 • тестування також продемонстрували досить низький рівень. Зокрема 44,47 та

 • 41,66 % робіт першої та другої сесії відповідно мають 0 балів із чотирьох

 • можливих, що свідчить про наявність у кожній роботі 11 й більше помилок.Так, у завданні 45 першої сесії учасникам

 • Так, у завданні 45 першої сесії учасникам

 • Пропонувалося впізнати зображену на картині

 • героїню твору. Завдання виявилося легким із

 • хорошою розподільною здатністю. Значна частина

 • учасників (67,75%) впізнала Катерину з

 • однойменної поеми Т.Шевченка.Складним для учасників виявилося завдання 37 першої сесії. Правильну відповідь - А - обрало 17,8%, тоді як більшість визначала варіант Д. Можливо, це пов’язано із незнанням текстів або згадкою в умові та у варіанті Д слова “козак” 

 • Складним для учасників виявилося завдання 37 першої сесії. Правильну відповідь - А - обрало 17,8%, тоді як більшість визначала варіант Д. Можливо, це пов’язано із незнанням текстів або згадкою в умові та у варіанті Д слова “козак” Також складними виявилися завдання 53 і 54 першої сесії

 • Також складними виявилися завдання 53 і 54 першої сесії

 • тестування, та 40 і 47 другої. Вони були побудовані, знову ж таки,

 • на знанні тексту твору. Лише 35,39% учасників змогли визначити,

 • що йдеться про поезію “Молюсь і вірю…”, а 21,45% розпізнав

 • цитату з твору Ліні Костенко. Щодо завдань другої сесії, то

 • статистика така: 38,55% та 34,63%термін проведення – 24 квітня;

 • термін проведення – 24 квітня;

 • дворівневість;

 • частина роботи буде зарахована як ДПА з української мови;

 • змінюється розрахунок бала за тест;

 • змінюється кількість часу на написання сертифікаційної роботи;

 • змінюється кількість завдань;

 • вводять новий тип завдань – на встановлення правильної послідовності та надання короткої відповіді на запитання (поглиблений рівень)

Усі учасники ЗНО виконують базовий рівень. Результати, отримані за завдання частин І і

 • Усі учасники ЗНО виконують базовий рівень. Результати, отримані за завдання частин І і

 • ІІІ (34 завдання), переводять у шкалу 1-12 для ДПА – (63 б). Якщо учасникові для вступу потрібен поглиблений рівень,

 • то він виконує ДОДАТКОВІ завдання.Завдання на встановлення послідовності перевіряють уміння встановлювати

 • Завдання на встановлення послідовності перевіряють уміння встановлювати

 • послідовність подій у часі, спираючись на знання відповідних літературних епох, напрямів,

 • течій, часу виходу у світ художніх творів, основних етапів життя і творчості письменників тощо.

 • За виконання кожного такого завдання можна отримати від 0 до 3 балів.Завдання з короткою відповіддю перевіряють уміння чітко формулювати свою думку, вибирати головне і другорядне з пропонованого тексту, аналізувати прочитане.

 • Завдання з короткою відповіддю перевіряють уміння чітко формулювати свою думку, вибирати головне і другорядне з пропонованого тексту, аналізувати прочитане.

 • За виконання кожного такого завдання можна отримати від 0 до 2 балів.

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти

 • www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти

 • www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти (ЛРЦОЯО)

 • (032) 242 26-60 – телефон гарячої лінії ЛРЦОЯО • Дякую за увагуКаталог: files -> presentation -> 2015
presentation -> Кінець ХV – початок ХVІ століття характеризується зміною як по­лі­тичних, так І філософських орієнтирів
presentation -> 1. Біогеохімічний кругообіг. Кругообіг речовин в біосфері. Кругообіг вуглецю. Кругообіг кисню. Кругообіг азоту. Кругообіг фосфору. Кругообіг сірки. Кругообіг вод
presentation -> Викладач Киричок Олександр
presentation -> Інформації про предмет. Все нове, по суті уже колись було реалізованим, зараз йде переосмислення на новій основі, тому історичний досвід дуже потрібен. Загальні знання мінімізують вплив на мозок "міфів", які створюються з різною метою!
presentation -> Реалізація принципу відкритості в державному управлінні в Україні Державна митна служба України
presentation -> Що таке інклюзія?
presentation -> Про організацію та проведення науково-експериментальної роботи в умовах інноваційного розвитку системи післядипломної педагогічної освіти
2015 -> Про затвердження Календарного плану підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання…"; від 16. 12. 2014 №1475 " Про затвердження Календарного плану


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка