З’ясувати у респондентів мотивацію обрання ними професії вчителя; з’ясувати у респондентів мотивацію обрання ними професії вчителяДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.з’ясувати у респондентів мотивацію обрання ними професії вчителя;

 • з’ясувати у респондентів мотивацію обрання ними професії вчителя;

 • виявити позитивні моменти у роботі загальноосвітніх навчальних закладів із молодими вчителями;

 • побачити, з якими труднощами зустрічаються молоді вчителі під час адаптаційного періоду у загальноосвітньому навчальному закладі;

 • з’ясувати, як молоді вчителі, що працюють перший рік у школі, оцінюють свій рівень готовності до роботи в освіті;Вчителі, які працюють у школі перший рік.

 • Вчителі, які працюють у школі перший рік.

 • (17 педагогів)Подобається робота з дітьми – 14 респондентів;

 • Подобається робота з дітьми – 14 респондентів;

 • Влаштовує режим і характер роботи вчителя – 2 респонденти;

 • Вирішальний вплив мала любов до спеціальності – 4 респонденти;

 • Під вливом бажання здобути вищу освіти – 0 ;

 • Під вливом інших чинників – 1 респондент.Так – 1 респондент;

 • Так – 1 респондент;

 • Ні – 9 респондентів;

 • Важко відповісти – 7 респондентів; • Так – 17 респондентів.Проведення уроків – 16 респондетів;

 • Проведення уроків – 16 респондетів;

 • Позакласна робота з предмета – 4 респонденти;

 • Робота з батьками – 0;

 • Методична робота- 0;

 • Робота з самоосвіти – 4 респонденти;

 • Громадська робота – 0.Так – 10 респондентів;

 • Так – 10 респондентів;

 • Ні – 1 респондент;

 • Важко відповісти – 6 респондентів.Цілком задоволений – 4 респонденти;

 • Цілком задоволений – 4 респонденти;

 • Задоволений – 13 респондентів;

 • Не задоволений – 0.Цілком задоволений – 2 респонденти;

 • Цілком задоволений – 2 респонденти;

 • Задоволений – 14 респондентів;

 • Не задоволений – 1 респондент.Цілком задоволений – 7 респондентів

 • Цілком задоволений – 7 респондентів

 • Більше подобається,ніж не подобається – 10 респондентів

 • Байдуже – 0;

 • Більше не подобається,ніж подобається – 0;

 • Зовсім не подобається – 0;

 • Важко відповісти – 0.Добре – 16 респондентів;

 • Добре – 16 респондентів;

 • Задовільно – 1 респондент;

 • Незадовільно – 0.Був інтенсивний план стажування – 2 респонденти;

 • Був інтенсивний план стажування – 2 респонденти;

 • Був виділений учитель-наставник- 10 респондентів;

 • Добре організована робота під керівництвом наставника – 9 респондентів;

 • Цією роботою цікавилася адміністрація школи – 9 респондентів.До 10 уроків – 13 респондентів;

 • До 10 уроків – 13 респондентів;

 • Більше 10 уроків – 4 респонденти.1) Застосування ігрових форм.

 • 1) Застосування ігрових форм.

 • 2) Застосування новітніх технологій; цікаві форми і методи навчання.

 • 3) Використання інтерактивних методів.

 • 4) Організація вчителем роботи учнів на уроці.

 • 5) Уміння вчителя спілкуватися з учнями, використання технічних засобів, майстерність в дохідливій формі пояснювати складний матеріал, використання міжпредметних зв’язків.

 • 6) Структура та проведення уроку, використання новітніх технологій. Створення психологічного мікроклімату; вміле використання часу на уроці.

 • 7) Уміння використовувати наочний матеріал.

 • 8) Уміння зосереджувати увагу на головному, досягнення мети уроку, вміння працювати з дітьми.

 • 9) Бажання учнів уважно слухати. Постановка і досягнення мети уроку.

 • 10) Виклад теоретичного матеріалу.

 • 11) Організація уроків.До 10 уроків – 15 респондентів;

 • До 10 уроків – 15 респондентів;

 • Більше 10 уроків – 2 респонденти.Методичні рекомендації;

 • Методичні рекомендації;

 • Поради щодо ведення шкільної документації;

 • Фахову літературу;

 • Роздатковий матеріал.Дирекція та адміністрація школи;

 • Дирекція та адміністрація школи;

 • Колеги;

 • Бібліотекар;

 • Методист.Методичні посібники, рекомендовані Міністерством освіти, фахові журнали і газети.

 • Методичні посібники, рекомендовані Міністерством освіти, фахові журнали і газети.

 • Дидактичні розробки та матеріали.

 • Методичні рекомендації відділу освіти.

 • Найчастіше періодичні фахові видання.

 • В.Д. Шарко «Сучасний урок», методичні розробки уроків.

 • Монографії, таблиці.

 • Навчальні посібники, фахову літературу, навчально-методичну літературу, довідники, словники.

 • «Нестандартні форми проведення уроків», статті фахового журналу. Науково-методичні журнали, підручник з відповідних дисциплін.

 • Журнали: «Початкова школа», «Розкажіть онуку», довідники школяра і студента.

 • Інформаційний збірник МОНУ, методичні рекомендації МОНУ, ЛОІППО, методичну літературу видавництва «Ранок», «Шкільний світ», «Основа», «Посібники і підручники».

 • Журнали «Математика в школах України», «Англійська мова та література в школі», «Фізичне виховання школярів».

 • Методичні рекомендації в залежності від спеціалізації вчителя.

 • Фахові періодичні видання, педагогічний досвід українських педагогів.Дисципліна на уроці, раціональне використання відведеного часу.

 • Дисципліна на уроці, раціональне використання відведеного часу.

 • Труднощі при виборі відповідних форм та методів навчання.

 • Недостатній рівень забезпечення обладнанням.

 • Відсутність в учнів позитивної мотивації до навчання.

 • Нераціональний розподіл часу на уроці, проблеми з дисципліною.

 • Поєднання різних форм роботи на уроці; ефективне використання часу.

 • Організація класу, активізація уваги учнів.

 • Здійснення індивідуального підходу до учнів.

 • Вміння розподілити навчальний час на уроці.

 • Підтримка постійної робочої атмосфери на уроці та зворотнього зв'язку.

 • Розподіл часу на етапах уроку.

 • Нестача досвіду, небажання учнів оволодіти теоретичними знаннями.Достатню кількість літератури, покращення матеріально-технічної бази в школах.

 • Достатню кількість літератури, покращення матеріально-технічної бази в школах.

 • Допомогу методичну, при організації виховної роботи.

 • Організовувати частіше семінари.

 • Довіра і контроль.

 • Частіше відвідувати уроки молодих вчителів, більше відвідувати уроки своїх колег.

 • Впровадження більшої кількості семінарів-практикумів; вивчення передового педагогічного досвіду інших; застосування на уроці інтерактивних технологій; раціональне використання часу на уроці.

 • Забезпечення необхідною методичною літературою.

 • Організація семінарів-практикумів з метою вивчення досвіду колег щодо ефективності використання різних форм та методів на уроках.

 • Використання інтерактивних методів щодо ефективності вивчення та засвоєння нового матеріалу.

 • Навчити ефективно планувати роботу протягом навчального року.

 • Забезпечення новим наочно-технічним оснащенням.

 • Надавати конкретну методичну роботу, інструктивно-методичні наради.Недостатнє забезпечення матеріально-технічної бази.

 • Недостатнє забезпечення матеріально-технічної бази.

 • Навчально-матеріальна база є недоукомплектована і застарілою.

 • Дуже бідна навчально-матеріальної база викликає труднощі.

 • Перевантаження програм.

 • У вмінні раціонально використовувати існуючу навчально-матеріальну базу на різних етапах уроку.

 • Відсутність довідкової літератури, таблиць. • Так, задовільняє – 17 респондентів.Обладнати кабінет для вчителя початкових класів;

 • Обладнати кабінет для вчителя початкових класів;

 • Заохотити педагогів матеріально;

 • Виготовляти роздатковий матеріал;

 • Придбання фахової методичної літератури • Так – 17 респондентів.Методоб’єднання, відкриті уроки.

 • Методоб’єднання, відкриті уроки.

 • Дуже подобаються заняття школи молодого вчителя та психолого-педагогічні семінари, тому що на їх засіданнях молодий вчитель не просто пасивний спостерігач, але й активний учасник, а часом просто учень.

 • Засідання педагогічної ради, заняття школи молодого вчителя.

 • Запам’яталося за формою проведення.

 • Заняття школи молодого вчителя; цікаві конкурси; засідання педради; психолого-педагогічні семінари-тренінги; можна почерпнути багато корисної і необхідної інформації.

 • Заняття школи молодого учителя, де розглядалися питання теорії і практики; інноваційні технології та їх застсування на практиці; вміння здійснювати пошукову роботу учнів.

 • Рольові та ділові ігри, тому що за допомогою таких форм роботи розширюється кругозір учнів, стимулюється мовно-розумова активність учнів, культура спілкування.

 • Методоб’єднання, обговорення проведення різних форм уроків, відвідування відкритих уроків.

 • Психолого-педагогічні семінари, підготовка матеріалів для підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи.Так,цілком задовільняє – 17 респондентів.

 • Так,цілком задовільняє – 17 респондентів.Як правильно використовувати продуктивні форми та методи навчання, застосовувати групове, парне, корпоративне, диференційоване навчання, вміло використовувати теоретичні знання на практиці.

 • Як правильно використовувати продуктивні форми та методи навчання, застосовувати групове, парне, корпоративне, диференційоване навчання, вміло використовувати теоретичні знання на практиці.

 • Дізнався про розвиток компетентності школярів шляхом впровадження проектного навчання, інформаційних технологій.

 • Переконалась, що ігрова діяльність та інноваційні технології займають одне з провідних місць в організації роботи.

 • Про методику викладання уроків у молодших і старших класах.

 • Дізналася, як правильно розподіляти час на уроках.

 • Впровадження інноваційних методів навчання; методи вивчення нового матеріалу на уроці; цікаві розробки уроків.

 • Як раціонально розподілити навчальний час уроку; як забезпечити дисципліну в класі під час уроку; як правильно підготувати і використати наочні і навчальні посібники.Робота в групах, випереджувальні завдання, застосування мультимедійних технологій.

 • Робота в групах, випереджувальні завдання, застосування мультимедійних технологій.

 • Індивідуальний підхід до учнів.

 • Пояснювально-ілюстративний метод навчання.

 • Інтерактивні методи навчання.

 • Практичні прийоми.

 • Усі словесні, наочні, методи вдалося вдосконалювати.

 • Робота в групах.

 • Диференційований підхід, використання наочності.

 • Організація навчання учнів у парах; самостійної роботи учнів на уроці.

 • Розповідь, самостійна робота, бесіда, технологія «Займи позицію».

 • Опитування учнів.

 • Контроль за рівнем знань.Розприділення робочого часу на уроці, планування.

 • Розприділення робочого часу на уроці, планування.

 • У плануванні та проведенні виховних заходів.

 • З питань впровадження інноваційних технологій.

 • У підготовці «відкритих», нестандартних уроків.

 • У підборі методичних матеріалів до уроку.Брейн-ринги, (брали участь учні різних класів), предметні тижні (вміння учнів самостійно, логічно мислити і працювати), конкурси, вікторини, екскурсії (згуртовують учнівський колектив).

 • Брейн-ринги, (брали участь учні різних класів), предметні тижні (вміння учнів самостійно, логічно мислити і працювати), конкурси, вікторини, екскурсії (згуртовують учнівський колектив).

 • Свято осені, День святого Миколая, зимові свята - виховують любов та повагу до традицій та звичаїв рідного краю.

 • «Козацькі розваги. Лінійка до Дня соборності України. Огляд колядок і щедрівок» – сприяють формуванню ціннісного ставлення особистості до історичних, надбань рідного краю.

 • «Предметні тижні» - підвищують зацікавленість учнів до даного предмета.

 • Найбільше подобаються ті заходи, в яких живе людське спілкування, а не заучені промови та виступи?

 • День Соборності України, свято Миколая, Новий рік, вечорниці до Андрія.

 • Вищезгадані заходи продовжують виховувати в учнів патріотичні почуття, заохочують до пізнання народних традицій та звичаїв.

Каталог: tbkp
tbkp -> Мандруємо заповідними куточками України
tbkp -> Установіть відповідність
tbkp -> Дзюбенко Ольга, Кремльова Катерина
tbkp -> Пріоритетні напрямки роботи психологічної служби закладів освіти на 2015-2016 навчальний рік Робота з переселенцями та учасниками ато
tbkp -> Народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика. Народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика
tbkp -> Господь послав
tbkp -> Фонетика ( від грецького phonetikos – звуковий) — це розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови та різноманітні звукові зміни, які відбуваються в мовленнєвому потоці


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка