Зв’язки підприємця з банками, страховими компаніями та іншими фінансово-кредитними установамиДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Зв’язки підприємця з банками, страховими компаніями та іншими фінансово-кредитними установами

 • Русецька Тетяна Володимирівна


Підприємець – особливий суб’єкт економіки

 • Підприємець – особливий суб’єкт економіки

 • Управлінська функція підприємця

 • Необхідність співпраці підприємця з фінансово-кредитними установами

 • Банк та інші види фінансово-кредитних установ

 • Зовнішні фінансові ресурси та позика їх від банків та небанківських установ

 • Ризик – ключовий момент ринкової економіки

 • Страхування ризиків. Співпраця підприємця зі страховою компанією

 • Перелік послуг банку малому і середньому бізнесуПідприє́мець — особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю 

 • Підприє́мець — особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю 

 • приватним виробництвом

 • торгівлею

 • посередництвом

 • наданням послугУспіх у підприємництві базується на здатності підприємця приймати правильні (обґрунтовані) рішення.

 • Успіх у підприємництві базується на здатності підприємця приймати правильні (обґрунтовані) рішення.Саме ініціатива, самостійність, творчість та динамізм, дозволяють енергійним людям, якими і є підприємці, перетворювати цікаві ідеї на реальність.

 • Саме ініціатива, самостійність, творчість та динамізм, дозволяють енергійним людям, якими і є підприємці, перетворювати цікаві ідеї на реальність.Він виконує такі функції :

 • Він виконує такі функції :

 • ресурсну

 • управлінську

 • інноваційну

 • ризиковуполягає у тому, що підприємець бере на себе ініціативу поєднання фінансових, виробничих, матеріальних, сировинних, людських, інформаційних, інтелектуальних та інших ресурсів у процесі виробництва товару чи надання послуги, організовує виробництво, розподіляє засоби виробництва і трудову діяльність.

 • полягає у тому, що підприємець бере на себе ініціативу поєднання фінансових, виробничих, матеріальних, сировинних, людських, інформаційних, інтелектуальних та інших ресурсів у процесі виробництва товару чи надання послуги, організовує виробництво, розподіляє засоби виробництва і трудову діяльність.полягає у прийнятті управлінських рішень на всіх стадіях виробничої та збутової діяльності, здійснення організації, планування, мотивації та контролю виробництва

 • полягає у прийнятті управлінських рішень на всіх стадіях виробничої та збутової діяльності, здійснення організації, планування, мотивації та контролю виробництвапередбачає здійснення інновацій (нововведень), освоєння нової продукції, нових технологій та нових форм організації виробництва і праці, пошук нових ринків збуту, нових засобів задоволення потреб споживача, перехід від традиційних до нових форм господарювання, які не мають аналогів у господарській діяльності

 • передбачає здійснення інновацій (нововведень), освоєння нової продукції, нових технологій та нових форм організації виробництва і праці, пошук нових ринків збуту, нових засобів задоволення потреб споживача, перехід від традиційних до нових форм господарювання, які не мають аналогів у господарській діяльностіполягає в необхідності прийняття рішень, які спрямовані на досягнення успіху, але не гарантують його через невизначеність та мінливість економічної ситуації. Підприємець ризикує не лише своєю власністю, вкладеними коштами, а й своєю працею, часом діловою репутацією 

 • полягає в необхідності прийняття рішень, які спрямовані на досягнення успіху, але не гарантують його через невизначеність та мінливість економічної ситуації. Підприємець ризикує не лише своєю власністю, вкладеними коштами, а й своєю працею, часом діловою репутацією Необхідність співпраці підприємця з фінансово-кредитними установами

 • Необхідність співпраці підприємця з фінансово-кредитними установамивикористання поряд із власними коштами і зовнішніх (позичкових) фінансових ресурсів, що мобілізуються підприємством на фінансовому ринку

 • використання поряд із власними коштами і зовнішніх (позичкових) фінансових ресурсів, що мобілізуються підприємством на фінансовому ринкуДіяльність підприємства в ринковій економіці потребує ефективних управлінських рішень щодо співпраці з фінансово-кредитними установами

 • Діяльність підприємства в ринковій економіці потребує ефективних управлінських рішень щодо співпраці з фінансово-кредитними установамиЦе одна з управлінських функцій, пов’язана з управлінням процесами формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві

 • Це одна з управлінських функцій, пов’язана з управлінням процесами формування та використання фінансових ресурсів на підприємствіЦе грошові фонди цільового призначення, які формуються на підприємстві й використовуються для реалізації статутних ідей

 • Це грошові фонди цільового призначення, які формуються на підприємстві й використовуються для реалізації статутних ідей

Товарний кредит

 • Товарний кредит

 • Кредит під цінні папери

 • Фінансові кредити (довгострокові та

 • короткострокові)можна отримати як від банку, так і від небанківських установ

 • можна отримати як від банку, так і від небанківських установ

 • в позику на певний термін для цільового використання та під відсоткиПошук майбутніх партнерів та інвесторів

 • Пошук майбутніх партнерів та інвесторів

 • Отримання від банку кредиту

 • Надання коштів підприємству небанківськими установами в позику на певний термін для цільового використання та під відсоткиБанк

 • Банк

 • та інші види фінансово-кредитних установБа́нк (від італ. banco – лава, конторка) — кредитно-фінансова установа, яка зберігає кошти і капіталовкладення, надає кредити та здійснює послуги по фінансових операціях.

 • Ба́нк (від італ. banco – лава, конторка) — кредитно-фінансова установа, яка зберігає кошти і капіталовкладення, надає кредити та здійснює послуги по фінансових операціях.Фіна́нсово-креди́тна устано́ва (фінансовий посередник) —юридична особа, яка проводить одну або кілька операцій, що можуть виконуватися банками, за винятком залучення вкладів від населення.

 • Фіна́нсово-креди́тна устано́ва (фінансовий посередник) —юридична особа, яка проводить одну або кілька операцій, що можуть виконуватися банками, за винятком залучення вкладів від населення.У країнах з розвиненими ринковими відносинами небанківськими фінансово-кредитними установами є

 • У країнах з розвиненими ринковими відносинами небанківськими фінансово-кредитними установами є

 • пенсійні фонди

 • страхові компанії

 • лізингові компанії

 • інвестиційні компанії

 • фінансові компанії.каси взаємодопомоги

 • каси взаємодопомоги

 • ломбарди

 • пенсійний фонд

 • органи державного та акціонерного страхування. • це одна з можливих ідей

 • для початку власного бізнесу.

 • Дана установа надає людям кредити по спрощеній процедурі, ніж отримання банківського кредиту.громадська кредитна установа, яка створюється на добровільних засадах і акумулює кошти громадян для надання їм матеріальної допомоги. Каси створюються при профспілкових організаціях працівників і службовців — для членів профспілки, у відділах соціального забезпечення — для пенсіонерів.

 • громадська кредитна установа, яка створюється на добровільних засадах і акумулює кошти громадян для надання їм матеріальної допомоги. Каси створюються при профспілкових організаціях працівників і службовців — для членів профспілки, у відділах соціального забезпечення — для пенсіонерів.Це компанії, що мають кооперативну форму організації. Їх капітал створюється за рахунок страхових платежів окремих осіб.

 • Це компанії, що мають кооперативну форму організації. Їх капітал створюється за рахунок страхових платежів окремих осіб.

 • Ломбарди – це також кредитні установи, які надають грошові позики під заставу рухомого майна.Пенсійний фонд — термін, який об"єднує і державний Пенсійний фонд України і інші цільові позабюджетні фонди, які створюються відповідно до діючого законодавства, акумулюють страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування, довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених чинним законодавством, членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі

 • Пенсійний фонд — термін, який об"єднує і державний Пенсійний фонд України і інші цільові позабюджетні фонди, які створюються відповідно до діючого законодавства, акумулюють страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування, довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених чинним законодавством, членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші ціліЛізинг (англ. leasing — оренда, майновий найм) — підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна.

 • Лізинг (англ. leasing — оренда, майновий найм) — підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна.

 • Таке майно є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

 • Лізинг – це довгострокова оренда машин і обладнання, видача обладнання напрокат. Лізинг дозволяє промисловим, торговим, транспортним та іншим підприємствам (орендаторам) отримувати в комерційних банках і лізингових компаніях (орендодавців) за певну орендну плату в довгострокове користування широкий перелік основних засобів.

 • Оренда – це майновий найм.Інвестиційна компанія,інвестиційний фонд— компанія, яка використовує свій капітал для інвестування в інші компанії.

 • Інвестиційна компанія,інвестиційний фонд— компанія, яка використовує свій капітал для інвестування в інші компанії.Фіна́нсові по́слуги — це послуги фінансового посередництва або послуги з кредитування.

 • Фіна́нсові по́слуги — це послуги фінансового посередництва або послуги з кредитування.

 • Прикладом організацій, що надають фінансові послуги є банки, страхові, інвестиційні, лізингові, брокерські компанії та багато інших компаній.Підприємці у своїй діяльності стикаються не лише з недостатністю фінансових ресурсів, але і з різними видами ризиків.

 • Підприємці у своїй діяльності стикаються не лише з недостатністю фінансових ресурсів, але і з різними видами ризиків.

 • Характерні особливості ризику – невизначеність, несподіваність, невпевненість, припущення, що справа матиме успіхРизик – це можливість виникнення несприятливих ситуацій під час реалізації господарських планів і виконання фінансових рішень підприємства.

 • Ризик – це можливість виникнення несприятливих ситуацій під час реалізації господарських планів і виконання фінансових рішень підприємства.Виробничий

 • Виробничий

 • Комерційний

 • Фінасовий (кредитний)

 • Інвестиційний

 • РинковийМінімізувати можливості виникнення ризику і втрат від нього в господарській діяльності та максимізувати свої доходи

 • Мінімізувати можливості виникнення ризику і втрат від нього в господарській діяльності та максимізувати свої доходиОдним із можливих способів мінімізації ризику і невизначеності в господарській діяльності є

 • Одним із можливих способів мінімізації ризику і невизначеності в господарській діяльності є

 • страхування ризикупередача страховій компанії відповідальності за певні ризики підприємця

 • передача страховій компанії відповідальності за певні ризики підприємця

 • Страхування ризиків здійснюють страхові компаніїКапіталу ( майна )

 • Капіталу ( майна )

 • Перерв у виробництві

 • Технічні ризики

 • Сільськогосподарські ризики

 • Ризики перевезень

 • Ризики відповідальностіСтрахова компанія укладає з підприємством договір, згідно з яким страховик бере на себе зобов’язання в разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику(підприємству),

 • Страхова компанія укладає з підприємством договір, згідно з яким страховик бере на себе зобов’язання в разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику(підприємству),

 • А страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договоруВідносини між підприємством і фінансово-кредитними установами є взаємовигідними, вони надають можливість останнім працювати за принципом самоокупності, а підприємствам значно мінімізувати підприємницькі ризики.

 • Відносини між підприємством і фінансово-кредитними установами є взаємовигідними, вони надають можливість останнім працювати за принципом самоокупності, а підприємствам значно мінімізувати підприємницькі ризики.Серед банків, які активно працюють у роздрібному кредитуванні, існує здорова конкуренція.

 • Серед банків, які активно працюють у роздрібному кредитуванні, існує здорова конкуренція.

 • Її на собі відчули всі учасники ринку.

 • Це позитивно відобразилося на умовах для позичальників. • За останній час відсоткові ставки по кредитах для фізичних осіб знизилися

 • Підхід до клієнтів став більш лояльним та доступнимВводиться широкий спектр додаткових банківських послуг

 • Вводиться широкий спектр додаткових банківських послуг

 • Розширюється асортимент продуктів та послуг для обслуговування корпоративних клієнтів

 • Розширюється пакет сервісних програмбезкоштовне відкриття та обслуговування поточного рахунку в національній валюті;

 • безкоштовне відкриття та обслуговування поточного рахунку в національній валюті;

 • безкоштовний випуск, обслуговування та перевипуск основної корпоративної платіжної картки (Visa Business Electron/);

 • безкоштовний випуск, обслуговування та перевипуск додаткової корпоративної платіжної картки (Visa Business Electron/ Visa Electron MTS/ MasterCard);безкоштовне безготівкове поповнення з рахунків у банку;

 • безкоштовне безготівкове поповнення з рахунків у банку;

 • готівкове поповнення рахунку в депозитних банкоматах/ відділеннях банку;

 • цілодобовий доступ до коштів на рахунку;

 • контроль руху коштів на рахунку будь-яким зручним для клієнта способом;отримання привілеїв та знижок при розрахунках платіжною карткою;

 • отримання привілеїв та знижок при розрахунках платіжною карткою;

 • встановлення індивідуального ліміту на проведення операцій по картці;

 • можливість зняття готівки в банкоматах та відділеннях банків в Україні та за її межами;

 • цілодобова підтримка інформаційного центру банку.Банк активно співпрацює з представниками малого та середнього бізнесу (річний обсяг реалізації до 5 млн. євро), надаючи їм повний перелік послуг для максимально ефективного розвитку бізнесу.

 • Банк активно співпрацює з представниками малого та середнього бізнесу (річний обсяг реалізації до 5 млн. євро), надаючи їм повний перелік послуг для максимально ефективного розвитку бізнесу.На сьогоднішній день запроваджено низку інноваційних продуктів для фізичних та юридичних осіб, що мають власний бізнес, з урахуванням багаторічного досвіду банку в обслуговуванні клієнтів

 • На сьогоднішній день запроваджено низку інноваційних продуктів для фізичних та юридичних осіб, що мають власний бізнес, з урахуванням багаторічного досвіду банку в обслуговуванні клієнтівБагато банківських установ розширювали перелік операцій через мобільний телефон, які можна було здійснити за допомогою СМСповідомлень. З поширенням смартфонів значно збільшилися і можливості мобільного банкінгу, тому банкіри продовжують розширювати перелік продуктів для різних моделей девайсів. За допомогою мобільного телефону сьогодні можна здійснити більшість операцій із власними рахунками. На думку експертів, мобільний телефон замінить пластикову картку як засіб платежу, широке поширення якого відбудеться вже через кілька років.

 • Багато банківських установ розширювали перелік операцій через мобільний телефон, які можна було здійснити за допомогою СМСповідомлень. З поширенням смартфонів значно збільшилися і можливості мобільного банкінгу, тому банкіри продовжують розширювати перелік продуктів для різних моделей девайсів. За допомогою мобільного телефону сьогодні можна здійснити більшість операцій із власними рахунками. На думку експертів, мобільний телефон замінить пластикову картку як засіб платежу, широке поширення якого відбудеться вже через кілька років.залишок по рахунку

 • залишок по рахунку

 • платежі

 • перекази коштів

 • кредити однієї фізичної особи іншій

 • Більш того, ідентифікація клієнта банком у відділенні також стане можливою просто за допомогою телефону, потреба у паспорті зникне.Банком були створені 5 пакетів, які враховують основні сфери діяльності приватних підприємців:

 • Банком були створені 5 пакетів, які враховують основні сфери діяльності приватних підприємців:

 • пакет «Виробництво і оптова торгівля»;

 • пакет «Сервіс»;

 • пакет «Супермаркет»;

 • пакет «Ринок\Аграрний»;

 • пакет «Посередник»

 • пакет «Транспортник» Вибравши один з пакетів, підприємець одержує швидке і якісне обслуговування, а що саме головне, може реально зменшити витрати на банківське обслуговування.

 • Вибравши один з пакетів, підприємець одержує швидке і якісне обслуговування, а що саме головне, може реально зменшити витрати на банківське обслуговування.

 • Підключившись до одного з пакетів, він одержує, на вибір, широкий набір знижок, які значно скоротять витрати на ведення бізнесу й обслуговування в банку.

 • І всі ці знижки - це не одноразова зміна тарифів. Вони дійсні протягом дії договору по підключенню до Пакетного обслуговування!Каталог: public -> oipopp -> repository -> dcr
dcr -> Прийменник як службова частина мови Кифорук Оксана Вікторівна
dcr -> Знаходити прислівники в текстах і пояснювати правильність думки; знаходити прислівники в текстах і пояснювати правильність думки
dcr -> Завдання : розкрити роль прислівників у художніх, науково-популярних і ділових текстах
dcr -> Читання “Дощиком”
dcr -> «Квітни мово, наша рідна. Дмитро Білоус. Віра поета в неминуче відродження рідного слова у поезіях \"Вічно жива\" та \"Хліб і слово\"»
dcr -> Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів Мета
dcr -> Ходи більше …бігай. Ходи більше …бігай


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка