Зумовлена тим, що підвищення конкурентосп-роможності вітчизняної продукції підприємств є найактуальнішим питанням національного масштабуДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Зумовлена тим, що підвищення конкурентосп-роможності вітчизняної продукції підприємств є найактуальнішим питанням національного масштабу.

 • Зумовлена тим, що підвищення конкурентосп-роможності вітчизняної продукції підприємств є найактуальнішим питанням національного масштабу.

 • Так питання щодо впровадження та удосконалення системи менеджменту якості на підприємстві потребують подальших досліджень.

 • Розробка, впровадження та сертифікація системи менеджменту якості на підприємстві не тільки все частіше стає вимогою клієнтів, але і стає інструментом для оптимізації внутрішніх процесів, що в свою чергу веде до підвищення рівня безпечності вироблених медичних виробів,зменшення витрат і таким чином зростання прибутків.

ТОВ «Агрофарм» було засновано у 1994 році.

 • ТОВ «Агрофарм» було засновано у 1994 році.

 • З грудня 2007 року підприємство одинадцяте в Україні, яке сертифіковане за стандартами GMP та затвердженими Політикою підприємства, Місією, Баченням та встановленими Корпоративними принципами.

 • Підприємство виготовляє:

 • гірчичник-пакет №10

 • лікарських засобів у формі таблеток

 • лікарських засобів у формі капсул

 • Стратегія підприємства спрямована на досягнення мети по створенню підприємства з новітніми технологіями при виробництві ЛЗ, закріплення та покращення своїх позицій на вітчизняному ринку та постійне покращення добробуту членів колективу.Основним завданням політики ТОВ «Агрофарм» є спрямованість на високу якість, задоволення потреб населення та захисту довкілля. Політика та стратегія підприємства базується на інформації, отриманій від зацікавлених сторін: споживачів продукції, персоналу підприємства, постачальників, суспільних організацій, наукових організацій та суспільства в цілому.

 • Основним завданням політики ТОВ «Агрофарм» є спрямованість на високу якість, задоволення потреб населення та захисту довкілля. Політика та стратегія підприємства базується на інформації, отриманій від зацікавлених сторін: споживачів продукції, персоналу підприємства, постачальників, суспільних організацій, наукових організацій та суспільства в цілому.

 • Штат ТОВ «Агрофарм» укомплектований достатньою кількістю персоналу, з необхідною професіональною підготовкою, кваліфікацією та досвідом роботи, які необхідні для вирішення всіх задач, що знаходяться у сфері їх діяльності.

Аудит системи управління якості – це інструмент, призначений для всеосяжної оцінки результативності та ефективності всієї системи менеджменту.

 • Аудит системи управління якості – це інструмент, призначений для всеосяжної оцінки результативності та ефективності всієї системи менеджменту.

 • Мета аудиту полягає не лише в тому, щоб встановити і оцінити рівень відповідності поставленим вимогам, а й у визначенні необхідності запровадження коригувальних та запобіжних дій, а також потенціалу для поліпшення системи менеджменту організації.

 • Внутрішній аудит став одним з найдійовіших інструментів, який дозволяє виявити можливості підвищення ефективності процесу, і, отже, одним з конкурентних переваг підприємства.Внутрішній аудит є одним з небагатьох доступних на даний момент і в той же час недооцінених ресурсів, правильне використовування яких може підвищити ефективність компанії.

 • Внутрішній аудит є одним з небагатьох доступних на даний момент і в той же час недооцінених ресурсів, правильне використовування яких може підвищити ефективність компанії.

 • Він стає однією з невід'ємних ланок наявність в компанії хорошого корпоративного управління, а також позитивним сигналом для потенційних інвесторів і кредиторів, що підвищує інвестиційну привабливість компанії.

 • Внутрішні аудити систем управління якістю повинні бути дієвим інструментом поліпшення систем.

Розробляють процедуру порядок планування аудитів і формування аудиту (складається план-графік проведення аудиту), а так само діяльність по оцінці і забезпеченню компетентності. Так само підприємство складає реєстр аудиторів.

 • Розробляють процедуру порядок планування аудитів і формування аудиту (складається план-графік проведення аудиту), а так само діяльність по оцінці і забезпеченню компетентності. Так само підприємство складає реєстр аудиторів.

 • Обов'язковою умовою ефективної роботи аудиторів є наявність організаційних документів, в яких розроблений порядок проведення аудитів, порядок перевірки виявлених невідповідностей і результативності правильних дій, моніторинг виконання і аналіз виявлених невідповідностей.Для виконання внутрішнього аудиту головний аудитор готує форми робочих документів аудиту:

 • Для виконання внутрішнього аудиту головний аудитор готує форми робочих документів аудиту:

 • форми реєстрації даних;

 • форми списку учасників;

 • форми анкети оцінювання;

 • листи невідповідностей;

 • переліки контрольних питань, що використовуються для оцінки;

 • контрольний лист аудиту;

 • реєстри аудиторів;

 • реєстри експертів.Після завершення внутрішнього аудиту аудиторська група розглядає всі свої спостереження, проводить остаточний аналіз .

 • Після завершення внутрішнього аудиту аудиторська група розглядає всі свої спостереження, проводить остаточний аналіз .

 • Результати спостережень та висновки про стан СУЯ головний аудитор повідомляє на заключній нараді.

 • За результатами діагностичного аудиту головний аудитор має скласти звіт.

 • Звіт складається на основі робочих документів, і містить дані перевірки стану СУЯ та об'єктів виробництва, виявлені невідповідності, зауваження та рекомендації загального характеру.

 • Як додаток до звіту приводяться:

 • - протоколи про невідповідності

 • - заповнені опитувальні листи.Якщо в процесі проведення аудиту невідповідності не виявлені, то складається звіт про проведення аудиту, цим аудит і закінчується.

 • Якщо в процесі проведення аудиту невідповідності не виявлені, то складається звіт про проведення аудиту, цим аудит і закінчується.

 • Інакше аудит завершується звітом про реалізацію корегуючих дій.

 • Відповідальність за точність, повноту і достовірність підсумкового звіту несе головний аудитор1. В результаті виконання роботи було проаналізовано основні концепції мееджменту якості та виявлено ефективні механізми щодо застосування у фармацевтичній галузі.

 • 1. В результаті виконання роботи було проаналізовано основні концепції мееджменту якості та виявлено ефективні механізми щодо застосування у фармацевтичній галузі.

 • 2. Було розроблено процедуру проведення внутрішнего аудиту в умовах ТОВ «Агрофарм».

 • 3. Належне, не формальне втілення принципів і вимог стандарту ІSO 9001 дає можливість сутнтєво зменшити кількість серйозних невідповідностей, стабілізувати процеси, підвищити рейтинг у споживачів.

 • 4. Виявлено характеристику відповідно до яких повинен проводитися внутрішній аудит на підприємстві.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка