Зовнішнє незалежне оцінюванняДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.


 • ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ

 • ОЦІНЮВАННЯ

 • ІСТОРІЯ

 • РОБОТА З БЛАНКАМИ ВІДПОВІДІ

 • Укладач: методист ОРЦОЯО

 • Афанасьєв Микола Михайлович

 • ОДЕСА

 • 2007


ЗМІСТ

 • ВСТУП

 • ТЕСТОВИЙ ЗОШИТ: ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД, ОФОРМЛЕННЯ, ЗМІСТ ТА ПРАВИЛА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 • БЛАНК ВІДПОВІДІ НА ЗАКРИТІ ЗАВДАННЯ (А)

 • БЛАНК ВІДПОВІДІ НА ВІДКРИТІ ЗАВДАННЯ (Б)

 • ЗАКЛЮЧЕННЯ

 • РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА В ІНТЕРНЕТІ

 • ЛІТЕРАТУРАВСТУП

 • Складне питання саме по собі часто викликає в учня певні труднощі з підготовкою відповіді на нього, а якщо це ж питання подати ще й у незвичній формі і відповідь на нього повинна теж мати відповідну форму, зміст, розмір та місце , то зрозуміло, що випробовуваний опиняється у дуже не простій ситуації.

 • Саме завдяки незвичності форм завдань та відповідей на них учні, абітурієнти і студенти під час роботи з тестами інколи втрачають 20 – 30 % балів від загальної оцінки. Щоб уникнути такої невиправданої втрати, слід задовго до застосування тестових технологій оцінювання розпочати процес адаптації учнів до них.

 • Якщо сьогодні з форматами завдань з історії знайома переважна більшість випускників ЗНЗ, то з бланками для відповіді мало хто з них стикався. Тож є необхідність детально розібрати процес роботи з конкретним бланком відповіді.1. ТЕСТОВИЙ ЗОШИТ: ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД, ОФОРМЛЕННЯ, ЗМІСТ ТА ПРАВИЛА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 • Як варіант, титульний лист схематично може виглядати наступним чином:

 • На титульній стороні тестового зошита зазначено:

 • - номер зошита

 • (його слід буде вписати до бланку відповіді !!! )

 • - назву предмета;

 • - час, який відведено для ЗНО.

 • У нижній його частині подано:

 • Інструкцію з виконання роботи.

 • Зверніть увагу!

 • Тестовий зошит випробуваний може використовувати як чернетку, тобто підкреслювати обрані відповіді, давати відповіді на відкриті питання, але потім їх слід перенести до бланків «А» і «Б».Окрім загальної інструкції до тесту, короткі інструкції подаються перед кожним завданням або групою завдань, які по шрифтовому оформленню відрізняються від змістовної основи завдання і відповідей до нього.

 • Окрім загальної інструкції до тесту, короткі інструкції подаються перед кожним завданням або групою завдань, які по шрифтовому оформленню відрізняються від змістовної основи завдання і відповідей до нього.

 • Вони адекватні формі і змісту завдання.

 • Якщо завдання представлені однією формою, інструкція пишеться один раз для всього тесту.

 • Якщо ж тест включає завдання різних форм, то перед кожною зміною форми завдання пишеться нова інструкція.Приклади інструкцій до тестових завдань (Бланк А)

 • Приклади інструкцій до завдань однієї форми (Бланк А):

 • Завдання 1 – 40 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь і позначте її у бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок – комп'ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ!

 • Завдання 41 – 48 мають сім варіантів відповіді, із яких ЧОТИРИ ПРАВИЛЬНИХ. Виберіть УСІ правильні відповіді та позначте їх у бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок – комп'ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ!

 • У завданнях 49 – 53 до кожного з чотирьох завдань, позначених БУКВАМИ, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений ЦИФРОЮ. Запишіть у таблицю в тесті цифри відповідей, потім їх перенесіть до бланку А. У відведені клітинки бланка впишіть цифри відповідно до зразка. Усі інші види Вашого запису комп'ютер реєструватиме як ПОМИЛКУ!

 • У завданнях 54 – 58 розташуйте історичні події в правильній хронологічній послідовності. Запишіть букви, яким позначені події, у таблицю. Перша подія має відповідати цифрі 1, друга – 2 і т.д. Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей А, уписуйте їх у відведені клітинки ТІЛЬКИ ВЕЛИКИМИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ відповідно до зразка. Усі інші види Вашого запису комп'ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКУ!Приклади інструкцій до тестових завдань (Бланк Б)

 • Приклади інструкцій до завдань відкритої форми з короткою відповіддю (Бланк Б):

 • Завдання передбачають запис прізвища діяча, назви події або явища, поняття, року, у якому відбулася подія, або речення (в залежності від вимог завдання) на основі опрацювання наведеного уривка тексту. Наприклад: “Прочитайте уривок і напишіть назву споруди, про яку йде мова”.

 • Приклади інструкцій до завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю (Бланк Б):

 • І тип – витяг з історичного джерела та запитання до нього. Наприклад: “Проаналізуйте наведений витяг історичного джерела та виконайте завдання” ( 5 – 6 запитань).

 • ІІ тип – завдання, яке передбачає розгорнутий виклад заданої теми. Наприклад: “Охарактеризуйте політику гетьмана П. Скоропадського та визначте її вплив на ситуацію в Україні”Відповіді слід писати тільки друкованими літерами. Тестові завдання бланку «А» будуть перевірятися за допомогою комп’ютерних технологій, тож виправляти у клітинці проставлені ручкою відповіді не можна, тому що комп’ютер не розуміє виправлень і покаже їх як помилку.

 • Відповіді слід писати тільки друкованими літерами. Тестові завдання бланку «А» будуть перевірятися за допомогою комп’ютерних технологій, тож виправляти у клітинці проставлені ручкою відповіді не можна, тому що комп’ютер не розуміє виправлень і покаже їх як помилку.

 • Не можна користуватися!!!Щоб було зрозумілішим пояснення, побудуємо його наступним чином: розіб’ємо бланк відповіді «А» на його структурні складові – блоки (Б-1; Б-2 ..... ) і наведемо конкретні приклади тестових завдань та технологію заповнення відповідних місць у бланку відповіді.

 • Щоб було зрозумілішим пояснення, побудуємо його наступним чином: розіб’ємо бланк відповіді «А» на його структурні складові – блоки (Б-1; Б-2 ..... ) і наведемо конкретні приклади тестових завдань та технологію заповнення відповідних місць у бланку відповіді.Робота з блоками “Б-1” – “Б-5”

 • Робота з бланком відповіді А полягає в необхідності вписувати у клітинки літери (дивись нижче – позначка Б- 2) і цифри (позначка Б-1), які символізують обрані вами варіанти відповіді. Це важливо для того, щоб комп’ютер однозначно „прочитав”, „зрозумів”, зафіксував і правильно оцінив вашу відповідь. Про це вас попереджає також відповідне застереження ( Б-4).

Робота з блоком “Б-6”

 • Слід звернути увагу на те, що для відповіді на запитання Блоку 6 (під номерами 1 – 40) необхідно у відповідну клітинку вписати позначку „Х” і ніяку іншу!

 • Наприклад, у тестовому завданні № 4 Блоку 6 слід вказати рік визволення України від фашистських загарбників. Варіанти відповіді:

 • А – 1942 р.; Б – 1944 р.; В – 1943 р.; Г – 1945 р.

 • Вам відомо, що визволення України припадає на 1944 рік (рік під літерою Б), тож проставте позначку „Х” у варіантах відповіді до четвертого тестового завдання (ТЗ) під літерою „Б”, так як це показано нижче (Б-6):Робота з блоком “Б-7”Робота з блоком “Б-8”

 • Завдання на встановлення відповідності, тобто необхідно встановити відповідність елементів одного стовпчика з елементами другого стовпчика. Слід звернути увагу на те, що відповіді слід вписувати не позначками „Х”, як у попередніх завданнях, а цифрами!

 • У цьому форматі проти кожної літери мають бути вписані відповідні цифри. Варіантів відповідей (дистракторів) до цього завдання завжди більше.

 • Наприклад, завдання 48 – установити відповідність між роками і подіями:

 • А – 1946 р. 1 – загибель Р. Шухевича, командувача УПА;

 • Б – 1947 р. 2 – ув’язнення митрополита Й. Сліпого;

 • В – 1949 р. 3 – „воз’єднання” греко-католицької церкви з РПЦ;

 • Г – 1950 р. 4 – затвердження герба, прапора і державного гімну УРСР;

 • 5 – призначення Л.Кагановича керівником КПУ.

 • Правильні відповіді, тобто цифри 3, 5, 4, 1 , слід проставити проти літер у зазначеній послідовності.Робота з блоком “Б-9”

 • Завдання на встановлення правильної послідовності історичних подій, дій, операцій, різних процесів; ланцюжок розумових дій, перевірка знань певних понять і термінів.

 • Зверніть увагу на те, що відповіді в цьому випадку записуються великими літерами, які вказуть послідовність, наприклад, подій.

 • Приклад, завдання 55 – встановити хронологічну послідовність подій:

 • А – визволення Одеси від фашистів;

 • Б – визволення Криму;

 • В – битва під Москвою;

 • Г – битва на Курській дузі;

 • Д – оборона Сталінграда.

 • Щоб вирішити зазначене ТЗ, слід проти цифри „1” в межах білого прямокутника написати літеру, що символізує подію, яка в часі відбулася першою, проти цифри „2” – другою і т.д., тобто так, як це зроблено нижче.Робота з блоком “Б-10”

 • До бланку «А» можуть бути внесені завдання відкритої форми з короткою відповіддю (під час ЗНО 2007 року такі завдання були включені до Бланка Б). В якості відповіді можуть бути дати, прізвища, явища, події, поняття тощо. Слід звернути увагу на те, що завдання цього формату передбачають відповіді, які можуть писатися як літерами, так і цифрами.

 • Кількість букв у слові-відповіді або кількість цифр у числі-відповіді не може бути більшою, ніж кількість клітинок для відповіді, яка починає писатися з першої клітинки від номера завдання. Крім того, важливо добре пам’ятати правильність написання прізвищ, географічних назв, подій тощо. Помилка в написаному слові буде „помічена” комп’ютером і відповідь не буде зарахована.

 • Щоб краще уявити цей формат, наведемо декілька прикладів тестових завдань.

 • Наприклад:

 • - у ТЗ № 57 вказати рік, коли розпочалася Друга світова війна (1939 р.);

 • - у ТЗ № 59 вказати прізвище командувача УПА (Шухевич).

 • Нагадуємо, що усі літери і цифри мають бути вписані до білих прямокутників лише друкованими та чіткими літерами й цифрами.Робота з блоками “Б-11 - 15”

 • Виправлення помилок, допущених під час відповіді на запитання в бланку відповіді А. Вписувати виправлення слід за загальними правилами заповнення бланку відповіді. Єдина відмінність: крім запису виправленої відповіді, обов’язково слід перед цим записати номер завдання, відповідь на яке виправляється.Розглянемо детальніше цю процедуру за допомогою відповідного блоку бланка відповіді «А» (Б-11 – Б -15 – дивись вище). Клітинки, в яких слід вписати номер завдання (наприклад, 02, 14), а проти нього до відповідних клітинок – виправлення. Принцип запису виправлення такий, як і під час заповнення основних блоків для відповідей. В кожній клітинці слід записувати лише одну цифру номера завдання.

 • Розглянемо детальніше цю процедуру за допомогою відповідного блоку бланка відповіді «А» (Б-11 – Б -15 – дивись вище). Клітинки, в яких слід вписати номер завдання (наприклад, 02, 14), а проти нього до відповідних клітинок – виправлення. Принцип запису виправлення такий, як і під час заповнення основних блоків для відповідей. В кожній клітинці слід записувати лише одну цифру номера завдання.

 • Для прикладу заповнимо у блоці

 • завдань Б-13 (53–56) виправлення відповіді до завдання 55.Загальний вигляд заповненого бланка “А”У верхній частині титульної сторінки цього бланку відведено поле (Блок – 1 (Б-1), яке заповнюється тільки екзаменатором.

 • У верхній частині титульної сторінки цього бланку відведено поле (Блок – 1 (Б-1), яке заповнюється тільки екзаменатором.

 • Ніяких поміток і записів в цій частині бланку робити не слід, інакше Ваша робота може бути не зарахована!Нижче поля для екзаменатора під цифрами йде поле з білими квадратиками (Б-2). В квадраті, над яким стоїть цифра, що відповідає номеру Вашого зошита, слід проставити позначку, зразок якої нанесено поряд. Наприклад, номер Вашого зошита „10”. Значить позначку слід вписати до білого квадрату під цифрою десять

 • Нижче поля для екзаменатора під цифрами йде поле з білими квадратиками (Б-2). В квадраті, над яким стоїть цифра, що відповідає номеру Вашого зошита, слід проставити позначку, зразок якої нанесено поряд. Наприклад, номер Вашого зошита „10”. Значить позначку слід вписати до білого квадрату під цифрою десятьНижня частина титульної сторінки бланка БОформлення відповіді на завдання відкритої форми з короткою відповіддю (Бланку “Б”)

 • Відповіді мають бути стислими та сформульованими таким чином, щоб вони могли поміститися у відведене для запису місце.

 • Відповідь на ці запитання має бути записана так, як це показано у Бланку відповіді «Б» нижче. Запитання цього блоку можуть стосуватися письмових історичних джерел. Тобто спочатку подається уривок відповідного тексту, а потім до нього пропонуються одне або два запитання.

 • Наприклад, завдання 61:

 • Відкриваючи Паризьку мирну конференцію, Президент Франції Р. Пуанкаре заявив наступне: „ Панове, рівно сорок вісім років тому у Дзеркальній залі Версальського палацу було проголошено Німецьку імперію. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб зруйнувати та змінити все, що було створено того дня”.

 • Питання:

 • У якому році відбулася Паризька мирна конференція, про яку йдеться в тексті?

 • Про які події, що відбулися 48 років тому, згадує Президент Франції?

 • Відповідь:До завдань цього блоку може бути поставлено значно більше запитань, а місця для відповіді не так вже й багато.

 • До завдань цього блоку може бути поставлено значно більше запитань, а місця для відповіді не так вже й багато.

 • Розглянемо відповідний приклад (завдання 64 – ЗНО з історії 2007 року).

 • Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання до нього.

 • “... Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу.

 • З усіма сусідніми державами ... ми хочемо жити в згоді і приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя самостійної Української Республіки...

 • Отож, насамперед приписуємо правительству республіки нашої, – Раді Народних Міністрів, – від цього дня вести розпочаті вже нею переговори про мир ... цілком самостійно й довести їх до кінця...

 • Що ж до так званих більшовиків ... що нищать та руйнують наш край, то приписуємо правительству ... твердо й рішуче взятися до боротьби з ними... Народна Українська Держава повинна бути вичищена від насланих з Петрограду найманих насильників, які топчуть права Української Республіки.

 • Так само приписуємо встановити державно-народний контроль над всіма банками... Усі демократичні свободи, проголошені ... Українська Центральна Рада підтверджує і, зокрема, проголошує: в самостійній Народній Українській Республіці нації користуватимуться правом національно-персональної автономії...”.

 • Запитання до тексту джерела:

 • 1. Укажіть назву цитованого документа та коли (місяць, рік) він був проголошений.

 • 2. За яких обставин було проголошено незалежність УНР?

 • 3. На яких засадах Центральна Рада прагнула будувати свої стосунки з сусідніми державами?

 • 4. З ким пропонувалося довести мирні переговори до кінця? Чи вдалося це зробити?

 • 5. У який спосіб вдалося “вичистити” державу “від насланих з Петрограду насильників”? Як ви вважаєте, чи вдалося Центральній Раді зміцнити цим свої позиції в суспільстві? Чому?

 • 6. Визначте історичне значення проголошення незалежності УНР.Оформлення відповіді на питання, поставлені у завданні № 64Відкрите завдання з розгорнутою відповіддю

 • Відповіді до цих завдань мають відповідати низці вимог, зазначених у таблиці нижче:Складність цього завдання полягає також у наступному:

 • Складність цього завдання полягає також у наступному:

 • - відповідь слід помістити у чітко відведене місце (дивись зворотний бік Бланку Б нижче) – це всього одна сторінка бланку. Пам’ятайте, місце для штрих-коду використовує тільки інструктор!

 • Наприклад, відповідь до тестового завдання під № 65 (ЗНО з історії у 2007 р.), не так вже й просто було втиснути в одну сторінку :

 • “Які заходи, здійснені в промисловості та сільському господарстві України середини 1950-х – середини 1960-х років, мали позитивні, а які негативні наслідки? Чому?”

ЗАКЛЮЧЕННЯ

 • Представлені варіанти бланків відповідей не є постійними. Кожної наступної сесії вони будуть змінюватися УЦОЯО з метою уникнення витоків інформації та інших зловживань.

 • Використані тестові завдання будуть вилучатися з Банку тестів і не будуть більше використовуватися у наступних сесіях ЗНО.

 • Тестові завдання з короткою відповіддю можуть включатися як до Бланку А, так і до Бланку Б.

 • З набуттям досвіду щодо проведення ЗНО будуть вноситися відповідні зміни до Інструкції проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

 • Кожного року буде змінюватися оформлення самих бланків відповіді з метою їх захисту від підробки та інших зловживань.Рекомендовані джерела в Інтернеті

 • www.mon.gov.ua Міністерство освіти і науки України (офіційний сайт)

 • Український центр оцінювання якості освіти.

 • www.testportal.com.ua

 • www.osvita.org.ua Освітній портал

 • Сайт Одеського РЦОЯО.

 • www.test-center.od.ua

 • www.telekritika.kiev.ua Про незалежне зовнішнє оцінювання в школах Києва у 2007 р.

 • www.portal.lviv.ua Про незалежне зовнішнє оцінювання в школах Львова у 2007 р.

 • www.rustest.ru Федеральний центр тестування РФ

 • www.centeroko.ru Центр оцінки якості освіти РФ

 • www.ukrbook.com.ua Книги України

 • Cайт Дніпропетровського РЦОЯО. www.is.svitonline.com/rc_dnepr/Література

 • 1.  Аванесов В.С. "Методологические и теоретические основы тестового контроля". Дисс. докт. пед. наук. - СПб, Госуниверситет, 1994. – 339 с.

 • 2. Аванесов В.С. "Композиция тестовых заданий". - М.: Центр тестирования, 2002. – 240 с.

 • 3. Аванесов В.С. Содержание теста. Принципы разработки содержания теста. Логические требования к содержанию теста. Знания как предмет тестового контроля. Виды знаний. // Управление школой. №№36,38, 42, 44, 46, 1999г. и №2, 2000 г.

 • 4. Аванесов В.С. Форма тестовых заданий. 2 изд. М.: Центр тестирования, 2005. – 155с.

 • 5. Аванесов В.С. Теоретические основы разработки заданий в тестовой форме. - М.: МГТА, 1995.

 • 6. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. - М.: Центр тестирования, 3 изд. 2002.

 • 7. Булах І.Є. Поняття та категорії педагогічної діагностики. Основи педагогічного оцінювання. - К.: Майстер-клас, 2005.

 • 8. Вакарчук І.О. Система тестувань для вступників до Львівського національного університету ім. І.Франка. - Львів: Місіонер, 2002.

 • 9. Коніщева С.Є. Тестування. Історія - К.: «Майстер-клас», 2007. – 204 с.

 • 10. Гриневич Л.М. Упровадження зовнішнього оцінювання в Україні: реалії та перспективи. - Вісник. Тестування і моніторинг в освіті, 2005, №1.

 • 11. Дейвід Гопкінз Оцінювання для розвитку школи. - Львів: Літопис, 2003.

 • 12. Ісаєнко Л.М. Тестування. Основи правознавства. – К.: «Майстер-клас», 2007. – 128 с.

 • 13. Історія: Зовнішнє оцінювання: Навчальний посібник із підготовки до зовнішнього оцінювання учнів загальноосвітніх навчальних закладів / О.І. Божко, В.І. Бойко, В.С. Власов та ін.; Український центр оцінювання якості освіти. – К., 2007. – 72 с.

 • 14. Леонський В.Д., ЛавінськийМ.С., Паращенко Л.І. Організація тестування у середньо освітньому навчальному закладі Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б. Грінченка. - К., 2001.

 • 15. Майоров А.Н. Экзамены в форме тестирования. Рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов. - СПб.: Образование и культура, 1998.

 • 16. Мальцев А.В. Тестовая технология контроля знаний. - Екатеринбург,1997.

 • 17. Мышко С.А. Тестирование как психолого-педагогическое средство оценивания академических способностей в системе образования США. - М.: НИИВШ, 1980. сер. «Висшая и средняя специальная школа за рубежом»: вып.6.

 • 18. Паращенко Л.І. Незалежне тестування: американський досвід та українськи можливості. - Вісник програм шкільних обмінів, 2006, вип.27.

 • 19. ПаращенкоЛ.І., Леонський В.Д., Леонська Г.І. Тестові технології у навчальному закладі. - К. 2006.

 • 20. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. - М.: Логос, 2002.

 • 21. Шпільовий В.Д., Жила В.Г. Створення тестів та проведення тестового контролю якості підготовки. - Луганськ: Східноукраїнський державний університет, 1997.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка